Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

сряда, 21 март 2018 г.

Господната Трапеза – Божият Канал за Божествено Изцеление (Джоузеф Принц)

Господната Трапеза – Божият Канал за Божествено Изцеление (Джоузеф Принц)


Вземането от Господното тяло ти носи изцеление
Когато държиш в ръка хляба, ти се докосваш до най-великия израз на Неговата любов. Тази любов Му даде сили да издържи жестоките удари по гърба и Го накара да предаде тялото Си да бъде бито, наранено и разчупено, за да бъдеш ти изцерен. Когато участваш в Господната трапеза, ти празнуваш Неговото дело и освобождаваш вярата си, за да получиш Неговото здраве и изцеление в замяна на твоите болести и немощи.
Когато пиеш виното, ти си припомняш, че кръвта на безгрешния Божи Син не само ти донесе прошка - тя те направи завинаги праведен, свят и без обвинение. Така че днес ти стоиш пред Отца в позиция на съвършено приемане и Той внимателно слуша и най-слабия ти стон.


Ако в Божията същност е да изцелява, не сте ли си задавали въпроса защо много християни са болни? Нямам предвид незначителни проблеми като кашлица или простуда, а сериозни, живото-застрашаващи болести. Не ме изненадва това, че хората в света боледуват. Те нямат Исус Христос за своя протекция, така че нищо чудно, че са болни.
Но когато вярващи са болни, аз искам да знам защо. И не искам да вадя заключенията си от човешки опит. Искам отговор от Божието Слово.
Може би ще се учудите, но Библията дава само една причина за това християните да са слаби и болни, и да умират преждевременно.
В 1 Коринтяни 11:29-30 апостол Павел казва: „Защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.” „Починали” тук означава смърт, а не телесна почивка.
Павел казва „По тая причина…” Той не казва „по тези причини”. Той ни посочва една особена причина християните да бъдат слаби и болни, и да умират преждевременно.
И каква е тази причина, която Павел ни изтъква? Той казва „без да разпознае Господното тяло. По тая причина...” Така че причината, поради която коринтяните бяха слаби и болни, бе това, че не успяват да разпознаят Господното тяло.
Това означава, че те не знаеха защо вземаха от тялото, когато отиваха до масата. Те нямаха представа защо ядяха хляба. И това беше причината, поради която не получаваха божествения живот на техния Спасител, а бяха слаби и болни, и умираха преждевременно. И по аналогия можем да си направим извода, че ако разпознаваме Господното тяло, ще ходим в здраве и изцеление. Следователно от думите на Павел „без да разпознае Господното тяло. По тази причина мнозина са слаби и болнави, а доста са и починали”, можем да си направим извода, че ако разпознаваме Господното тяло, ще бъдем силни и здрави, и ще живеем дълго.

Би трябвало това да е стихът, който християните изучават, за да ходят в божествено здраве. В крайна сметка Павел е посочил тази единствена причина за болестите и - като следствие от това - преждевременната смърт на много християни.
Въпреки това изглежда, че повечето хора в Христовото тяло се съсредоточават върху храната и упражненията като ключ към здравословен начин на живот. Всъщност, една от най-продаваните теми в християнските книжарници днес е темата за храната. Има най-различни видове книги за това какво трябва и какво не трябва да ядем.

Преди да участвате в Господна трапеза, разпознайте Господното тяло
Вярвам, че Бог иска да върне истинското значение и силата на Господната вечеря на Църквата, за да може Неговият народ правилно да разпознава Тялото Му, когато идва до трапезата. Това ще донесе здраве и дълъг живот на людете Му.
Бог е промислил специално снабдяване за нашето здраве и можем да го открием в смъртта на Сина Му, Господ Исус Христос, когато идваме да участваме на Неговата трапеза.

Как да разпознаем Господното Тяло
След като вече установихме, че Господната трапеза е Божият канал за здраве и изцеление на Неговия народ, време е да разберем как можем да преживеем божествения живот чрез разпознаване на Господното тяло.
Забележете, че Павел казва, че причината хората да са болни и да умират преждевременно е неразпознаването на тялото, а не неразпознаването на кръвта.

„Защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.” (1 Коринтяни 11:29-30)

Израствайки като християнин, бях научен, че двата елемента трябва да се вземат заедно, затова вярвах, че и тялото, и кръвта бяха за прошка на греховете ми. Но след това Бог ми показа, че тялото и кръвта не трябва да бъдат третирани като едно. Те са два елемента, защото Господната трапеза има двойно приложение. Виното, което е Неговата кръв, е за наше опрощение. А хлябът, който е Неговото тяло, е за наше изцеление.


Кръвта е за прошка
За коринтяните, както и за повечето християни днес, разпознаването на кръвта не бе проблем. Писанията на Павел ясно ни показват, че кръвта носи прошка за греховете ни.
„В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете си.” (Колосяни 1:14)

„В Него имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат…” (Ефесяни 1:7)

Тъй като Божият Син плати наказанието за нашите грехове чрез святата Си кръв, когато се доверим на кръвта Му да ни спаси, ние сме свободни от наказание. Когато вземаш от виното, знай, че си опростен и оправдан. Кръвта на Исус ти дава право да застанеш пред Бога, за да можеш дързостно да влезеш в Неговото присъствие. И когато се молиш, можеш да си сигурен, че Той те чува.


Хлябът е за изцеление
По този начин разпознаваме кръвта и повечето християни разбират това. Но малцина знаят как да разпознаят Господното тяло. За да разберем това, ние първо трябва да знаем какво представлява хлябът. Исус постанови, че хлябът, който е Неговото тяло, е за наше изцеление. Откъде знаем това? Когато Исус говори с жената от Сиро-финикия за изцелението на нейната дъщеря, Той нарече изцелението „хляба на децата”.

„Жената бе елинка, родом сиро-финикианка. И молеше Му се да изгони беса от дъщеря й. А Исус й рече: „Остави да се наситят първо децата; защото не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата”. А тя в отговор му каза: „Така Господи; но и кученцата под трапезата ядат от трохите, паднали от децата.” (Марк 7:26-28)

Забележете, че когато тя помоли Исус да изгони беса от дъщеря й, Той каза, че не е добре да се дава „хляба на децата” на малките кученца. Какво е значението на „хляба” тук? Той се отнася за изцелението, за което тя молеше. А кои са кучетата? Те са не-евреите или езичниците като нея.
Така Исус всъщност казваше, че изцелението е само за Божия заветен народ, а не за езичниците, които още не бяха включени в завета.
След като обясних какво Исус имаше предвид, трябва също да обясня защо смятам, че хлябът се отнася за изцеление, а не за освобождение. Това е така, защото Библията разглежда болестта и демоничното обладаване като едно и също нещо, защото и двете имат за източник дявола.

Деяния на апостолите 10:38 казва, че Исус „обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него”. Забележете, че болестта се дължи на угнетяване от дявола. Следователно, болестта и демоничното обладаване са резултат от угнетяването от дявола и ние се нуждаем от Божието изцеление за тези проблеми.

От всичко това следва, че Исус вижда изцелението като хляба за децата. Жената положи вярата си в малката троха и това освободи сила да изгони дявола вън от дъщеря й. Така че хлябът, дори малката троха, която е Неговото тяло, е за наше изцеление, тъй като ние сме Негови деца и имаме пълното право на изцелителния хляб.

Какво означава да разпознаем тялото
Всъщност, аз вярвам, че когато Исус каза: „Вземете, яжте, това е Моето тяло” (Матей 26:26), учениците не се нуждаеха от никакво обяснение като това, което току-що дадох.
Те знаеха, че Той искаше те да „имат дял” в Неговия живот, здраве и изцеление. Тези мъже бяха с Него всеки ден и нито веднъж не Го бяха виждали болен. Нито веднъж не Го бяха виждали с простуда, температура или коремни болки. Никога не Му се налагаше да им казва: „Може ли някой да проповядва проповедта на планината вместо Мен? Нещо не ми е добре днес”. Господ никога не беше болен.
Нещо повече от това, Той беше енергичен, пълен с живот и пълен със здраве. Когато водеха при Него хора без ръце или без крака, те биваха изцелени и възстановени. Когато те се докоснеха до Него, телесните части, от които се нуждаеха, бяха допълнени от небето.
Неговото тяло беше така пълно с живот, че дори дрехите Му бяха напоени с Неговото здраве. Библията казва, че при Него дойде една жена с проблем на кръвотечение от 12 години, знаейки, че Той е единствената й надежда (Марк 5:25-34).
Тя бе похарчила всичките си пари и бе пострадала от намесата на много лекари. И какъв беше резултатът? Състоянието й не се бе подобрило, а напротив - беше се влошило! И въпреки това, само с едно докосване на Неговата дреха, тя бе незабавно изцелена от немощта си.
Ако крайчецът на дрехата Му беше пропит с Неговото здраве, можете ли да си представите Неговото тяло?
Не случайно Лука казва: „И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше всичките” (Лука 6:19).
Нямаше нужда да обяснява на учениците Си, че когато казва: „Вземете, яжте, това е Моето тяло”, Той даваше Своя живот, здраве и изцеление на техните тела. Те знаеха по-добре от всеки друг, че да вземат от хляба, означава да поемат Неговото здраве в своите смъртни тела.


Мацата е нагледен урок за това какво символизира Исусовото тяло
Мацата (плосък безквасен хляб, който се яде по време на Пасхата) е добър нагледен урок за това какво символизира Исусовото тяло. Мишната или Еврейският устен закон дава инструкции как се приготвя този хляб. Тези инструкции биха представлявали огромен интерес за нас.
Според тях хлябът трябва да е 1) безквасен, 2) опечен, 3) на дупки и 4) на ивици. И до днес еврейските равини не знаят защо хлябът трябва да е приготвен по този начин. Но благословени са вашите очи, защото те виждат милостта на Бога.
1) Не се използва никакъв квас, защото в Библията квасът представлява греха, а Исус е съвършеният, безгрешен Божи Син. Ето защо, Той е способен да поеме нашите грехове върху Себе Си.
2) Неговото тяло изгоря, защото цялата ярост на Божия гняв срещу нашите грехове падна върху Него. Този огън трябваше да падне върху нас и нашите семейства, но вместо това падна върху Исус.
3) Той бе прободен и
4) носеше върху Себе Си белезите от безмилостните рани на бича, за да могат нашите тела да се изцелят.
Така че когато идвате на Господната трапеза, трябва да сте сигурни, че разпознавате Неговото тяло. Когато участвате, вярвайте, че Исус взе хляб и го разчупи, защото Неговото тяло щеше да бъде разчупено.
И като участвате в Неговото разчупено тяло, знайте, че Неговото тяло беше разчупено, за да бъде вашето цяло. Когато вземате от Господната трапеза в този дух на вяра, с вашето тяло нещо се случва. Вие ставате силен, здрав и ще живеете дълго.

Господната вечеря води до двойно изцеление
До сега трябва да е станало ясно, че кръвта и тялото имат две различни приложения. Това е в съответствие с няколко пасажа в Библията. Пророк Исая казва: „Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари…” (Исая 53:4). Буквалният превод на Библията дава по-точен превод на думите „печал” и „скърби”, казвайки: „Той наистина понесе нашите болести и с нашите болки се натовари…”
Също така в Евангелието на Матей, този стих е преведен като „Той взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе” (Матей 8:17). На гръцки „немощи” или „астения“ означава телесни слабости. Следователно можем да видим много ясно, че Исая казваше, че Месията ще понесе върху собственото Си тяло нашите телесни слабости, болести и болки. С други думи, Исус понесе не само нашите грехове, но също и нашите телесни слабости, болести и болки. Това е, което някои автори на химни наричат „двойно изцеление”.

„И рече им: Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам; защото ви казвам, че няма вече да я ям, докле се не изпълни в Божието царство. И като прие чаша, благодари и рече: Вземете това и разделете го помежду си; защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб, и, като благодари, разчупи го, даде им, и рече: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.” ( Лука 22:15-20 )

Нямате нужда от пастор, за да вземате Господна вечеря
Исус ни каза да вземаме Господна трапеза често. Следователно, в това има някаква сила. Мислите ли, че би ни накарал да вършим нещо често, ако нямаше предвид някакво благословение? Тези, които вярват в силата на съвършената жертва на кръста, знаят, че Неговите благословения за здраве, изцеление и опазване изобилстват на Неговата трапеза.
След като си повярвал, ти си станал свещеник (1 Петър 2:9). Така че може да вземате от Господната вечеря и дори да давате на другите. Нямате нужда от пастор, за да го правите.
В църквата ние, пасторите, го правим, защото сме духовен авторитет над хората и трябва да има ред във вършенето на делата. Но извън църква, вие, като царско свещенство, можете сами да вземате Господна вечеря. Правете както Исус казва – вземайте често. „Колко често?”, може да попитате. Толкова често, от колкото се нуждаете. Зависи от това колко много искате Неговото здраве и изцеление.
Не казвам, че трябва да вземате всеки ден. Но ако сте болен, аз ви препоръчвам да вземате всеки ден. Знам хора, които са толкова радикални, че вземат като лекарство –три пъти на ден. И знаете ли какво? Те получават радикални резултати.

НЕ СЕ СТРАХУВАЙ ДА УЧАСТВАШ В ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА
Бог е направил наистина лесно за Неговия народ да ходи в божествено здраве. Това, от което се нуждаем, е да дойдем на Неговата трапеза, да положим вярата си в Неговото разчупено тяло за нашето изцеление и да вземем от хляба. Толкова е просто и същевременно толкова мощно.
Ето защо, дяволът се е опитал да открадне тази истина от Църквата, като накара християните да вярват, че не могат да участват в Господната вечеря. Той прави това, като ги кара да вярват, че са недостойни да дойдат на Господната трапеза. Това погрешно мислене се дължи най-вече на погрешното тълкуване на следните стихове:
„Защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.” (1 Коринтяни 11:29-30)

Когато бях млад във вярата, ми се казваше: „Не идвай на Господната трапеза, ако в живота ти има грях. Ако си недостоен и участваш, ти си виновен за тялото и кръвта, и ще пиеш осъждение на себе си”. Не бях сигурен какво означаваше всичко това, но беше достатъчно да ме уплаши. И винаги ми се казваше: „Трябва да си сигурен, че си проверил себе си дали няма грях в живота ти. Трябва да си сигурен, че си изповядал всичките си грехове, преди да дойдеш на трапезата”.

Никога не смеех да участвам, защото винаги се чудех: „Има ли грях, който не съм изповядал?” Не че живеех в грях, но не исках да поемам риска. Какво щеше да стане, ако бях забравил да изповядам някой грях? Върху мен щеше да падне осъждение, нали така? Така че аз избирах да не участвам, за да бъда в безопасност. Всеки път, когато хлябът и виното минаваха покрай мен, аз ги пропусках.
Мислех, че за мен по-добре, като не участвам. Но всъщност, като не вземах от Господната трапеза, аз ограбвах себе си от Божия източник на здраве, изцеление и благословение за мен. Легалистичното и погрешно учение ни нанася много вреда, защото ни пречи да получим това, което Бог има за нас.

Какво означава да участваш недостойно
Нека прочетем какво казва Павел, така че да можем да вземаме от Господната вечеря достойно.
„За това, който яде хляба и пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си.” (1 Коринтяни 11:27-29)

Първо, в стих 29 той казва, че ако ядеш и пиеш недостойно, приемаш осъждение на себе си. Нека си изясним нещо. Думата „недостойно” е наречие, което означава, че пояснява глагола. В този случай „недостойно” описва действието на ядене и пиене. Не описва личността, която яде и пие. Така че Павел не казва, че ако си недостойна личност, не трябва да участваш.
Църквата е изопачила някак си това учение и християните казват: „Ако си недостоен, не участвай.” Те казват: „Ако в живота ти има грях, не идвай на Господната трапеза, за да не се разболееш и да умреш преждевременно.” Те са превърнали нещо, предвидено да бъде благословение, в проклятие.
Така или иначе, всеки един от нас, който е дошъл на Господната трапеза, е недостоен и става достоен единствено чрез Неговата кръв. Единствено Христовата смърт ни дава право да участваме. Павел не казва, че не бива да вземаме, ако сме недостойни. Той казва, че не трябва да участваме по недостоен начин.
Какво означава да участваме по недостоен начин? Прочетете останалата част от стих 29 и ще видите, че ако не разпознаете и не разбирате значението на Господното тяло, вие ядете и пиете по недостоен начин.
Коринтяните вземаха недостойно, защото те не разпознаваха, че разчупеното тяло на Господа имаше за цел да им донесе здраве и изцеление.
Отнасяйки се към Господната вечеря като към ритуал, те пропускаха благословенията. Те не разбираха значението на хляба. Не знаеха защо вземат. Това означава да участваш недостойно.

Начинът, по който участваме в Господната трапеза, ще определи дали ще се възползваме от благословенията на Господното тяло. Ако се отнасяме към него просто като към „парче хляб”, тогава такова и ще бъде. Тогава ограбваме себе си от животворящото действие на хляба от Неговата трапеза.

Павел описва с големи подробности начина, по който коринтяните участваха. Нека погледнем отблизо.
„... прочее, когато така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря, защото на яденето всеки бърза да взема своята вечеря преди другиго, и така един остава гладен, а друг се напива. Що! Къщи ли нямате да ядете и да пиете?” (1 Коринтяни 11:20-22)

Той им дава добър урок, защото когато идват на Господната трапеза, тези, които са гладни, бързат да дойде техния ред. А други пият виното, докато се напият. Така че Павел не казва, че ако в живота ти има грях, не трябва да вземеш. Той ни казва да вземаме по правилния начин, т.е. да разпознаваме, че Господното тяло е било разчупено за нас, за да може нашето да бъде цяло и здраво. Не вземайте Господна вечеря, защото сте гладни. Ако сте гладни, първо яжте в къщи.
Това, което Павел казва на коринтяните да правят, е да различават силата на разчупеното Христово тяло. Той ни учи, че когато не успеем да разпознаем тялото, не трябва да участваме, защото не изявяваме чрез вяра това, което Исус направи за нас. А като не успеем да направим това, ние обезсилваме и правим безполезно Неговото дело на кръста по отношение на собствения си живот.
Когато не успееш да разпознаеш Неговото тяло, ти всъщност презираш Неговото дело на кръста. Недостойно – anaxios е употребено в 1 Коринтяни 11:27, за „недостойно” вземане на Господната вечеря, т.е. отнасяйки се към нея като към обикновено ястие; хлябът и чашата се считат за нещо обикновено и не се осъзнава тяхното важно символично значение.

Исус иска да вземаме от хляба и да вярваме, че Неговото тяло беше разчупено, за да може нашите тела да бъдат възстановени. Когато разпознаем тялото по този начин, ние вземаме достойно. Когато идваш на Неговата трапеза и освобождаваш вярата си в Господното тяло, ще получиш благословенията на изцеление, здраве и цялост. Ще бъдеш силен и здрав, и ще живееш дълго.

Какво означава да изпитваш себе си
Второ, беше ми казвано да „изпитвам” себе си и да проверявам дали имам грехове в живота си, за да ги изповядам всичките. За да поправя това погрешно схващане, трябва да проумеем контекста на твърдението на Павел. Става въпрос за проблема с недостойното ядене и пиене на Господната трапеза.
Тези негови думи идват, след като е казал на коринтяните, че трябва да изпитват себе си дали ядат и пият по достоен начин. Никъде не се казва, че трябва да изпитват себе си дали имат грях в живота си.
„За това, който яде хляба и пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си.” (1 Коринтяни 11:27-29)

Ако разгледаме пасажа още веднъж, става ясно, че Павел говори за това човек да изпитва себе си дали яде и пие достойно, за да не яде и пие осъждение на себе си.
Толкова е просто, но проповедниците твърде дълго са карали християните да се страхуват и да имат съзнание за греха, когато Бог иска да имаме съзнание за Сина. Той просто иска да изпитваме себе си дали сме положили вярата си в делото на Неговия Син за нас на кръста.

Какво означава да пием осъждение на себе си
Трето, „осъждението” (в стих 29) не означава Божия гняв или ярост, както бях свикнал да мисля. В някои кръгове хората още вярват, че осъждението тук означава, че Бог ще ги прати в ада. Това е погрешно тълкуване.
Гръцката дума, използвана тук, е krima, което означава „Божия присъда”. Когато Адам съгреши на Бога, Божията присъда падна върху човешкия род. Някои следствия от Божията присъда са слабост, болести, смърт.
Докато сме тук, на тази земя, нашите тела са подчинени на процеса на стареене, който е част от Божията присъда.
Господната трапеза е Божието решение за отлагането на този процес. Дори вашите приятели ще видят резултатите. Те ще започнат да ви питат: „Хей, защо изглеждаш все по-млад и по-млад? Изглежда никога не остаряваш!”
Един ден, когато отидем на небето, ние ще имаме съвсем нови тела, които никога не остаряват, никога не се уморяват и никога не изглеждат зле. Междувременно, Господната вечеря е това, чрез което Бог ни помага да отложим процеса на стареене и да живеем в божествено здраве. Всеки път, когато вземаш от хляба и виното, ти преобръщаш следствията от проклятието или Божието осъждение в твоето тяло.

Дяволът няма шанс в живота на онези, които вярват в мощта на разчупеното тяло на Господа

Има сила в действието ядене
По време на силни духовни атаки, ние можем да имаме победа, когато вярваме, че това, което Исус направи на кръста, е по-велико от всяка атака на дявола. Веднъж осъзнали колко много страда Исус, за да могат нашите тела да са изцелени, ние ще имаме увереност, че вземането от Неговото разчупено тяло ще доведе до изцеление на нашите тела.
Ако все още ти е трудно да повярваш, че изяждането на една троха хляб може да донесе здраве и изцеление на твоето тяло, нека те върна в началото и ти припомня Едемската градина. Там Адам едва отхапа от плода и това потопи цялото човечество в грях. Неговият грях е този, който донесе болести и в крайна сметка - смърт.
И така Бог, в Неговата милост и мъдрост, намери съвършеното решение. Както простото действие на изяждане на плода от страна на Адам донесе болест и смърт, така простото действие на вземане на хляба ще донесе здраве и изцеление на Неговия народ.


Да участваме в Господната вечеря
Нека сега вземем Господна вечеря и да освободим вяра за нашето опрощение и изцеление. Преди да вземеш, просто знай, че Бог иска „да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти” (3 Йоан 1:2). Приготви хляба и виното и не бързай. Помни, това не е ритуал. Става въпрос за това да опиташ отново Неговата любов към теб.
Чуй Го как ти казва: „Вземи, яж. Това е Моето тяло, което е разчупено за теб.” Виж Неговите очи да горят от любов, като ти казва: „Тази чаша е Новият Завет в Моята кръв, която е пролята за теб.”
Виж Господа, който понесе всички твои грехове и болести. Той пое греховете ти в Своето тяло на кръста. Виж Го как взема върху тялото Си твоите физически немощи. Ако имаш тумор, виж тумора върху Неговото тяло. Каквато и болест да имаш, виж я върху Неговото тяло. Вече не е върху теб. Виж как Неговото здраве идва върху теб.
Наистина Той понесе твоите грехове и твоите болести. Когато вземаш от Господната трапеза, освободи вярата си в хляба и виното.

Когато държиш в ръка хляба, ти се докосваш до най-великия израз на Неговата любов. Тази любов Му даде сили да издържи жестоките удари по гърба и Го накара да предаде тялото Си да бъде бито, наранено и разчупено, за да бъдеш ти изцерен. Когато участваш в Господната трапеза, ти празнуваш Неговото дело и освобождаваш вярата си, за да получиш Неговото здраве и изцеление в замяна на твоите болести и немощи.
Когато пиеш виното, ти си припомняш, че кръвта на безгрешния Божи Син не само ти донесе прошка - тя те направи завинаги праведен, свят и без обвинение. Така че днес ти стоиш пред Отца в позиция на съвършено приемане и Той внимателно слуша и най-слабия ти стон.

Дръж хляба в ръката си и кажи:
Благодаря ти, Исусе, за разчупеното Ти тяло. То е за мое изцеление, за изцеление на моята съпруга и деца. Благодаря Ти, че чрез Твоите рани, чрез побоя, който понесе, чрез камшиците, които падаха върху гърба Ти, ние сме напълно изцелени. Аз вярвам и приемам. (изяж хляба)

След това вземи чашата в ръка и кажи:
Благодаря ти, Исусе, за Новия Завет, запечатан в Твоята кръв. Твоята кръв ми донесе прошка и ме уми от всеки грях. Благодаря Ти, че Твоята кръв ме направи праведен. И когато пия, аз провъзгласявам и участвам в наследството на праведния, което е опазване, изцеление, здраве и благоденствие. (изпий виното)
Благодаря Ти, Исусе. Аз Те обичам, защото Ти пръв ме възлюби.

Извадки от книгата на ДЖОУЗЕФ ПРИНС - ЗДРАВЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ ЧРЕЗ ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 20 март 2018 г.

Библията (Тихият Приятел - The Silent Friend)

Библията (Тихият Приятел - The Silent Friend)


Благодаря Ти Господи за тази вечер, благодаря Ти за този ден, че прекарах в мир.
Татко, чета Библията всеки ден, изучавам я, опитвам се да я приложа на практика, разбирам, че Твоите обещания са истинското богатство за мен, много повече от всички материални неща, които притежавам.

Но когато виждам, че мнозинството от хората, които познавам, не я четат, а по-скоро я пренебрегват, живеейки в духовна апатия, която превръща живота им в мрежа от семейни, практически и психологически проблеми, бих искал да ми кажеш повече за Библията, за да знам какво да им кажа.


"Библията е Моето Слово (79) и тя съдържа цялата информация, от която се нуждаете да живеете (80). Чрез Библията говоря (81), ви оставям да знаете неща за миналото, за настоящето и за бъдещето.(82) Чрез моето писание вярата расте защото в нея съм написал обещанията си, без тях дори вашата вяра не би могла да съществува. (83)
(79) Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят. (Лука 11:28)
(80) За да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, (Фил. 2:15)
81) И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух. (2 Петър 1:19-21)
(82) В отговор Даниил рече на царя: Тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози. Но има Бог на небеса, Който открива тайни; и Той явява на цар Навуходоносора онова що има да стане в последните дни. Ето сънят ти и това, което си видял в главата си, на леглото си. (Дан. 2:28-29)
(83) Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Светият Дух предсказа чрез Давидовите уста за Юда, който стана водител на тия, които хванаха Исуса. (Деяния 1:16)
И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество. (Отк. 22:7)


Вярата се основава изключително на моите декларации; Ако не бях разкрил или обещал нищо, как може човек да има вяра (84)?
(84) А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат. (Евр. 11:1)

Библията излага моя план. Човек без моите Писания измисля собствена вяра, следвайки инстинктите си; Той прави себе си бог и дори ако намеренията му са добри, той е обречен да се провали, защото човекът по естеството си е лош, а не добър.(85)
(85) Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. (2 Тим. 4:3-4)

Чрез Библията започваш да ме познаваш, откриваш как действам, научаваш какво искам, разбираш какво Съм направих и защо; Библията описва моя план за човечеството на всички времена.
Моята дума е жива (86), говоря с вас, комуникирам и разкривам нови неща, Чрез нея аз ви променям към по-добро; Същият този библейски пасаж ви учи нови неща всеки път.
В Библията ви открих, че ще дойда да ви спася (87); Обясних какво Съм направил, какво Съм подготвил за вас преди, по време и след моето идване (88).
(86) Тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века]. (1 Пет. 1:23)
(87) Исая 53 (цялата глава)
(88) Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. (Бит. 2:1-3)

Който не знае, не изследва и не приема моето слово, е мъртъв човек, изгубен, самотен, осъден да умре завинаги от духовна смърт.

Без знанието на Библията е невъзможно да се познават правилата на живота; Невъзможно е да живееш пълноценно. Който не знае думите ми, не само ще прекара вечността отделен от Мен, но е като храст в пустинята: вятърът го изкоренява и я носи навсякъде, където иска (89)."
(89) Не ще се именуваш вече Аврам, но името ти ще бъде Авраам; защото те направих отец на множество народи. Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от тебе; и царе ще произлязат от тебе. И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе. (Бит. 17:5-7)

Книга: Тихият Приятел, Глава 7
The Silent Friend, Giulio Credazzi


Към Глава 6

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 25 юни 2017 г.

Властта на вярващия – Джон Остин

Властта на вярващия – Джон Остин


Започвайки тази книга, аз си мисля за хората, които ще я прочетат. Не мога достатъчно добре да изразя колко е важно, това да се разбере от всички вярващи. Ти трябва да разбереш, че не си вече победен, но си победител; не си някой си, безгръбначен, който се блъска в живота и позволява на дявола да доминира. На теб е дадена власт в името на Исус Христос. Знаете ли, че някои християни никога в живота си не са посрещнали дявола, нито са му говорили с власт в името на Исус.

Те просто си карат живота и казват: „Аз се молих и мисля, че съм добре.“
И тогава дявола взема надмощие в тях. Искам да те предупредя, че дяволът има твоето име, той има твоята фамилия, има имената да децата ти и е излязъл да те порази. Той е дебнеш враг. Знае точно как да се възползва от слабите ти места. Ти трябва да бъдеш силен в Господа и в силата на Неговото могъщество. И когато дяволът почука на твоята врата, вярата ще отговори:
„Тук дяволът не е поканен.“


Вие знаете историята за блудния син. Той напусна бащиния си дом и живя в един свинарник. Библията казва, че ядеше от храната на свинете. Но когато той дойде на себе си, той каза:
„Колко от наемниците на баща ми имат излишък от хляб, а аз умирам от глад. Ще стана и ще се върна в бащиния си дом.“

Той беше дрипав, мръсен, миришеше. И забележете, бащата го видя и се затича. Това е единственото място в Библията, където Бог е обрисуван да тича към човек, излязъл от свинарник и завърнал се в къщи. Искам да кажа, че ако се чувствате така сякаш не сте се покорявали на Бога, момента, в който обърнете очи към Него, Той ще се затича към вас, за да ви каже добре дошли. Искам да ви кажа нещо за бащата. Когато го видя, той се затича. Синът се опита да се изповяда:
„Татко съгреших...“
„Не, не, донесете най-добрата премяна и го облечете, покрийте мръсотията и му дайте обувки за нозете и пръстен за пръста му!“


Забележете, че бащата даде на сина си, който току що беше излязъл от свинарника и се бе прибрал в къщи, не само нови одежди и обувки, но му подари и пръстен. Сега отвори твоя библейски речник и ще видиш, че пръстенът представлява принадлежност към семейството. Това е семейният печат. С него се подпечатват разни неща. Той има семейна сила. Всичко в семейството стои зад този печат, И веднага след своето завръщане, синът получи не само нова премяна, но и властта.


Не трябва да живееш в Бога 30 години, за да придобиеш власт. Може да си най-малкото дете на Бога, но в момента, когато дойдеш при Исус, ти получаваш пръстена – името на Исус като своя власт. Амин! И не трябва да бъдеш бит от дявола. Дяволът обикаля като „ридаеш лъв и търси кого да погълне." Ти казваш:
„Аз съм добре, аз съм силен...“
Може би това е, защото твоите родители са били силни или защото са оставили нещо за теб, което можеш да използваш в този живот без да ходиш на църква, без да изучаваш Библията, без да си изпълнен със Святия Дух. Ти можеш да се върнеш. Но какво ще стане с твоята дъщеря, с твоя син, с тези които не са обучени. По-добре научи твоите деца да бъдат фанатици за Исус. Библията казва:
„Крадецът идва да да открадне, да убие, да погуби.“
Затова е излязъл дяволът – да открадне, да убие, да погуби. И ние даваме всичко, за да стигне това Слово до теб, където и да си, защото знаем, че там има враг вън. Той иска да убие, да открадне и да погуби. И знаем, че единственото име, единствената сила, която може да го спре е Господ Исус Христос. Идваме да ти кажем, че не трябва да бъдеш победен. Може да станеш победоносен. Не трябва да ходиш в религиозност и да се носиш по течението. Можеш да имаш силата на Святия Дух, силата и властта в името на Исус. Нещата в живота ти могат да се променят. Амин!

Има ключове на властта – изкуплението, разбиране на изкуплението, правдата и съпротивлението. Трябва да разбереш изкуплението. Ако разбереш какво Исус дойде да направи и какво направи, тогава можеш да имаш знание за твоята власт. Исус дойде само, за да умре на кръста ли? О, хиляди хора са умрели на кръстове. Това, че е умрял на кръст не означава нищо. Но Исус беше син на Бога, без петно, Той беше Божият Агнец. Йоан казва:
„Ето Божият Агнец, Който носи греха на света.“

Исус дойде и умря на кръста. Той взе нашите грехове, Той взе нашите болести, Той изкупи смъртта на всеки човек и Той понесе осъждението на света. Но Той направи нещо повече от това – когато умря, Той отиде в ада и възкръсна отново. Той направи нещо повече – разчупи силата на дявола. Ако имаш враг, ти казваш:
„Ако не споменавам за дявола и не му обръщам внимание, може би, той ще ме остави.“
Не, той няма да те остави. Искам да знаете, че Исус е направил нещо преди дявола да е направил нещо. Ти казваш:
„Добре, но дявола не закача моето семейство.“
Нека да ти кажа нещо, той има план за твоята съпруга или твоя съпруг, той има планове да те унищожи. Но ти трябва да знаеш, че се е случило нещо, което неговото господство. Исус казва:
„Силния човек пази къщата си и покъщнината му е в безопасност. И когато дойде по-силен от него, побеждава го и взема всичкото му оръжие.“
Това направи Исус, Той победи сатана и унищожи неговата сила. Има едно име, от което дявола трепери и това е името на Господ Исус Христос.
Сега трябва да разбереш това изкупление, че Исус умря и след това занесе кръвта Си на небето. Библията казва, че Неговата кръв там говори по-добре, отколкото кръвта на Авел. Той разпръсна кръвта Си в небесното светилище. Исус се върна там, за да я представи пред Бог Отец и тази кръв представлява пред цялата вечност факта, че Бог стана човек, наш заместник, Той беше нашата жертва, Той умря, беше погребан и възкръсна като вечна жертва за нашето спасение. И точно Той сложи кръвта Си на небето, за да напомня цяла вечност, че това се е случило.
В Откровение 12:11 се казва:
„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.“
Те победиха сатана чрез кръвта на Агнето. Как можеш да победиш дявола и демоните чрез кръвта на Агнето? Когато застанеш пред дявола или демоничните сили с разбитото сърце или разбитите домове, трагедиите в твоя живот и знаеш, че дяволът е направил това. Можеш да застанеш и да кажеш:
„Чуй сатана, аз идвам при теб с кръвта на Исус Христос. Той дойде в плът, Той те победи, Той възкръсна от мъртвите и аз имам власт в Неговото име. Аз ти се съпротивлявам и ти заповядвам да напуснеш!
Кръвта на Исус, кръвта на Исус...!“В кръвта на Исус има сила. Казвам ти, че силата на тази кръв прави дявола да трепери. Една малка капка от кръвта на Исус има повече сила от цялата сила на дявола. Тази кръв означава изкупление за нас. Забележи какво казва Библията в Ефесяни 1:17-19:
„Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете,  и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,  и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите.“

Има нещо, което ни дава на нас като вярващи. Каква е тази превъзходно велика сила, за която говори апостол Павел. Той казва:
„Сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ,  с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата.”

Това е възкресенската сила. Каква е тази превъзходна и велика сила, която се открива и на нас. Това е цялото изкупително дело на Исус Христос.

Казвам ви, че когато Исус умря, Той победи дявола, стана жертва за нашите грехове, за нашите болести, за нашите проклятия, за нашата смърт. Възкръсна отново, отиде по-горе от дяволската сила в поднебесните места, седна от дясната страна на Божия престол и каза:
„Моята победа е и твоя победа. Аз направих всичко за теб.“

Колкото за дявола, ако държиш името на Исус, ти ще го победиш. Това е превъзходно велика сила за нас, които вярваме. Ако не вярваш, ти изобщо нямаш тази сила и казваш:
„Аз съм християнин,но не вярвам за това, което говорите.“
Добре, това не се отнася за теб. То е за хора, които вярват. В третата глава на Ефесяни се казва:
„... Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим.”

Ние живеем в Бога. Бог е на наша страна. Имаме Бог, който не е ограничен в силата Си. Единственото ограничение, е нашата вяра и нашето доверие към Бог.
О, Боже помогни ни да разберем това!
Ще ви кажа, че ако се срамувате от силата на Святия Дух, от говоренето на езици (Деяния 2 глава), от пророчествата, от молитвата за болни, от изгонване на демони, ако се срамувате от Исус Христос, ако се срамувате от изцелението и разгромяването на демоничните сили чрез Неговото име, ако се срамувате от църквата на Святия Дух, такава, кавато е в Деяния на Апостолите, тогава във вас няма да действа много сила. Не знам за вас, но аз съм радикален фанатик за Исус.

Това, което ти предлага обществото не е достатъчно. Да бъдеш красив и водещ не е достатъчно. Да бъдеш богат не е достатъчно. Да бъдеш приет в обществото не е достатъчно. Ние е сме в борба, ние сме във война. Казвате:
„Той (Бог) може да направи несравнимо повече, отколкото искаме, отколкото искаме или мислим.“

Но това е поради действащата в нас сила. Вижте, аз нямах знания за изкуплението, така че, не можех да освободя тази сила. Срамувах се от говорене на езици. Казвах, че езиците са отминали, че чудесата не са за днес. Мислех си, че кръстените със Святия Дух хора, които говорят езици и вдигат ръцете си, са от другата страна на пътя и в действителност не са стигнали никъде.
Но един ден осъзнах, че точно така са действали в първата църква, описана в Деяния на Апостолите. Те изгонваха демони, молеха се заедно, вдигаха много шум, молеха се за болни и имаше много чудеса и знамения. Не се срамуваха, а бяха смели, а бяха смели за Господ Исус Христос. Но аз се срамувах. Бях завършил колеж и семинария. Изкачвах се нагоре по деноминационната стълба, завирайки се в моята деноминационна клетка, пеейки моите приспивни, деноминационни песни, хранех се с моите деноминационни птичи семена без да прави нищо, нищо в моето поколение, докато един ден се роди нашата дъщеря. Роди се ненормална, с мозъчна парализа и никога нямаше да бъде нормално дете.
Тогава разбрахме, че религията в нашата църква не е достатъчна. И сложихме на тръни нашата деноминационна традиция. Изкачихме се на Божия хълм, вкопчихме се в Божията дреха и казахме:
„Няма да се помръднем!“
Аз няма да се помръдна, докато не получа силата на Святия Дух. Искам да знаете, че в тези безнадеждни дни дни ние потърсихме Бога, открихме за какво е изкуплението. Разбрахме, че когато сме в беда, се нуждаем от хора, които са пълни със Святия Дух. Разбрахме, че когато сме в трудност, се нуждаем от хора, които изгонват демони; открихме, че са ни нужни фанатици за Исус. Когато имате РАК, СПИН или нещо друго пред себе си, тогава ще потърсите стъпки като нашите. Няма да искате формалност, а силата на живия Бог. Казвам ви, тя е за вас днес.

ен живот. Примирете се с това Остин! Примирете се, че ще имате ненормално дете!“

И ако бяхме останали в религията, която се срамува от Исус, от силата на Святия Дух и от говоренето на езици, от молитвата за болни, тя щеше да бъде ненормална днес. Но, благодаря на Бога, ние се обърнахме към Бога! Алилуя!

Искам да знаете какво е името на Исус. Искам да знаете, че Бог има превъзходно велика сила. Трябва да задвижим това, вярата трябва да бъде в нас, Словото трябва да бъде в нас, трябва да стигнем дотам, като не се срамуваме от вътрешното, но от външното. Слава на Бога!

Искам да знаете какво е името на Исус. Искам да знаете, че Бог има превъзходно велика сила, според действащата в нас сила. Трябва да задвижим това, вярата трябва да бъде в нас. Словото трябва да бъде в нас, трябва да стигнем дотам, като не се срамуваме от вътрешното, но от външното. Слава на Бога!
Ние изговаряме това име, разбирайки, че силата е в нас. Това е пътят. Ако бяхме деноминационно мислещи, толкова горди, толкова коравовратни, не само Лиза щеше да бъде ненормална, но вероятно и аз щях да бъда мъртав, а и Доуди (жена ми) щеше да бъде мъртва, (която Бог изцели от рак през 1981, год.). Сега в нейното тяло няма и следа от рак. Но това, което искам да ви кажа е, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, според действащата в нас сила. Има ли някое слово в теб? Имаш ли изкуплението? Имаш ли разбиране за това, което Исус направи на кръста за теб, чрез Неговата смърт, погребение и възкресение? Разбираш ли нещо от това? Ти казваш:
„Е ние имаме малка, тиха църква, не говорим на езици, не пророкуваме, просто изучаваме Библията.“
Добре, какво научаваш от Библията? Стигал ли някога до Евангелията от Матей, Марка, Лука, Йоан и книгата Деяния на Апостолите, втората глава. Прочетете тези чудесни глави! Ако изучаваш Библията, ти казвам ще стигнеш до това, което Библията казва – Бог има сила и ти дава власт, чрез действащата сила в теб. Ако я приемеш в себе си, тя ще се прояви.

Аз наблюдавам хората и виждам промяната в тях. Казвам ви, че след като разберат кои са, какво направи Исус за изкуплението и какво означава то, те ще се изправят и целият им живот, семействата, финансите и мисленето им се променят чрез силата на Бог. И това трябва да се предава от поколение на поколение. Тази е причината, поради която аз преодолях това, преодолях онова, преодолях другото. Ако веднъж разберете това, то ще промени живота ви. Вие имате власт, имате този пръстен от времето, когато сте били спасени. Но много хора не знаят как да използват тази власт. Има три ключа – изкупление, правда и съпротива.


Първият – разбиране на изкуплението. Искам да ви кажа, че където и да сте в този момент, аз не знам всичко и вие не знаете всичко. Трябва да се учим, но нашите сърца трябва да са отворени за състраданието, въздигащото, плачещото и умиращото човечество.
Ако научите истината за изкуплението – силата на името на Исус, вие няма да имате нужда да ви помага проповедника или някой друг християнин. Ще си помегнете сами, защото сте вярващи и имате сила в Исусовото име да се съпротивлявате на дявола и той ще бяга от вас. Аз вярвам в това.
Бог да ви благослови!

Това, което прочетохте, може да се потвърди в живота ви:
1.Трябва да се новородите и да знаете, че сте християнин. Не може да използвате властта на Господа, ако принадлежите на дявола. Така че, дайте сърцето си на Исус.
Помолете Го:
Господи Исусе, ела в моето сърце! Бъди мой Спасител и ми дай вечен живот! Аз обръщам гръб на дявола, света и греха. О, Исусе, аз предавам живота си нс Теб.

И знаете ли, какво става, когато направите това? Вие се новораждате. Бивате освободени от силата на тъмнината и пренесени в царството на Неговия възлюбен Цин. Сега като вярващи, вие имате правото да упражнявате властта в името на Исус. Дяволът и демоните няма да владеят повече над вашия дом. Можете да станете и да кажете:
Не дяволе, в името на Исус аз искам да знаеш, че съм вярващ и ти няма да ме върнеш към света, към наркотиците и алкохола, да вземеш жена ми или съпруга ми или децата ми!

Трябва да направите нещо. Ако наистина принадлежите на Исус и сте реално новородени, отдалечени от дявола и от греха, имате власт да направите нещо във вашата ситуация. И знайте, тази власт не идва чрез вашето име или името на деноминацията, нито поради вашата доброта или святост, но това силата в името на Исус. Забележете това слово:
Затова Бог Му е дал име, така че, в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца.

Всяко коляно ще се поклони и всеки език ще изповяда. Но знаете ли, някои ще го направят твърде късно. Защо не го направите сега. Преклонете коленете си, приемете в сърцето си Исус и Го помолете да ви даде силата на Святия дух. И тогава можете да станете и да не живеете повече живот на мизерия, но можете да поемите грижа за това, което става в живота ви.
Аз вярвам, че приехте Исус във вашите сърца днес. Вярвам, че имате нещо повече от религия. Религията няма да ви спаси. Исус каза:
Много ще рекат в онзи ден: Господи, не в Твое име ли вършехме чудеса, а Аз ще им река: Махнете се от Мене, никога не съм ви познавал, вие, които вършите беззакония.

Вие не искате да бъдете в тази група, а искате да бъдете в групата, която наистина е новородена. И когато сте новородени, вече имате вечен живот, нов Баща. Бог е ваш Баща и затова имате вечен живот, имате нова съдба – не ада, а небето. И вярваме на Бог, че Той ви спаси днес и ще ви срещенем там, където няма плач, въздишки и смърт.
Бог да ви благослови!

Властта на вярващия – Джон Остин

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

събота, 27 май 2017 г.

Чудото е в твоите уста - Джон Остин

Чудото е в твоите уста - Джон Остин 


Понякога ти се нуждаеш в твоя живот от чудо от Бога. То може да бъде за теб самия или за някой друг в твоето семейство. Сигурно ти често се намираш в това положение. Мнозина от вас точно сега, докато четат тези редове, се намират в голяма нужда. Ти се нуждаеш сега от чудо в твоя живот. Може би си обхванат от болест или от страшно заболяване. Може би имаш непреодолими финансови трудности. Може би това е едно опърничаво дете. Може би е някаква невидима сила, която те изпълва със страх. Може би изнемогваш и се нуждаеш от чудо. 

Тогава аз имам една добра новина за теб! Ти можеш да получиш чудо от Бога. Бог е чудотворец (Изцелител). Той осведомява за много Свои чудеса в Библията. Чети я и ти ще видиш какъв е твоят Бог. В Малахия Той казва: „Защото Аз, Господ, не се променям!” (Малахия 3:6) 

„Исус Христос е същият вчера, днес и до века!” (Евреи 13:8). Аз мислех, че времето на чудесата е отминало, но един ден открих, че никога не е имало „време за чудеса”, но че има Бог на чудесата, и че Той никога не се променя! Къде е чудото, от което се нуждаеш така много? И как може то да се осъществи за теб? Много хора тичат по земята насам и натам в търсене на чудото, от което имат нужда. Те вървят от човек на човек, те се надяват, търсят, копнеят и очакват. Със сигурност някои получават помощ, защото Бог използва избраните съдове, но мнозина остават разочаровани. Къде може да намериш чудото? 

Да погледнем в Божието Слово: „Но що казва тя? Думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, сиреч думата на вяра, която проповядваме. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява” (Римляни 10:8-10). 

Чудото е в твоята уста! Божиите обещания са добри. „Защото за Бога няма нищо невъзможно” (Лука 1:37). „Защото Аз бързам да изпълня Словото Си” (Еремия 1:12). Тези обещания са в твоите уста. Осмели се да ги изговориш! Осмели се да ги изповядваш! Колко често ти казваш: „Аз вярвам, аз вярвам в Бога.” При това трябва не само да вярваш със сърцето си, но и нещо повече. Словото казва: „Изповядай с устата си!” Изповядването е за спасение! Чудото е на езика ти. То е в твоята уста. Какво имам предвид? Божието обещание! Бог, който не може да лъже, ни е дал много обещания. Понеже в Него е Да за всичките Божии обещания, колкото много и да са. (2 Коринтяни 1:20). Чудото е в твоята уста. 

Осмели се да изговориш на глас обещанията. Кажи ги на себе си! Кажи ги на дявола! Кажи ги на болестта! Кажи ги на планината от трудности! Изповядай ги в лицето на всички противоречиви обстоятелства. Кажи ги, когато имаш болка! Кажи ги, когато си толкова болен, че даже не можеш да мислиш! Бог поглежда, усмихвайки се към теб. Той се радва, че ти си спомняш за Неговото Слово. Със сигурност Господ ще изпълни Своите обещания в твоя живот. Когато казваме и изповядваме Словото Му, Той ще направи чудо! Изповядването е за спасение. 

Най-голямото чудо 
Мисля си за времето, когато преживях най-голямото чудо от всички чудеса - спасението на моята душа. Бях упорит и грешен. Вървях с тълпата. Следвах света и го обичах. Бях един загубен грешник по пътя за ада. В Своята милост Бог спаси два пъти живота ми. Веднъж като бебе, когато съм бил на няколко месеца, аз съм скочил от ръцете на моята сестра в открита камина, но Бог е запазил живота ми. Другия път бях юноша и плувах в една река. По средата на реката силите ме изоставиха и няколко пъти потъвах, бях толкова слаб, че нямах сили да извикам на моите приятели. Накрая се предадох и потънах във водата. Едно момче, което плувало върху парче дърво и не знаело, че тялото ми се носи под водата, гмурнало се с главата надолу, ударило се в тялото ми, изтласкало ме на плитко и аз се съживих. О, колко добър и милостив е Бог към всички нас! Без съмнение, скъпи читателю, Той е запазвал и твоя живот много пъти. 

В моето изгубено състояние аз се нуждаех от чудо, което да промени сърцето ми и да спаси душата ми. Една нощ към два часа след полунощ се връщах от нощния клуб за вкъщи. И както си вървях през града Фордуър, Тексас, започнах да размишлявам за Бога, за ада, за небето и вечността. В онази нощ Бог започна да отговаря на молитвата на някого. Аз бях изобличен за моя грях, макар че не знаех какво става. Но как получих чудото, от което се нуждаех! 

Обадих се на един мой приятел, който беше християнин. Той ми поясни: “Защото Бог толкова възлюби света, щото даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16) Каза ми още: “Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път и Господ възложи на Него (Исус), беззаконието на всички ни.” Той ми назова Божиите обещания. Посочи ми къде се казва: “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси.” (Римляни 10:13)

“Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ, ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг, ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.” (Исая 1:18) 

“Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш.” (Деяния 16:31)

Повярвах в сърцето си на тези обещания, но не можех да намеря освобождението и мира, от които се нуждаех. Нуждаех се от чудо! Чудото беше в моята уста! Аз отидох с моя приятел на църква. Минах по пътеката с него. Застанах пред всички. Отворих устата си и чудото излезе. С устата си говорих, какво Бог е казал в Своето Слово. Аз приех Исус Христос като мой Спасител и Той спаси душата ми. Изповядвам, че сега съм християнин, основавайки се на авторитета на Неговите големи обещания. Греховете ми са измити в Неговата кръв. Аз съм Божие дете! Това е истина, защото Божиите обещания го казват! 

Изповядването на Божиите обещания е за спасение. 
В онзи ден чудото на изкуплението на греховете ми стана реалност. Исус ме спаси. Но Той не го направи, докато не отворих устата си и не изповядах, че Неговите обещания са валидни и за мен. Словото (Божиите обещания) са близо до теб, в твоята уста. Ако, ако, ако, ако не само повярваш, но и изповядваш обещанието, това ще ти донесе чудото, от което се нуждаеш. 


Чудото е в твоите уста! Не го оставяй да лежи бездейно и пасивно. Изговори го!!!
Изповядването е за спасение. Спасението означава не само спасение на душата. То значи още изцеление, сигурност, освобождение и т. н. Постави Божиите обещания, които са във връзка с твоята ситуация, в сърцето си и ги повярвай. После отвори устата си и изповядай Слово за освобождение, изцеление, сигурност на тялото, душата и духа. 


С други думи, ти можеш както си получил чудото на изкупление, така да получиш и други чудеса. В случаи на изцеление или други нужди действието може да не бъде веднага видяно или почувствано, но ако ти продължиш да изповядваш обещанията и не се съмняваш в сърцето си, чудото ще се прояви за прослава на Исусовото име. 

Исус е чудотворецът (Изцелител!). Думите могат да действат, ако изповядваш Божието Слово. Бог е нашият Лекар! Библията казва: “Те ограничиха Святия Израилев”. Ние можем да ограничим Бог. Той желае да те изцели, да те освободи. Той желае с удоволствие да ти подари чудо! Но ако ти не търсиш обещанията Му, не ги вярваш в сърцето си и не ги изповядваш с устата си, ти ще ограничиш Божията чудотворна сила. Толкова лесно е да тичаш при някой човек. Ние не отхвърляме това, но един ден може да няма при теб никой. Бог желае ти да растеш във вярата. Той желае ти да знаеш, че си важен. Той ще чуе гласа ти: “Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори.” (Матей 7:7) На теб! Да, също и на теб! 

Бог чува твоето изповядване на Неговите обещания и Той ще го уважи. 

Изцелението на нашата дъщеря 
Спомням си, когато нашата дъщеря се роди. По това време моята жена беше медицинска сестра. Тя веднага откри, че Лиза не беше нормална. Лекарят, който я израждаше, също разбра. Нашата детска лекарка потвърди това по-късно. Каза, че Лиза имаше дефект по рождение. Тя щеше да страда от нещо подобно на детски паралич. Малкото дете нямаше мускулен тонус в тялото си. липсваше и рефлекс за сукане. Тя не можеше да повдигне главата си от леглото, дори и един пръст, макар че беше на пет месеца. Нямаше достатъчно сила, за да пълзи. Тя просто се търкаляше на пода в седнало положение. Ние се нуждаехме от чудо! 

Като баптистки проповедник за 14 години аз знаех малко за изцелението. Ние имахме малка светлина за чудотворната сила на Бог. В книгите, които имах в библиотеката си, пишеше, че Бог изпраща болест, за да ни благослови или да ни научи на добър урок. Аз проповядвах, че трябва да сме винаги много внимателни и да казваме: “Ако е Твоята воля, изцели този човек.” 

Тогава още не бях кръстен в Святия Дух, но Бог ми помагаше. Аз се затворих в моята библиотека и започнах да изучавам сам ден след ден Божието Слово. Четях четирите Евангелия, докато започнах да виждам Исуса. От тези страници се появи един мощен, състрадателен Чудотворец. Той не беше баптистки Исус, нито методистки, презвитериански или католически. Той беше Синът на живия Бог, който е същият вчера, днес и во веки. Аз Го познах като Един, който е по-велик от всичките ни представи за Него! Не Го видях като Един, който принадлежи към определена деноминация, а като Един, който е достатъчно велик и Който има достатъчно голяма любов към всичките човеци, така че да ги обгърне със Своите мощни ръце. 

Винаги четяхме Неговите обещания. Разбрахме, че дяволът е този, който е направил нашата дъщеря да бъде болна. Той искаше тя да бъде инвалид, но Бог желаеше да я излекува. 

Ние се молехме за нея, но сякаш нищо не се случи. Тя изглеждаше все така. Защо този чуден Исус не правеше нищо? Ние ограничавахме Святия Израилев! Къде беше нашето чудо? То беше в нашите уста! Естествено, ние знаехме, че чудото е в Исус, но ограничавахме Неговата сила, като не устоявахме в изповедта на Словото Му. Моята жена Доди и аз решихме да отворим устите си и да изповядаме Словото за спасение и изцеление. Това бяха тъжни и тъмни дни за нас, борещите се баптисти, но Бог беше толкова милостив и състрадателен! 


Приехме обещанията и започнахме да ги изповядваме всеки ден, въпреки състоянието на нашата дъщеря. Ние заявявахме: “В Неговите рани тя е здрава.” Ние полагахме ръце на нея, защото Словото казва: “Те ще оздравяват.” Исус казва: “Каквото попросите в Мое име, то ще ви бъде.” Ние изповядвахме: “Исус го извършва. Исус го извършва!” 

Когато някой ни казваше колко лошо изглежда или ни питаше за нея, ние се опитвахме да му отговорим какво Бог казва, а не какво ние виждаме с нашите очи. Изминаха месеци. Тя не се промени. Къде е чудото? То беше в нашите уста. “Смърт и живот има в силата на езика.” (Притчи 18:21) Ние заставахме на страната на Божиите обещания и срещу лъжливите симптоми на дявола. “Господ бърза да изпълни Словото Си.” Бог се усмихваше и ни гледаше. Исус беше близо. 

В петия месец детето повдигна главичката си от леглото, като лежеше на корема си. Небесният Бог изпълняваше Своето Слово. Моята жена знаеше, че белег за анормалност е, ако бебето на седем месеца не може да седи само. Петият месец дойде и отмина. Така също и шестият. Сатана ни казваше хиляди пъти, че тя никога няма да бъде нормална, но ние имахме чудото в нашите уста и продължавахме да го изповядваме до освобождение. 

Тъкмо, когато и последните критични дни на онези месеци изтичаха и трябваше вече да седи сама, тя се обърна и седна!!! Аз съм сигурен, че ангелите, които следяха това, изведнъж запяха небесна песен за слава на Бога, за Неговата любов и верността към Словото Му. 

Сигурен съм, че нашият прославен Исус се усмихваше щастливо над нашата радост, тъй като Той понесе всички наши грехове, болести и болки на Себе Си и откупи изцелението ни. Това беше повратната точка. От тогава тя се развиваше нормално. Днес тя е красиво момиче в служение на Господа. Той извърши делото Си във всяко отношение. Нашият педиатър каза, че това е чудо от Бог. Чудото беше в нашите уста. Ние го изповядвахме с устата си и изцелението дойде. 

Ние не говорим тук за положително мислене, нито за владеене на ума над материята. Ние ви напомняме вечното Божие Слово: “Той изпраща Словото Си, та ги изцелява.” (Псалм 119)

“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.” (Матей 24:35)

“Господи, Твоето Слово е утвърдено на Небето до века.” (Псалм 119:89) Трябва да намериш обещанията си и ден и нощ да ги изповядваш. Стой върху Божието Слово и Бог ще Го потвърди. 

В случая с Даниил, който три седмици се молеше за нещо определено, Бог каза: “В деня, в който ти Ме призова, отговорът беше изпратен, но сатана попречи за получаването.” (Даниил) Това се случва понякога. Не преставай да изповядваш Божието Слово. То ще стане действителност. 

Ако Бог веднага ни изцеляваше, то ние не бихме имали търпение с другите. Ние не бихме растели във вяра. Разбира се, ще има и моментални изцеления, но също и мрачни мигове, когато ще ти се струва, че сте само ти, Бог и Словото Му. Но това е достатъчно, ако ние изповядваме смело Неговите обещания и казваме, че чудото ни принадлежи! 

Изцеление от раков тумор 
В Тексас живееше една християнка, която откри, че чудото се намира в нейната уста. Аз ще кажа още веднъж, Исус прави чудесата, Бог изцелява, но те действат, когато изповядваме обещанията. Изповядването е за спасение, изцеление, освобождение. Ако ти желаеш да имаш чудо, изцеление или да намериш освобождение, избери пътя, който води натам. Този път е на изповядване на Божиите обещания и на сигурността в нашите сърца, че Бог държи на Словото Си и Го прави реално. Тази чудесна християнка дойде на едно от нашите събрания. 

Тогава не знаех нищо за нейното ужасно телесно състояние. Беше едра жена. Тя имаше раков тумор в тялото си и страдаше от дълго време. Очакваше операция. Беше под лекарско наблюдение и болките бяха толкова големи, че тя мислеше, че няма да може да дойде на събрание. Но въпреки това, реши да повика някой, който да я закара. Тя помолила Бог да ми открие чрез дарбата откровение нейното състояние, за да подсили вярата й и да й помогне да намери изцеление. 

Така тя стоеше с големи болки на събранието. Но слава на Бога, Исус се вълнува от немощите, които изживяваме. Той толкова съчувства на страдащите. Проповядвах и служех на хората и извиках някои напред за специална молитва. След това казах, че трябва да завършим събранието. По-късно тя ми поясни, че сърцето й извикало от разочарование, защото й се сторило, че е напълно изоставена. Но точно в този момент усетих сигнал в духа си. 

Почувствах колебание да завърша събранието. Исус нашепна в сърцето ми, че има още някой, на когото трябва да се помогне. Колко добре е, да знаем, че Исус е винаги при нас и извършва работата Си. Помага ни, ако ние работим с Него. Когато излизаме да проповядваме, Той казва: “Аз съм с вас през всичките дни, до свършека на века". (Матей 28:20) Той и сега е с нас, и тогава беше също. 

Казах: “Мисля, че не можем да приключим. Тук има някой, който се нуждае от помощ. Спомних си, че я извиках напред. Нашият скъп Господ ми каза, че тя има раков тумор и че Той желае да я изцели. Това подсили нейната вяра. Спомням си, че заповядах на тумора да изчезне и се молех за изцеление. Казах й да си отиде вкъщи и да изповядва: “С Неговите рани аз съм изцелена!” и подчертах да казва винаги това. 

Знаех, че мнозина са били веднага изцелявани, но при нея очевидно нямаше да бъде така. Тя имаше все още болки в едрото си тяло, причинени от тумора. Чудото щеше да дойде от нейната уста... Господ Исус ме подбуди да й кажа, че трябва винаги да повтаря: “С Неговите рани аз съм здрава!” Словото е близо до теб, даже в твоята уста. Ако ти изповядваш, изповедта е изцеление. 

Жената си отиде вкъщи, подкрепена в духа си. Тя малко знаеше за страданията, които я очакваха. Каза, че на следващия ден е прекарала най-болезнените часове в своя живот. Като че ли с нея ставало нещо още по-лошо, отколкото преди. 

Но тя научила тайната. С голяма вяра и решителност изповядвала ден и нощ: “С Неговите рани аз съм здрава. С Неговите рани аз съм здрава!” Струва ми се, че изповядването на тази смирена християнка е звучало като гръм в небето. То е преминавало покрай звездите и те са били единодушни в песента, че “С Неговите рани аз съм здрава.” То е достигнало вратата на небесното царство и ангелите са издигнали гласовете си и са го превърнали в хваление, което изпълнило небето. “С Неговите рани аз съм здрава!” То достигнало трона на благодатта и милостта, където кръвта е поръсена. Това означава, че “Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония и с Неговите рани ние се изцелихме.” 

Исус - Ходатаят на нашето изповядване и Бог, нашият скъп Баща, се изправят, когато пристига обещанието от устата на тази страдаща жена! Изцелението било осъществено въз основа на изповядването на Божието Слово. Ден-два минали и раковият тумор напуснал тялото й. Тя го занесла на лекаря и той потвърдил, че е раков. Нейното тяло започнало бързо да губи от теглото си и сега тя е отново една хубава жена. Днес, много години по-късно, е все така здрава и служи на Бога. 

Наскоро тя беше на едно наше богослужение и подсили вярата на църквата ни, като ни разказа това, което вече описах. Дяволът, естествено, е искал да лиши жената от това чудо. Ако той можел да затвори устата й, това щяло да се случи. Той е знаел, че чудото се намира в нейната уста. В изповядването си тя уповавала на Словото и чудото е дошло. 

Твоето чудо е в твоята уста. Може би то няма да дойде днес, през следващата седмица или следващия месец, но то ще дойде! Дълбоко в сърцето си виждай себе си освободен от болест, страдание и всички проблеми. Ти си свободен! Вземи тогава Божието Слово и без страх Го изповядвай смело ден и нощ. И ако те попита някой как се чувстваш, не казвай нищо. 

Разкажи какво Бог казва за твоята ситуация. Говори за Божиите обещания! Говори не за твоите чувства, а за това - какво Бог казва! 


Силата на думите 
Думи, думи, думи, нека да поговорим малко за тях. Има милиони думи в света. Те се намират в книги, вестници и на много други места. Те са просто думи. Има още и думи, написани в Библията. Хиляди думи има в тази чудесна Книга. Някои от тях изглеждат като всички други думи в света. Те имат същия правопис, но са различни. 

Исус казва: “Думите, които Съм ви говорил, дух са и живот са.” (Йоан 6:63) Бог казва за Своите думи, че те са живот за всички, които ги намират! Той казва: “Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни”. Библията ни учи: “Всичкото Писание е Боговдъхновено.” Въпреки че думите в Библията изглеждат като всички други, има една разлика. Те са Божии думи. Бог вдъхва живот в тях. Ако ние вземем тези думи от Бога и ги използваме, ще дойде чудо! 

Бог употреби думи, за да създаде този свят. Писано е: “Той създаде всичко чрез Словото на Своята мощ”. Той сътвори всичко чрез думи. Бог каза: Да бъде и то стана! Думите в Божиите уста бяха силни! Ако Неговите Думи се изповядват чрез нашите уста, те стават също силни! В Осия 14:2 пише: “Вземете със себе си думи и върнете се при Господа.” Какво можеш ти да вземеш, когато поискаш от Господа да извърши чудо? Какво желае Той да Му занесеш? 

Вземи думи. Вземи думи. Вземи Божиите думи! Вземи Божиите обещания и ги изповядай пред Него! Бог каза: “Подсети ме.” Бог желае да Му напомняш Неговите обещания. Библията казва: “Ти си се впримчил с думите на устата си.” Бог казва: “От думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш.” Господ казва: “Смърт и живот има в силата на езика.” Твоите думи са важни. Вземи Божиите думи в твоята уста и ги изговаряй. В книгата Йоил пише: “Слабият нека каже: Аз съм юнак!” Слабият нека каже-каже-каже! Не да се моли, а да каже! 

Ако слабите понякога желаят да получат помощ, те трябва да променят речта си. Ако тези, които са в трудност, искат да получат помощ, те трябва да променят речта си. Нека слабите ден и нощ да казват: “Аз съм силен! Господ е сила на живота ми.” Нека болният каже: “С Неговите рани аз се изцелих. Той наистина понесе печалта ми и със скърбите ми се натовари. И с Неговите рани аз се изцелих.” Писано е: “На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват.” 

“На мен ми положиха ръце и аз се възстановявам. Господ е мой Лекар. Той отне болестта от сред мен. Благославяй, душе моя, Господа, и всичко, що е вътре в мене, нека хвали Святото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.” (Псалм 103) Слава на Господа, Той казва: “Всичките”. Кажи го и болестта ще отмине! 

Който се намира в трудност, трябва смело да каже: “Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти”. (Псалм 46:1) Прогласи: “Бог е с мен. Той е мой Помощник. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? “Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях!” 

Нека тези, които се измъчват от дух на страх, започнат да говорят. Промени своята реч, ако искаш да постигнеш победа. Нека страхливият ден и нощ смело да говори: “Господ е пастир мой, няма да остана в нужда... И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мене.... (Псалм 23:4) Не бой се, защото Аз Съм с тебе. Не се ужасявай, защото Аз Съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна! Ще те подпра с праведната Си десница.” (Исая 41:10)

Който се страхува, трябва отново и отново да казва: “Господ е светлина моя, избавител мой, от кого ще се боя? Бог е сила на живота ми, от кого ще се уплаша? Когато се приближиха при мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, те се спънаха и паднаха.” (Псалм 27:1)

Който е преследван от страха, да каже: “Бог ни е дал Дух не на страх, а на сила, любов и себевладение!” (2 Тимотей 1:7) Прогласи това: “Нямам дух на страх! Имам силата на Святия Дух! Имам духа на любовта! Имам духа на себевладение!” Изповядвай това на всеки. Не говори за твоите страхове, но говори за това, какво Бог казва за теб. Върши твоята част, изповядвай и страхът ще се стопи, както мъглите пред изгряващото слънце. Нека слабият да каже! Нека който е в беда, да каже! Нека болният да каже! Нека тези, които се нуждаят от чудо, да кажат! 

Какво трябва всички тези хора да кажат? Какво трябва ти да кажеш? Кажи това, което Бог казва! Вземи Неговите обещания и пристъпи чрез Господ Исус пред Неговия трон и Му припомни за това. изповядвай, че те ще се осъществят точно сега. В Послание към Евреите е записано: “Бог е рекъл: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя; така, щото дръзновено казваме: Господ ми е Помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?” Това е един много забележително! Обърни внимание: Той казва, че можем дръзновено да говорим! 

Бог не ни е дал стотици обещания просто, за да ги вярваме. Той ни ги е дал, за да можем дръзновено да ги изговаряме в нашето изповядване за освобождение. Вземи някои от Неговите обещания, които са във връзка с твоята ситуация, и повярвай с цялото си сърце. Сега започни дръзновено да казваш тези обещания на себе си, на твоите приятели, на твоето семейство и на сатана! На всички заявявай смело: “Това казва Бог, моят Баща. Аз Му вярвам. Сега обещанието ми принадлежи!” Стой на това и го изричай в болка, в страдание, страх и нужда. Исус е нашият Първосвещеник, Когото изповядваме и Той ще гледа това да стане реалност в живота ти. 

Библията казва в Марк: “Който рече на тая планина: Вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.” 

Помисли, че ние можем да имаме това, което казваме, ако не се усъмним в сърцата си. Ако ти не мислиш, че това е един закон, който действа, то опитай обратното. Това е, което повечето хора вършат. Те вярват, че са болни и че ще станат още по-зле и го разказват на всеки. Попитай ги и те открито и убедително ще ти кажат: Аз съм болен, имам болки и вероятно ще трябва да вляза в болница. Вярвам, че имам рак. И става все по-лошо. И така продължават. Те го вярват, казват и получават това, което казват! Ако действа в обратна посока, то непременно ще действа и в права. Ще действа, когато упражняваме вяра, като изповядваме Божието Слово. 

Не се съмнявай! Повярвай в сърцето си това, което Бог казва, изповядвай го и ще получиш това, което казваш. Бог бди, за да бъде Словото Му изпълнено.

Има три гласа, които говорят: 
Първо: Вика гласът от бедната. Ако рак, болест, слепота и мъка са дошли в живота ти, той вика със силен и гърмящ глас: “Ти си болен! Ти имаш мъка... Ти си болен! Ти имаш мъка...” Това е единият глас. 

Второ: Божият глас ни казва в Неговото Слово: “И с Неговите рани ние се изцелихме. Той понесе нашите болести... Той ни изкупи от проклятието, като стана проклет за нас. Той понесе нашите грехове... А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда.” 
Симптомите и болестта казват едно, а Бог казва друго. 

Трето: Въпросът е какво казваш ти на това! Чия страна ще избереш? Ще отминеш ли и ще изповядваш какво сатана ти е направил или ще стоиш на Божието Слово и ще изповядваш, какво Бог казва? Ако си съгласен, кажи: Амин. 

Виж, че Библията казва, нека слабият да каже, не да се моли. Нека слабият да каже: “Аз съм силен.” Така казва Бог: “Нека слабият да каже.” Той трябва да каже нещо. Нека болният да каже: “Аз съм изцелен.” Нека този, който е нападнат от демони, да каже: “Аз съм свободен.” Кажи го въз основа на великото и свято дело на Сина на Живия Бог, който проля кръвта Си, за да те изкупи от тези неща. Виж жената с кръвотечението. Тя каза нещо. В Библията тя казва: “Само, ако се допра до Него, ще оздравея.” Виж Давид, когато застана срещу Голиат. Той каза нещо. Той каза: “Днес Господ ще те предаде в ръката ми.” 

Едно от най-чудесните открития, които съм намерил в Библията, е за думите! 

Сирофиникийката, която следваше Исус, не беше спасена и Исус не искаше да я слуша. Когато тя вървеше след Него, Той не казваше нищо. Но учениците казаха: “Отпрати я, защото вика подир нас”. Тя каза: “Господи, дъщеря ми е обхваната от бяс.” Майката на тази дъщеря тичаше след Исуса и викаше за помощ. Тя искаше чудо за малката си дъщеря, която беше вкъщи и се нуждаеше от помощ. 

Накрая Исус се обърна и й каза: “Не е правилно да се взема хляба от децата и да се хвърли на кученцата.” А тя отговори: “Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат под трапезата.” Сега слушайте. Той каза: “О, жено, голяма е твоята вяра. И понеже ти каза това, демонът излезе от дъщеря ти.” Помисли за това. 

Една жена можеше да каже нещо, да изповяда нещо и един демон напусна дъщеря й. Исус й каза, че демонът напусна дъщеря й въз основа на това, което тя изговори. Казвам ви, много демони действат в дъщери, съпрузи, съпруги, деца, мъже и жени въз основа на нещо, което ние изговаряме. Ние всъщност изповядваме, че искаме да живеем за дявола, ако казваме, че нищо не получаваме, ако казваме, че ще направим нещо противно на Бога. Този вид говорене отваря врата за дявола и силите на тъмнината. 

Тази сирофиникийка дойде при Исуса, молеше го и говореше. Дъщеря й беше на много километри далеч от нея. Но тя получи изцеление за нея въз основа на това, което изповядваше. Мои приятели, важно е какво изговаряте!

Библията казва, че ако ти не се съмняваш в сърцето си, но вярваш, че нещата, които изговаряш, ще станат истински, ти ще имаш това, което казваш. Ако ти се молиш, вярвай, че ще получиш и ще имаш това, което казваш. 

Знаеш ли, че това, което си в момента, е резултат от това, което си говорил? Знаеш ли това? Това, което ти изговаряш, се осъществява в твоето тяло, в твоя разум, в твоята физика и духовна същност. Ако ти си слаб и сломен, изпитай се. Ти си продукт на това, което изговаряш, защото получаваш това, което казваш. Ако желаеш да бъдеш друг, то промени речта си. Ако желаеш да промениш живота си, трябва да промениш говоренето си. 

Чудото е в твоята уста. Ти няма да намериш проповедник, който ще ти помогне, ако продължаваш да изповядваш делата на дявола и тъмнината. Ти няма да намериш проповедник, който ще ти помогне, ако не изповядваш това, което казва Бог в Словото Си. 


Изповед за всеки ден 
Добре е за всички ни ежедневно да изповядваме пред Бога Неговото Слово! Ето една изповед, която желая да споделя с вас. Аз съм я правил и я правя пред Него постоянно. “Аз изповядвам с устата си Господ Исус и вярвам в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите. Затова аз съм спасен! Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина, ето, всичко стана ново.” Аз съм в Христа! Аз съм ново създание! Старото премина, всичко стана ново. Аз имам един нов Баща в небето! Имам нов живот, вечен живот. Имам ново гражданство и то е на небето. Аз живея в нова сфера. Аз съм спасен от силите на тъмнината и съм преселен в царството на възлюбения Му Син. 

Приет съм от Възлюбения Син. Името ми е записано в Книгата на Живота. Аз имам нова сила! Имам власт да стъпвам на змии и на скорпии и над цялата сила на врага и нищо няма да ме повреди. Имам власт над всички демони, за да ги изгонвам! Мога да полагам ръце на болни и те ще оздравяват. Аз съм повече от победител чрез Исус Христос. Всичко мога чрез Него. Изповядвам многото благословения от Голгота. 

“Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй, щото младостта ти се подновява като на орел.” Всички мои грехове са простени! 

Всички мои болести са изцелени! Моят живот е силен в Бога! Венчан съм с Неговата благост! Изповядвам, че нямам страх! “Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло! Аз не се боя, защото Ти си с мене. Няма да се ужасявам, защото Ти си мой Бог. Ти ще ми помогнеш, ще ме укрепиш, ще ме подпреш с праведната Си десница.” 

“Бог ми е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.” Аз имам дух на сила в мен! Имам дух на любов в мен. Имам дух на себевладение. Над мен е кръвта на Агнето! Господ е пред мен. Исус е в мен! Ангелът на Господа е около мен. Божиите вечни ръце са под мен. 

“Благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми.” Алилуя! (Пс. 23:6) Страх няма място в моя живот. Изповядвам, че това е един добър ден. Аз съм изцелен. 

Днес аз съм изпълнен с Божията любов. Днес съм изпълнен с Божията мъдрост. Днес съм изпълнен със Святия Дух. Всичко това ми принадлежи днес! Изповядвам днес, че ще помогна на някого да намери Божията милост и благодат. Днес ще се радвам, че Небето е мой дом. 

Аз се радвам днес, че цялото ми семейство влиза в семейството на Господа! Това е моята изповед. Аз я изповядвам дръзновено пред дявола, пред ангелите, пред Господ Исус и пред Бог, моя Баща. 

В Исусовото име Ти благодаря, Отче, че имам това, което казвам! Моята изповед е основана на Твоето Слово и възлиза пред Теб. Исус е Първосвещеникът на моята изповед. Днес тя става истина. 


Мои приятели, изповядвайте смело всеки ден и вие ще видите, че Бог държи на Словото Си. Чудото е във вашата уста! 

Джон Остийн - John Osteen Ministries

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

събота, 4 февруари 2017 г.

Молитва за освобождение от мисли и опити за самоубийство.

Молитва за освобождение от мисли и опити за самоубийство.

Има сила в името на Исус, да разчупи всяка окова!

Бог ви обича! Бог ни е създал по Негов образ и подобие. Ние сме Божии чада, синове и дъщери. Бог изпрати Сина Си на този свят за не погинем, а да имаме вечен живот.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. (Йоан 3:16)

Ако повярваме истината, истината ще ни направи свободни. Истината е Исус Христос! В Него са скрити премъдростта и знанието.
И словото (Исус) стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. (Йоан 1:14)


Мисли и опити за самоубийство не са от Бог, а от нашия враг сатана и неговите демони на тъмнината. Исус дойде да ни освободи от царството на тъмнината и въведе в Божието царство на светлината. Вие трябва да промените ума си, мислите си. Приемете Исус Христос за Спасител и Той ще промени живота ви. Той ще ви освободи от тези мисли на тъмнината и робството.

Свобода в Исус!


Кажете тази молитва на глас:
Боже, прости ми че не съм Те познавал досега. Прости ми всичко, което съм Ти съгрешил. Сега заставам пред Теб и приемам Твоя син Исус Христос за мой личен Спасител. Вярвам, че Той е Божи син и е Бог и дойде в плът и проля кръвта си на кръста за прощение на моите грехове. Исус Христос с жертвата Си на кръста извоюва победата над силите и властите на тъмнината, изкупи ме от проклятията на закона и аз съм победител заедно с Него. Аз отхвърлям всички мисли или гласове за самоубийство (също, ако има опити за самоубийство) в името на Исус. Ако има наследствени проклятия, аз ги слагам на кръста на Исус и ги унищожавам с кръвта на Исус и те повече нямат сила върху мен.
Небесни Татко, Ти си пътя, истината и живота. Аз отхвърлям смъртта и избирам живот! Аз отхвърлям всяко съгласие с врага за моя живот и го унищожавам на кръста с кръвта на Исус. Аз разчупвам силата на смъртта върху мен и избирам живот и то изобилен. Аз разчупвам (отказвам от) думите, които съм говорил на моето тяло за смърт. Сега говоря на моето тяло, душа и дух, приеми живот и живей живот.
Господи, изпълни ме с помазанието на Святия Си Дух и счупи всеки хомот на робство в мен. Господи помогни ми да разбера моята идентичност в Теб и Твоят план за мен в живота.
Сега, като приех Исус за мой Спасител, аз се новородих (евангелието на Йоан 3), съблякох старото естество и се облякох с новото създание, създадено по образ и подобие на Бог. Аз имам ново ДНК, старото отмина. Аз съм Божие чадо, Бог ме обича и затова Бог изпрати Сина Си на кръста за мен. Аз съм свободен в Исус. Аз съм с обновен ум. Аз имам мисли и планове за живот, изпълнен с Божията благодат.
Боже, дай ми Твоя мир, изпълни сърцето ми, душата ми и всяка клетка на тялото ми с Твоя мир, Христовия мир, който никой ум не може да схване.
В името на Исус! Амин!


Нека Бог да освободи изпълнението на Неговия план за вас, за който ви е призовал и определил. Да изпълни всички желания, които има за вас, да усетите копнеж и глад да Го търсите. Да не се чувствате застрашени от нищо, защото вие не сте опашка, а глава и ще се издигнете и влезете в пътя на живота и съдбата определена от Бог за вас. Божият план е чудесен за вас. В името на Исус, Амин!

Стихове за насърчение:
Ще Те славя Господи, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това.  Костите ми не бяха скрити от Тебе, когато бях в тайно и изкусно направен, и в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. И колко скъпоценни за мене са тия Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им! Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка; Събуждам ли се още съм с Тебе. (Псалм 139:14-18)

Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор. С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила. (Псалм 91:1-6)


Сега се отпуснете и благодарете на Бог за освобождението: Боже, благодаря Ти, Ти си състрадателен, милостив, жалостив и истинен Бог. Благодаря Ти за жертвата на кръста. Хваля Те и Те славя. Обичам те Исусе, Ти си мой Спасител и Откупител!

Четете Новия завет всеки ден, ако е възможно на глас, защото Божието слово е живо и деятелно. (Евреи 4:11) Исус казва в Евангелието на Йоан, „Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот.“ Това означава, че когато четете Словото на Бог, то дава живот в тялото ви, във всяка ваша клетка, променя го, изцелява го. Словото става светлина във вас. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Силата на Сатана е лъжата. Исус каза: Дяволът... беше от началото човекоубиец и не стоеше в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, защото е баща на лъжата. (Йоан 8:44)
Тъй като основното оръжие на сатана (дявола) е лъжата, твоята защита срещу него е истината. Победата над сатана не е въпрос на сила, тя е въпрос на истина. . Когато разобличиш лъжата на сатана с Божията истина, силата му се пречупва. Ето защо Исус каза: И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)
Ние можем да устоим на хитростите на дявола, ако се препашем с „истината през кръста“. (Ефесяни 6:14) Лъжите на сатана не могат да устоят пред истината, както тъмнината не може да устои пред светлината.

Какъв е твоя дял в борбата?
1. Трябва да се преобразяваш чрез обновяването на ума си. (Римляни 12:2) Как обновяваш ума си? Като го изпълваш с Божието слово. За да спечелиш битката трябва да позволиш в сърцето си да „царува Божия мир“ и „нека Христовото слово да се вселява във вас богато.“ (Колосяни 3:15-16)
Колкото повече умът ти се изпълва с Божието слово, толкова по-подготвен ще бъдеш, за да разпознаваш лъжата и да я пленяваш.
2. Апостол Петър ни насочва да подготвим умовете си за действие. (1 Петър 1:13) Отърви се от безплодните фантазии. Само да си представяш, че правиш нещо, и в същото време да не правиш нищо е опасно. Ще загубиш представа за реалността. Но ако си представиш как се подчиняваш на истината, можеш да подтикнеш себе си към плодоносен живот – стига да следваш с действията си своите представи.
3. Пленявай всяка мисъл да се подчинява на Христос (2 Кор. 10:5) Упражнявай се да мислиш в първия момент, в първата картинка. Преценявай всяка мисъл с истината и не давай място на лъжата.
4. Обърни се към Бога. Когато си разколебан с мисли за света, плътта и дявола – кажи го на Бог в молитва. (Филипяни 4:6) Като правиш така, ти признаваш Бога и излагаш своите мисли пред Божията истина. Твоето разколебаване и съмнение ще се стопи и „Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос“. (Филипяни 4:7)
Книга: Победа над мрака - Нийл Андерсън

Прочетете:
Изповед за освобождение от силата на Сатана - Джон Остин
Любовно писмо от Бог!
Какво съм аз в Христос?

https://www.youtube.com/watch?v=x-uqtQQmYOA

Тази песен ще ви докосне с освобождение, спасение и изцеление! Слушайте я!
Той (Исус) ме докосна! (Bill & Gloria Gaither - He Touched Me!)

Окован от тежко бреме
Недостоен от вина и срам
Тогава ръката на Исус ме докосна
И сега, аз не вече съм същият.

Той ме докосна, о, Той ме докосна
И, о радост, която препълни душата ми
Нещо се е случило и сега аз знам
Той ме докосна и ме изцели.

Откакто аз срещнах блажения Спасител
Откакто Той ме прости и ме изцели
Аз никога няма да престане да Го хваля
Ще викам от радост, докато вляза във вечността.

Той ме докосна, о, Той ме докосна
И, о радост, която препълни душата ми
Нещо се е случило и сега аз знам
Той ме докосна и ме изцели.


Shackled by a heavy burden
'Neath a load of guilt and shame
Then the hand of Jesus touched me
And now I am no longer the same.

He touched me, oh He touched me
And oh the joy that floods my soul
Something happened and now I know
He touched me and made me whole.

Since I've met the blessed Savior
Since He's cleansed and made me whole
I will never cease to praise Him
I'll shout it while eternity rolls.

He touched me, oh He touched me
And oh the joy that floods my soul
Something happened and now I know
He touched me and made me whole.
Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!


Последна промяна: 25 Февруару, 2017
Прочетете Цялата Статия...