Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

събота, 1 юни 2013 г.

Бог е любов!

Бог е любов!


Аз ви насърчавам да знаете, че Бог ви използва по много мощен начин, когато вие позволите Божията безусловна любов да тече във вас чрез думите, които говорите и чрез вашите действия. По този начин Бог ви използва, защото в 1 Йоан 4:7,8 се казва:
Възлюбени, да се любим един другиго, защото любовта е от Бога и всеки, който люби е роден от Бога и познава Бога,... защото Бог е любов.
В стих 16 на същата глава се казва същото: Бог е любов!
Словото също казва, че ние преминахме от смърт в живот, понеже ние любим... който не люби остава в смърт. (1 Йоан 3:14)
Аз искам да ви насърча отново да знаете, че вие сте деца на Бога, понеже любите и Бог ви използва по много мощен начин понеже позволявате Неговата безусловна любов да тече от вас към другите. Амин!

Mel Bond - Youtube - на английски!


Благословение!
Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар