Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

вторник, 22 февруари 2011 г.

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг


ГЛАВА 2 ДЕН 1


Търсене на Бог

Както е писано: - "Няма праведен ни един; Няма никой разумен, Няма кой да търси Бога. (Римляни 3:10-11)
Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец. (Йоан 6:44)
Нека да поясня, “Съгласно тези пасажи, никой по собствена инициатива не тръгва да търси Бог. Никой не може да търси духовното, ако Бог не работи в неговия живот. Когато виждате някой да търси Бог или да пита за духовни неща, знайте, че виждате Бог на работа.”

Богоцентриран живот
Част от книгата Битие е описание на целите на Бог постигнати чрез Абрахам. Това не е описание на вървенето на Аврам с Бог. Можете ли да видите разликата в точката на гледане (във фокуса)? Библията е фокусирана върху Бог. Същината на греха е изместване от Богоцентриран живот към себецентриран живот. Същината на спасението е отричане от себе си, не потвърждение на себе си. Ние трябва да отидем до отхвърляне на себе си и поставяне на Бог в центъра на нашият живот. Тогава Бог с нас ще постигне Своите си цели, които е имал предвид. Той (Бог) създаде света. Все пак повече може да се каже, тук са някои описания на насоки в живота за вас:

Себецентриран:
- Фокусиран живот върху себе си
- Гордост от себе си и собствените постижения
- Самочуствие
- Независимост и притежание на способности
- Самоутвърждение 
- Търсене на удобрение от света
- Гледане на обстоятелствата от човешка гледна точка
- Егоизъм и средно ниво на живот


Богоцентриран
- Увереност в Бог
- Зависимост от Бог и Неговите способности и снабдяване
- Живот фокусиран върху Бог и Неговите дела
- Смиреност пред Бог
- Отричане от себе си
- Търсене първо Божието Царство и Неговата правда
- Търсене на Божията перспектива във всяко обстоятелство
- Свят и угоден на Бога живот


Със свои думи опишете определение на следното:
Себецентриран__________________________

Богоцентриран__________________________

Във всяка от следващите двойки библейски примери, напишете "Б" пред този който илюстрира Богоцентриране. Напишете "С" пред този който илюстрира себецентриране.

___ 1а. Битие 2:15-16; 3:6
И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. ...И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.
___1б. Битие 39
Бог обеща да даде на Израел земята на Канаан. Мойсей прати 12 души в тази обещана земя да я проучат и да донесят сведения. Земята беше прекрасна, но хората които живееха там бяха видяни като гиганти. Числа 13-14.
___2а. Числа 13:31
А мъжете, които бяха отишли заедно с него, рекоха: Не можем да излезем против ония люде, защото са по-силни от нас.
___2б. Числа 14:8,9
Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде, - земя гдето текат мляко и мед. Само недейте въстава против Господа, нито се бойте от людете на земята, защото те са ястие за нас; защитата им се оттегли от върху тях; а Господ е с нас; не бойте се от тях.
___3а. 2 Лет. 14:9-11
Цар Аса отиваше в битка срещу един милионна армия на етиопянина Зара. ...Аса извика към Господа своя Бог и рече: Господи, безразлично е за Тебе да помагаш на мощния или на оня, който няма никаква сила; помогни нам, Господи Боже наш, защото на Тебе уповаваме, и в Твоето име идем против това множество. Господи, Ти си нашият Бог; да не надделее човек против Тебе.
___3б. 2 Лет. 16:1-3
 Цар Аса на Юда беше заплашен ...от Израилевият цар Вааса, като възлезе против Юда. Аса извади сребро и злато из съкровищата на Господния дом и на царската къща та прати при сирийския цар Венадад, който живееше в Дамаск...искайки помощ от него в този конфликт.

Себецентрирането е тънък неуловим капан. То има толкова голямо значение (по човешки говоря). Като Цар Аса вие може да го избегнете един път и да паднете в капана следващия път. Богоцентрирането изисква всеки ден умиране в себе си и предаване на Бог. (Йоан 12:24-25) Илюстрация на Богоцентриране е 1б, 2б, 3а. Останалите са себецентриране.

Йоан 12:24-25
Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно; но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.

Целите на Бог са различни от нашите планове.
За да живеете Богоцентриран живот, вие трябва да фокусирате живота си на целите на Бог, не на вашите цели. Вие трябва да търсите и видите Божията перспектива, отколкото своята изкривена човешка перспектива. Когато Бог започне някое дело в света, Той взема инициативата да дойде и да говори на някой. Поради Божествени причини, Той избира своите хора за постигане на целите си

Отговорете на следните въпроси. Прочетете пасажите от Словото ако не можете да отговорите веднага.
1. Какво Бог искаше да направи, когато се яви на Ноя и му каза да построи кораб? (Битие 6:5-14)
_____________________________________
2. Какво Бог искаше да направи със Содом и Гомора, когато се яви на Абрахам? (Битие 18:16-21; 19:13)
_____________________________________
3. Какво Бог искаше да направи когато се яви на Гидеон? (Съдии 6:11-16)
_____________________________________
4. Какво Бог искаше да направи когато се яви на Савел (Павел) по пътя за Дамаск. (Деяния 9:1-16)
_____________________________________
5. Във всеки от тези сцени, какво беше най-важното? Отговорете.
___ Каквото личноста искаше да направи за Бог?
___ Каквото Бог искаше да направи?

Бог искаше да разруши света с потоп, когато се яви на Ной. Когато Бог се приготви да унощожи Содом и Гомора, Той каза на Абрахам за това. Бог се яви на Гидеон, когато Той искаше да освободи евреите от теглото на медиамците. Бог се яви на Савел, когато Той искаше да разнесе добрите новини на невярващите по света. Без съмнение, най-важният фактор във всяка от тези ситуации беше, какво Бог изкаше да направи.

Вие никога няма да намерите, Бог да желае да си мечтатете (въображавате) това, което искате да направите за Него.
Нека да използваме примера на Ной. Какви са плановете, които Ной имаше за да служи на Бог? Те нямат никакво значение в светлината на идващото разрушение в света, така ли е? Ной не пита Бог, да му помогне да направи това, което си е въобразявал. Вие никога няма да намерите Бог да пита хората какво са си мечтали или искат да направят за Него.
- подчини се
- чакай
- наблюдавай
- присъедини се


Ние не трябва да стоим и да си мечтаем какво искаме да направим за Бог и тогава да искаме Бог да ни помогне да го постигнем. Моделът в Словото е да се предоставим (предадем) на Бог и:
- ние чакаме докато Бог ни покаже какво Той иска да направи или
- ние наблюдаваме да видим какво Бог прави около нас и да се присъединим към Него.


Прегледай и си припомни стиховете от последната седмица.
Коментар
- За да зная и да върша волята на Бог, аз трябва да се отреча от себе си и да се върна към Богоцентриран живот.
- Аз трябва да преориентирам моя живот към Бог.
- Аз трябва да фокусирам моя живот върху целите на Бог, не на моите планове.
- Аз трябва да търся да гледам от перспективата на Бог отколкото, чрез моята изкривена човешка перспектива.
- Аз трябва да чакам докато Бог ми покаже какво Той иска да направи чрез мен.
- Аз ще наблюдавам какво Бог прави около мен и ще се присъединя.

Край на Глава 2 Ден 1

Knowing and Doing The Will of God, Henry T. Blackaby & Claude V. King
Стихове от Библията: http://biblia.duh-i-istina.net/


http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/4 коментара:

 1. Интересно, че когато човек е объркан при вземане на решение да действа или да чака Бога, духовни лица не спират да му повтарят, "Зависи ти какво искаш!" Т.е. че това е водещо за Бога при Неговите решения и действия спрямо теб. Винаги досега съм вярвала в посочените в статията твърдения, но признавам - объркващо е противоречието между горепосочената "доктрина" и противоположните (поне за мен)насоки, които самите й привърженици дават.... If you get what I mean....

  ОтговорИзтриване
 2. Бог е суверенен в решенията и действията си спрямо нас и те не се определят от това, което ние искаме. Това, което ние искаме може да бъде по Неговата воля, но може и да не бъде. Можем да получим отговор веднага, но може да не е веднага, а може и да не получим. Бог има план за всеки един от нас, като ни го разкрива стъпка по стъпка и Той иска да следваме този план стъпка по стъпка. ”Зависи ти какво искаш” звучи много егоистично. Това не е в основата на нашите взаимоотношения с Нашият Създател Бог.
  Ситуациите, в които попадаме са най различни. Ако сме в състояние на объркване и не можем да вземем решение трябва да излезем колкото се може по бързо от това състояние. Чакането, за което става дума не е пасивно. Има само един начин да излезем от това състояние...като търсим Бог и четем Словото. Когато имаме Божия мир, тогава е най правилно да вземем решение как да постъпим. От къде идва нашия мир: Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ. (2 Пет. 1:2) т.е. от познаването на Бог
  За да вършим Неговата воля има условие: дано ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля. (Евр. 13:21)
  Има ситуации, при които трябва да чакаме, има ситуации, при които трябва да действаме.
  Понякога, без да усетим, упованието ни за помощ се измества към хора, а не към Бог.
  Например, когато се разболеем повечето от нас отиват първо при лекар, от който се надяваме на добри новини, а не при Бог.
  Нашият ум не е преобразен напълно. Ето защо ап. Павел казва: но преобразявайте се чрез обновяването на ума си. (Рим. 12:2)
  Животът ни е една поредица от уроци. Понякога от грешно решение научаваме много повече. Не трябва да се страхуваме да вземем решение. Бог не ни е дал дух на страх. (2 Тим. 1:7) Бог не иска да сме пасивни, а да сме изпълнени с Духа. За да познаете от опит що е Божията воля. (Римляни 12:2) Ние се учим от опит, но трябва да бъдем чувствителни към Духа. Понякога ние пренебрегваме това, което Духът иска от нас, поради най различни причини, като например: в момента сме заети с нещо друго или не искаме да си развалим удобството точно в този момент. А Бог иска от нас нещо да свършим. И понякога това касае живот, може да водим някой в молитва за покаяние или нещо друго.
  При мен, Бог никога нямаше да ме научи да благоветствам, ако не говорих на познати и непознати за Него. Вярвам, че Бог е работил в мен (както се набляга в това поучение по горе), след като съм чувствал, че това трябва да правя. Много грешки направих и много ситуации съм попадал, но Бог ме научи на много неща. В Еф. 6:17 се казва: вземете меча на Духа, който е Божието Слово. Ако не го вземем, живеем един вял пасивен християнски живот. Исус казва: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. (Лука 11:9)
  Авраам, който бе наречен ”приятел на Бога” не направи ли грешки? А Давид...
  Докато сме в това в това телесно тяло, ние ще правим грешки и ще се поучаваме от тях, но трябва да продължаваме напред и да устоим до край.
  Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени, стенем; не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота. (2 Кор. 5:4)
  Не трябва да се страхуваме от грешки. В каквато и ситуация да попаднем трябва да знаем, че имаме един мощен и силен Бог. В Евр. 13:5, Бог казва: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.

  ОтговорИзтриване
 3. И аз смятам, че фразата ”Зависи ти какво искаш” звучи много егоистично за християнин. Освен това ми мирише на New Age Philosophy....
  Поведението ми винаги е било съобразявано до болка с останалите и най-вече с Божията воля (търсех я и го чаках за всичко), докато не се случи нещо, което разби целият ми свят... И разбрах, че моето безгранично покорство всъщност не е било угодно на никого, дори и на Бога.....
  Преди малко прочетох "Любовното писмо на Бог към мен" и се просълзих от факта, че искрено желая да вярвам тези Божии думи лично за мен, но за съжаление никога не съм можела.... Четейки ги, винаги в съзнанието ми изплуват хилядите недъгави, малтретирани и пр. и пр. деца.... сърцето ми се къса.... Не спирам да питам, Защо, Боже, защо?...Как това ми говори за Божията лична любов? Знам всички стандартни отговори, за греха, последствията и пр. но това не ми помага... В известен смисъл и аз съм продукт на малтретиране; приех Христос преди 20 години и за всичкото това време така и не успях да повярвам със сърцето си, че Бог ме обича безусловно. Звучи елементарно за приемане, но нараненият ми ум ми пречи. Постоянен страх от наказание. И от емоционална болка. От доста време съзнателно отбягвам да се моля - защото молитвата насочва мислите ми към страданието, а аз вече изпитвам непоносимост към него...И неверието ми е ужасна спънка. И защо да се моля без вяра, без която не мога да угодя на Бог? Дори вече съм възприела, че дали моля Бог или не - за Него няма значение - знам че е лъжа, но не мисля че мога да повлияя на решенията Му. Чувствам се объркана и излъгана за много неща - устоите ми се разклатиха след онова което се случи.То само ми показа, че независимо колко си искрен във вярата си, начинът по който я живееш може да работи срещу теб, защото дори и вярващите се отдават на светски мироглед,а за най-близките не си достатъчен, тъй като не правиш това което ТИ искаш, не преследваш настървено целите СИ и затова си постоянно неудовлетворен. Стана много сложно за разбиране....:)
  В основата стои страхът от наказание - а той пропъжда всяка любов.И как да стигна до тази любов като съм окована в страх? И как да бъда ефективна, защо да благовествам след като самата аз не съм щастлива с вярата си? Не искам лицемерни неща - обречени са на провал. Христос не е някакъв продукт, който да предлагам дори и без да съм удовлетворена. Пък и това, което се върши без убеждение е грях. Копнея да бъда свободен от страх и предразсъдъци спрямо Божията любов човек, който прави всичко от любов и увереност. Вече 20 години.... Казвам си, ако Бог го беше грижа за мен до сега 100 пъти да ми е дал изходен път.. Ужасно е да си зверче в клетка в този живот и да се страхуваш ежедневно за бъдещия, т.е. за Божието царство... Защото до сега не съм направила нищо за Него и какво ще направя като застана с празни ръце пред Него? Този страх ме смразява ежедневно. И Словото съм престанала да чета. Не мога да се съсредоточа, някак не го приемам така лично - а имаше време когато това бе най-сладкото, най-горещото преживяване за мен.... Копнея за 1та любов, но все я няма... Пазя сърцето си от огорчение, което е опасен грях, но предвид гореизложеното не съм сигурна дали съм го опазила..... Страх, отвсякъде страх - кога ще се види неговият край?
  Вярвам в обещанието, че ако се изповядваме и се молим един за друг ще оздравеем. Но настанаха такива времена, че нямаш дори пред кого да се изповядаш, без да бъдеш предаден... И проблемите те ядат отвътре, докато изстинеш съвсем....
  Но ще приключвам засега.
  Сърдечно благодаря за споделените думи и грижата!

  ОтговорИзтриване
 4. Здравей, с всичко това, което ти споделяш поставяш началото на твоето освобождение (изцеление). Божията воля се търси, когато се действа. Не можем да бъдем пасивни и да търсим Божията воля. Четенето на Словото всеки ден и молитва е само едната страна.
  Разбирам разочарованието ти. ”Искрен във вярата си” към кого? Ако е към хората, много често ще бъдеш разочарована. Знаеш от Словото, че Бог дава изходен път. Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. (1 Кор. 10:13)
  Ако не четеш Словото трябва да се насилиш. Трябва да четеш всеки ден Новият завет 1-2 часа на глас. Може да си разсеяна, може да си разочарована, но трябва да не се отказваш.
  Одързостяваш духа ми. Какво ще кажеш за кръвта на Исус. Това не е ли любов? За кой умря Исус на кръста. Не умря ли за теб? Спомни си преди да повярваш каква си била и на кой си служила. Ти беше мъртва, чрез прегрешенията си. (Кол. 2:13) Сега си свободна, чрез кръвта на Исус, който изличи противния нам в постановления Му закон....и го прикова на кръста. (Кол. 2:14)
  Дяволът иска да ти отнеме всичко, което Исус ти даде. Не трябва да се опитваш да прехвърляш разочарованията си от хората на Бог. Вярата към Бог не може да ти донесе разочарование. Бог е верен! Той (Исус Христос) е същия вчера днес и до века. (Евр. 13:8)
  Точно тази вяра може да те извади от това състояние. Погледни хората около себе си. Колко са променливи в поведението и в обещанията си. Това трябва ли да ни разочарова? Не, разбира се. Нашият Бог не се променя. Това, което ти е сърцето ти, кажи му Го. Може да не е молитва. Просто си говори с Него за всичко. Говори Му, като на твой най близък приятел.
  Бог не иска нищо да правим за Него. Той просто иска да Му се доверим, за да може Той да работи в нас. Така че не си мисли за празните ръце.
  ”Постоянен страх от наказание, Страх, отвсякъде страх”. Знаеш ли какво е това състояние? Това е много сериозна депресия. Ще излезеш от това състояние само за 2-3 дни, ще си възвърнеш концентрацията и ще можеш да четеш Словото. Прочети тази статия в блога: Здравето, Дар от Бога, http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com/2010/03/blog-post_23.html

  ОтговорИзтриване