Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

неделя, 25 юни 2017 г.

Властта на вярващия – Джон Остин

Властта на вярващия – Джон Остин


Започвайки тази книга, аз си мисля за хората, които ще я прочетат. Не мога достатъчно добре да изразя колко е важно, това да се разбере от всички вярващи. Ти трябва да разбереш, че не си вече победен, но си победител; не си някой си, безгръбначен, който се блъска в живота и позволява на дявола да доминира. На теб е дадена власт в името на Исус Христос. Знаете ли, че някои християни никога в живота си не са посрещнали дявола, нито са му говорили с власт в името на Исус.

Те просто си карат живота и казват: „Аз се молих и мисля, че съм добре.“
И тогава дявола взема надмощие в тях. Искам да те предупредя, че дяволът има твоето име, той има твоята фамилия, има имената да децата ти и е излязъл да те порази. Той е дебнеш враг. Знае точно как да се възползва от слабите ти места. Ти трябва да бъдеш силен в Господа и в силата на Неговото могъщество. И когато дяволът почука на твоята врата, вярата ще отговори:
„Тук дяволът не е поканен.“


Вие знаете историята за блудния син. Той напусна бащиния си дом и живя в един свинарник. Библията казва, че ядеше от храната на свинете. Но когато той дойде на себе си, той каза:
„Колко от наемниците на баща ми имат излишък от хляб, а аз умирам от глад. Ще стана и ще се върна в бащиния си дом.“

Той беше дрипав, мръсен, миришеше. И забележете, бащата го видя и се затича. Това е единственото място в Библията, където Бог е обрисуван да тича към човек, излязъл от свинарник и завърнал се в къщи. Искам да кажа, че ако се чувствате така сякаш не сте се покорявали на Бога, момента, в който обърнете очи към Него, Той ще се затича към вас, за да ви каже добре дошли. Искам да ви кажа нещо за бащата. Когато го видя, той се затича. Синът се опита да се изповяда:
„Татко съгреших...“
„Не, не, донесете най-добрата премяна и го облечете, покрийте мръсотията и му дайте обувки за нозете и пръстен за пръста му!“


Забележете, че бащата даде на сина си, който току що беше излязъл от свинарника и се бе прибрал в къщи, не само нови одежди и обувки, но му подари и пръстен. Сега отвори твоя библейски речник и ще видиш, че пръстенът представлява принадлежност към семейството. Това е семейният печат. С него се подпечатват разни неща. Той има семейна сила. Всичко в семейството стои зад този печат, И веднага след своето завръщане, синът получи не само нова премяна, но и властта.


Не трябва да живееш в Бога 30 години, за да придобиеш власт. Може да си най-малкото дете на Бога, но в момента, когато дойдеш при Исус, ти получаваш пръстена – името на Исус като своя власт. Амин! И не трябва да бъдеш бит от дявола. Дяволът обикаля като „ридаеш лъв и търси кого да погълне." Ти казваш:
„Аз съм добре, аз съм силен...“
Може би това е, защото твоите родители са били силни или защото са оставили нещо за теб, което можеш да използваш в този живот без да ходиш на църква, без да изучаваш Библията, без да си изпълнен със Святия Дух. Ти можеш да се върнеш. Но какво ще стане с твоята дъщеря, с твоя син, с тези които не са обучени. По-добре научи твоите деца да бъдат фанатици за Исус. Библията казва:
„Крадецът идва да да открадне, да убие, да погуби.“
Затова е излязъл дяволът – да открадне, да убие, да погуби. И ние даваме всичко, за да стигне това Слово до теб, където и да си, защото знаем, че там има враг вън. Той иска да убие, да открадне и да погуби. И знаем, че единственото име, единствената сила, която може да го спре е Господ Исус Христос. Идваме да ти кажем, че не трябва да бъдеш победен. Може да станеш победоносен. Не трябва да ходиш в религиозност и да се носиш по течението. Можеш да имаш силата на Святия Дух, силата и властта в името на Исус. Нещата в живота ти могат да се променят. Амин!

Има ключове на властта – изкуплението, разбиране на изкуплението, правдата и съпротивлението. Трябва да разбереш изкуплението. Ако разбереш какво Исус дойде да направи и какво направи, тогава можеш да имаш знание за твоята власт. Исус дойде само, за да умре на кръста ли? О, хиляди хора са умрели на кръстове. Това, че е умрял на кръст не означава нищо. Но Исус беше син на Бога, без петно, Той беше Божият Агнец. Йоан казва:
„Ето Божият Агнец, Който носи греха на света.“

Исус дойде и умря на кръста. Той взе нашите грехове, Той взе нашите болести, Той изкупи смъртта на всеки човек и Той понесе осъждението на света. Но Той направи нещо повече от това – когато умря, Той отиде в ада и възкръсна отново. Той направи нещо повече – разчупи силата на дявола. Ако имаш враг, ти казваш:
„Ако не споменавам за дявола и не му обръщам внимание, може би, той ще ме остави.“
Не, той няма да те остави. Искам да знаете, че Исус е направил нещо преди дявола да е направил нещо. Ти казваш:
„Добре, но дявола не закача моето семейство.“
Нека да ти кажа нещо, той има план за твоята съпруга или твоя съпруг, той има планове да те унищожи. Но ти трябва да знаеш, че се е случило нещо, което неговото господство. Исус казва:
„Силния човек пази къщата си и покъщнината му е в безопасност. И когато дойде по-силен от него, побеждава го и взема всичкото му оръжие.“
Това направи Исус, Той победи сатана и унищожи неговата сила. Има едно име, от което дявола трепери и това е името на Господ Исус Христос.
Сега трябва да разбереш това изкупление, че Исус умря и след това занесе кръвта Си на небето. Библията казва, че Неговата кръв там говори по-добре, отколкото кръвта на Авел. Той разпръсна кръвта Си в небесното светилище. Исус се върна там, за да я представи пред Бог Отец и тази кръв представлява пред цялата вечност факта, че Бог стана човек, наш заместник, Той беше нашата жертва, Той умря, беше погребан и възкръсна като вечна жертва за нашето спасение. И точно Той сложи кръвта Си на небето, за да напомня цяла вечност, че това се е случило.
В Откровение 12:11 се казва:
„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.“
Те победиха сатана чрез кръвта на Агнето. Как можеш да победиш дявола и демоните чрез кръвта на Агнето? Когато застанеш пред дявола или демоничните сили с разбитото сърце или разбитите домове, трагедиите в твоя живот и знаеш, че дяволът е направил това. Можеш да застанеш и да кажеш:
„Чуй сатана, аз идвам при теб с кръвта на Исус Христос. Той дойде в плът, Той те победи, Той възкръсна от мъртвите и аз имам власт в Неговото име. Аз ти се съпротивлявам и ти заповядвам да напуснеш!
Кръвта на Исус, кръвта на Исус...!“В кръвта на Исус има сила. Казвам ти, че силата на тази кръв прави дявола да трепери. Една малка капка от кръвта на Исус има повече сила от цялата сила на дявола. Тази кръв означава изкупление за нас. Забележи какво казва Библията в Ефесяни 1:17-19:
„Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете,  и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,  и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите.“

Има нещо, което ни дава на нас като вярващи. Каква е тази превъзходно велика сила, за която говори апостол Павел. Той казва:
„Сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ,  с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата.”

Това е възкресенската сила. Каква е тази превъзходна и велика сила, която се открива и на нас. Това е цялото изкупително дело на Исус Христос.

Казвам ви, че когато Исус умря, Той победи дявола, стана жертва за нашите грехове, за нашите болести, за нашите проклятия, за нашата смърт. Възкръсна отново, отиде по-горе от дяволската сила в поднебесните места, седна от дясната страна на Божия престол и каза:
„Моята победа е и твоя победа. Аз направих всичко за теб.“

Колкото за дявола, ако държиш името на Исус, ти ще го победиш. Това е превъзходно велика сила за нас, които вярваме. Ако не вярваш, ти изобщо нямаш тази сила и казваш:
„Аз съм християнин,но не вярвам за това, което говорите.“
Добре, това не се отнася за теб. То е за хора, които вярват. В третата глава на Ефесяни се казва:
„... Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим.”

Ние живеем в Бога. Бог е на наша страна. Имаме Бог, който не е ограничен в силата Си. Единственото ограничение, е нашата вяра и нашето доверие към Бог.
О, Боже помогни ни да разберем това!
Ще ви кажа, че ако се срамувате от силата на Святия Дух, от говоренето на езици (Деяния 2 глава), от пророчествата, от молитвата за болни, от изгонване на демони, ако се срамувате от Исус Христос, ако се срамувате от изцелението и разгромяването на демоничните сили чрез Неговото име, ако се срамувате от църквата на Святия Дух, такава, кавато е в Деяния на Апостолите, тогава във вас няма да действа много сила. Не знам за вас, но аз съм радикален фанатик за Исус.

Това, което ти предлага обществото не е достатъчно. Да бъдеш красив и водещ не е достатъчно. Да бъдеш богат не е достатъчно. Да бъдеш приет в обществото не е достатъчно. Ние е сме в борба, ние сме във война. Казвате:
„Той (Бог) може да направи несравнимо повече, отколкото искаме, отколкото искаме или мислим.“

Но това е поради действащата в нас сила. Вижте, аз нямах знания за изкуплението, така че, не можех да освободя тази сила. Срамувах се от говорене на езици. Казвах, че езиците са отминали, че чудесата не са за днес. Мислех си, че кръстените със Святия Дух хора, които говорят езици и вдигат ръцете си, са от другата страна на пътя и в действителност не са стигнали никъде.
Но един ден осъзнах, че точно така са действали в първата църква, описана в Деяния на Апостолите. Те изгонваха демони, молеха се заедно, вдигаха много шум, молеха се за болни и имаше много чудеса и знамения. Не се срамуваха, а бяха смели, а бяха смели за Господ Исус Христос. Но аз се срамувах. Бях завършил колеж и семинария. Изкачвах се нагоре по деноминационната стълба, завирайки се в моята деноминационна клетка, пеейки моите приспивни, деноминационни песни, хранех се с моите деноминационни птичи семена без да прави нищо, нищо в моето поколение, докато един ден се роди нашата дъщеря. Роди се ненормална, с мозъчна парализа и никога нямаше да бъде нормално дете.
Тогава разбрахме, че религията в нашата църква не е достатъчна. И сложихме на тръни нашата деноминационна традиция. Изкачихме се на Божия хълм, вкопчихме се в Божията дреха и казахме:
„Няма да се помръднем!“
Аз няма да се помръдна, докато не получа силата на Святия Дух. Искам да знаете, че в тези безнадеждни дни дни ние потърсихме Бога, открихме за какво е изкуплението. Разбрахме, че когато сме в беда, се нуждаем от хора, които са пълни със Святия Дух. Разбрахме, че когато сме в трудност, се нуждаем от хора, които изгонват демони; открихме, че са ни нужни фанатици за Исус. Когато имате РАК, СПИН или нещо друго пред себе си, тогава ще потърсите стъпки като нашите. Няма да искате формалност, а силата на живия Бог. Казвам ви, тя е за вас днес.

ен живот. Примирете се с това Остин! Примирете се, че ще имате ненормално дете!“

И ако бяхме останали в религията, която се срамува от Исус, от силата на Святия Дух и от говоренето на езици, от молитвата за болни, тя щеше да бъде ненормална днес. Но, благодаря на Бога, ние се обърнахме към Бога! Алилуя!

Искам да знаете какво е името на Исус. Искам да знаете, че Бог има превъзходно велика сила. Трябва да задвижим това, вярата трябва да бъде в нас, Словото трябва да бъде в нас, трябва да стигнем дотам, като не се срамуваме от вътрешното, но от външното. Слава на Бога!

Искам да знаете какво е името на Исус. Искам да знаете, че Бог има превъзходно велика сила, според действащата в нас сила. Трябва да задвижим това, вярата трябва да бъде в нас. Словото трябва да бъде в нас, трябва да стигнем дотам, като не се срамуваме от вътрешното, но от външното. Слава на Бога!
Ние изговаряме това име, разбирайки, че силата е в нас. Това е пътят. Ако бяхме деноминационно мислещи, толкова горди, толкова коравовратни, не само Лиза щеше да бъде ненормална, но вероятно и аз щях да бъда мъртав, а и Доуди (жена ми) щеше да бъде мъртва, (която Бог изцели от рак през 1981, год.). Сега в нейното тяло няма и следа от рак. Но това, което искам да ви кажа е, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, според действащата в нас сила. Има ли някое слово в теб? Имаш ли изкуплението? Имаш ли разбиране за това, което Исус направи на кръста за теб, чрез Неговата смърт, погребение и възкресение? Разбираш ли нещо от това? Ти казваш:
„Е ние имаме малка, тиха църква, не говорим на езици, не пророкуваме, просто изучаваме Библията.“
Добре, какво научаваш от Библията? Стигал ли някога до Евангелията от Матей, Марка, Лука, Йоан и книгата Деяния на Апостолите, втората глава. Прочетете тези чудесни глави! Ако изучаваш Библията, ти казвам ще стигнеш до това, което Библията казва – Бог има сила и ти дава власт, чрез действащата сила в теб. Ако я приемеш в себе си, тя ще се прояви.

Аз наблюдавам хората и виждам промяната в тях. Казвам ви, че след като разберат кои са, какво направи Исус за изкуплението и какво означава то, те ще се изправят и целият им живот, семействата, финансите и мисленето им се променят чрез силата на Бог. И това трябва да се предава от поколение на поколение. Тази е причината, поради която аз преодолях това, преодолях онова, преодолях другото. Ако веднъж разберете това, то ще промени живота ви. Вие имате власт, имате този пръстен от времето, когато сте били спасени. Но много хора не знаят как да използват тази власт. Има три ключа – изкупление, правда и съпротива.


Първият – разбиране на изкуплението. Искам да ви кажа, че където и да сте в този момент, аз не знам всичко и вие не знаете всичко. Трябва да се учим, но нашите сърца трябва да са отворени за състраданието, въздигащото, плачещото и умиращото човечество.
Ако научите истината за изкуплението – силата на името на Исус, вие няма да имате нужда да ви помага проповедника или някой друг християнин. Ще си помегнете сами, защото сте вярващи и имате сила в Исусовото име да се съпротивлявате на дявола и той ще бяга от вас. Аз вярвам в това.
Бог да ви благослови!

Това, което прочетохте, може да се потвърди в живота ви:
1.Трябва да се новородите и да знаете, че сте християнин. Не може да използвате властта на Господа, ако принадлежите на дявола. Така че, дайте сърцето си на Исус.
Помолете Го:
Господи Исусе, ела в моето сърце! Бъди мой Спасител и ми дай вечен живот! Аз обръщам гръб на дявола, света и греха. О, Исусе, аз предавам живота си нс Теб.

И знаете ли, какво става, когато направите това? Вие се новораждате. Бивате освободени от силата на тъмнината и пренесени в царството на Неговия възлюбен Цин. Сега като вярващи, вие имате правото да упражнявате властта в името на Исус. Дяволът и демоните няма да владеят повече над вашия дом. Можете да станете и да кажете:
Не дяволе, в името на Исус аз искам да знаеш, че съм вярващ и ти няма да ме върнеш към света, към наркотиците и алкохола, да вземеш жена ми или съпруга ми или децата ми!

Трябва да направите нещо. Ако наистина принадлежите на Исус и сте реално новородени, отдалечени от дявола и от греха, имате власт да направите нещо във вашата ситуация. И знайте, тази власт не идва чрез вашето име или името на деноминацията, нито поради вашата доброта или святост, но това силата в името на Исус. Забележете това слово:
Затова Бог Му е дал име, така че, в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца.

Всяко коляно ще се поклони и всеки език ще изповяда. Но знаете ли, някои ще го направят твърде късно. Защо не го направите сега. Преклонете коленете си, приемете в сърцето си Исус и Го помолете да ви даде силата на Святия дух. И тогава можете да станете и да не живеете повече живот на мизерия, но можете да поемите грижа за това, което става в живота ви.
Аз вярвам, че приехте Исус във вашите сърца днес. Вярвам, че имате нещо повече от религия. Религията няма да ви спаси. Исус каза:
Много ще рекат в онзи ден: Господи, не в Твое име ли вършехме чудеса, а Аз ще им река: Махнете се от Мене, никога не съм ви познавал, вие, които вършите беззакония.

Вие не искате да бъдете в тази група, а искате да бъдете в групата, която наистина е новородена. И когато сте новородени, вече имате вечен живот, нов Баща. Бог е ваш Баща и затова имате вечен живот, имате нова съдба – не ада, а небето. И вярваме на Бог, че Той ви спаси днес и ще ви срещенем там, където няма плач, въздишки и смърт.
Бог да ви благослови!

Властта на вярващия – Джон Остин

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар