Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

събота, 27 май 2017 г.

Чудото е в твоите уста - Джон Остин

Чудото е в твоите уста - Джон Остин 


Понякога ти се нуждаеш в твоя живот от чудо от Бога. То може да бъде за теб самия или за някой друг в твоето семейство. Сигурно ти често се намираш в това положение. Мнозина от вас точно сега, докато четат тези редове, се намират в голяма нужда. Ти се нуждаеш сега от чудо в твоя живот. Може би си обхванат от болест или от страшно заболяване. Може би имаш непреодолими финансови трудности. Може би това е едно опърничаво дете. Може би е някаква невидима сила, която те изпълва със страх. Може би изнемогваш и се нуждаеш от чудо. 

Тогава аз имам една добра новина за теб! Ти можеш да получиш чудо от Бога. Бог е чудотворец (Изцелител). Той осведомява за много Свои чудеса в Библията. Чети я и ти ще видиш какъв е твоят Бог. В Малахия Той казва: „Защото Аз, Господ, не се променям!” (Малахия 3:6) 

„Исус Христос е същият вчера, днес и до века!” (Евреи 13:8). Аз мислех, че времето на чудесата е отминало, но един ден открих, че никога не е имало „време за чудеса”, но че има Бог на чудесата, и че Той никога не се променя! Къде е чудото, от което се нуждаеш така много? И как може то да се осъществи за теб? Много хора тичат по земята насам и натам в търсене на чудото, от което имат нужда. Те вървят от човек на човек, те се надяват, търсят, копнеят и очакват. Със сигурност някои получават помощ, защото Бог използва избраните съдове, но мнозина остават разочаровани. Къде може да намериш чудото? 

Да погледнем в Божието Слово: „Но що казва тя? Думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, сиреч думата на вяра, която проповядваме. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява” (Римляни 10:8-10). 

Чудото е в твоята уста! Божиите обещания са добри. „Защото за Бога няма нищо невъзможно” (Лука 1:37). „Защото Аз бързам да изпълня Словото Си” (Еремия 1:12). Тези обещания са в твоите уста. Осмели се да ги изговориш! Осмели се да ги изповядваш! Колко често ти казваш: „Аз вярвам, аз вярвам в Бога.” При това трябва не само да вярваш със сърцето си, но и нещо повече. Словото казва: „Изповядай с устата си!” Изповядването е за спасение! Чудото е на езика ти. То е в твоята уста. Какво имам предвид? Божието обещание! Бог, който не може да лъже, ни е дал много обещания. Понеже в Него е Да за всичките Божии обещания, колкото много и да са. (2 Коринтяни 1:20). Чудото е в твоята уста. 

Осмели се да изговориш на глас обещанията. Кажи ги на себе си! Кажи ги на дявола! Кажи ги на болестта! Кажи ги на планината от трудности! Изповядай ги в лицето на всички противоречиви обстоятелства. Кажи ги, когато имаш болка! Кажи ги, когато си толкова болен, че даже не можеш да мислиш! Бог поглежда, усмихвайки се към теб. Той се радва, че ти си спомняш за Неговото Слово. Със сигурност Господ ще изпълни Своите обещания в твоя живот. Когато казваме и изповядваме Словото Му, Той ще направи чудо! Изповядването е за спасение. 

Най-голямото чудо 
Мисля си за времето, когато преживях най-голямото чудо от всички чудеса - спасението на моята душа. Бях упорит и грешен. Вървях с тълпата. Следвах света и го обичах. Бях един загубен грешник по пътя за ада. В Своята милост Бог спаси два пъти живота ми. Веднъж като бебе, когато съм бил на няколко месеца, аз съм скочил от ръцете на моята сестра в открита камина, но Бог е запазил живота ми. Другия път бях юноша и плувах в една река. По средата на реката силите ме изоставиха и няколко пъти потъвах, бях толкова слаб, че нямах сили да извикам на моите приятели. Накрая се предадох и потънах във водата. Едно момче, което плувало върху парче дърво и не знаело, че тялото ми се носи под водата, гмурнало се с главата надолу, ударило се в тялото ми, изтласкало ме на плитко и аз се съживих. О, колко добър и милостив е Бог към всички нас! Без съмнение, скъпи читателю, Той е запазвал и твоя живот много пъти. 

В моето изгубено състояние аз се нуждаех от чудо, което да промени сърцето ми и да спаси душата ми. Една нощ към два часа след полунощ се връщах от нощния клуб за вкъщи. И както си вървях през града Фордуър, Тексас, започнах да размишлявам за Бога, за ада, за небето и вечността. В онази нощ Бог започна да отговаря на молитвата на някого. Аз бях изобличен за моя грях, макар че не знаех какво става. Но как получих чудото, от което се нуждаех! 

Обадих се на един мой приятел, който беше християнин. Той ми поясни: “Защото Бог толкова възлюби света, щото даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16) Каза ми още: “Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път и Господ възложи на Него (Исус), беззаконието на всички ни.” Той ми назова Божиите обещания. Посочи ми къде се казва: “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси.” (Римляни 10:13)

“Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ, ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг, ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.” (Исая 1:18) 

“Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш.” (Деяния 16:31)

Повярвах в сърцето си на тези обещания, но не можех да намеря освобождението и мира, от които се нуждаех. Нуждаех се от чудо! Чудото беше в моята уста! Аз отидох с моя приятел на църква. Минах по пътеката с него. Застанах пред всички. Отворих устата си и чудото излезе. С устата си говорих, какво Бог е казал в Своето Слово. Аз приех Исус Христос като мой Спасител и Той спаси душата ми. Изповядвам, че сега съм християнин, основавайки се на авторитета на Неговите големи обещания. Греховете ми са измити в Неговата кръв. Аз съм Божие дете! Това е истина, защото Божиите обещания го казват! 

Изповядването на Божиите обещания е за спасение. 
В онзи ден чудото на изкуплението на греховете ми стана реалност. Исус ме спаси. Но Той не го направи, докато не отворих устата си и не изповядах, че Неговите обещания са валидни и за мен. Словото (Божиите обещания) са близо до теб, в твоята уста. Ако, ако, ако, ако не само повярваш, но и изповядваш обещанието, това ще ти донесе чудото, от което се нуждаеш. 


Чудото е в твоите уста! Не го оставяй да лежи бездейно и пасивно. Изговори го!!!
Изповядването е за спасение. Спасението означава не само спасение на душата. То значи още изцеление, сигурност, освобождение и т. н. Постави Божиите обещания, които са във връзка с твоята ситуация, в сърцето си и ги повярвай. После отвори устата си и изповядай Слово за освобождение, изцеление, сигурност на тялото, душата и духа. 


С други думи, ти можеш както си получил чудото на изкупление, така да получиш и други чудеса. В случаи на изцеление или други нужди действието може да не бъде веднага видяно или почувствано, но ако ти продължиш да изповядваш обещанията и не се съмняваш в сърцето си, чудото ще се прояви за прослава на Исусовото име. 

Исус е чудотворецът (Изцелител!). Думите могат да действат, ако изповядваш Божието Слово. Бог е нашият Лекар! Библията казва: “Те ограничиха Святия Израилев”. Ние можем да ограничим Бог. Той желае да те изцели, да те освободи. Той желае с удоволствие да ти подари чудо! Но ако ти не търсиш обещанията Му, не ги вярваш в сърцето си и не ги изповядваш с устата си, ти ще ограничиш Божията чудотворна сила. Толкова лесно е да тичаш при някой човек. Ние не отхвърляме това, но един ден може да няма при теб никой. Бог желае ти да растеш във вярата. Той желае ти да знаеш, че си важен. Той ще чуе гласа ти: “Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори.” (Матей 7:7) На теб! Да, също и на теб! 

Бог чува твоето изповядване на Неговите обещания и Той ще го уважи. 

Изцелението на нашата дъщеря 
Спомням си, когато нашата дъщеря се роди. По това време моята жена беше медицинска сестра. Тя веднага откри, че Лиза не беше нормална. Лекарят, който я израждаше, също разбра. Нашата детска лекарка потвърди това по-късно. Каза, че Лиза имаше дефект по рождение. Тя щеше да страда от нещо подобно на детски паралич. Малкото дете нямаше мускулен тонус в тялото си. липсваше и рефлекс за сукане. Тя не можеше да повдигне главата си от леглото, дори и един пръст, макар че беше на пет месеца. Нямаше достатъчно сила, за да пълзи. Тя просто се търкаляше на пода в седнало положение. Ние се нуждаехме от чудо! 

Като баптистки проповедник за 14 години аз знаех малко за изцелението. Ние имахме малка светлина за чудотворната сила на Бог. В книгите, които имах в библиотеката си, пишеше, че Бог изпраща болест, за да ни благослови или да ни научи на добър урок. Аз проповядвах, че трябва да сме винаги много внимателни и да казваме: “Ако е Твоята воля, изцели този човек.” 

Тогава още не бях кръстен в Святия Дух, но Бог ми помагаше. Аз се затворих в моята библиотека и започнах да изучавам сам ден след ден Божието Слово. Четях четирите Евангелия, докато започнах да виждам Исуса. От тези страници се появи един мощен, състрадателен Чудотворец. Той не беше баптистки Исус, нито методистки, презвитериански или католически. Той беше Синът на живия Бог, който е същият вчера, днес и во веки. Аз Го познах като Един, който е по-велик от всичките ни представи за Него! Не Го видях като Един, който принадлежи към определена деноминация, а като Един, който е достатъчно велик и Който има достатъчно голяма любов към всичките човеци, така че да ги обгърне със Своите мощни ръце. 

Винаги четяхме Неговите обещания. Разбрахме, че дяволът е този, който е направил нашата дъщеря да бъде болна. Той искаше тя да бъде инвалид, но Бог желаеше да я излекува. 

Ние се молехме за нея, но сякаш нищо не се случи. Тя изглеждаше все така. Защо този чуден Исус не правеше нищо? Ние ограничавахме Святия Израилев! Къде беше нашето чудо? То беше в нашите уста! Естествено, ние знаехме, че чудото е в Исус, но ограничавахме Неговата сила, като не устоявахме в изповедта на Словото Му. Моята жена Доди и аз решихме да отворим устите си и да изповядаме Словото за спасение и изцеление. Това бяха тъжни и тъмни дни за нас, борещите се баптисти, но Бог беше толкова милостив и състрадателен! 


Приехме обещанията и започнахме да ги изповядваме всеки ден, въпреки състоянието на нашата дъщеря. Ние заявявахме: “В Неговите рани тя е здрава.” Ние полагахме ръце на нея, защото Словото казва: “Те ще оздравяват.” Исус казва: “Каквото попросите в Мое име, то ще ви бъде.” Ние изповядвахме: “Исус го извършва. Исус го извършва!” 

Когато някой ни казваше колко лошо изглежда или ни питаше за нея, ние се опитвахме да му отговорим какво Бог казва, а не какво ние виждаме с нашите очи. Изминаха месеци. Тя не се промени. Къде е чудото? То беше в нашите уста. “Смърт и живот има в силата на езика.” (Притчи 18:21) Ние заставахме на страната на Божиите обещания и срещу лъжливите симптоми на дявола. “Господ бърза да изпълни Словото Си.” Бог се усмихваше и ни гледаше. Исус беше близо. 

В петия месец детето повдигна главичката си от леглото, като лежеше на корема си. Небесният Бог изпълняваше Своето Слово. Моята жена знаеше, че белег за анормалност е, ако бебето на седем месеца не може да седи само. Петият месец дойде и отмина. Така също и шестият. Сатана ни казваше хиляди пъти, че тя никога няма да бъде нормална, но ние имахме чудото в нашите уста и продължавахме да го изповядваме до освобождение. 

Тъкмо, когато и последните критични дни на онези месеци изтичаха и трябваше вече да седи сама, тя се обърна и седна!!! Аз съм сигурен, че ангелите, които следяха това, изведнъж запяха небесна песен за слава на Бога, за Неговата любов и верността към Словото Му. 

Сигурен съм, че нашият прославен Исус се усмихваше щастливо над нашата радост, тъй като Той понесе всички наши грехове, болести и болки на Себе Си и откупи изцелението ни. Това беше повратната точка. От тогава тя се развиваше нормално. Днес тя е красиво момиче в служение на Господа. Той извърши делото Си във всяко отношение. Нашият педиатър каза, че това е чудо от Бог. Чудото беше в нашите уста. Ние го изповядвахме с устата си и изцелението дойде. 

Ние не говорим тук за положително мислене, нито за владеене на ума над материята. Ние ви напомняме вечното Божие Слово: “Той изпраща Словото Си, та ги изцелява.” (Псалм 119)

“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.” (Матей 24:35)

“Господи, Твоето Слово е утвърдено на Небето до века.” (Псалм 119:89) Трябва да намериш обещанията си и ден и нощ да ги изповядваш. Стой върху Божието Слово и Бог ще Го потвърди. 

В случая с Даниил, който три седмици се молеше за нещо определено, Бог каза: “В деня, в който ти Ме призова, отговорът беше изпратен, но сатана попречи за получаването.” (Даниил) Това се случва понякога. Не преставай да изповядваш Божието Слово. То ще стане действителност. 

Ако Бог веднага ни изцеляваше, то ние не бихме имали търпение с другите. Ние не бихме растели във вяра. Разбира се, ще има и моментални изцеления, но също и мрачни мигове, когато ще ти се струва, че сте само ти, Бог и Словото Му. Но това е достатъчно, ако ние изповядваме смело Неговите обещания и казваме, че чудото ни принадлежи! 

Изцеление от раков тумор 
В Тексас живееше една християнка, която откри, че чудото се намира в нейната уста. Аз ще кажа още веднъж, Исус прави чудесата, Бог изцелява, но те действат, когато изповядваме обещанията. Изповядването е за спасение, изцеление, освобождение. Ако ти желаеш да имаш чудо, изцеление или да намериш освобождение, избери пътя, който води натам. Този път е на изповядване на Божиите обещания и на сигурността в нашите сърца, че Бог държи на Словото Си и Го прави реално. Тази чудесна християнка дойде на едно от нашите събрания. 

Тогава не знаех нищо за нейното ужасно телесно състояние. Беше едра жена. Тя имаше раков тумор в тялото си и страдаше от дълго време. Очакваше операция. Беше под лекарско наблюдение и болките бяха толкова големи, че тя мислеше, че няма да може да дойде на събрание. Но въпреки това, реши да повика някой, който да я закара. Тя помолила Бог да ми открие чрез дарбата откровение нейното състояние, за да подсили вярата й и да й помогне да намери изцеление. 

Така тя стоеше с големи болки на събранието. Но слава на Бога, Исус се вълнува от немощите, които изживяваме. Той толкова съчувства на страдащите. Проповядвах и служех на хората и извиках някои напред за специална молитва. След това казах, че трябва да завършим събранието. По-късно тя ми поясни, че сърцето й извикало от разочарование, защото й се сторило, че е напълно изоставена. Но точно в този момент усетих сигнал в духа си. 

Почувствах колебание да завърша събранието. Исус нашепна в сърцето ми, че има още някой, на когото трябва да се помогне. Колко добре е, да знаем, че Исус е винаги при нас и извършва работата Си. Помага ни, ако ние работим с Него. Когато излизаме да проповядваме, Той казва: “Аз съм с вас през всичките дни, до свършека на века". (Матей 28:20) Той и сега е с нас, и тогава беше също. 

Казах: “Мисля, че не можем да приключим. Тук има някой, който се нуждае от помощ. Спомних си, че я извиках напред. Нашият скъп Господ ми каза, че тя има раков тумор и че Той желае да я изцели. Това подсили нейната вяра. Спомням си, че заповядах на тумора да изчезне и се молех за изцеление. Казах й да си отиде вкъщи и да изповядва: “С Неговите рани аз съм изцелена!” и подчертах да казва винаги това. 

Знаех, че мнозина са били веднага изцелявани, но при нея очевидно нямаше да бъде така. Тя имаше все още болки в едрото си тяло, причинени от тумора. Чудото щеше да дойде от нейната уста... Господ Исус ме подбуди да й кажа, че трябва винаги да повтаря: “С Неговите рани аз съм здрава!” Словото е близо до теб, даже в твоята уста. Ако ти изповядваш, изповедта е изцеление. 

Жената си отиде вкъщи, подкрепена в духа си. Тя малко знаеше за страданията, които я очакваха. Каза, че на следващия ден е прекарала най-болезнените часове в своя живот. Като че ли с нея ставало нещо още по-лошо, отколкото преди. 

Но тя научила тайната. С голяма вяра и решителност изповядвала ден и нощ: “С Неговите рани аз съм здрава. С Неговите рани аз съм здрава!” Струва ми се, че изповядването на тази смирена християнка е звучало като гръм в небето. То е преминавало покрай звездите и те са били единодушни в песента, че “С Неговите рани аз съм здрава.” То е достигнало вратата на небесното царство и ангелите са издигнали гласовете си и са го превърнали в хваление, което изпълнило небето. “С Неговите рани аз съм здрава!” То достигнало трона на благодатта и милостта, където кръвта е поръсена. Това означава, че “Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония и с Неговите рани ние се изцелихме.” 

Исус - Ходатаят на нашето изповядване и Бог, нашият скъп Баща, се изправят, когато пристига обещанието от устата на тази страдаща жена! Изцелението било осъществено въз основа на изповядването на Божието Слово. Ден-два минали и раковият тумор напуснал тялото й. Тя го занесла на лекаря и той потвърдил, че е раков. Нейното тяло започнало бързо да губи от теглото си и сега тя е отново една хубава жена. Днес, много години по-късно, е все така здрава и служи на Бога. 

Наскоро тя беше на едно наше богослужение и подсили вярата на църквата ни, като ни разказа това, което вече описах. Дяволът, естествено, е искал да лиши жената от това чудо. Ако той можел да затвори устата й, това щяло да се случи. Той е знаел, че чудото се намира в нейната уста. В изповядването си тя уповавала на Словото и чудото е дошло. 

Твоето чудо е в твоята уста. Може би то няма да дойде днес, през следващата седмица или следващия месец, но то ще дойде! Дълбоко в сърцето си виждай себе си освободен от болест, страдание и всички проблеми. Ти си свободен! Вземи тогава Божието Слово и без страх Го изповядвай смело ден и нощ. И ако те попита някой как се чувстваш, не казвай нищо. 

Разкажи какво Бог казва за твоята ситуация. Говори за Божиите обещания! Говори не за твоите чувства, а за това - какво Бог казва! 


Силата на думите 
Думи, думи, думи, нека да поговорим малко за тях. Има милиони думи в света. Те се намират в книги, вестници и на много други места. Те са просто думи. Има още и думи, написани в Библията. Хиляди думи има в тази чудесна Книга. Някои от тях изглеждат като всички други думи в света. Те имат същия правопис, но са различни. 

Исус казва: “Думите, които Съм ви говорил, дух са и живот са.” (Йоан 6:63) Бог казва за Своите думи, че те са живот за всички, които ги намират! Той казва: “Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни”. Библията ни учи: “Всичкото Писание е Боговдъхновено.” Въпреки че думите в Библията изглеждат като всички други, има една разлика. Те са Божии думи. Бог вдъхва живот в тях. Ако ние вземем тези думи от Бога и ги използваме, ще дойде чудо! 

Бог употреби думи, за да създаде този свят. Писано е: “Той създаде всичко чрез Словото на Своята мощ”. Той сътвори всичко чрез думи. Бог каза: Да бъде и то стана! Думите в Божиите уста бяха силни! Ако Неговите Думи се изповядват чрез нашите уста, те стават също силни! В Осия 14:2 пише: “Вземете със себе си думи и върнете се при Господа.” Какво можеш ти да вземеш, когато поискаш от Господа да извърши чудо? Какво желае Той да Му занесеш? 

Вземи думи. Вземи думи. Вземи Божиите думи! Вземи Божиите обещания и ги изповядай пред Него! Бог каза: “Подсети ме.” Бог желае да Му напомняш Неговите обещания. Библията казва: “Ти си се впримчил с думите на устата си.” Бог казва: “От думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш.” Господ казва: “Смърт и живот има в силата на езика.” Твоите думи са важни. Вземи Божиите думи в твоята уста и ги изговаряй. В книгата Йоил пише: “Слабият нека каже: Аз съм юнак!” Слабият нека каже-каже-каже! Не да се моли, а да каже! 

Ако слабите понякога желаят да получат помощ, те трябва да променят речта си. Ако тези, които са в трудност, искат да получат помощ, те трябва да променят речта си. Нека слабите ден и нощ да казват: “Аз съм силен! Господ е сила на живота ми.” Нека болният каже: “С Неговите рани аз се изцелих. Той наистина понесе печалта ми и със скърбите ми се натовари. И с Неговите рани аз се изцелих.” Писано е: “На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват.” 

“На мен ми положиха ръце и аз се възстановявам. Господ е мой Лекар. Той отне болестта от сред мен. Благославяй, душе моя, Господа, и всичко, що е вътре в мене, нека хвали Святото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.” (Псалм 103) Слава на Господа, Той казва: “Всичките”. Кажи го и болестта ще отмине! 

Който се намира в трудност, трябва смело да каже: “Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти”. (Псалм 46:1) Прогласи: “Бог е с мен. Той е мой Помощник. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? “Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях!” 

Нека тези, които се измъчват от дух на страх, започнат да говорят. Промени своята реч, ако искаш да постигнеш победа. Нека страхливият ден и нощ смело да говори: “Господ е пастир мой, няма да остана в нужда... И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мене.... (Псалм 23:4) Не бой се, защото Аз Съм с тебе. Не се ужасявай, защото Аз Съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна! Ще те подпра с праведната Си десница.” (Исая 41:10)

Който се страхува, трябва отново и отново да казва: “Господ е светлина моя, избавител мой, от кого ще се боя? Бог е сила на живота ми, от кого ще се уплаша? Когато се приближиха при мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, те се спънаха и паднаха.” (Псалм 27:1)

Който е преследван от страха, да каже: “Бог ни е дал Дух не на страх, а на сила, любов и себевладение!” (2 Тимотей 1:7) Прогласи това: “Нямам дух на страх! Имам силата на Святия Дух! Имам духа на любовта! Имам духа на себевладение!” Изповядвай това на всеки. Не говори за твоите страхове, но говори за това, какво Бог казва за теб. Върши твоята част, изповядвай и страхът ще се стопи, както мъглите пред изгряващото слънце. Нека слабият да каже! Нека който е в беда, да каже! Нека болният да каже! Нека тези, които се нуждаят от чудо, да кажат! 

Какво трябва всички тези хора да кажат? Какво трябва ти да кажеш? Кажи това, което Бог казва! Вземи Неговите обещания и пристъпи чрез Господ Исус пред Неговия трон и Му припомни за това. изповядвай, че те ще се осъществят точно сега. В Послание към Евреите е записано: “Бог е рекъл: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя; така, щото дръзновено казваме: Господ ми е Помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?” Това е един много забележително! Обърни внимание: Той казва, че можем дръзновено да говорим! 

Бог не ни е дал стотици обещания просто, за да ги вярваме. Той ни ги е дал, за да можем дръзновено да ги изговаряме в нашето изповядване за освобождение. Вземи някои от Неговите обещания, които са във връзка с твоята ситуация, и повярвай с цялото си сърце. Сега започни дръзновено да казваш тези обещания на себе си, на твоите приятели, на твоето семейство и на сатана! На всички заявявай смело: “Това казва Бог, моят Баща. Аз Му вярвам. Сега обещанието ми принадлежи!” Стой на това и го изричай в болка, в страдание, страх и нужда. Исус е нашият Първосвещеник, Когото изповядваме и Той ще гледа това да стане реалност в живота ти. 

Библията казва в Марк: “Който рече на тая планина: Вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.” 

Помисли, че ние можем да имаме това, което казваме, ако не се усъмним в сърцата си. Ако ти не мислиш, че това е един закон, който действа, то опитай обратното. Това е, което повечето хора вършат. Те вярват, че са болни и че ще станат още по-зле и го разказват на всеки. Попитай ги и те открито и убедително ще ти кажат: Аз съм болен, имам болки и вероятно ще трябва да вляза в болница. Вярвам, че имам рак. И става все по-лошо. И така продължават. Те го вярват, казват и получават това, което казват! Ако действа в обратна посока, то непременно ще действа и в права. Ще действа, когато упражняваме вяра, като изповядваме Божието Слово. 

Не се съмнявай! Повярвай в сърцето си това, което Бог казва, изповядвай го и ще получиш това, което казваш. Бог бди, за да бъде Словото Му изпълнено.

Има три гласа, които говорят: 
Първо: Вика гласът от бедната. Ако рак, болест, слепота и мъка са дошли в живота ти, той вика със силен и гърмящ глас: “Ти си болен! Ти имаш мъка... Ти си болен! Ти имаш мъка...” Това е единият глас. 

Второ: Божият глас ни казва в Неговото Слово: “И с Неговите рани ние се изцелихме. Той понесе нашите болести... Той ни изкупи от проклятието, като стана проклет за нас. Той понесе нашите грехове... А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда.” 
Симптомите и болестта казват едно, а Бог казва друго. 

Трето: Въпросът е какво казваш ти на това! Чия страна ще избереш? Ще отминеш ли и ще изповядваш какво сатана ти е направил или ще стоиш на Божието Слово и ще изповядваш, какво Бог казва? Ако си съгласен, кажи: Амин. 

Виж, че Библията казва, нека слабият да каже, не да се моли. Нека слабият да каже: “Аз съм силен.” Така казва Бог: “Нека слабият да каже.” Той трябва да каже нещо. Нека болният да каже: “Аз съм изцелен.” Нека този, който е нападнат от демони, да каже: “Аз съм свободен.” Кажи го въз основа на великото и свято дело на Сина на Живия Бог, който проля кръвта Си, за да те изкупи от тези неща. Виж жената с кръвотечението. Тя каза нещо. В Библията тя казва: “Само, ако се допра до Него, ще оздравея.” Виж Давид, когато застана срещу Голиат. Той каза нещо. Той каза: “Днес Господ ще те предаде в ръката ми.” 

Едно от най-чудесните открития, които съм намерил в Библията, е за думите! 

Сирофиникийката, която следваше Исус, не беше спасена и Исус не искаше да я слуша. Когато тя вървеше след Него, Той не казваше нищо. Но учениците казаха: “Отпрати я, защото вика подир нас”. Тя каза: “Господи, дъщеря ми е обхваната от бяс.” Майката на тази дъщеря тичаше след Исуса и викаше за помощ. Тя искаше чудо за малката си дъщеря, която беше вкъщи и се нуждаеше от помощ. 

Накрая Исус се обърна и й каза: “Не е правилно да се взема хляба от децата и да се хвърли на кученцата.” А тя отговори: “Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат под трапезата.” Сега слушайте. Той каза: “О, жено, голяма е твоята вяра. И понеже ти каза това, демонът излезе от дъщеря ти.” Помисли за това. 

Една жена можеше да каже нещо, да изповяда нещо и един демон напусна дъщеря й. Исус й каза, че демонът напусна дъщеря й въз основа на това, което тя изговори. Казвам ви, много демони действат в дъщери, съпрузи, съпруги, деца, мъже и жени въз основа на нещо, което ние изговаряме. Ние всъщност изповядваме, че искаме да живеем за дявола, ако казваме, че нищо не получаваме, ако казваме, че ще направим нещо противно на Бога. Този вид говорене отваря врата за дявола и силите на тъмнината. 

Тази сирофиникийка дойде при Исуса, молеше го и говореше. Дъщеря й беше на много километри далеч от нея. Но тя получи изцеление за нея въз основа на това, което изповядваше. Мои приятели, важно е какво изговаряте!

Библията казва, че ако ти не се съмняваш в сърцето си, но вярваш, че нещата, които изговаряш, ще станат истински, ти ще имаш това, което казваш. Ако ти се молиш, вярвай, че ще получиш и ще имаш това, което казваш. 

Знаеш ли, че това, което си в момента, е резултат от това, което си говорил? Знаеш ли това? Това, което ти изговаряш, се осъществява в твоето тяло, в твоя разум, в твоята физика и духовна същност. Ако ти си слаб и сломен, изпитай се. Ти си продукт на това, което изговаряш, защото получаваш това, което казваш. Ако желаеш да бъдеш друг, то промени речта си. Ако желаеш да промениш живота си, трябва да промениш говоренето си. 

Чудото е в твоята уста. Ти няма да намериш проповедник, който ще ти помогне, ако продължаваш да изповядваш делата на дявола и тъмнината. Ти няма да намериш проповедник, който ще ти помогне, ако не изповядваш това, което казва Бог в Словото Си. 


Изповед за всеки ден 
Добре е за всички ни ежедневно да изповядваме пред Бога Неговото Слово! Ето една изповед, която желая да споделя с вас. Аз съм я правил и я правя пред Него постоянно. “Аз изповядвам с устата си Господ Исус и вярвам в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите. Затова аз съм спасен! Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина, ето, всичко стана ново.” Аз съм в Христа! Аз съм ново създание! Старото премина, всичко стана ново. Аз имам един нов Баща в небето! Имам нов живот, вечен живот. Имам ново гражданство и то е на небето. Аз живея в нова сфера. Аз съм спасен от силите на тъмнината и съм преселен в царството на възлюбения Му Син. 

Приет съм от Възлюбения Син. Името ми е записано в Книгата на Живота. Аз имам нова сила! Имам власт да стъпвам на змии и на скорпии и над цялата сила на врага и нищо няма да ме повреди. Имам власт над всички демони, за да ги изгонвам! Мога да полагам ръце на болни и те ще оздравяват. Аз съм повече от победител чрез Исус Христос. Всичко мога чрез Него. Изповядвам многото благословения от Голгота. 

“Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй, щото младостта ти се подновява като на орел.” Всички мои грехове са простени! 

Всички мои болести са изцелени! Моят живот е силен в Бога! Венчан съм с Неговата благост! Изповядвам, че нямам страх! “Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло! Аз не се боя, защото Ти си с мене. Няма да се ужасявам, защото Ти си мой Бог. Ти ще ми помогнеш, ще ме укрепиш, ще ме подпреш с праведната Си десница.” 

“Бог ми е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.” Аз имам дух на сила в мен! Имам дух на любов в мен. Имам дух на себевладение. Над мен е кръвта на Агнето! Господ е пред мен. Исус е в мен! Ангелът на Господа е около мен. Божиите вечни ръце са под мен. 

“Благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми.” Алилуя! (Пс. 23:6) Страх няма място в моя живот. Изповядвам, че това е един добър ден. Аз съм изцелен. 

Днес аз съм изпълнен с Божията любов. Днес съм изпълнен с Божията мъдрост. Днес съм изпълнен със Святия Дух. Всичко това ми принадлежи днес! Изповядвам днес, че ще помогна на някого да намери Божията милост и благодат. Днес ще се радвам, че Небето е мой дом. 

Аз се радвам днес, че цялото ми семейство влиза в семейството на Господа! Това е моята изповед. Аз я изповядвам дръзновено пред дявола, пред ангелите, пред Господ Исус и пред Бог, моя Баща. 

В Исусовото име Ти благодаря, Отче, че имам това, което казвам! Моята изповед е основана на Твоето Слово и възлиза пред Теб. Исус е Първосвещеникът на моята изповед. Днес тя става истина. 


Мои приятели, изповядвайте смело всеки ден и вие ще видите, че Бог държи на Словото Си. Чудото е във вашата уста! 

Джон Остийн - John Osteen Ministries

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар