Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

петък, 29 януари 2016 г.

Защо Бог е създал човека? (Тихият Приятел - The Silent Friend)

Защо Бог е създал човека? (Тихият Приятел - The Silent Friend)


Благодаря Ти Отче за този ден. Господи, понякога се сравнявам с Твоите дела.

Считам, колко малък съм в сравнение с величието на планините, езерата, небето и облаците, морето. Осъзнавам колко нищожен съм пред всичко това. Смятам, войните, злото, омразата са заради невежеството на хората.
Хората, които имат някаква сила са враждебни и произвеждат още повече враждебност и огорчение, и аз осъзнавам, че целият свят живее несправедливо.
Така че, бих искал да Те попитам: "Защо ни създаде, знаейки, че ще станем толкова покварени."

"Защото обичам да разговарям с теб, Аз ще обясня защо съм създал човека:
Аз създадох човека по моя образ и подобие (38), Аз ги направих мъжко и женско (39)."

(38) Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие. (Битие 1:26)
(39) Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. (Битие 1:27)

"Когато създадох човека, не исках да бъде самотно същество, изоставено, но съм създал две същества, така че човек може да създаде семейство, мъж и жена. (40)."
(40) Ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. (Битие 2:24)

"В действителност, нито един мъж не може да живее без жена, нито може една жена да живее без мъж.
Аз съм ви създал, защото искам да ви обичам, защото Аз съм любов (41) и живот (42), Аз искам да живеете и да изпитате моята любов."

(41) Бог е любов. (1 Йоан 4:8)
(42) В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. (Йоан 1:4)
Аз съм пътят, и истината, и животът. (Йоан 14:6)


"Аз искам да ви предам способността да разбирате, да изразявате себе си, и да общувате.
Само си помислете за възможността, че човек може да създава музика, да пише стихове, книги, или да рисува.
Тези неща не идват от нищото, нито са случайност; Те са плод на акт на волята Ми. Замислете се за миг. Само си представете какво би било, ако се отнемат всички негативни аспекти на човечеството и останат всички положителни такива. Възхищавам се със сърцето, на красотата, на природата, помислете как е създадена тя и как съществува.

Изучавайки химия, физика, биология и астрономия, помислете за това, какъв съвършен проект се крие зад цялото творение.
Наблюдавайте морето, вълните му. Разходете се по планините; Помислете за дървета в горите, за цветята и реките.
Аз, Бог направих всичко това, за да ви дам едно място, където може да се живее добре, за вашето добро прекарване. Само глупак може да се каже, че е станало всичко това случайно.

Направих това, защото те обичам истински, ти си за мене изключително ценен (43)."

(43) Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,  Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички. (1 Тим. 2:5,6)

"В основата на всички моите избори, и всички мои действия е любовта (44)."
(44) Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.
Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.
Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.
В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.
В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.
Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.
Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към него е съвършена в нас.
По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си.
И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света.
Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога.
И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. (1 Йоан 4:6-16)


"Това е причината, поради която съм разработил плана Си, който започна със създаването и еволюира към вечния живот. Искам да живея с моите създания във вечността, в мир и истинска любов (45)."
(45) Обещанието, което Той ни даде е това - вечен живот. (1 Йоан 2:25)
Свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. (1 Йоан 5:11)


"Това е вярно: човечеството е покварено и ако Аз трябваше да помисля за човечеството в настоящето, Аз ще го унищожа веднага (46)."
(46) Че по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите Му. (Второзаконие 3:22)

"Но моят план има вечна перспектива; това е различно от манталитета на човека; трябва да се приеме в своята цялост.
Моите мисли са по-високи, отколкото мислите на човека (47)."

(47) Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ. Понеже, както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, и Моите помисли от вашите помисли. (Исая 55:8,9)

"Моят план е съвършен, великолепен. Великолепието на сътворението, на красотата на морските острови, растителността, небето и звездите, те са просто само вкуса на това, което съм приготвил за вечността (48)."
(48) Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене.
В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.
И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].
Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как знаем пътя?
Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. (Йоан 14:1-6)


"Всяко живо същество ще признае съвършенство Ми (49), когато умът им се отвори. Когато тази епоха приключи, хората ще видат Моя план в своята пълнота, така и за тези, които няма да бъдат част от него, "там ще бъде плач и скърцане със зъби“ (50), както обяснява Словото Ми."
(49) Изявете и приведете ги; Да! нека се съветват заедно; Кой е прогласил това от древността? Кой го е изявил от отдавнашното време? Не Аз ли Господ? и освен Мене няма друг бог, Освен Мене няма бог праведен и спасител.
Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма друг.
В Себе си Се заклех, (Праведна дума излезе из устата Ми, и няма да се повърне), Че пред Мене ще се преклони всяко коляно, Всеки език ще се закълне в Мене.
Само в Господа, ще рече някой за Мене, Има правда и сила; При Него ще дойдат човеците, А всички, които се разгневиха на Него, ще се засрамят. (Исая 45:21-24)

(50) Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. (Матей 8:11-12)

"Тези думи може да ви доведат да смятате, че Аз искам да осъдя човека, но напротив, Аз искам да го спася; Той е Този (Исус), който умря за теб. (51)"
(51) Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде! Но напротив, не бих познал греха освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казвал: "Не пожелавай". Но грехът понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание; защото без закон грехът е мъртъв. (Рим. 5:7-8)

Може би сега ще можете да разберете каква е причината за създаването на човечеството.

Книга: Тихият Приятел, Глава 5
The Silent Friend, Giulio Credazzi


Към Глава 4

Към Глава 6

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар