Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

неделя, 25 юни 2017 г.

Властта на вярващия – Джон Остин

Властта на вярващия – Джон Остин


Започвайки тази книга, аз си мисля за хората, които ще я прочетат. Не мога достатъчно добре да изразя колко е важно, това да се разбере от всички вярващи. Ти трябва да разбереш, че не си вече победен, но си победител; не си някой си, безгръбначен, който се блъска в живота и позволява на дявола да доминира. На теб е дадена власт в името на Исус Христос. Знаете ли, че някои християни никога в живота си не са посрещнали дявола, нито са му говорили с власт в името на Исус.

Те просто си карат живота и казват: „Аз се молих и мисля, че съм добре.“
И тогава дявола взема надмощие в тях. Искам да те предупредя, че дяволът има твоето име, той има твоята фамилия, има имената да децата ти и е излязъл да те порази. Той е дебнеш враг. Знае точно как да се възползва от слабите ти места. Ти трябва да бъдеш силен в Господа и в силата на Неговото могъщество. И когато дяволът почука на твоята врата, вярата ще отговори:
„Тук дяволът не е поканен.“


Вие знаете историята за блудния син. Той напусна бащиния си дом и живя в един свинарник. Библията казва, че ядеше от храната на свинете. Но когато той дойде на себе си, той каза:
„Колко от наемниците на баща ми имат излишък от хляб, а аз умирам от глад. Ще стана и ще се върна в бащиния си дом.“

Той беше дрипав, мръсен, миришеше. И забележете, бащата го видя и се затича. Това е единственото място в Библията, където Бог е обрисуван да тича към човек, излязъл от свинарник и завърнал се в къщи. Искам да кажа, че ако се чувствате така сякаш не сте се покорявали на Бога, момента, в който обърнете очи към Него, Той ще се затича към вас, за да ви каже добре дошли. Искам да ви кажа нещо за бащата. Когато го видя, той се затича. Синът се опита да се изповяда:
„Татко съгреших...“
„Не, не, донесете най-добрата премяна и го облечете, покрийте мръсотията и му дайте обувки за нозете и пръстен за пръста му!“


Забележете, че бащата даде на сина си, който току що беше излязъл от свинарника и се бе прибрал в къщи, не само нови одежди и обувки, но му подари и пръстен. Сега отвори твоя библейски речник и ще видиш, че пръстенът представлява принадлежност към семейството. Това е семейният печат. С него се подпечатват разни неща. Той има семейна сила. Всичко в семейството стои зад този печат, И веднага след своето завръщане, синът получи не само нова премяна, но и властта.


Не трябва да живееш в Бога 30 години, за да придобиеш власт. Може да си най-малкото дете на Бога, но в момента, когато дойдеш при Исус, ти получаваш пръстена – името на Исус като своя власт. Амин! И не трябва да бъдеш бит от дявола. Дяволът обикаля като „ридаеш лъв и търси кого да погълне." Ти казваш:
„Аз съм добре, аз съм силен...“
Може би това е, защото твоите родители са били силни или защото са оставили нещо за теб, което можеш да използваш в този живот без да ходиш на църква, без да изучаваш Библията, без да си изпълнен със Святия Дух. Ти можеш да се върнеш. Но какво ще стане с твоята дъщеря, с твоя син, с тези които не са обучени. По-добре научи твоите деца да бъдат фанатици за Исус. Библията казва:
„Крадецът идва да да открадне, да убие, да погуби.“
Затова е излязъл дяволът – да открадне, да убие, да погуби. И ние даваме всичко, за да стигне това Слово до теб, където и да си, защото знаем, че там има враг вън. Той иска да убие, да открадне и да погуби. И знаем, че единственото име, единствената сила, която може да го спре е Господ Исус Христос. Идваме да ти кажем, че не трябва да бъдеш победен. Може да станеш победоносен. Не трябва да ходиш в религиозност и да се носиш по течението. Можеш да имаш силата на Святия Дух, силата и властта в името на Исус. Нещата в живота ти могат да се променят. Амин!

Има ключове на властта – изкуплението, разбиране на изкуплението, правдата и съпротивлението. Трябва да разбереш изкуплението. Ако разбереш какво Исус дойде да направи и какво направи, тогава можеш да имаш знание за твоята власт. Исус дойде само, за да умре на кръста ли? О, хиляди хора са умрели на кръстове. Това, че е умрял на кръст не означава нищо. Но Исус беше син на Бога, без петно, Той беше Божият Агнец. Йоан казва:
„Ето Божият Агнец, Който носи греха на света.“

Исус дойде и умря на кръста. Той взе нашите грехове, Той взе нашите болести, Той изкупи смъртта на всеки човек и Той понесе осъждението на света. Но Той направи нещо повече от това – когато умря, Той отиде в ада и възкръсна отново. Той направи нещо повече – разчупи силата на дявола. Ако имаш враг, ти казваш:
„Ако не споменавам за дявола и не му обръщам внимание, може би, той ще ме остави.“
Не, той няма да те остави. Искам да знаете, че Исус е направил нещо преди дявола да е направил нещо. Ти казваш:
„Добре, но дявола не закача моето семейство.“
Нека да ти кажа нещо, той има план за твоята съпруга или твоя съпруг, той има планове да те унищожи. Но ти трябва да знаеш, че се е случило нещо, което неговото господство. Исус казва:
„Силния човек пази къщата си и покъщнината му е в безопасност. И когато дойде по-силен от него, побеждава го и взема всичкото му оръжие.“
Това направи Исус, Той победи сатана и унищожи неговата сила. Има едно име, от което дявола трепери и това е името на Господ Исус Христос.
Сега трябва да разбереш това изкупление, че Исус умря и след това занесе кръвта Си на небето. Библията казва, че Неговата кръв там говори по-добре, отколкото кръвта на Авел. Той разпръсна кръвта Си в небесното светилище. Исус се върна там, за да я представи пред Бог Отец и тази кръв представлява пред цялата вечност факта, че Бог стана човек, наш заместник, Той беше нашата жертва, Той умря, беше погребан и възкръсна като вечна жертва за нашето спасение. И точно Той сложи кръвта Си на небето, за да напомня цяла вечност, че това се е случило.
В Откровение 12:11 се казва:
„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.“
Те победиха сатана чрез кръвта на Агнето. Как можеш да победиш дявола и демоните чрез кръвта на Агнето? Когато застанеш пред дявола или демоничните сили с разбитото сърце или разбитите домове, трагедиите в твоя живот и знаеш, че дяволът е направил това. Можеш да застанеш и да кажеш:
„Чуй сатана, аз идвам при теб с кръвта на Исус Христос. Той дойде в плът, Той те победи, Той възкръсна от мъртвите и аз имам власт в Неговото име. Аз ти се съпротивлявам и ти заповядвам да напуснеш!
Кръвта на Исус, кръвта на Исус...!“В кръвта на Исус има сила. Казвам ти, че силата на тази кръв прави дявола да трепери. Една малка капка от кръвта на Исус има повече сила от цялата сила на дявола. Тази кръв означава изкупление за нас. Забележи какво казва Библията в Ефесяни 1:17-19:
„Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете,  и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,  и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите.“

Има нещо, което ни дава на нас като вярващи. Каква е тази превъзходно велика сила, за която говори апостол Павел. Той казва:
„Сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ,  с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата.”

Това е възкресенската сила. Каква е тази превъзходна и велика сила, която се открива и на нас. Това е цялото изкупително дело на Исус Христос.

Казвам ви, че когато Исус умря, Той победи дявола, стана жертва за нашите грехове, за нашите болести, за нашите проклятия, за нашата смърт. Възкръсна отново, отиде по-горе от дяволската сила в поднебесните места, седна от дясната страна на Божия престол и каза:
„Моята победа е и твоя победа. Аз направих всичко за теб.“

Колкото за дявола, ако държиш името на Исус, ти ще го победиш. Това е превъзходно велика сила за нас, които вярваме. Ако не вярваш, ти изобщо нямаш тази сила и казваш:
„Аз съм християнин,но не вярвам за това, което говорите.“
Добре, това не се отнася за теб. То е за хора, които вярват. В третата глава на Ефесяни се казва:
„... Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим.”

Ние живеем в Бога. Бог е на наша страна. Имаме Бог, който не е ограничен в силата Си. Единственото ограничение, е нашата вяра и нашето доверие към Бог.
О, Боже помогни ни да разберем това!
Ще ви кажа, че ако се срамувате от силата на Святия Дух, от говоренето на езици (Деяния 2 глава), от пророчествата, от молитвата за болни, от изгонване на демони, ако се срамувате от Исус Христос, ако се срамувате от изцелението и разгромяването на демоничните сили чрез Неговото име, ако се срамувате от църквата на Святия Дух, такава, кавато е в Деяния на Апостолите, тогава във вас няма да действа много сила. Не знам за вас, но аз съм радикален фанатик за Исус.

Това, което ти предлага обществото не е достатъчно. Да бъдеш красив и водещ не е достатъчно. Да бъдеш богат не е достатъчно. Да бъдеш приет в обществото не е достатъчно. Ние е сме в борба, ние сме във война. Казвате:
„Той (Бог) може да направи несравнимо повече, отколкото искаме, отколкото искаме или мислим.“

Но това е поради действащата в нас сила. Вижте, аз нямах знания за изкуплението, така че, не можех да освободя тази сила. Срамувах се от говорене на езици. Казвах, че езиците са отминали, че чудесата не са за днес. Мислех си, че кръстените със Святия Дух хора, които говорят езици и вдигат ръцете си, са от другата страна на пътя и в действителност не са стигнали никъде.
Но един ден осъзнах, че точно така са действали в първата църква, описана в Деяния на Апостолите. Те изгонваха демони, молеха се заедно, вдигаха много шум, молеха се за болни и имаше много чудеса и знамения. Не се срамуваха, а бяха смели, а бяха смели за Господ Исус Христос. Но аз се срамувах. Бях завършил колеж и семинария. Изкачвах се нагоре по деноминационната стълба, завирайки се в моята деноминационна клетка, пеейки моите приспивни, деноминационни песни, хранех се с моите деноминационни птичи семена без да прави нищо, нищо в моето поколение, докато един ден се роди нашата дъщеря. Роди се ненормална, с мозъчна парализа и никога нямаше да бъде нормално дете.
Тогава разбрахме, че религията в нашата църква не е достатъчна. И сложихме на тръни нашата деноминационна традиция. Изкачихме се на Божия хълм, вкопчихме се в Божията дреха и казахме:
„Няма да се помръднем!“
Аз няма да се помръдна, докато не получа силата на Святия Дух. Искам да знаете, че в тези безнадеждни дни дни ние потърсихме Бога, открихме за какво е изкуплението. Разбрахме, че когато сме в беда, се нуждаем от хора, които са пълни със Святия Дух. Разбрахме, че когато сме в трудност, се нуждаем от хора, които изгонват демони; открихме, че са ни нужни фанатици за Исус. Когато имате РАК, СПИН или нещо друго пред себе си, тогава ще потърсите стъпки като нашите. Няма да искате формалност, а силата на живия Бог. Казвам ви, тя е за вас днес.

ен живот. Примирете се с това Остин! Примирете се, че ще имате ненормално дете!“

И ако бяхме останали в религията, която се срамува от Исус, от силата на Святия Дух и от говоренето на езици, от молитвата за болни, тя щеше да бъде ненормална днес. Но, благодаря на Бога, ние се обърнахме към Бога! Алилуя!

Искам да знаете какво е името на Исус. Искам да знаете, че Бог има превъзходно велика сила. Трябва да задвижим това, вярата трябва да бъде в нас, Словото трябва да бъде в нас, трябва да стигнем дотам, като не се срамуваме от вътрешното, но от външното. Слава на Бога!

Искам да знаете какво е името на Исус. Искам да знаете, че Бог има превъзходно велика сила, според действащата в нас сила. Трябва да задвижим това, вярата трябва да бъде в нас. Словото трябва да бъде в нас, трябва да стигнем дотам, като не се срамуваме от вътрешното, но от външното. Слава на Бога!
Ние изговаряме това име, разбирайки, че силата е в нас. Това е пътят. Ако бяхме деноминационно мислещи, толкова горди, толкова коравовратни, не само Лиза щеше да бъде ненормална, но вероятно и аз щях да бъда мъртав, а и Доуди (жена ми) щеше да бъде мъртва, (която Бог изцели от рак през 1981, год.). Сега в нейното тяло няма и следа от рак. Но това, което искам да ви кажа е, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, според действащата в нас сила. Има ли някое слово в теб? Имаш ли изкуплението? Имаш ли разбиране за това, което Исус направи на кръста за теб, чрез Неговата смърт, погребение и възкресение? Разбираш ли нещо от това? Ти казваш:
„Е ние имаме малка, тиха църква, не говорим на езици, не пророкуваме, просто изучаваме Библията.“
Добре, какво научаваш от Библията? Стигал ли някога до Евангелията от Матей, Марка, Лука, Йоан и книгата Деяния на Апостолите, втората глава. Прочетете тези чудесни глави! Ако изучаваш Библията, ти казвам ще стигнеш до това, което Библията казва – Бог има сила и ти дава власт, чрез действащата сила в теб. Ако я приемеш в себе си, тя ще се прояви.

Аз наблюдавам хората и виждам промяната в тях. Казвам ви, че след като разберат кои са, какво направи Исус за изкуплението и какво означава то, те ще се изправят и целият им живот, семействата, финансите и мисленето им се променят чрез силата на Бог. И това трябва да се предава от поколение на поколение. Тази е причината, поради която аз преодолях това, преодолях онова, преодолях другото. Ако веднъж разберете това, то ще промени живота ви. Вие имате власт, имате този пръстен от времето, когато сте били спасени. Но много хора не знаят как да използват тази власт. Има три ключа – изкупление, правда и съпротива.


Първият – разбиране на изкуплението. Искам да ви кажа, че където и да сте в този момент, аз не знам всичко и вие не знаете всичко. Трябва да се учим, но нашите сърца трябва да са отворени за състраданието, въздигащото, плачещото и умиращото човечество.
Ако научите истината за изкуплението – силата на името на Исус, вие няма да имате нужда да ви помага проповедника или някой друг християнин. Ще си помегнете сами, защото сте вярващи и имате сила в Исусовото име да се съпротивлявате на дявола и той ще бяга от вас. Аз вярвам в това.
Бог да ви благослови!

Това, което прочетохте, може да се потвърди в живота ви:
1.Трябва да се новородите и да знаете, че сте християнин. Не може да използвате властта на Господа, ако принадлежите на дявола. Така че, дайте сърцето си на Исус.
Помолете Го:
Господи Исусе, ела в моето сърце! Бъди мой Спасител и ми дай вечен живот! Аз обръщам гръб на дявола, света и греха. О, Исусе, аз предавам живота си нс Теб.

И знаете ли, какво става, когато направите това? Вие се новораждате. Бивате освободени от силата на тъмнината и пренесени в царството на Неговия възлюбен Цин. Сега като вярващи, вие имате правото да упражнявате властта в името на Исус. Дяволът и демоните няма да владеят повече над вашия дом. Можете да станете и да кажете:
Не дяволе, в името на Исус аз искам да знаеш, че съм вярващ и ти няма да ме върнеш към света, към наркотиците и алкохола, да вземеш жена ми или съпруга ми или децата ми!

Трябва да направите нещо. Ако наистина принадлежите на Исус и сте реално новородени, отдалечени от дявола и от греха, имате власт да направите нещо във вашата ситуация. И знайте, тази власт не идва чрез вашето име или името на деноминацията, нито поради вашата доброта или святост, но това силата в името на Исус. Забележете това слово:
Затова Бог Му е дал име, така че, в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца.

Всяко коляно ще се поклони и всеки език ще изповяда. Но знаете ли, някои ще го направят твърде късно. Защо не го направите сега. Преклонете коленете си, приемете в сърцето си Исус и Го помолете да ви даде силата на Святия дух. И тогава можете да станете и да не живеете повече живот на мизерия, но можете да поемите грижа за това, което става в живота ви.
Аз вярвам, че приехте Исус във вашите сърца днес. Вярвам, че имате нещо повече от религия. Религията няма да ви спаси. Исус каза:
Много ще рекат в онзи ден: Господи, не в Твое име ли вършехме чудеса, а Аз ще им река: Махнете се от Мене, никога не съм ви познавал, вие, които вършите беззакония.

Вие не искате да бъдете в тази група, а искате да бъдете в групата, която наистина е новородена. И когато сте новородени, вече имате вечен живот, нов Баща. Бог е ваш Баща и затова имате вечен живот, имате нова съдба – не ада, а небето. И вярваме на Бог, че Той ви спаси днес и ще ви срещенем там, където няма плач, въздишки и смърт.
Бог да ви благослови!

Властта на вярващия – Джон Остин

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

събота, 27 май 2017 г.

Чудото е в твоите уста - Джон Остин

Чудото е в твоите уста - Джон Остин 


Понякога ти се нуждаеш в твоя живот от чудо от Бога. То може да бъде за теб самия или за някой друг в твоето семейство. Сигурно ти често се намираш в това положение. Мнозина от вас точно сега, докато четат тези редове, се намират в голяма нужда. Ти се нуждаеш сега от чудо в твоя живот. Може би си обхванат от болест или от страшно заболяване. Може би имаш непреодолими финансови трудности. Може би това е едно опърничаво дете. Може би е някаква невидима сила, която те изпълва със страх. Може би изнемогваш и се нуждаеш от чудо. 

Тогава аз имам една добра новина за теб! Ти можеш да получиш чудо от Бога. Бог е чудотворец (Изцелител). Той осведомява за много Свои чудеса в Библията. Чети я и ти ще видиш какъв е твоят Бог. В Малахия Той казва: „Защото Аз, Господ, не се променям!” (Малахия 3:6) 

„Исус Христос е същият вчера, днес и до века!” (Евреи 13:8). Аз мислех, че времето на чудесата е отминало, но един ден открих, че никога не е имало „време за чудеса”, но че има Бог на чудесата, и че Той никога не се променя! Къде е чудото, от което се нуждаеш така много? И как може то да се осъществи за теб? Много хора тичат по земята насам и натам в търсене на чудото, от което имат нужда. Те вървят от човек на човек, те се надяват, търсят, копнеят и очакват. Със сигурност някои получават помощ, защото Бог използва избраните съдове, но мнозина остават разочаровани. Къде може да намериш чудото? 

Да погледнем в Божието Слово: „Но що казва тя? Думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, сиреч думата на вяра, която проповядваме. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява” (Римляни 10:8-10). 

Чудото е в твоята уста! Божиите обещания са добри. „Защото за Бога няма нищо невъзможно” (Лука 1:37). „Защото Аз бързам да изпълня Словото Си” (Еремия 1:12). Тези обещания са в твоите уста. Осмели се да ги изговориш! Осмели се да ги изповядваш! Колко често ти казваш: „Аз вярвам, аз вярвам в Бога.” При това трябва не само да вярваш със сърцето си, но и нещо повече. Словото казва: „Изповядай с устата си!” Изповядването е за спасение! Чудото е на езика ти. То е в твоята уста. Какво имам предвид? Божието обещание! Бог, който не може да лъже, ни е дал много обещания. Понеже в Него е Да за всичките Божии обещания, колкото много и да са. (2 Коринтяни 1:20). Чудото е в твоята уста. 

Осмели се да изговориш на глас обещанията. Кажи ги на себе си! Кажи ги на дявола! Кажи ги на болестта! Кажи ги на планината от трудности! Изповядай ги в лицето на всички противоречиви обстоятелства. Кажи ги, когато имаш болка! Кажи ги, когато си толкова болен, че даже не можеш да мислиш! Бог поглежда, усмихвайки се към теб. Той се радва, че ти си спомняш за Неговото Слово. Със сигурност Господ ще изпълни Своите обещания в твоя живот. Когато казваме и изповядваме Словото Му, Той ще направи чудо! Изповядването е за спасение. 

Най-голямото чудо 
Мисля си за времето, когато преживях най-голямото чудо от всички чудеса - спасението на моята душа. Бях упорит и грешен. Вървях с тълпата. Следвах света и го обичах. Бях един загубен грешник по пътя за ада. В Своята милост Бог спаси два пъти живота ми. Веднъж като бебе, когато съм бил на няколко месеца, аз съм скочил от ръцете на моята сестра в открита камина, но Бог е запазил живота ми. Другия път бях юноша и плувах в една река. По средата на реката силите ме изоставиха и няколко пъти потъвах, бях толкова слаб, че нямах сили да извикам на моите приятели. Накрая се предадох и потънах във водата. Едно момче, което плувало върху парче дърво и не знаело, че тялото ми се носи под водата, гмурнало се с главата надолу, ударило се в тялото ми, изтласкало ме на плитко и аз се съживих. О, колко добър и милостив е Бог към всички нас! Без съмнение, скъпи читателю, Той е запазвал и твоя живот много пъти. 

В моето изгубено състояние аз се нуждаех от чудо, което да промени сърцето ми и да спаси душата ми. Една нощ към два часа след полунощ се връщах от нощния клуб за вкъщи. И както си вървях през града Фордуър, Тексас, започнах да размишлявам за Бога, за ада, за небето и вечността. В онази нощ Бог започна да отговаря на молитвата на някого. Аз бях изобличен за моя грях, макар че не знаех какво става. Но как получих чудото, от което се нуждаех! 

Обадих се на един мой приятел, който беше християнин. Той ми поясни: “Защото Бог толкова възлюби света, щото даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16) Каза ми още: “Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път и Господ възложи на Него (Исус), беззаконието на всички ни.” Той ми назова Божиите обещания. Посочи ми къде се казва: “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси.” (Римляни 10:13)

“Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ, ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг, ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.” (Исая 1:18) 

“Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш.” (Деяния 16:31)

Повярвах в сърцето си на тези обещания, но не можех да намеря освобождението и мира, от които се нуждаех. Нуждаех се от чудо! Чудото беше в моята уста! Аз отидох с моя приятел на църква. Минах по пътеката с него. Застанах пред всички. Отворих устата си и чудото излезе. С устата си говорих, какво Бог е казал в Своето Слово. Аз приех Исус Христос като мой Спасител и Той спаси душата ми. Изповядвам, че сега съм християнин, основавайки се на авторитета на Неговите големи обещания. Греховете ми са измити в Неговата кръв. Аз съм Божие дете! Това е истина, защото Божиите обещания го казват! 

Изповядването на Божиите обещания е за спасение. 
В онзи ден чудото на изкуплението на греховете ми стана реалност. Исус ме спаси. Но Той не го направи, докато не отворих устата си и не изповядах, че Неговите обещания са валидни и за мен. Словото (Божиите обещания) са близо до теб, в твоята уста. Ако, ако, ако, ако не само повярваш, но и изповядваш обещанието, това ще ти донесе чудото, от което се нуждаеш. 


Чудото е в твоите уста! Не го оставяй да лежи бездейно и пасивно. Изговори го!!!
Изповядването е за спасение. Спасението означава не само спасение на душата. То значи още изцеление, сигурност, освобождение и т. н. Постави Божиите обещания, които са във връзка с твоята ситуация, в сърцето си и ги повярвай. После отвори устата си и изповядай Слово за освобождение, изцеление, сигурност на тялото, душата и духа. 


С други думи, ти можеш както си получил чудото на изкупление, така да получиш и други чудеса. В случаи на изцеление или други нужди действието може да не бъде веднага видяно или почувствано, но ако ти продължиш да изповядваш обещанията и не се съмняваш в сърцето си, чудото ще се прояви за прослава на Исусовото име. 

Исус е чудотворецът (Изцелител!). Думите могат да действат, ако изповядваш Божието Слово. Бог е нашият Лекар! Библията казва: “Те ограничиха Святия Израилев”. Ние можем да ограничим Бог. Той желае да те изцели, да те освободи. Той желае с удоволствие да ти подари чудо! Но ако ти не търсиш обещанията Му, не ги вярваш в сърцето си и не ги изповядваш с устата си, ти ще ограничиш Божията чудотворна сила. Толкова лесно е да тичаш при някой човек. Ние не отхвърляме това, но един ден може да няма при теб никой. Бог желае ти да растеш във вярата. Той желае ти да знаеш, че си важен. Той ще чуе гласа ти: “Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори.” (Матей 7:7) На теб! Да, също и на теб! 

Бог чува твоето изповядване на Неговите обещания и Той ще го уважи. 

Изцелението на нашата дъщеря 
Спомням си, когато нашата дъщеря се роди. По това време моята жена беше медицинска сестра. Тя веднага откри, че Лиза не беше нормална. Лекарят, който я израждаше, също разбра. Нашата детска лекарка потвърди това по-късно. Каза, че Лиза имаше дефект по рождение. Тя щеше да страда от нещо подобно на детски паралич. Малкото дете нямаше мускулен тонус в тялото си. липсваше и рефлекс за сукане. Тя не можеше да повдигне главата си от леглото, дори и един пръст, макар че беше на пет месеца. Нямаше достатъчно сила, за да пълзи. Тя просто се търкаляше на пода в седнало положение. Ние се нуждаехме от чудо! 

Като баптистки проповедник за 14 години аз знаех малко за изцелението. Ние имахме малка светлина за чудотворната сила на Бог. В книгите, които имах в библиотеката си, пишеше, че Бог изпраща болест, за да ни благослови или да ни научи на добър урок. Аз проповядвах, че трябва да сме винаги много внимателни и да казваме: “Ако е Твоята воля, изцели този човек.” 

Тогава още не бях кръстен в Святия Дух, но Бог ми помагаше. Аз се затворих в моята библиотека и започнах да изучавам сам ден след ден Божието Слово. Четях четирите Евангелия, докато започнах да виждам Исуса. От тези страници се появи един мощен, състрадателен Чудотворец. Той не беше баптистки Исус, нито методистки, презвитериански или католически. Той беше Синът на живия Бог, който е същият вчера, днес и во веки. Аз Го познах като Един, който е по-велик от всичките ни представи за Него! Не Го видях като Един, който принадлежи към определена деноминация, а като Един, който е достатъчно велик и Който има достатъчно голяма любов към всичките човеци, така че да ги обгърне със Своите мощни ръце. 

Винаги четяхме Неговите обещания. Разбрахме, че дяволът е този, който е направил нашата дъщеря да бъде болна. Той искаше тя да бъде инвалид, но Бог желаеше да я излекува. 

Ние се молехме за нея, но сякаш нищо не се случи. Тя изглеждаше все така. Защо този чуден Исус не правеше нищо? Ние ограничавахме Святия Израилев! Къде беше нашето чудо? То беше в нашите уста! Естествено, ние знаехме, че чудото е в Исус, но ограничавахме Неговата сила, като не устоявахме в изповедта на Словото Му. Моята жена Доди и аз решихме да отворим устите си и да изповядаме Словото за спасение и изцеление. Това бяха тъжни и тъмни дни за нас, борещите се баптисти, но Бог беше толкова милостив и състрадателен! 


Приехме обещанията и започнахме да ги изповядваме всеки ден, въпреки състоянието на нашата дъщеря. Ние заявявахме: “В Неговите рани тя е здрава.” Ние полагахме ръце на нея, защото Словото казва: “Те ще оздравяват.” Исус казва: “Каквото попросите в Мое име, то ще ви бъде.” Ние изповядвахме: “Исус го извършва. Исус го извършва!” 

Когато някой ни казваше колко лошо изглежда или ни питаше за нея, ние се опитвахме да му отговорим какво Бог казва, а не какво ние виждаме с нашите очи. Изминаха месеци. Тя не се промени. Къде е чудото? То беше в нашите уста. “Смърт и живот има в силата на езика.” (Притчи 18:21) Ние заставахме на страната на Божиите обещания и срещу лъжливите симптоми на дявола. “Господ бърза да изпълни Словото Си.” Бог се усмихваше и ни гледаше. Исус беше близо. 

В петия месец детето повдигна главичката си от леглото, като лежеше на корема си. Небесният Бог изпълняваше Своето Слово. Моята жена знаеше, че белег за анормалност е, ако бебето на седем месеца не може да седи само. Петият месец дойде и отмина. Така също и шестият. Сатана ни казваше хиляди пъти, че тя никога няма да бъде нормална, но ние имахме чудото в нашите уста и продължавахме да го изповядваме до освобождение. 

Тъкмо, когато и последните критични дни на онези месеци изтичаха и трябваше вече да седи сама, тя се обърна и седна!!! Аз съм сигурен, че ангелите, които следяха това, изведнъж запяха небесна песен за слава на Бога, за Неговата любов и верността към Словото Му. 

Сигурен съм, че нашият прославен Исус се усмихваше щастливо над нашата радост, тъй като Той понесе всички наши грехове, болести и болки на Себе Си и откупи изцелението ни. Това беше повратната точка. От тогава тя се развиваше нормално. Днес тя е красиво момиче в служение на Господа. Той извърши делото Си във всяко отношение. Нашият педиатър каза, че това е чудо от Бог. Чудото беше в нашите уста. Ние го изповядвахме с устата си и изцелението дойде. 

Ние не говорим тук за положително мислене, нито за владеене на ума над материята. Ние ви напомняме вечното Божие Слово: “Той изпраща Словото Си, та ги изцелява.” (Псалм 119)

“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.” (Матей 24:35)

“Господи, Твоето Слово е утвърдено на Небето до века.” (Псалм 119:89) Трябва да намериш обещанията си и ден и нощ да ги изповядваш. Стой върху Божието Слово и Бог ще Го потвърди. 

В случая с Даниил, който три седмици се молеше за нещо определено, Бог каза: “В деня, в който ти Ме призова, отговорът беше изпратен, но сатана попречи за получаването.” (Даниил) Това се случва понякога. Не преставай да изповядваш Божието Слово. То ще стане действителност. 

Ако Бог веднага ни изцеляваше, то ние не бихме имали търпение с другите. Ние не бихме растели във вяра. Разбира се, ще има и моментални изцеления, но също и мрачни мигове, когато ще ти се струва, че сте само ти, Бог и Словото Му. Но това е достатъчно, ако ние изповядваме смело Неговите обещания и казваме, че чудото ни принадлежи! 

Изцеление от раков тумор 
В Тексас живееше една християнка, която откри, че чудото се намира в нейната уста. Аз ще кажа още веднъж, Исус прави чудесата, Бог изцелява, но те действат, когато изповядваме обещанията. Изповядването е за спасение, изцеление, освобождение. Ако ти желаеш да имаш чудо, изцеление или да намериш освобождение, избери пътя, който води натам. Този път е на изповядване на Божиите обещания и на сигурността в нашите сърца, че Бог държи на Словото Си и Го прави реално. Тази чудесна християнка дойде на едно от нашите събрания. 

Тогава не знаех нищо за нейното ужасно телесно състояние. Беше едра жена. Тя имаше раков тумор в тялото си и страдаше от дълго време. Очакваше операция. Беше под лекарско наблюдение и болките бяха толкова големи, че тя мислеше, че няма да може да дойде на събрание. Но въпреки това, реши да повика някой, който да я закара. Тя помолила Бог да ми открие чрез дарбата откровение нейното състояние, за да подсили вярата й и да й помогне да намери изцеление. 

Така тя стоеше с големи болки на събранието. Но слава на Бога, Исус се вълнува от немощите, които изживяваме. Той толкова съчувства на страдащите. Проповядвах и служех на хората и извиках някои напред за специална молитва. След това казах, че трябва да завършим събранието. По-късно тя ми поясни, че сърцето й извикало от разочарование, защото й се сторило, че е напълно изоставена. Но точно в този момент усетих сигнал в духа си. 

Почувствах колебание да завърша събранието. Исус нашепна в сърцето ми, че има още някой, на когото трябва да се помогне. Колко добре е, да знаем, че Исус е винаги при нас и извършва работата Си. Помага ни, ако ние работим с Него. Когато излизаме да проповядваме, Той казва: “Аз съм с вас през всичките дни, до свършека на века". (Матей 28:20) Той и сега е с нас, и тогава беше също. 

Казах: “Мисля, че не можем да приключим. Тук има някой, който се нуждае от помощ. Спомних си, че я извиках напред. Нашият скъп Господ ми каза, че тя има раков тумор и че Той желае да я изцели. Това подсили нейната вяра. Спомням си, че заповядах на тумора да изчезне и се молех за изцеление. Казах й да си отиде вкъщи и да изповядва: “С Неговите рани аз съм изцелена!” и подчертах да казва винаги това. 

Знаех, че мнозина са били веднага изцелявани, но при нея очевидно нямаше да бъде така. Тя имаше все още болки в едрото си тяло, причинени от тумора. Чудото щеше да дойде от нейната уста... Господ Исус ме подбуди да й кажа, че трябва винаги да повтаря: “С Неговите рани аз съм здрава!” Словото е близо до теб, даже в твоята уста. Ако ти изповядваш, изповедта е изцеление. 

Жената си отиде вкъщи, подкрепена в духа си. Тя малко знаеше за страданията, които я очакваха. Каза, че на следващия ден е прекарала най-болезнените часове в своя живот. Като че ли с нея ставало нещо още по-лошо, отколкото преди. 

Но тя научила тайната. С голяма вяра и решителност изповядвала ден и нощ: “С Неговите рани аз съм здрава. С Неговите рани аз съм здрава!” Струва ми се, че изповядването на тази смирена християнка е звучало като гръм в небето. То е преминавало покрай звездите и те са били единодушни в песента, че “С Неговите рани аз съм здрава.” То е достигнало вратата на небесното царство и ангелите са издигнали гласовете си и са го превърнали в хваление, което изпълнило небето. “С Неговите рани аз съм здрава!” То достигнало трона на благодатта и милостта, където кръвта е поръсена. Това означава, че “Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония и с Неговите рани ние се изцелихме.” 

Исус - Ходатаят на нашето изповядване и Бог, нашият скъп Баща, се изправят, когато пристига обещанието от устата на тази страдаща жена! Изцелението било осъществено въз основа на изповядването на Божието Слово. Ден-два минали и раковият тумор напуснал тялото й. Тя го занесла на лекаря и той потвърдил, че е раков. Нейното тяло започнало бързо да губи от теглото си и сега тя е отново една хубава жена. Днес, много години по-късно, е все така здрава и служи на Бога. 

Наскоро тя беше на едно наше богослужение и подсили вярата на църквата ни, като ни разказа това, което вече описах. Дяволът, естествено, е искал да лиши жената от това чудо. Ако той можел да затвори устата й, това щяло да се случи. Той е знаел, че чудото се намира в нейната уста. В изповядването си тя уповавала на Словото и чудото е дошло. 

Твоето чудо е в твоята уста. Може би то няма да дойде днес, през следващата седмица или следващия месец, но то ще дойде! Дълбоко в сърцето си виждай себе си освободен от болест, страдание и всички проблеми. Ти си свободен! Вземи тогава Божието Слово и без страх Го изповядвай смело ден и нощ. И ако те попита някой как се чувстваш, не казвай нищо. 

Разкажи какво Бог казва за твоята ситуация. Говори за Божиите обещания! Говори не за твоите чувства, а за това - какво Бог казва! 


Силата на думите 
Думи, думи, думи, нека да поговорим малко за тях. Има милиони думи в света. Те се намират в книги, вестници и на много други места. Те са просто думи. Има още и думи, написани в Библията. Хиляди думи има в тази чудесна Книга. Някои от тях изглеждат като всички други думи в света. Те имат същия правопис, но са различни. 

Исус казва: “Думите, които Съм ви говорил, дух са и живот са.” (Йоан 6:63) Бог казва за Своите думи, че те са живот за всички, които ги намират! Той казва: “Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни”. Библията ни учи: “Всичкото Писание е Боговдъхновено.” Въпреки че думите в Библията изглеждат като всички други, има една разлика. Те са Божии думи. Бог вдъхва живот в тях. Ако ние вземем тези думи от Бога и ги използваме, ще дойде чудо! 

Бог употреби думи, за да създаде този свят. Писано е: “Той създаде всичко чрез Словото на Своята мощ”. Той сътвори всичко чрез думи. Бог каза: Да бъде и то стана! Думите в Божиите уста бяха силни! Ако Неговите Думи се изповядват чрез нашите уста, те стават също силни! В Осия 14:2 пише: “Вземете със себе си думи и върнете се при Господа.” Какво можеш ти да вземеш, когато поискаш от Господа да извърши чудо? Какво желае Той да Му занесеш? 

Вземи думи. Вземи думи. Вземи Божиите думи! Вземи Божиите обещания и ги изповядай пред Него! Бог каза: “Подсети ме.” Бог желае да Му напомняш Неговите обещания. Библията казва: “Ти си се впримчил с думите на устата си.” Бог казва: “От думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш.” Господ казва: “Смърт и живот има в силата на езика.” Твоите думи са важни. Вземи Божиите думи в твоята уста и ги изговаряй. В книгата Йоил пише: “Слабият нека каже: Аз съм юнак!” Слабият нека каже-каже-каже! Не да се моли, а да каже! 

Ако слабите понякога желаят да получат помощ, те трябва да променят речта си. Ако тези, които са в трудност, искат да получат помощ, те трябва да променят речта си. Нека слабите ден и нощ да казват: “Аз съм силен! Господ е сила на живота ми.” Нека болният каже: “С Неговите рани аз се изцелих. Той наистина понесе печалта ми и със скърбите ми се натовари. И с Неговите рани аз се изцелих.” Писано е: “На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват.” 

“На мен ми положиха ръце и аз се възстановявам. Господ е мой Лекар. Той отне болестта от сред мен. Благославяй, душе моя, Господа, и всичко, що е вътре в мене, нека хвали Святото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.” (Псалм 103) Слава на Господа, Той казва: “Всичките”. Кажи го и болестта ще отмине! 

Който се намира в трудност, трябва смело да каже: “Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти”. (Псалм 46:1) Прогласи: “Бог е с мен. Той е мой Помощник. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? “Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях!” 

Нека тези, които се измъчват от дух на страх, започнат да говорят. Промени своята реч, ако искаш да постигнеш победа. Нека страхливият ден и нощ смело да говори: “Господ е пастир мой, няма да остана в нужда... И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мене.... (Псалм 23:4) Не бой се, защото Аз Съм с тебе. Не се ужасявай, защото Аз Съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна! Ще те подпра с праведната Си десница.” (Исая 41:10)

Който се страхува, трябва отново и отново да казва: “Господ е светлина моя, избавител мой, от кого ще се боя? Бог е сила на живота ми, от кого ще се уплаша? Когато се приближиха при мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, те се спънаха и паднаха.” (Псалм 27:1)

Който е преследван от страха, да каже: “Бог ни е дал Дух не на страх, а на сила, любов и себевладение!” (2 Тимотей 1:7) Прогласи това: “Нямам дух на страх! Имам силата на Святия Дух! Имам духа на любовта! Имам духа на себевладение!” Изповядвай това на всеки. Не говори за твоите страхове, но говори за това, какво Бог казва за теб. Върши твоята част, изповядвай и страхът ще се стопи, както мъглите пред изгряващото слънце. Нека слабият да каже! Нека който е в беда, да каже! Нека болният да каже! Нека тези, които се нуждаят от чудо, да кажат! 

Какво трябва всички тези хора да кажат? Какво трябва ти да кажеш? Кажи това, което Бог казва! Вземи Неговите обещания и пристъпи чрез Господ Исус пред Неговия трон и Му припомни за това. изповядвай, че те ще се осъществят точно сега. В Послание към Евреите е записано: “Бог е рекъл: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя; така, щото дръзновено казваме: Господ ми е Помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?” Това е един много забележително! Обърни внимание: Той казва, че можем дръзновено да говорим! 

Бог не ни е дал стотици обещания просто, за да ги вярваме. Той ни ги е дал, за да можем дръзновено да ги изговаряме в нашето изповядване за освобождение. Вземи някои от Неговите обещания, които са във връзка с твоята ситуация, и повярвай с цялото си сърце. Сега започни дръзновено да казваш тези обещания на себе си, на твоите приятели, на твоето семейство и на сатана! На всички заявявай смело: “Това казва Бог, моят Баща. Аз Му вярвам. Сега обещанието ми принадлежи!” Стой на това и го изричай в болка, в страдание, страх и нужда. Исус е нашият Първосвещеник, Когото изповядваме и Той ще гледа това да стане реалност в живота ти. 

Библията казва в Марк: “Който рече на тая планина: Вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.” 

Помисли, че ние можем да имаме това, което казваме, ако не се усъмним в сърцата си. Ако ти не мислиш, че това е един закон, който действа, то опитай обратното. Това е, което повечето хора вършат. Те вярват, че са болни и че ще станат още по-зле и го разказват на всеки. Попитай ги и те открито и убедително ще ти кажат: Аз съм болен, имам болки и вероятно ще трябва да вляза в болница. Вярвам, че имам рак. И става все по-лошо. И така продължават. Те го вярват, казват и получават това, което казват! Ако действа в обратна посока, то непременно ще действа и в права. Ще действа, когато упражняваме вяра, като изповядваме Божието Слово. 

Не се съмнявай! Повярвай в сърцето си това, което Бог казва, изповядвай го и ще получиш това, което казваш. Бог бди, за да бъде Словото Му изпълнено.

Има три гласа, които говорят: 
Първо: Вика гласът от бедната. Ако рак, болест, слепота и мъка са дошли в живота ти, той вика със силен и гърмящ глас: “Ти си болен! Ти имаш мъка... Ти си болен! Ти имаш мъка...” Това е единият глас. 

Второ: Божият глас ни казва в Неговото Слово: “И с Неговите рани ние се изцелихме. Той понесе нашите болести... Той ни изкупи от проклятието, като стана проклет за нас. Той понесе нашите грехове... А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда.” 
Симптомите и болестта казват едно, а Бог казва друго. 

Трето: Въпросът е какво казваш ти на това! Чия страна ще избереш? Ще отминеш ли и ще изповядваш какво сатана ти е направил или ще стоиш на Божието Слово и ще изповядваш, какво Бог казва? Ако си съгласен, кажи: Амин. 

Виж, че Библията казва, нека слабият да каже, не да се моли. Нека слабият да каже: “Аз съм силен.” Така казва Бог: “Нека слабият да каже.” Той трябва да каже нещо. Нека болният да каже: “Аз съм изцелен.” Нека този, който е нападнат от демони, да каже: “Аз съм свободен.” Кажи го въз основа на великото и свято дело на Сина на Живия Бог, който проля кръвта Си, за да те изкупи от тези неща. Виж жената с кръвотечението. Тя каза нещо. В Библията тя казва: “Само, ако се допра до Него, ще оздравея.” Виж Давид, когато застана срещу Голиат. Той каза нещо. Той каза: “Днес Господ ще те предаде в ръката ми.” 

Едно от най-чудесните открития, които съм намерил в Библията, е за думите! 

Сирофиникийката, която следваше Исус, не беше спасена и Исус не искаше да я слуша. Когато тя вървеше след Него, Той не казваше нищо. Но учениците казаха: “Отпрати я, защото вика подир нас”. Тя каза: “Господи, дъщеря ми е обхваната от бяс.” Майката на тази дъщеря тичаше след Исуса и викаше за помощ. Тя искаше чудо за малката си дъщеря, която беше вкъщи и се нуждаеше от помощ. 

Накрая Исус се обърна и й каза: “Не е правилно да се взема хляба от децата и да се хвърли на кученцата.” А тя отговори: “Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат под трапезата.” Сега слушайте. Той каза: “О, жено, голяма е твоята вяра. И понеже ти каза това, демонът излезе от дъщеря ти.” Помисли за това. 

Една жена можеше да каже нещо, да изповяда нещо и един демон напусна дъщеря й. Исус й каза, че демонът напусна дъщеря й въз основа на това, което тя изговори. Казвам ви, много демони действат в дъщери, съпрузи, съпруги, деца, мъже и жени въз основа на нещо, което ние изговаряме. Ние всъщност изповядваме, че искаме да живеем за дявола, ако казваме, че нищо не получаваме, ако казваме, че ще направим нещо противно на Бога. Този вид говорене отваря врата за дявола и силите на тъмнината. 

Тази сирофиникийка дойде при Исуса, молеше го и говореше. Дъщеря й беше на много километри далеч от нея. Но тя получи изцеление за нея въз основа на това, което изповядваше. Мои приятели, важно е какво изговаряте!

Библията казва, че ако ти не се съмняваш в сърцето си, но вярваш, че нещата, които изговаряш, ще станат истински, ти ще имаш това, което казваш. Ако ти се молиш, вярвай, че ще получиш и ще имаш това, което казваш. 

Знаеш ли, че това, което си в момента, е резултат от това, което си говорил? Знаеш ли това? Това, което ти изговаряш, се осъществява в твоето тяло, в твоя разум, в твоята физика и духовна същност. Ако ти си слаб и сломен, изпитай се. Ти си продукт на това, което изговаряш, защото получаваш това, което казваш. Ако желаеш да бъдеш друг, то промени речта си. Ако желаеш да промениш живота си, трябва да промениш говоренето си. 

Чудото е в твоята уста. Ти няма да намериш проповедник, който ще ти помогне, ако продължаваш да изповядваш делата на дявола и тъмнината. Ти няма да намериш проповедник, който ще ти помогне, ако не изповядваш това, което казва Бог в Словото Си. 


Изповед за всеки ден 
Добре е за всички ни ежедневно да изповядваме пред Бога Неговото Слово! Ето една изповед, която желая да споделя с вас. Аз съм я правил и я правя пред Него постоянно. “Аз изповядвам с устата си Господ Исус и вярвам в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите. Затова аз съм спасен! Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина, ето, всичко стана ново.” Аз съм в Христа! Аз съм ново създание! Старото премина, всичко стана ново. Аз имам един нов Баща в небето! Имам нов живот, вечен живот. Имам ново гражданство и то е на небето. Аз живея в нова сфера. Аз съм спасен от силите на тъмнината и съм преселен в царството на възлюбения Му Син. 

Приет съм от Възлюбения Син. Името ми е записано в Книгата на Живота. Аз имам нова сила! Имам власт да стъпвам на змии и на скорпии и над цялата сила на врага и нищо няма да ме повреди. Имам власт над всички демони, за да ги изгонвам! Мога да полагам ръце на болни и те ще оздравяват. Аз съм повече от победител чрез Исус Христос. Всичко мога чрез Него. Изповядвам многото благословения от Голгота. 

“Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй, щото младостта ти се подновява като на орел.” Всички мои грехове са простени! 

Всички мои болести са изцелени! Моят живот е силен в Бога! Венчан съм с Неговата благост! Изповядвам, че нямам страх! “Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло! Аз не се боя, защото Ти си с мене. Няма да се ужасявам, защото Ти си мой Бог. Ти ще ми помогнеш, ще ме укрепиш, ще ме подпреш с праведната Си десница.” 

“Бог ми е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.” Аз имам дух на сила в мен! Имам дух на любов в мен. Имам дух на себевладение. Над мен е кръвта на Агнето! Господ е пред мен. Исус е в мен! Ангелът на Господа е около мен. Божиите вечни ръце са под мен. 

“Благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми.” Алилуя! (Пс. 23:6) Страх няма място в моя живот. Изповядвам, че това е един добър ден. Аз съм изцелен. 

Днес аз съм изпълнен с Божията любов. Днес съм изпълнен с Божията мъдрост. Днес съм изпълнен със Святия Дух. Всичко това ми принадлежи днес! Изповядвам днес, че ще помогна на някого да намери Божията милост и благодат. Днес ще се радвам, че Небето е мой дом. 

Аз се радвам днес, че цялото ми семейство влиза в семейството на Господа! Това е моята изповед. Аз я изповядвам дръзновено пред дявола, пред ангелите, пред Господ Исус и пред Бог, моя Баща. 

В Исусовото име Ти благодаря, Отче, че имам това, което казвам! Моята изповед е основана на Твоето Слово и възлиза пред Теб. Исус е Първосвещеникът на моята изповед. Днес тя става истина. 


Мои приятели, изповядвайте смело всеки ден и вие ще видите, че Бог държи на Словото Си. Чудото е във вашата уста! 

Джон Остийн - John Osteen Ministries

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

събота, 4 февруари 2017 г.

Молитва за освобождение от мисли и опити за самоубийство.

Молитва за освобождение от мисли и опити за самоубийство.

Има сила в името на Исус, да разчупи всяка окова!

Бог ви обича! Бог ни е създал по Негов образ и подобие. Ние сме Божии чада, синове и дъщери. Бог изпрати Сина Си на този свят за не погинем, а да имаме вечен живот.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. (Йоан 3:16)

Ако повярваме истината, истината ще ни направи свободни. Истината е Исус Христос! В Него са скрити премъдростта и знанието.
И словото (Исус) стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. (Йоан 1:14)


Мисли и опити за самоубийство не са от Бог, а от нашия враг сатана и неговите демони на тъмнината. Исус дойде да ни освободи от царството на тъмнината и въведе в Божието царство на светлината. Вие трябва да промените ума си, мислите си. Приемете Исус Христос за Спасител и Той ще промени живота ви. Той ще ви освободи от тези мисли на тъмнината и робството.

Свобода в Исус!


Кажете тази молитва на глас:
Боже, прости ми че не съм Те познавал досега. Прости ми всичко, което съм Ти съгрешил. Сега заставам пред Теб и приемам Твоя син Исус Христос за мой личен Спасител. Вярвам, че Той е Божи син и е Бог и дойде в плът и проля кръвта си на кръста за прощение на моите грехове. Исус Христос с жертвата Си на кръста извоюва победата над силите и властите на тъмнината, изкупи ме от проклятията на закона и аз съм победител заедно с Него. Аз отхвърлям всички мисли или гласове за самоубийство (също, ако има опити за самоубийство) в името на Исус. Ако има наследствени проклятия, аз ги слагам на кръста на Исус и ги унищожавам с кръвта на Исус и те повече нямат сила върху мен.
Небесни Татко, Ти си пътя, истината и живота. Аз отхвърлям смъртта и избирам живот! Аз отхвърлям всяко съгласие с врага за моя живот и го унищожавам на кръста с кръвта на Исус. Аз разчупвам силата на смъртта върху мен и избирам живот и то изобилен. Аз разчупвам (отказвам от) думите, които съм говорил на моето тяло за смърт. Сега говоря на моето тяло, душа и дух, приеми живот и живей живот.
Господи, изпълни ме с помазанието на Святия Си Дух и счупи всеки хомот на робство в мен. Господи помогни ми да разбера моята идентичност в Теб и Твоят план за мен в живота.
Сега, като приех Исус за мой Спасител, аз се новородих (евангелието на Йоан 3), съблякох старото естество и се облякох с новото създание, създадено по образ и подобие на Бог. Аз имам ново ДНК, старото отмина. Аз съм Божие чадо, Бог ме обича и затова Бог изпрати Сина Си на кръста за мен. Аз съм свободен в Исус. Аз съм с обновен ум. Аз имам мисли и планове за живот, изпълнен с Божията благодат.
Боже, дай ми Твоя мир, изпълни сърцето ми, душата ми и всяка клетка на тялото ми с Твоя мир, Христовия мир, който никой ум не може да схване.
В името на Исус! Амин!


Нека Бог да освободи изпълнението на Неговия план за вас, за който ви е призовал и определил. Да изпълни всички желания, които има за вас, да усетите копнеж и глад да Го търсите. Да не се чувствате застрашени от нищо, защото вие не сте опашка, а глава и ще се издигнете и влезете в пътя на живота и съдбата определена от Бог за вас. Божият план е чудесен за вас. В името на Исус, Амин!

Стихове за насърчение:
Ще Те славя Господи, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това.  Костите ми не бяха скрити от Тебе, когато бях в тайно и изкусно направен, и в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. И колко скъпоценни за мене са тия Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им! Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка; Събуждам ли се още съм с Тебе. (Псалм 139:14-18)

Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор. С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила. (Псалм 91:1-6)


Сега се отпуснете и благодарете на Бог за освобождението: Боже, благодаря Ти, Ти си състрадателен, милостив, жалостив и истинен Бог. Благодаря Ти за жертвата на кръста. Хваля Те и Те славя. Обичам те Исусе, Ти си мой Спасител и Откупител!

Четете Новия завет всеки ден, ако е възможно на глас, защото Божието слово е живо и деятелно. (Евреи 4:11) Исус казва в Евангелието на Йоан, „Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот.“ Това означава, че когато четете Словото на Бог, то дава живот в тялото ви, във всяка ваша клетка, променя го, изцелява го. Словото става светлина във вас. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Силата на Сатана е лъжата. Исус каза: Дяволът... беше от началото човекоубиец и не стоеше в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, защото е баща на лъжата. (Йоан 8:44)
Тъй като основното оръжие на сатана (дявола) е лъжата, твоята защита срещу него е истината. Победата над сатана не е въпрос на сила, тя е въпрос на истина. . Когато разобличиш лъжата на сатана с Божията истина, силата му се пречупва. Ето защо Исус каза: И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)
Ние можем да устоим на хитростите на дявола, ако се препашем с „истината през кръста“. (Ефесяни 6:14) Лъжите на сатана не могат да устоят пред истината, както тъмнината не може да устои пред светлината.

Какъв е твоя дял в борбата?
1. Трябва да се преобразяваш чрез обновяването на ума си. (Римляни 12:2) Как обновяваш ума си? Като го изпълваш с Божието слово. За да спечелиш битката трябва да позволиш в сърцето си да „царува Божия мир“ и „нека Христовото слово да се вселява във вас богато.“ (Колосяни 3:15-16)
Колкото повече умът ти се изпълва с Божието слово, толкова по-подготвен ще бъдеш, за да разпознаваш лъжата и да я пленяваш.
2. Апостол Петър ни насочва да подготвим умовете си за действие. (1 Петър 1:13) Отърви се от безплодните фантазии. Само да си представяш, че правиш нещо, и в същото време да не правиш нищо е опасно. Ще загубиш представа за реалността. Но ако си представиш как се подчиняваш на истината, можеш да подтикнеш себе си към плодоносен живот – стига да следваш с действията си своите представи.
3. Пленявай всяка мисъл да се подчинява на Христос (2 Кор. 10:5) Упражнявай се да мислиш в първия момент, в първата картинка. Преценявай всяка мисъл с истината и не давай място на лъжата.
4. Обърни се към Бога. Когато си разколебан с мисли за света, плътта и дявола – кажи го на Бог в молитва. (Филипяни 4:6) Като правиш така, ти признаваш Бога и излагаш своите мисли пред Божията истина. Твоето разколебаване и съмнение ще се стопи и „Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос“. (Филипяни 4:7)
Книга: Победа над мрака - Нийл Андерсън

Прочетете:
Изповед за освобождение от силата на Сатана - Джон Остин
Любовно писмо от Бог!
Какво съм аз в Христос?

https://www.youtube.com/watch?v=x-uqtQQmYOA

Тази песен ще ви докосне с освобождение, спасение и изцеление! Слушайте я!
Той (Исус) ме докосна! (Bill & Gloria Gaither - He Touched Me!)

Окован от тежко бреме
Недостоен от вина и срам
Тогава ръката на Исус ме докосна
И сега, аз не вече съм същият.

Той ме докосна, о, Той ме докосна
И, о радост, която препълни душата ми
Нещо се е случило и сега аз знам
Той ме докосна и ме изцели.

Откакто аз срещнах блажения Спасител
Откакто Той ме прости и ме изцели
Аз никога няма да престане да Го хваля
Ще викам от радост, докато вляза във вечността.

Той ме докосна, о, Той ме докосна
И, о радост, която препълни душата ми
Нещо се е случило и сега аз знам
Той ме докосна и ме изцели.


Shackled by a heavy burden
'Neath a load of guilt and shame
Then the hand of Jesus touched me
And now I am no longer the same.

He touched me, oh He touched me
And oh the joy that floods my soul
Something happened and now I know
He touched me and made me whole.

Since I've met the blessed Savior
Since He's cleansed and made me whole
I will never cease to praise Him
I'll shout it while eternity rolls.

He touched me, oh He touched me
And oh the joy that floods my soul
Something happened and now I know
He touched me and made me whole.
Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!


Последна промяна: 25 Февруару, 2017
Прочетете Цялата Статия...

сряда, 6 април 2016 г.

Деветте смъртоносни прегръдки на сатана - Денис Уолкър (The Nine Deadly Embraces of Satan - Dennis Walker)

Деветте смъртоносни прегръдки на Сатана - Денис Уолкър (The Nine Deadly Embraces of Satan - Dennis Walker)

Името на Исус може да разчупи всяка окова! - Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. (Йоан 8:36)

Вие знаете, че Бог иска да ни екипира с всичко необходимо да вършим Неговата работа. Той иска ние да знаем стратегията на нашия враг – дяволът. Бог е призовал всеки от нас да доведем хората до познаването на Неговия Син Исус Христос. Да доведем хората до общение с Бог.
Бог знае вашите нужди и всяка нужда, която имате и Той е способен да ви я задоволи. Това означава физически нужди, здраве, просперитет, мир, духовно възобновяване. И всичко, което иска Той от нас е, да ни доведе до място, където ние ще Го познаваме по-добре, ще ходим в интимно общение с Него и каквото и да правим ще бъде използвано от Него. Бог иска да ни доведе до пълен потенциал на нашите нужди и всичко, което ни е необходимо за прогласяване на Божието царство.


Бог иска да ни екипира със знание на стратегиите на дявола, чрез които той иска да ни отдели от Бога. Всичко, което дяволът иска е да ни изолира, така че да не бъдем способни да водим хора в спасение. Ако дяволът ви ограничава да живеете в един малък кръг от вярващи хора, където се молите един друг, благославяте се един друг, той е успял. Вие имате присъствието на Бог, Неговото благословение в този малък кръг от хора и ако вие не се опитвате да излезете от него Той ще ви остави самотни.
Истината е, че вие не можете да съществувате в такава затворена среда, където водата не е течаща.
Истината е, че такава среда създава проблеми. И така е, защото някои от най-нуждаещите се хора ще ги намерите в църквата, защото те живеят в една застояла среда и техните нужди вместо да намаляват, се увеличават. Такава среда създава проблеми.

Бог иска ние да намерим нашето снабдяване, сила и нашата позиция в Бог, където ние постоянно ще бъдем използвани от Бог да направим живота на хората около нас по-добър, служейки динамично, със силата на Бог в живота им. Дали те са бездомни или хора, които са богати. А за богатите Бог казва в Откровение 3:18, че те нямат никакви нужди, но реално са бедни, нещастни и слепи:
Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш.

Бог иска да ни доведе до място където ще бъдем задоволени с нашите нужди и да ни екипира с разбиране на тези стратегии. Аз искам да ви говоря за една стратегия на врага, която пази хората заключени в робство (locked into bondage) в места на дух на бедност и депресия и вие ще разберете как да изведете тези хора от робство.
Моите разбирания са, че това е повече от една стратегия, която врага използва. Има поне три стратегии, които врага използва. Една от тях е:

1. Търсене на власт
Хората искат да бъдат силни, властни политически или икономически, да контролират обстоятелствата, да контролират хората около тях. Повечето от тези хора, които търсят власт и контрол, са били наранени в миналото, оскърбени, малтретирани. Те се стремят към власт, търсят власт, защото си мислят, че ако имат власт по този начин ще избягнат тези наранявания от миналото. Но истината е, че това е измамно, лъжливо (deceptive). Стратегията, която врагът се опитва да даде на тези хора е власт, като мислят, че така ще се предпазят, но се случва точно обратното. Търсенето на властта от дявола, води те да отварят себе си към всякакъв вид неща.

Освен търсенето на власт, друго подобно е търсенето на удоволствия. Специално при младите хора започват изкушенията, съблазните.

2. Търсене на удоволствия – Съблазни, изкушения
(Съблазън = хващам се в капан, препъвам се)
Дяволът се опитва да съблазни младите хора. Слага пред тях всякакви видове удоволствия, които този живот може да им предложи. Не казвай не, всичко е удоволствие, не отказвай нищо, всичко е добро. Бог е направил всичко за теб. Всички видове измами с които да накара хората да търсят удоволствия. Но удоволствието от греха е временно и донася наказание от много проблеми. Хората са доведени до робство, до окови да търсят удоволствия.

3. Търсене на отмъщение – Quest for Vengeance
Хора, които искат да бъдат прави, да не се чувстват загубили. Поради собствената си гордост, много хора търсят отплата. И това става много често, когато прегърнем обидата или оскърблението - embracing of offense.

Embracing of offense:
1. Въвличане в незаконно действие, акт
2. Прегръщане на: раздразнение или недоволство, предизвикано от една предполагаема обида или пренебрежение към себе си или нечии стандарти или принципи.

https://www.google.ca/search?q=offense+meaning&rlz=1C1LENP_enCA503CA503&oq=offense+meaning&aqs=chrome..69i57j0l5.1181j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Или най-общо – лошо поведение.

Това е поучение, което наричам деветте смъртоносни прегръдки.
Това поучение го получих, когато прекарах време в моята палатка. Може би знаете моята история, преди няколко години аз започнах да прекарвам време с Бог в една малка палатка със слушалки на ушите и слушащ тиха музика, отделен от света. Аз прекарах много часове с Бог в тази палатка. Имаше време когато заспивах и в началото не се чувствах добре като ставаше това. Спомнях си какво казваше Исус на учениците. Пак ли сте задремали, не можахте ли да стоите будни малко време и да бдите с мен. Бог ми говори и ме подсети как учениците бяха в лодката и имаше буря и лодката потъваше и Исус беше заспал. Той ми каза, даже и да спиш аз ще продължа да ти говоря и ще бъдеш в моето присъствие. И така аз задремах и имах сън. В съня Бог ми проговори за деветте стратегии с които Сатана (дяволът) заблуждава и води до разруха хората. Събудих се и започнах да записвам всичко. Цялата стратегия на дявола, как той се опитва да хване хората в капан и да ги доведе до разрушение чрез тези девет смъртоносни прегръдки.

Прегръщане на лошо поведение (Embracing of offense)
Ние срещаме християни в църквата които са хванати в капан чрез осъждение. В някои църкви намираме основната среда е накърнени чувства, хората са обиждани или обиждащи (trapped into offense – хванати в капана на греха). Те са обиждани или обиждащи, или са обидни спрямо себе си, самообвиняват се. Те живеят с тези чувства, носят ги със себе си. Бог почна да ми показва тези девет прегръдки в една последователност. Тези девет прегръдки идват когато прегърнем недоволството, осъждението или обвинението (embracing of offense). Вие знаете, че Библията говори за това, да не се одумваме, да не съдим един друг, да не осъждаме.
Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.  Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си? (Яков 4:11-12)

Това което е забранено на християните е, да съдим някой друг, или да осъждаме другия. Не съди! - Библията го казва изрично, много ясно. Не съди! И ние попадаме в това много често, отново и отново. Какво става когато правим това, вътре в нас се оформя мнение за другия, започваме да го осъждаме. Това даже преминава в наказание, като – аз ще го отрежа, ще го отбягвам, няма да говоря с него, няма да общувам с него, поради това което се е случило между него и теб (или поради някакво друго обвинение, което имаме даже срещу някой, който не сме го виждали отдавна или даже не го познаваме, но сме чували нещо за него).

Накратко за деветте прегръдки:
1. Дух на тормоз - Spirit of offense
Следствието от този дух е тормоз, затова е наречен така, но причина е непростителност, както е обяснено в Матей 18:34 стих – който не прощава ще бъде предаден на мъчителите си, за бъде изтезаван, докато изплати дълга си.
Дух на тормоз може да дойде вследствие на погрешни действия и деяния във физическата или духовна сфера.

Пак в Матей 18:28 се казва: Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш. Тук виждаме, че този човек не само има дух на непростителност, но е обхванат и от насилие (хвана го и го душеше) и алчност.
По-долу ще намерите повече обяснение и какво действие и поведение може да предизвика този дух на тормоз.

Какво означава думата? - offense
1.незаконно, незаконен акт, престъпление, злодеяние, нарушение
2.прикривам, маскирам, засягам, накърнявам някого
Лоши, болни, зли или негативни чувства или лошо поведение - разсърдване, враждебност, отвращение, антипатия, раздразнение, яд, гняв, негодувание, възмущение от някого, нервиране, вбесяване, неодобрение, досада, неудоволствие.
(от блога)

Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. (1 Йоан 3:15)
Какво е омраза?: чувство на интензивна или страстна неприязън, ненавист, отвращение, антипатия, противност, жлъчност (към някого). Омразата носи наказание и това предизвиква този дух на тормоз, мъчение или изтезание.
Тълковен речник: Чувство на силна вражда; ненавист.
Синонимен речник: ненавист, злоба, вражда, враждебност, неприязън, озлобение, жлъч, жлъчност, злост, отвращение, антипатия, гняв, завист, зложелателство, мъст.


Как може да победим омразата? Словото на Бог казва, само с любов!
Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,
Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
Любовта никога не отпада. (1 Кор. 13:4-8)


Исус казва, че съблазните ще дойдат!
Тогава Исус им казва: Вие всички ще се съблазните (гръцки - skandalisthēsesthe - ще отпаднете, ще се обезверите) в Мене тая нощ, защото е писано: "Ще поразя пастира; и овцете на стадото ще се разпръснат". (Матей 26:31)
Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните;
(гръцки - skandalōn – препънки, уловки, изкушения водещи до грях) но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда! (Матей 18:7)

(Матей 26:31-35) Неправилното самочувствие, като това на Петър, е първата стъпка към отпадане. Има склонност във всеки от нас, да бъдем самоуверени. Но тези, които отпадат най-лесно са тези, които са най-уверени в себе си. Тези, които мислят, че са най-сигурни, те отпадат най-бързо. Сатана се стреми да ни води активно в такава заблуда; те са на разстояние от гарда си: Бог ги оставя да уповават на себе си, за да ги смири.
http://biblehub.com/greek/4625.htm

2. Дух на внушение (погрешно тълкуване или или грешно самообяснение) - Spirit of re-interpretation
Когато говорите с някой, неговия отговор е много далеч от това, което вие сте казали (или не може да ви разбере или схване за какво става въпрос). Сякаш минава през филтър и се ре-интерпретира (интерпретира се по друг начин) и ви казва аз не виждам това.
Една жена ми казва: Ти трябва да ги коригираш. Те не ме обичат. Като дойдат близо до мен, аз го чувствам. Те ме мразят, аз го чувствам. Днес те не ми казаха здравей. Аз дойдох на църква и те не ме поздравиха. А, ти каза ли им? Не. Аз няма да ги поздравя, ако те не ме поздравят.
Нещо нередно има в това. Мисленето е едно и също и повтарящо се. Създаваме си погрешно мнение за някой или за хора, какво мислят или чувстват за нас.

Този дух дава погрешна интерпретация на какво някой мисли или чувства (за вас или някой друг). Знаете ли какво казва Библията: никой не знае какво има в сърцето на човека, освен Бог. Всеки път когато имате мисли в главата си или сърцето си за някой, които се опитват да интерпретират (обяснят), да ви дават идея какво е в човека, това е дух. Това е дух на погрешна интерпретация, изкривява нещата и създава повече настройване срещу този човек. Когато ние прегърнем тази съблазън на накърнени чувства, врагът казва, имам основа да градя вече. Така той създава атмосфера на обиденост и настройване и създава още повече настройване срещу други хора (припомняне и на минали случки, които сме забравили, например със съвсем други хора). Това просто започва да тече като поток.
И ако някой каже още нещо за нас това създава още повече настройване срещу различни хора. Отново и отново, докато стане в нас едно запълване с настройване срещу други хора в живота ни, което започва да ни контролира.

3. Дух на обвинение и осъждане - Spirit of accusation and judgment
Това внезапно става, поражда се във вас обвинение срещу някой. Когато говорите с някой вие без да искате, без да желаете от устата ви излизат думи с които обвинявате човека с който говорите. (Това се поражда първо в сърцето и когато видим човека, без да искаме казваме това което сме си мислили за него). И без да искаме ние се намираме в положение на обвинение срещу човека.
Задава ме си въпроса: Знаеш ли какво той направи срещу мен?
Кой в Библията се нарича Обвинител? Това е дяволът. Никъде в Словото не можем да намерим къде Бог ни кара да обвиняваме или да се съдим един друг.
Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си? (Яков 4:11)
Така ние ставаме част от плана на дявола, да се обвиняваме един друг.

4. Дух на огорчение - Spirit of Bitterness
Как да познаем, че е дух на горчивина, разочарование? Когато ние сме толкова наранени, че всеки път когато мислим за това, ние се нараняваме повече и повече. Всеки път когато мислим за този човек или как ни е наранил ние освобождаваме болка от тази ситуация, това е горчивина. Библията казва, където корена на горчивина изникне, осквернява много хора.
И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него. (Евреи 12:15)

Оплакването е горчив корен!
И ако някой от нас влезе в такова състояние, той става горчив извор за другите около него и заразява другите с тази горчивина. Колко от вас са изпадали в това състояние. Аз ще ви призная, бил съм. И след като съм казал тези думи, Святият Дух ме е коригирал: Виж само какво излезе от твоите уста. И аз се връщам при човека му казвам: Моля ти се прости ми.
Това е все едно образно да повърнете върху някой. Точно това, което казва Словото, да опетните другите. Духът на горчивина започва да се излива от вас. Врагът използва това да зарази другите хора, като вирус. Ако вие излеете горчивината си на някой друг, те започват да я приемат и се заразяват със същия дух. Затова Бог не иска да се оплаквате, не изливайте всичко това на някой друг, това е като помия.

Оплакването или недоволството е една пречка в живота ни и то пречка за Божията благодат. Оплакването не е от Бог, не е срещу някой друг, а е срещу Бог.
Израилтяните се оплакваха, на Мойсей и Аарон, когато бяха в пустинята, че им е било по-добре в Египет, където са яли хляб и месо до насита. Мойсей им каза:
Ще видите, когато Господ ви даде довечера месо да ядете, и на утринта хляб до ситост; понеже Господ чу роптанията ви против Него. Защото що сме ние?  Роптанията ви не са против нас, а против Господа. (Изход 16:8)

Нашето оплакване или недоволство трябва да го предадем на Бог, за да не ни обременява и загубим мира си.
Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)

Какво става понякога в църквата, всеки път когато имате оплакване отивате при пастора и му казвате, това е все също да му носите боклук. Поради това много пастори се разболяват. Физически болни, болни от решаване на такива проблеми, защото хората смятат, че трябва да кажат всичко на пастора. Те не са затова. Те са да ви учат на Божието слово, да ви учат на истината и да ходите в истината и да живеете в истината. Затова са пасторите. Те не са служба за приемане на оплаквания. Ако имате оплаквания, доверете се на Бог, кажете Му всичко на Него. Той е единствен, който може да се справи с вашите оплаквания и по начин по който трябва. Бог е светлина в тъмнината. Вашите оплаквания са тъмнина.
Ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях. (1 Йоан 1:14-15)
Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. (1 Йоан 3:7)
Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност. От това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него. (1 Йоан 3:18-19)


Области на тъмнина, които изплуват на повърхността и ако излеете тази тъмнина на тях, тя ги завладява и тях. Заразявате ги. Не го правете това. Изкажете всичко на Бог. Понякога ние търсим потвърждение на това което мислим и казваме. Спрете! На нас не ни трябва потвърждение от силите на злото (дявола). Ако вие сте на място, където има проблеми и вие не трябва да бъдете там, Бог ще ви махне от там или ще махне хората, които създават проблеми. Просто трябва да се молим за хората, а не да ги обвиняваме. Ако отнесем оплакванията си към Него, Той ще ни каже какво най-правилно да направим. Понякога правилната реакция е да напуснете. Вие принадлежите на Бог, Той ще ви премести там, където трябва да бъдете, но не трябва да изливате оплакванията си на другите хора.

Това са първите четири прегръдки от деветте и те са базирани на нашата воля. Те са дух на огорчение, дух на внушение, дух на обвинение и недоволство и дух на тормоз (следствие от непростителност). И вие решавате, аз ще ги прегърна - дух на огорчение, дух на внушение, дух на обвинение и недоволство и дух на тормоз (следствие от непростителност). Какво става след това, други пет духа идват поради това, че сте прегърнали (съгласили сте се) с тези четири и те ще дойдат без ваше разрешение. Те имат право да дойдат във вас.
Ще ви дам следващите пет духа да разберете дали някои от тях работи във вас или дали виждате да работят в някои хора около вас.

5. Дух на измама – Spirit of deception
Разбирането ви на Божието слово, разбирането ви на истината в Библията, или кой Бог е или даже кои сте вие се изкривява, отклонява се от истината. Библията казва, вие трябва да знаете истината и истината ще ви направи свободни.
И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Част от стратегията на дявола е да изкриви истината. Има няколко начина да се изкриви истината или да се направи като лъжа. Единият от тях е да се промени или преиначи така че да не е повече истина, а изкривяване на истината. Другият начин е да се преувеличи, така че да стане, не вече истина, а лъжа. Вие може да имате разбиране на благодатта на Бог, базирана на истината. Също знаете ли, че благодатта на Бог може толкова да бъде преувеличена в грешна посока, че да премине границата, като например, няма значение какво казвате, какво правите, Божията благодат ще ви покрие, ще бъде на вас. Бог ви обича толкова много, можеш да съгрешиш, това няма значение. Това е изкривяване и преувеличаване на истината. Благодатта е преувеличена толкова много, че не е повече част от истината.

Как истината работи?
Истината е като колело и елементите на истината са част на колелото. Различните истини са като спиците на колелото. Центърът е истината и всичко е концентрирано в Исус Христос. Всяка истина ни довежда до Христос. Той е абсолютната истина на това колело. Всяка индивидуална истина е центрирана към центъра – Христос. Всяка истина е балансирана от другата страна. Например, добротата на Бог и благодатта са балансирани с справедливостта на Бог и правдата на Бог. Грехът не може да съществува в Неговото присъствие. Той е любещ Бог, но Той е Бог, който ще съди. Това са две противоположни истини, които балансират истината. Има и още една част на истината, това е рамката на колелото, това границата на истината. Всяка истина има граница определена от Бог. Ако вие отнемете една спица от истината, колелото не може да функционира. И така истината е балансирана в центъра, където е Христос и има граница. Винаги погледа ни трябва да бъде към Библията, към истините в нея и тези, които ги балансират и в крайна сметка ни водят до Христос и илюстрират кой е Той.
Какво иска дяволът? - да изкриви истината, за да не може истината да ни направи свободни и да вървим към ямата на разочарованието, поробени в робство от врага.
Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века. (1 Йоан 2:17)

6. Дух на страх и депресия – Spirit of fear and depression
Хората постепенно поемат пътя надолу с духа на отхвърляне, игнориране, незачитане и стигат до моменти на депресия. Един начин да разпознаете депресията е да почувствате липса на енергия, сутрин се събуждате и не ви се става. За това може да има и някои физически причини. Заедно с депресията може да чувстване необясним, неприятен страх идващ на вас. Чудите се откъде е, но този дух на страх идва с духа на тормоз (следствие от отхвърляне, незачитане, игнориране, недоволство, обиждане и т.н.).

В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта. (1 Йоан 4:18)
Страхът носи в себе си наказание, поради духа на тормоз или мъчение, следствие от неправилно поведение. (прочетете по-горе)

7. Дух на пристрастеност, принуда; натрапчивост, непреодолим импулс; обсебен, завладян (фикс идея) -The embrace of addiction, compulsion and obsession
Всички видове на пристрастеност, принуда, натиск, натрапчиви идеи. Място на пристрастеност където сте тласнати и манипулирани по начин, по който вие даже не желаете. Имате пристрастеност и вие не знаете какво да правите.
Пристрастеност – към неща, като алкохол, наркотици, цигари, също към порнография. Към неща, които ви стимулират да живеете и не можете да спрете да ги вършите. Вие не желаете да ги вършите, но вие продължавате, те ви тласкат. Нещо което ви държи здраво. Това е дух на пристрастяване, който ви държи в робство.
Обсебен към някого, към неща - Obsession
Имахме случай с една жена омъжена, но обсебена към друг мъж. Тя знаела че трябва да се ожени за този, другия мъж. Напуска мъжа си, разваля брака си, защото тя става обсебена от идеята, че трябвало да се омъжи за другия мъж. Когато те планират да се оженят, той се оказва хомосексуалист. Това е случай от действителния живот.
Неконтролируеми действия - Compulsion
Знаете, миенето на ръцете е добре, но ако ги миете докато започнат да кървят не е добре. Повтарящи се действия, например поста (гладуването) е добре, но ако вие постите докато повредите тялото си, това не е повече добре. Това е възможно да се дължи на отхвърляне в миналото, което ви държи в робство. Страст към храна. Неконтролируемото системно преяждане (хиперфагия) - имаме непрестанно чувство на глад и желание за ядене.

8. Дух на контрол
Този дух иска да ви контролира, да контролира живота ви, мислите ви, иска да контролира чрез вас други хора. Този контрол може да бъде по различни начини, например, чрез страх. Живели ли сте с някой в страх от насилие, избухливост, несдържаност, че трябва да правите точно тези неща или да не правите точно тези неща.
Друг начин е когато някой в семейството ви стане безсилен, болен. Той се опитва да манипулира останалите, ако не направите това, може да получа инфаркт, ако не направите това аз ще се разболея много и ще умря. Вие ще бъдете причината. Това е контрол също. Това се основава на страх.
(Налагане на мнение или виждане за хора или неща)

9. Потискане на личността ви - Suppression of your personality
Когато човек има дух на друга идентичност и която се опитва да се проявява и да потиска кой е той като личност. Когато говорите с някой, вместо него ви отговаря този дух.

И така ситуацията не изглежда много добре, но аз имам добри новини за вас. Бог ми говори за тези девет прегръдки и ми каза, когато заставаме срещу тези девет духове, ако оперират в нас или в хората около нас, не заставаме срещу най-лошия от тях, не заставаме срещу последните пет, а срещу първите четири, които са по волята на личността или по волята на този в който са. Той (тя) или те са взели решение да прегърнат тези духове или да ги приемат и те трябва да вземат решение да отхвърлят тези духове. И когато направят това, другите пет ще отпаднат (ще напуснат) от само себе си и ще бъдете свободни. Това е решението, което ви дава Бог и отново ще бъдете свободни и ще се радвате на живота, който имаме от Бог.

Ще ви дам илюстрация на това, когато бях в една църква и се молих за изцеление. Бог ми даде откровение за една жена – видях как Той си слага ръцете на очите й и аз направих точно това и тя беше изцелена моментално от катаракт (перде) на очите. Това видя жената, която беше до нея и си помисли, че и при нея ще стане това мигновено изцеление. Тя имаше болки във врата и гърба от години. Когато тя ми каза, че иска Бог да изцели гърба й, аз получих слово на знание от Бог: Тя трябва да прости на съпруга си. И аз й казах, че трябва да прости на съпруга си. Питах: „Какво ти е направил съпруга ти, заради което ти трябва да му простиш?“ В този момент тя беше като заслепена от болка. Понякога е трудно да служиш на такива хора, просто виждаш, че вместо да става по-добре, става по-зле. Но аз знаех, че това е демоничен дух, който я атакува и държи в робство. Тя започна да плаче от болка с ръце на лицето.
В тази ситуация, аз попитах Бог: „Какво да правя?“ И Той ми каза: Хвани ръцете й, отдалечи ги от лицето и й кажи: „Ако ти не искаш да направиш това, Аз ще те оставя, така както си. Тя изглеждаше в много по-лошо състояние сега, отколкото преди“.
Аз й го казах това и тя се съгласи: „Искам да бъда свободна от тази болка“. Погледни ме й казах, фокусирай се и ми кажи какво ти направи твоя съпруг, че не искаш да му простиш. Доста трудно тя проговори: „Моят съпруг ме напусна, когато децата бяха малки и оттогава не съм го виждала и затова аз не искам да му простя.“
Ако ти не му простиш, ти ще продължиш с тази болка до края на живота си.

Ти имаш много неправилна концепция, какво означава да простиш на някого (прощаване). Прощаването не означава, че ти се съгласяваш с това, което са ти направили. Прошката не означава това. Думата прощавам, означава, че ти предаваш нещо, освобождаваш се. Пак, прощаването не означава, че ти се съгласяваш с това, което са ти направили и казваш добре и го приемаш. Прощаването означава, че ти го предаваш горе, на Бога, който има власт и авторитет. Ти предаваш това в ръцете на Този, в който е Единствения (Бог) с истинен и правдив съдия. Библията казва, ние да не осъждаме, защото има Един, който ще съди.
И така, прощаването не означава, че ти се съгласяваш с това, което са ти направили, просто забрави, не говори за това. Това не е въобще така.
Това, което означава е, ти освобождаваш този човек от това, което ти е направил и го предаваш в ръцете на Един справедлив Съдия, Който е, Този, който ще съди.

И това е, което й казах: Ще предадеш ли, каквото ти е направил съпруга ти на Един справедлив Съдия?
Тя отговори: Ще направя това.

Бог ме води, как да се моля за тези хора и аз искам да ви го покажа. Сложете си ръцете като шепи пред вас. Извадете това, което е в сърцето ви (представяте си) и го сложете в шепите. Бог ми каза: Извади това което е в сърцето й и го сложи в шепите. И аз започнах да се моля за тази жена с ръце сложени пред нея като шепи: Аз изваждам от сърцето ти този човек, който ти е причинил разочарование и горчивина и го слагам в твоите шепи. Аз изваждам това чувство на изоставеност и го слагам в шепите ти. Бог ми разкри още неща за нея, че тя е страдала твърде много докато ги отгледа. В този момент тя започна да плаче много. Продължих молитвата: Изваждам това отхвърляне на децата и го слагам в шепите ти. Сега те моля да повториш тази молитва на глас:
Боже, аз не съм съдия. Ти си Единствения и правдив Съдия! Аз ти давам всички тези хора, които са ми причинили разочарование и огорчение в живота.
В момента в който го каза това и освободи на Бог, болките в гърба и врата моментално изчезнаха. Тя започна да си движи гърба и врата свободно.
Тя предаде на Бог всичко, което беше оскърбително за нея.


Трябва да знаете, че ако ние прегърнем този дух на непростителност, той не само ще ни докара чувство на разочарование, горчивина, които ще ни владеят (тормозят), но това ще доведе до болести, финансови проблеми, от лоши проблеми до още по-лоши, ако ние задържим тези негативни чувства във нас. Тя предаде всичко на Бог и беше моментално освободена от болката. И аз й казах, че утре като се събудиш ще откриеш и още много области от живота си в които ще бъдеш свободна.
На следващата сутрин дойде рано при мен и ми каза: Когато се събудих сутринта, установих че челюстта ми е съвършено наместена. Преди това чувствах изместване и не можех да я затварям правилно. Казах й още, че ти отсега нататък, ще бъдеш благословена и финансово, това което е било задържано от тебе от години, поради този дух на непростителност.

Вие трябва да разберете тези девет смъртоносни прегръдки, които могат да навлязат в живота на човека и да го водят към робство. Но Бог може да ви помогне да се освободите от тези духове, като предадете на Него всичко, което ви тормози в сърцето ви.
В Библията се говори за това в Матей, глава 18 за длъжника, на който господаря му прощава дълговете, а той отказва да прости на своите длъжници дълговете, които са много по-малко в сравнение на неговите, които са опростени.
Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестив слуга, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докато изплати целия дълг. (Матей 18:32-34)
Последният стих на глава 18 казва: Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. (Матей 18:35)

Вие трябва да разберете, че този който не прощава ще бъде хвърлен в тъмницата и ще бъде предаден на мъчителите и изтезаван и тормозен. Това означава, че този който не прощава, се предава на мъчителите, това са тези духове за които говорихме, и те тормозят човека.

Какво се случва, често хората прегръщат обидата и гледат да си отплатят: „Ти ме нарани толкова много, но аз ще ти дам да пиеш отрова.“ Това въобще не е правилно! Това ви слага в ръцете на врага с вашия отговор, като задържите обидата.

Ние сме свидетели на много хора, освободени от дух на непростителност, които са били изцелени от най-различни болести, включително ракови заболявания.
Имахме случай с една жена за която се молихме. Тя имаше 39 тумора в корема си. Минала е през всички химиотерапии без никакъв успех и лекарите са й казали, че могат само да наблюдават растежа на туморите. Като последна надежда, тя дойде в църквата и Бог ни показа, чрез откровение на Духа, че дух на смърт се е прикрепил към нея още когато е била в утробата на майка си. Бог ни даде думата: „Аборт“. Нейният баща е ритнал майка й в корема, когато е била бременна, да абортира бебето. И майката в последствие е проклела детето, като е казала: „По-добре да те бях абортирала, когато баща ти ме ритна в корема“. Този дух се е прикрепил към нея, но главната причина е че тя по-късно в живота си е прегърнала дух на непростителност в отношенията с майка си и баща си. Това, което направихме е, да освободим всичко на Бог. Ние освободихме тази непростителност на Бог. Присъствието на Бог дойде в стаята, като едно тежко одеяло, което ни покри.
След това тя отиде на преглед в болницата. Направили са й сканиране, не са открили нищо, правят й още веднъж и пак не откриват следа от туморите. Бог я освободи и това всичко стана, поради това, че тя се освободи от този дух на непростителност (дух на тормоз).

Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. (Матей 6:14-15)

https://www.youtube.com/watch?v=Wr1k1NAK7jo


Как да се освободите, ако се чувствате в плен на някои от посочените духове по-горе и в следствие на това боледувате от дълго време от неизлечими болести? Това е лесно и можете да го направите сами. Ако не сте приели Исус за Спасител, приемете го, като кажете тези думи на глас:
Молитва: Боже, аз заставам сега пред Теб и с цялото си сърце приемам Исус Христос за мой Спасител. Аз вярвам, че Той проля кръвта Си на кръста за моите прегрешения. Боже прости ми всичко, което съм съгрешил(а) пред Теб. Аз вярвам във възкресението на Исус Христос на третия ден. Благодаря Ти, Боже, че ми прости всичко и за Святия Дух, който дойде в мен. Отсега нататък обещавам да не Ти съгрешавам и да чета словото Ти и да се поучавам всеки ден от него. Амин!

Молитва за освобождение:
Боже, аз идвам при Теб, защото нямам при кой да отида. Ти имаш думи на вечен живот. Аз изваждам всичко, което ми пречи в сърцето, всички негативни чувства Изброявате ги: ... (Това, което сте го разпознали, че ви тормози го изреждате тук. Например непростителност, разочарование, горчивина, оплакване, недоволство, осъждение, обидчивост и т.н.) Всичко това Боже, аз го давам на Теб, Ти го вземи и ме освободи. Аз не искам да живея повече с тези негативни чувства в сърцето си и ги предавам на Теб.
Ти си казал: Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)
Аз искам Твоя мир, Твоето бреме, защото е леко да се носи, затова ти предавам всичко, което не е от Теб. Защото Ти си казал:
Ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. (Матей 6:14-15)
Благодаря Ти Боже, че ме освободи и сега имам Христовия мир.В името на Исус се моля. Амин!

Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. (Филипяни 4:6-7)

Благодарете за всичко на Бог, за живота, който ви дава всеки ден. Научете наизуст молитвата, Отче наш... в Матей 6:9 и я казвайте всеки ден по няколко пъти.
Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин!


Намерете си съвременен превод на Новия завет и четете всеки ден, като начало един час сутрин и вечер. Вярвайте и се поучавайте от всичко каквото пише, защото, това е Слово от Бог и то е живот за вас. Исус казва:
Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. (Йоан 6:63)
Това слово ще дава живот на тялото ви и всеки ден ще се чувствате по-добре.
Внимавайте какви думи излизат от устата ви. Те може да са благословение или проклятие. От думите ще се оправдаеш и от думите ще се осъдиш. (Матей 12:37)
Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека. А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека. Защото от сърцето произхождат зли помисли, хули .... Тия са нещата, които оскверняват човека. (Матей 15:11,19-20)


Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...