Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

понеделник, 5 август 2013 г.

Изповед какво е Исус за мен – Джон Остин

Изповед какво е Исус за мен – Джон Остин


Тази изповед ще промени това, което вярваш за себе си. Отдели време, за да размишляваш върху Псалм 27. Четейки и изповядвайки ден след ден, ти изведнъж ще осъзнаеш, че Господ е твоя светлина и спасение. Ти ще знаеш, че няма от какво да се страхуваш, защото Той е сила на живота ти.

Господ е светлина моя и избавител мой; От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; От кого ще се уплаша? Когато се приближиха при мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мене и войска, сърцето ми няма да се уплаши; Ако се повдигне против мене война и тогава ще имам увереност.
Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа и да Го диря в храма Му. Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, ще ме издигне на канара.
И сега главата ми ще се издигне над неприятелите ми, които ме окръжават; И ще принеса в скинията Му жертва на възклицания, Ще пея, да! ще славословя Господа. (Псалм 27:1-6)Какво е Исус за мен
(Прочетете тази изповед на глас)
Отче, аз заставам пред Твоя трон сега, радостен, че съм християнин; радостен, че съм измит в кръвта на Божия Агнец и грехът ми е простен; радостен, че съм ново създание в Христа Исуса; радостен, че Ти си мой истински баща и аз съм Твоето дете.

Господи, престъпвайки пред Твоя велик и чуден престол, аз се обръщам към Теб. Аз ще изповядвам Твоето слово. Аз имам това, което казвам.
С Псалм 27 аз идвам пред Твоя трон. Това няма да бъдат само казани думи, но ще станат живот за мен, защото аз ги изповядвам като мои собствени. Ти си казал в книгата на Исус Навиев 1:3, че всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ни, даваш ни го. Днес аз застъпвам на Псалом 27 и го приемам за моя собственост.
Отче, аз смело изповядвам Твоето слово и вярвам, че тези велики истини ми принадлежат.
Аз казвам заедно с цар Давид:
Господи, Ти си моя светлина и спасение мое. От кого ще се боя? Господи Ти си сила на живота ми. От кого ще се уплаша?

О, Отче мой, аз искам да те прославя, защото Господ Исус е моя светлина на този свят. Исус каза това и то се отнася за мен: Вие сте светлина на света. (Матей 5:14)
Аз искам да Ти благодаря, Господи Исусе, че Ти Си моя светлина!
Аз няма да вървя в в тъмнина, аз познавам Виделината на живота.
Аз няма да се страхувам от тъмнината, която идва над земята.
Аз Ти благодаря, Господи, че ти Си моята светлина.
Исусе, Ти живееш в мен и Ти си моето спасение.
Спасението е простителност, изцеление, освобождение, пълнота, здраве, мир, почивка.

Исусе, Ти си мое спасение. Ти си всичко, от което се нуждая, за да бъда свободен от силата на врага.
Ти си мое спасение. Аз бягам към канарата, която е на високо над мен.
Ти Си Канарата. Ти Си моя светлина и спасение. В теб се крият всичките съкровища на премъдростта и знанието за Бога. (Колосяни 2:3) Господи Исусе, аз имам пълнота в Теб. (Колосяни 2:10)

Ти Си моя светлина и спасение мое.
Ти Си силата на моя живот.
Ти живееш в мен и Ти ме укрепяваш.
Твоята сила ме укрепва.
Господи Боже, днес аз мога смело да кажа, че:
Аз имам светлина,
Аз имам здраве,
Аз имам сила от Теб,
Аз имам Господа Исуса Христа!


О, Отче аз искам да те славя за Твоя Син.
Отче, Ти ме удостои с живот, сила и спасение. Аз съм толкова щастлив, че живея в Божиите благословения.
Господи, аз Ти благодаря, че Си моя светлина и спасение.
Ти си силата на моя живот и аз не се страхувам. Ако Бог е откъм мен, кой ще бъде против мен? (Римляни 8:3)

Господи Боже, Ти Си мой Отец. Исусе, Ти Си мой Господ. Святият Дух е мой утешител, помощник и подкрепа. Затова аз не се страхувам от нищо.

Аз не се страхувам, защото Бог е мой щит!
Господ, моя Бог е навсякъде, където и да съм.
Когато се приближават към мен злосторниците, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спъват и падат (Псалм 24:2)

Това е моята изповед днес, когато демоничните сили идват срещу мен умствено, духовно, физически, емоционално, където и да се опитват в моя живот, те се спъват и падат.

Аз съм покрит с кръвта на Исуса Христа. Тази кръв е като жива преграда около мен. Нито дяволът или демонична сила, които могат да я преодолеят. Те се спъват и падат.
Господи, аз не се страхувам, защото:
Ти Си поставил преграда, защита около мен. Благост и милост ме следват. Ангелът на Господа се опълчва около мен и ме избавя. (Псалм 34:7)

Господ е пред мен. Аз съм под закрилата на Твоята могъща десница.
Господи Ти ми даде да разбера, че когато злосторниците се приближат към мен, те се спъват и падат.

Ако се опълчи против мене и войска, сърцето ми няма да се уплаши. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките си дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да Го търся в храма Му. (Псалм 27)


Господи аз имам пълно доверие в Теб. Повече от всичко друго на този свят желая:
Да бъда под покрова на Всевишния.
Да имам близко общение с Теб.
Да гледам привлекателността на Господа.
Да живея в Твоето присъствие.
В зъл ден Отче, Ти ще ме скриеш под покрова Си, ще ме покриеш в скривалището на шатъра Си, ще ме издигнеш на канара.

Аз зная, че ние всички имаме трудности в живота, защото всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Грижи, безпокойство, смущение идват при всеки човек, но аз смело изповядвам, че във време на бедствие Ти ме скриваш.
Ти Боже ме скриваш от дявола.
Ти ме криеш от демоничните сили.
Ти ме скриваш под кръвта на Господа Исуса Христа.
Ти ме скриваш Господи Боже, под Твоя покров.
Ти ме скриваш в скривалището на храма Си. (Псалм 31:20)
Ти ме постави на канара.
Тази канара е Господ Исус Христос и Той е нависоко над всички мои неприятели, които ме окръжават.

Аз съм повече от победител чрез Господа Исуса Христа.
Аз съм канарата и няма да се поклатя.
Аз няма да претърпя поражение, защото по велик е Този, който е в мен от онзи, който е в света. (1 Йоан 4:4)
Затова аз ще кажа с цар Давид:
Ще принеса в храма Ти жертви на възклицание.
Ще пея, да! Ще славословя Господа.

Аз няма да охкам и да се оплаквам. Аз принасям жертва на радост и пея хвала на Господа.
Алилуйя!
Алилуйя!
Слава на Господа!
Благословено да е името на Господа!
Отче, аз благославям Твоето свято име днес.
Аз се радвам, защото Исус Христос е моя победа.
Той е моя славен Владетел и живее в мен.
Благословено да е името на Господа!

Аз се опълчвам срещу противника, преодолявам стена чрез името на Господа моя Бог. Аз побеждавам чрез силата на Неговото име днес.
Отче това е моята изповед сега:
Аз Ти благодаря Господи, че Ти си моя светлина и спасение.
Аз не се страхувам, защото Ти си със мен.

Това е моята дръзновена изповед, когато се сблъсквам с живота днес, с всичките му проблеми, с всичките му сърдечни болки, с всяко нещо, което прави да бъда погълнат в отчаяние. Но аз няма да гледам на обстоятелствата, в които се намирам. Аз няма да остана за дълго в неволи, Господи, но ще кажа смело и уверено тези неща за теб.
Аз ще се радвам защото тези истини, действително стават част от моя живот. Аз вярвам в тях с цялото си сърце. Аз ги изповядвам с устата си и те действително ме променят ежедневно.
Библията казва, че ще имам това, което казвам. Аз се радвам, че Псалм 27 е мой от днес нататък. Аз ще размишлявам върху него.
Ще изповядвам словото в него и ще се радвам.
Исус е светлина моя и спасение мое!
Джон Остийн - John Osteen Ministries


Кажете тези молитви на глас:
Молитва за спасение:

Господи, Боже, обичам те. Идвам при Теб днес с вяра и Те моля да ми простиш греховете. Исус, аз вярвам в Теб. Вярвам, че Ти умря на кръста за мен, проля кръвта Си заради мен, зае моето място и пое всички наказания, които аз заслужавах.
Вярвам, че Ти умря и беше погребан и на третия ден възкръсна от мъртвите. Смъртта не можа да Те удържи.
Ти победи сатана и държиш ключовете на ада.
Вярвам, че Ти направи всичко това за мен, защото ме обичаш.
Искам да ти служа през всичките дни на живота си. Искам да се науча как да живея този нов живот, който Ти си ми обещал.

Приемам Те, Исусе и се предавам на Тебе. Приеми ме такъв какъвто съм и ме превърни в това, което Ти желаеш.
Благодаря Ти, Господи, че ме спаси. Изпълни ме със Святия Си Дух и ме научи на всичко, което трябва да знам. Вярвам, че съм спасен, че съм новороден и че ще ида в небето, когато умра.
Боже, ще се наслаждавам на живота си тук на земята за Твоя слава.
Амин!

Божия мир:
Боже изпълни сърцето ми, душата ми с Твоя мир, Христовия мир, който никой ум не може да схване. Всяко напрежение, стрес и безпокойство да напусне. Искам Твоя мир. Боже укрепи ме във вярата и прибави ми на вярата вяра. Искам във всичко да уповавам на Теб. Бъди мой Господ в живота ми. На Теб се надявам, защото Ти ме обичаш и аз Те обичам също. Благодаря Ти че чу молитвата ми.
Амин!

Прошка:
Скъпи Господи Исусе, аз избирам в сърцето си да простя на този човек или хора (кажете име или имена) и да излича от паметта си това, което направиха.
Аз се освобождавам от тази непростителност (яд, гняв или злоба), която ме е държала в окови досега. И в името на Исус унищожавам всяка власт на Сатана над мене във връзка с тези негативни чувства, които съм имал в сърцето си досега, защото аз съм простен.
Господи сега изпълни сърцето ми, душата ми, всяка клетка на тялото ми с Христовия мир и Божията любов нека извира от мен като жива вода.
В името на Исус заповядвам болката, гнева и вината в паметта ми да си заминат. Говоря изцеление на душата ми. Заповядвам на тялото ми да се успокои и излекува.
Спасителю мой, благодаря ти, че съм простен. Благодаря Ти за Божия мир и любов, която изля в мен.
Амин!


Пламен Шоповhttp://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

4 коментара:

  1. Тази изповед допринесе за спасението на моя живот , казвах я всяка сутрин , когато нищо не беше така , както се казва в нея , но аз повярвах със сърцето си, че имам това ,което казвам ! Амин,Амин и Амин ! Аллелуя ,слава и хвала на Тебе ,Боже !:)

    ОтговорИзтриване
  2. Този боговдъхновен сайт ,заедно със създателя си, ме спасиха от смъртта след страшно и тежко заболяване , дадоха Нов Живот.Насърчавам всички, които са достигнали до тук и четат това , да направят същото, да се новородят и да четат, осмислят и живеят Словото на Бога, най-силното , най- мощното лекарство , което ни е дадено за спасение и изцеление !

    ОтговорИзтриване