Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

понеделник, 27 декември 2010 г.

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг


ГЛАВА 1 ДЕН 5

Бог работи чрез своите служители - част 2 
Господ разкрива какво иска да направи. Това откровение е покана за вас да се присъедините към Него.
4. Бог разкрива себе си, целите си и пътищата си. 
Изход 3:2-8, Числа 12:6-8

5. Божията покана към Мойсей да работи с него доведе до криза във вярването, което изисква вяра и действие. 
Мойсей показа тази криза във вярването, когато той направи следното изложение пред Бог. 
Изход 3:11,13, Изход 4:1,10,13 
Кризата на Мойсей е зов за вяра и действие. 
Евреи 11:24-29, Изход 4:19-20 
6. Мойсей трябва да направи значими поправки в живота си за да се присъедини към Бог в това което Той (Бог) прави. 
7. Мойсей дойде при Бог чрез опит, като се подчини и Бог постигна делото си чрез него. 
Изход 14:15-17, 21-23, 26-27, 29-31.


Отговорете на следните въпроси за предходните пасажи. 
4. Какво Бог разкри за себе си, за целите си, за пътищата си? 
_________________________________________
5а. Мойсей вярвайки в Бог, в какво той имаше проблеми?
_________________________________________
5б. Как може да обобщите вярата на Мойсей както е описана в Евреи 11?
_________________________________________
6. Каква корекция трябваше Мойсей да направи?
_________________________________________
7. Как вие мислите трябва да се чувства Мойсей, когато Бог освободи Евреите чрез него?
_________________________________________


(4) Бог дойде и говори на Мойсей за своята воля. Бог искаше Мойсей да отиде до Египет, така че Той да освободи Евреите чрез него. Бог разкри на Мойсей Своята Святост, милост, сила, име, своята цел да пази обещанието към Аврам и да даде на евреите обещаната земя, и много други неща не описани в пасажите по горе.

(5а) Мойсей даде много аргументи (възражения). Той постави под въпрос дали Бог може да извърши делото си чрез него (Из. 3:11), дали евреите ще повярват че Бог се е явил на него (Из. 4:1); и дали той е способен да говори красноречиво за да изпълни делото (Из. 4:10). Във всеки от тези случаи Мойсей реално се съмняваше в Бог повече, отколкото в себе си. Той се сблъска с криза във вярата – Дали Бог наистина е способен да направи това което казва?

(5б) Неговата вяра е описана в Евреи, обаче като модел на саможертва, доверие в Мощният Бог. Веднага щом Бог позволи Мойсей да разбере какво Той иска да направи, това откровение стана като покана към Мойсей да се присъедини към Него. 

Бог разкрива какво иска да направи. Откровението става покана да се присъединим към Него. 

(6) Мойсей направи необходимите поправки, за да ориентира живота си към Бог. Мойсей трябваше да повярва във всичко, което Бог е казал, че ще направи, че Той ще го извърши. Тогава той трябваше да напусне работата си и роднините си и да замине за Египет.След като направи тези корекции, той беше в позиция в каквато можеше да се подчинява на Бог. Това не означаваше, че той щеше да направи всичко чрез себе си. Това означаваше, че той ще бъде там където е Бог, така че Бог да може да извърши делото си на това място. Мойсей беше служител, който се поддава на оформяне и остана в ръцете на Бог за да бъде използван по Божи избор. 

Бог си постигна целите чрез него. Когато Бог върши определена работа чрез вашият живот вие трябва да се смирите пред Него. 

(7) Мойсей трябва да е изпаднал в покорност и без стойност, за да бъде използван по такъв значим начин. Мойсей се подчини във всичко, което Бог му каза. Тогава Бог постигна чрез Мойсей всичко, което възнамери (планира). Всяка стъпка на подчинение издига Мойсей (и Израел) в голямо (значимо) познание на Бог (Из. 6:1-8).


Какво може един “обикновен човек” да направи? 
“Илия беше човек точно като нас” 
Един от чудните пасажи в Словото който ми помогна на този етап е: Яков 5:17-18. Илия беше обикновен човек точно както ние сме обикновени, той се помоли и Бог му отговори. 

Петър и Йоан 
Когато Бог изцели сакатият просяк чрез Петър, той и Йоан бяха извикани пред синедриона да дадат обяснение за действията си.. Изпълнен със Светият Дух, Петър говори дръзко пред религиозните лидери: Деяния 4:13. 

Всички хора, които са описани в Словото са обикновени хора. Тяхната връзка с Бог и делата на Бог ги направи свръх обикновени. Обърнахте ли внимание на изявлението – лидерите разбраха, че Петър и Йоан “са били с Исуса”. Всеки от нас който отдели време да влезе в интимна връзка с Бог може да види свръхестествени неща през своя живот. 

Д. Л. Муди 
Дуайт Муди е бил бедно образован и непосветен, продавач на обувки, който е приел призива на Бог да проповядва Евангелието. Една сутрин той и някои приятели се събират на една поляна за молитва, изповед и посвещение. Хенри Варли каза: Светът има още да види какво Бог може да направи с, и за, и чрез, и в човек който е изпълнен и напълно посветен на Него.
    Муди беше дълбоко изпълнен от тези думи. След време, той слуша известният проповедник Чарлз Спърджън. Муди си мислеше: 
“Светът има още да види! с и за и чрез и в! човека. Варли имаше предвид всеки човек! Варли не каза, че той трябва да бъде образован, или блестящ, или нещо друго. Само човек! Добре, но със Святия Дух в него, той (Муди) може да бъде един от тях. И тогава внезапно, в тази зала, той видя нещо, за което той никога не се е замислял преди, - не беше мистър Спърджън, който извърши това: беше Бог. И ако Бог използва мистър Спърджън, защо да не използва останалите от нас, и защо ние не паднем пред нозете на Учителя и му кажем, “Изпрати ме! Използвай ме!” 
    Д. Муди беше обикновен човек който търсеше да бъде напълно осветен в Исус. Чрез един обикновен живот Бог започна да върши свръх обикновеното. Муди стана един от големите евангелисти на тези времена. Той проповядваше в съживителни служби по цяла Англия и Америка, където хиляди и хиляди приеха Исус.

Може ли Бог чрез свръх обикновени неща в твоя живот да постигне значителни неща за Царството си. Да___, Не___ 
Вие можете да кажете,” Добре, но аз не съм Д. Муди. ”Вие не трябва да бъдете Д. Муди. Бог не иска това. Бог иска вие да бъдете вие и да му позволите Той чрез вас да направи това, което пожелае. Когато вие вярвате че нищо значително не може да се случи чрез вас, вие казвате много повече за вашите вярвания в Бог отколкото за себе си. Вие казвате, че Бог не е способен да направи нещо значително чрез вас. Истината е, че Той е способен да направи всичко, което Той му е угодно с един обикновен човек напълно посветен в Него.


Божиите стандарти са различни от човешките. 
Не се изненадвайте, че Божиите стандарти за отличие са различни от човешките. Колко продължи службата на Йоан Кръстител? Може би шест месеца. Как Исус оцени живота на Йоан?: Няма по-голям! (Лука 7:28) Той даде шест месеца напълно посветени на Бог, Божият Син одобри живота му. 

Не преценявайте живота си чрез стандартите на света. Не го правете. Много деноминации го правят. Много пастори и лидери в църквите го правят. Помислете. Чрез стандартите на света, човек или църква може да изглеждат много добре, но в Божиите очи крайно отвратително. Подобно, човек или църква може да бъде напълно посветен в Него и много обичан от Него, но в очите на света незначителен. Може ли пастор, който вярно служи на Бог и е поставен в малка извън градска община от Него да бъде угоден на Бога? Да, ако е там, където Бог го е сложил. Бог наблюдава и награждава верността независимо дали човека е отговорен за малка или голяма църква. 

Обикновен човек е този, който Бог най много обича да използва. Павел казва Бог избра немощните неща и отхвърлените защото от тях може да получи най голяма прослава. (1 Кор. 1:26-31) Тогава всеки ще знае, че само Бог го е извършил. Ако се чувствате слаб, ограничен, обикновен, вие сте най добрият материал, чрез който Бог може да работи. 

Коментар 
- Бог разкрива какво иска да прави. 
- Откровението е покана да се присъедините към Него. 
- Аз не мога да стоя там където съм и да вървя с Бог. 
- Той може да направи всичко което му е угодно с един обикновен човек, напълно посветен на Него. 
- Божиите стандарти за отличие са различни от човешките. 


Край на 1 Глава Ден 5


Knowing and Doing The Will of God, Henry T. Blackaby & Claude V. King
Стихове от Библията: http://biblia.duh-i-istina.net/

3 коментара:

  1. BRAVO , SLAVA NA BOGA ZA VAS BRATKO , KOITO I DA STE ,POZNAT NA ISUS PRODALJAVAITE , POMAGAITE NA NATSIATA NI , NEKA BOG VI BLAGOSLOVI IZOBILNO

    ОтговорИзтриване
  2. Амин! Благодаря за насърчението. Благословение и на вас.

    ОтговорИзтриване
  3. Много хубаво и много достъпно е написано всичко. Благодаря! Бъдете благословен!

    ОтговорИзтриване