Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

петък, 20 юли 2012 г.

Изповед за освобождение от силата на Сатана - Джон Остин

Изповед за освобождение от силата на Сатана - Джон Остин


Днес много хора са угнетявани от сатана. Те са нещастни и измъчени поради страданията и отчаянието. Съсредоточи вниманието си върху Писанието. Постоянно разсъждавай върху неоспоримите, вечно живи истини, които стиховете в Словото ни разкриват.
Вземи Божието Слово и го направи своя изповед. Чети тези писания на глас. Без колебание престъпи пред трона на Бога и нека Неговото Слово да е в сърцето ти. Направи тази изповед и гледай как сатана ще бяга от теб!
Научи се да изповядваш тези истини непрекъснато. Помни, че това, което постоянно говориш с устата си и го вярваш в сърцето си, ще се изпълни. Не позволявай на собствената ти уста да каже нещо , което е в противоречие с Божието Слово.


Кажете на тази молитва на глас:
Отче, пристъпвам пред Твоя трон сега, като правя следната изповед:
Вярвам в сърцето си това, което пише в Твоето Слово: "Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да ни помага благовременно.” (Евр. 4:16)


Идвайки с дръзновение, аз осъзнавам, че Исус е Първосвещеник на моята изповед. (Евр. 3:1)
Отче Ти каза: Вземете със себе си думи и върнете се при Господа. (Осия 14:2)
Отче, днес аз идвам пред Твоя трон независимо от всички съмнения, всички нападки на дявола и всяка тъмна сила, за да изявя Твоето Слово с дръзновение.
Господи, аз зная, че ме слушаш, когато се моля и говоря според Твоето писание. То казва, че ако поискам нещо според Твоята воля и Слово, Ти ме чуваш. Поради това, аз знам, че получавам всичко, за което съм те помолил(а). (1 Йоан 5:14,15)
Отче, аз знам, че това, което изповядвам е важно, защото силата на живота и смъртта е в езика. (Притчи 18:21)
Господи, Ти си казал в Словото Си, че аз мога да имам това, което казвам. (Марк 11:23) Аз дръзновено изповядвам Словото Ти днес и знам, че съм ново създание в Исуса Христа. Аз идвам с това Слово в моята уста и го вярвам в моето сърце. (Рим. 10:9,10)
Аз смело заявявам, пред Теб, Отче, пред Господа Исуса Христа, пред демоничните сили на ада:
Аз съм новороден,
Аз съм изкупен,
Аз съм свободен.

Отче, аз искам да живея според Словото, което Ти Си казал за мен. Това Слово казва, че аз съм освободен; избавен съм от властта на тъмнината и преселен в царството на Твоя възлюбен Син. (Кол. 1:13)
Отче, искам да Ти благодаря, че не някога в бъдещето ще бъда свободен, а вече съм свободен.
Аз съм свободен!
Аз знам, че Твоето Слово ме учи, че има две царства - царство на светлината и царство на тъмнината. Знам, че в царството на тъмнината е мизерия (нищета), демонична сила, съмнение, непростителност за допуснати грехове, болест, тирания, гнет, потисничество, тежка депресия, душевна мъка, страдание.

Аз знам, че в царството на тъмнината сатана е господар. Има демонични сили, които постоянно нападат и тормозят членовете на това царство.
Преди да приема Господа Исуса Христа за Спасител и Откупител на моите грехове аз живеех в това мрачно царство. Аз бях изгубен. Точно както Твоето Слово говори, аз ходех според вървежа на този свят, според духа, който действа в синовете на непокорството. (Еф. 2:12) Точно този зъл дух работеше в мен.
Аз вървях в тази тъмнина.
Аз бях толкова нещастен.
Аз нямах вечен живот в Исуса.
Аз нямах радостта в Господа.
Аз вървях според вървежа на този свят.
Но, Отче, аз искам да Ти благодаря, че дойде денят, когато Исус Христос стана мой Господ и Спасител! И го потвърждавам отново сега, Исус Христос е мой Господ и Спасител! Аз искам да Ти благодаря за този ден и за това, че съм в общение с Христа. С Твоята благодат и милост, Ти ми откри Исуса и аз Го направих мой Господ.
Когато сторих това, аз бях избавен от силата на тъмнината и преминах в царството на Твоя възлюбен Син.
Аз съм свободен!

Отче, аз искам да Ти напомня, че съм свободен.
Отче, аз искам да Ти напомня Господ Исус Христос!
Отче, аз искам да Ти напомня светите Божи ангели!
Сатано и всички твои демонични сили, които следват, заявявам ви, че Аз съм Освободен!
Избавен съм чрез силата на Исус Христос, Неговото име и Неговата кръв! Силата на тъмнината няма власт над мен и аз съм преселен в Царството на Светлината!
Ти нямаш власт над мен, сатана! Нямаш сила над мен сатана. Собственото ми невежество ти е дало някакви сили. Библията казва: Нито давайте място на дявола...(Еф. 4:27)
Сатана, в миналото съм ти давал място в моя живот, но това няма да го допусна никога вече!
Ти нямаш власт, нито пък сила над мен! Сатана заповядвам ти в Името на Господа Исуса Христа, напусни веднага! Махни се от мен веднага!

Отче, аз се радвам, че дяволът няма законно право, нито духовна власт над мен!
Аз вървя във властта на светлината.
Аз живея в царството на Твоя Син.
Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. (Рим. 14:17)

Господи, Твоето царство не е болест, не е депресия, не е зло и порочност, не е потиснатост и тирания, не е тормоз и притеснение, не е скръб, неприятност и печал.
Аз вървя в царството на Бога, което е правда, мир и радост в Святия Дух.
Алилуя! Аз Те славя, Господи!
Аз съм в царството на праведността.
Аз съм в царството на мира.
Аз съм в царството на радостта в Святия Дух.

Исусе, Ти каза: Първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. (Мат. 6:33)
Отче, аз търся първо Божието царство. От този ден нататък, аз поставям Твоето царство в моя живот преди всичко друго. Знам, че ако изпълнявам Твоето Слово, което имам пред себе си, то за всичките проблеми и всяко нещо Ти ще Се погрижиш! Това е Твоя работа. Моят дял е да търся Твоето царство и Твоята праведност.
Ако търся Божието царство: моето семейство ще бъде обезпечено, всичко за каквото се трудя ще благоуспява, моите молитви ще получат отговор.
Аз се радвам днес, че съм освободен от силата на тъмнината. Аз живея в царството на светлината. Господи, Ти казваш в Словото : Ето, Аз ви давам сила. Това се отнася за мен, Господи, и всички хора, които вярват в това. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. (Лука 10:19)
Отче, аз изповядвам дръзновено с устата си:
Аз имам правото да настъпвам змии и скорпии, които са символ на демонични сили.
Имам власт над цялата сила на врага. Нищо няма да ме навреди.
За мен това е прекалено голямо, надвишава моя ум. Независимо от това приемам в духа си, че имам власт в Името на Господа Исуса Христа и силата на Неговата кръв,
Не само над един демон,
Не само над сто демони,
Не само над хиляда демони,
Но аз имам власт над цялата сила на врага и нищо няма да ме навреди:
Нито това, с което се сблъсквам сега,
Нито това, с което ще се срещна за в бъдеще,
Нито това, което съм направил в миналото,
Нищо няма да ми навреди!

Аз знам, че Божието Слово казва: В мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят. (Марк 16:17)
Бог също казва: Противете се на дявола. (Яков 4:7)
В светлината на Божието Слово, аз се противопоставям на всяка демонична сила
срещу мен,
срещу моето семейство,
срещу моя бизнес,
срещу каквото и да е било, в което участвам.

Аз ти заповядвам, сатана!
Махни се от мен и семейството ми!
Напусни моето обкръжение!
Остави всички онези, за които аз се моля!
Аз ти заповядвам да си свалиш ръцете си от моя бизнес!
Заповядвам ти, махни ръцете си от моите деца!
Аз ти заповядвам в Името на Исуса Христа,
Вдигни ръцете си от моя дух, ум и тяло, и от всичко, което правя днес.
Бягай от мен, сатана, покорявай се незабавно на Божието Слово!

Отче, аз искам да Те прославя днес, защото не съм подчинен на дявола. Той не е мой господар.
Исус е мой Господ!
В името на Исуса Христа, аз разпръснах и прогоних всяка демонична сила от мен!
Аз съм благодарен, че Божието Слово казва: А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт. (Отк. 12:11)
Чрез изповядване на Божието Слово, аз призовавам за кръвта на Господа Исуса Христа.
Сатана, аз ти заявявам смело:
Не дръзвай да се приближиш до мен и до моето домочадие.
Кръвта на Исуса е мой щит.
Словото на Бога е мое свидетелство.
Ти си разгромен враг и противник.
Делата ти са осуетени.
Исус ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях, чрез Него. (на кръста) (Кол. 2:14,15)
Сатана, ти си ограбен!
Ти си разгромен!
Исус каза: Може ли някой да влезе в къщата на силния човек и да му ограби покъщнината, ако първо не вържи силния? - тогава ще ограби къщата му. (Мат. 12:29)
Исус вече е влязъл вътре в твоята къща, сатано.
Исус те обезоръжи.
Той ти ограби покъщнината.
Той раздели победата Си съм мен.
Той сподели Своята победа с всяко Божие чадо.
И така, сатана, аз ти заповядвам, махни се от мен веднага!
Напусни моя ум!
Не ми натрапвай твоите мисли!
Заминавай и не ми досаждай!
Остави на мира децата ми!
Махни се от семейството ми!
Майни се от работата ми!
В мощното Име на Господа Исуса Христа, махни се и мини зад мене, сатано!
Имам сила над теб, защото аз съм освободен от твоята власт.
Аз преминах в царството на Божия възлюбен Син.
Отче, аз Ти благодаря, че съм в Твоето царство. Аз съм - това е факт. Аз съм новороден. Аз съм преминал в царството на светлината, защото приех Исус Христос за мой Спасител и Ти си ми простил всички съгрешения.
Господи, аз Ти благодаря, че в това царство има правда, мир, и радост в Святия Дух.
Боже, аз се радвам днес, защото Ти си моя Небесен баща.
Исус Христос е моя Господ и Спасител.
Аз съм очистен от всеки грях.
Святият Дух обитава в мен.
Аз съм повече от победител чрез Исус, Който ме обича.
Аз живея в царството на светлината.
Нямам страх, защото Ти си мой Господ.
Освободен съм от силата на мрака.
Имам сила над всичката сила на врага.
Живея в правда, мир и радост в Святия Дух.
Радвам се и благославям Името на Господа.
Това е денят, който Господ сътвори. Аз се радвам и се веселя за това!
Аз съм свободен от Силата на сатана!
Благодаря Ти Боже!
Амин!

Звуков запис на Освобождение от силата на Сатана - Джон Остин

https://www.dropbox.com/s/5z6ukpy139ak02x/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD.mp3?dl=0

Слушане:


Пламен Шоповhttp://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

10 коментара:

 1. ДАНО УСПЕЯ ДА СЕ ИЗБАВЯ ОТ САТАНАТА. ДАЙ БОЖЕ АМИН.ВСЕКИ МУ.

  ОтговорИзтриване
 2. Здравей,
  Как няма да успеш. Исус е ДА на всички обещания в Библията. В Исусовото Име сатана е длъжен да се подчини.
  Четете Новият Завет всеки ден и вярвайте всичко което пише.
  Като приемеш Исус за Спасител, ти си вече Божие чадо. Сатана е победен враг. Ти си свободен в Исусовото име!
  Поздрави и слава на Бога!.

  ОтговорИзтриване
 3. imeto na ISUSU e silno orijie,bratq slava da badi na imeto mu ot zemqta do nebeto.AMIN.

  ОтговорИзтриване
 4. zdr.bratq i setri iskam da vi kaja che posledno vreme satanata na istina brodi mnogo qko i ako niye ne se darjim za nashiyat Spasitel i Bashta, ISUS HRISTOS niye shte badim na istina izgubeni.i za tova bratq i setri neka da badim vinagi i platno do nashiqt spasitel,i neka ni vodi svetiya duh.AMIN

  ОтговорИзтриване
 5. здравейте , казах молитвата но имам затруднения да се освободя от сатана имам нужда от вашата помощ или групова молитва не знам точно скаипа ми е konstantin7654

  ОтговорИзтриване
 6. здравейте , казах молитвата но имам затруднения да се освободя от сатана имам нужда от вашата помощ или групова молитва не знам точно скаипа ми е konstantin7654

  ОтговорИзтриване
 7. здравейте , казах молитвата но имам затруднения да се освободя от сатана имам нужда от вашата помощ или групова молитва не знам точно скаипа ми е konstantin7654

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. сигурно има липса на покаяние от нещо..

   Изтриване
  2. Ако търсим Бог и се приближаваме към Него, четем словото Му и се молим всеки ден, Бог ще ни покаже.
   А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят. (Евреи 11:6)
   Благословение!

   Изтриване