Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

сряда, 21 март 2018 г.

Господната Трапеза – Божият Канал за Божествено Изцеление (Джоузеф Принц)

Господната Трапеза – Божият Канал за Божествено Изцеление (Джоузеф Принц)


Вземането от Господното тяло ти носи изцеление
Когато държиш в ръка хляба, ти се докосваш до най-великия израз на Неговата любов. Тази любов Му даде сили да издържи жестоките удари по гърба и Го накара да предаде тялото Си да бъде бито, наранено и разчупено, за да бъдеш ти изцерен. Когато участваш в Господната трапеза, ти празнуваш Неговото дело и освобождаваш вярата си, за да получиш Неговото здраве и изцеление в замяна на твоите болести и немощи.
Когато пиеш виното, ти си припомняш, че кръвта на безгрешния Божи Син не само ти донесе прошка - тя те направи завинаги праведен, свят и без обвинение. Така че днес ти стоиш пред Отца в позиция на съвършено приемане и Той внимателно слуша и най-слабия ти стон.


Ако в Божията същност е да изцелява, не сте ли си задавали въпроса защо много християни са болни? Нямам предвид незначителни проблеми като кашлица или простуда, а сериозни, живото-застрашаващи болести. Не ме изненадва това, че хората в света боледуват. Те нямат Исус Христос за своя протекция, така че нищо чудно, че са болни.
Но когато вярващи са болни, аз искам да знам защо. И не искам да вадя заключенията си от човешки опит. Искам отговор от Божието Слово.
Може би ще се учудите, но Библията дава само една причина за това християните да са слаби и болни, и да умират преждевременно.
В 1 Коринтяни 11:29-30 апостол Павел казва: „Защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.” „Починали” тук означава смърт, а не телесна почивка.
Павел казва „По тая причина…” Той не казва „по тези причини”. Той ни посочва една особена причина християните да бъдат слаби и болни, и да умират преждевременно.
И каква е тази причина, която Павел ни изтъква? Той казва „без да разпознае Господното тяло. По тая причина...” Така че причината, поради която коринтяните бяха слаби и болни, бе това, че не успяват да разпознаят Господното тяло.
Това означава, че те не знаеха защо вземаха от тялото, когато отиваха до масата. Те нямаха представа защо ядяха хляба. И това беше причината, поради която не получаваха божествения живот на техния Спасител, а бяха слаби и болни, и умираха преждевременно. И по аналогия можем да си направим извода, че ако разпознаваме Господното тяло, ще ходим в здраве и изцеление. Следователно от думите на Павел „без да разпознае Господното тяло. По тази причина мнозина са слаби и болнави, а доста са и починали”, можем да си направим извода, че ако разпознаваме Господното тяло, ще бъдем силни и здрави, и ще живеем дълго.

Би трябвало това да е стихът, който християните изучават, за да ходят в божествено здраве. В крайна сметка Павел е посочил тази единствена причина за болестите и - като следствие от това - преждевременната смърт на много християни.
Въпреки това изглежда, че повечето хора в Христовото тяло се съсредоточават върху храната и упражненията като ключ към здравословен начин на живот. Всъщност, една от най-продаваните теми в християнските книжарници днес е темата за храната. Има най-различни видове книги за това какво трябва и какво не трябва да ядем.

Преди да участвате в Господна трапеза, разпознайте Господното тяло
Вярвам, че Бог иска да върне истинското значение и силата на Господната вечеря на Църквата, за да може Неговият народ правилно да разпознава Тялото Му, когато идва до трапезата. Това ще донесе здраве и дълъг живот на людете Му.
Бог е промислил специално снабдяване за нашето здраве и можем да го открием в смъртта на Сина Му, Господ Исус Христос, когато идваме да участваме на Неговата трапеза.

Как да разпознаем Господното Тяло
След като вече установихме, че Господната трапеза е Божият канал за здраве и изцеление на Неговия народ, време е да разберем как можем да преживеем божествения живот чрез разпознаване на Господното тяло.
Забележете, че Павел казва, че причината хората да са болни и да умират преждевременно е неразпознаването на тялото, а не неразпознаването на кръвта.

„Защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.” (1 Коринтяни 11:29-30)

Израствайки като християнин, бях научен, че двата елемента трябва да се вземат заедно, затова вярвах, че и тялото, и кръвта бяха за прошка на греховете ми. Но след това Бог ми показа, че тялото и кръвта не трябва да бъдат третирани като едно. Те са два елемента, защото Господната трапеза има двойно приложение. Виното, което е Неговата кръв, е за наше опрощение. А хлябът, който е Неговото тяло, е за наше изцеление.


Кръвта е за прошка
За коринтяните, както и за повечето християни днес, разпознаването на кръвта не бе проблем. Писанията на Павел ясно ни показват, че кръвта носи прошка за греховете ни.
„В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете си.” (Колосяни 1:14)

„В Него имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат…” (Ефесяни 1:7)

Тъй като Божият Син плати наказанието за нашите грехове чрез святата Си кръв, когато се доверим на кръвта Му да ни спаси, ние сме свободни от наказание. Когато вземаш от виното, знай, че си опростен и оправдан. Кръвта на Исус ти дава право да застанеш пред Бога, за да можеш дързостно да влезеш в Неговото присъствие. И когато се молиш, можеш да си сигурен, че Той те чува.


Хлябът е за изцеление
По този начин разпознаваме кръвта и повечето християни разбират това. Но малцина знаят как да разпознаят Господното тяло. За да разберем това, ние първо трябва да знаем какво представлява хлябът. Исус постанови, че хлябът, който е Неговото тяло, е за наше изцеление. Откъде знаем това? Когато Исус говори с жената от Сиро-финикия за изцелението на нейната дъщеря, Той нарече изцелението „хляба на децата”.

„Жената бе елинка, родом сиро-финикианка. И молеше Му се да изгони беса от дъщеря й. А Исус й рече: „Остави да се наситят първо децата; защото не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата”. А тя в отговор му каза: „Така Господи; но и кученцата под трапезата ядат от трохите, паднали от децата.” (Марк 7:26-28)

Забележете, че когато тя помоли Исус да изгони беса от дъщеря й, Той каза, че не е добре да се дава „хляба на децата” на малките кученца. Какво е значението на „хляба” тук? Той се отнася за изцелението, за което тя молеше. А кои са кучетата? Те са не-евреите или езичниците като нея.
Така Исус всъщност казваше, че изцелението е само за Божия заветен народ, а не за езичниците, които още не бяха включени в завета.
След като обясних какво Исус имаше предвид, трябва също да обясня защо смятам, че хлябът се отнася за изцеление, а не за освобождение. Това е така, защото Библията разглежда болестта и демоничното обладаване като едно и също нещо, защото и двете имат за източник дявола.

Деяния на апостолите 10:38 казва, че Исус „обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него”. Забележете, че болестта се дължи на угнетяване от дявола. Следователно, болестта и демоничното обладаване са резултат от угнетяването от дявола и ние се нуждаем от Божието изцеление за тези проблеми.

От всичко това следва, че Исус вижда изцелението като хляба за децата. Жената положи вярата си в малката троха и това освободи сила да изгони дявола вън от дъщеря й. Така че хлябът, дори малката троха, която е Неговото тяло, е за наше изцеление, тъй като ние сме Негови деца и имаме пълното право на изцелителния хляб.

Какво означава да разпознаем тялото
Всъщност, аз вярвам, че когато Исус каза: „Вземете, яжте, това е Моето тяло” (Матей 26:26), учениците не се нуждаеха от никакво обяснение като това, което току-що дадох.
Те знаеха, че Той искаше те да „имат дял” в Неговия живот, здраве и изцеление. Тези мъже бяха с Него всеки ден и нито веднъж не Го бяха виждали болен. Нито веднъж не Го бяха виждали с простуда, температура или коремни болки. Никога не Му се налагаше да им казва: „Може ли някой да проповядва проповедта на планината вместо Мен? Нещо не ми е добре днес”. Господ никога не беше болен.
Нещо повече от това, Той беше енергичен, пълен с живот и пълен със здраве. Когато водеха при Него хора без ръце или без крака, те биваха изцелени и възстановени. Когато те се докоснеха до Него, телесните части, от които се нуждаеха, бяха допълнени от небето.
Неговото тяло беше така пълно с живот, че дори дрехите Му бяха напоени с Неговото здраве. Библията казва, че при Него дойде една жена с проблем на кръвотечение от 12 години, знаейки, че Той е единствената й надежда (Марк 5:25-34).
Тя бе похарчила всичките си пари и бе пострадала от намесата на много лекари. И какъв беше резултатът? Състоянието й не се бе подобрило, а напротив - беше се влошило! И въпреки това, само с едно докосване на Неговата дреха, тя бе незабавно изцелена от немощта си.
Ако крайчецът на дрехата Му беше пропит с Неговото здраве, можете ли да си представите Неговото тяло?
Не случайно Лука казва: „И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше всичките” (Лука 6:19).
Нямаше нужда да обяснява на учениците Си, че когато казва: „Вземете, яжте, това е Моето тяло”, Той даваше Своя живот, здраве и изцеление на техните тела. Те знаеха по-добре от всеки друг, че да вземат от хляба, означава да поемат Неговото здраве в своите смъртни тела.


Мацата е нагледен урок за това какво символизира Исусовото тяло
Мацата (плосък безквасен хляб, който се яде по време на Пасхата) е добър нагледен урок за това какво символизира Исусовото тяло. Мишната или Еврейският устен закон дава инструкции как се приготвя този хляб. Тези инструкции биха представлявали огромен интерес за нас.
Според тях хлябът трябва да е 1) безквасен, 2) опечен, 3) на дупки и 4) на ивици. И до днес еврейските равини не знаят защо хлябът трябва да е приготвен по този начин. Но благословени са вашите очи, защото те виждат милостта на Бога.
1) Не се използва никакъв квас, защото в Библията квасът представлява греха, а Исус е съвършеният, безгрешен Божи Син. Ето защо, Той е способен да поеме нашите грехове върху Себе Си.
2) Неговото тяло изгоря, защото цялата ярост на Божия гняв срещу нашите грехове падна върху Него. Този огън трябваше да падне върху нас и нашите семейства, но вместо това падна върху Исус.
3) Той бе прободен и
4) носеше върху Себе Си белезите от безмилостните рани на бича, за да могат нашите тела да се изцелят.
Така че когато идвате на Господната трапеза, трябва да сте сигурни, че разпознавате Неговото тяло. Когато участвате, вярвайте, че Исус взе хляб и го разчупи, защото Неговото тяло щеше да бъде разчупено.
И като участвате в Неговото разчупено тяло, знайте, че Неговото тяло беше разчупено, за да бъде вашето цяло. Когато вземате от Господната трапеза в този дух на вяра, с вашето тяло нещо се случва. Вие ставате силен, здрав и ще живеете дълго.

Господната вечеря води до двойно изцеление
До сега трябва да е станало ясно, че кръвта и тялото имат две различни приложения. Това е в съответствие с няколко пасажа в Библията. Пророк Исая казва: „Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари…” (Исая 53:4). Буквалният превод на Библията дава по-точен превод на думите „печал” и „скърби”, казвайки: „Той наистина понесе нашите болести и с нашите болки се натовари…”
Също така в Евангелието на Матей, този стих е преведен като „Той взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе” (Матей 8:17). На гръцки „немощи” или „астения“ означава телесни слабости. Следователно можем да видим много ясно, че Исая казваше, че Месията ще понесе върху собственото Си тяло нашите телесни слабости, болести и болки. С други думи, Исус понесе не само нашите грехове, но също и нашите телесни слабости, болести и болки. Това е, което някои автори на химни наричат „двойно изцеление”.

„И рече им: Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам; защото ви казвам, че няма вече да я ям, докле се не изпълни в Божието царство. И като прие чаша, благодари и рече: Вземете това и разделете го помежду си; защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб, и, като благодари, разчупи го, даде им, и рече: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.” ( Лука 22:15-20 )

Нямате нужда от пастор, за да вземате Господна вечеря
Исус ни каза да вземаме Господна трапеза често. Следователно, в това има някаква сила. Мислите ли, че би ни накарал да вършим нещо често, ако нямаше предвид някакво благословение? Тези, които вярват в силата на съвършената жертва на кръста, знаят, че Неговите благословения за здраве, изцеление и опазване изобилстват на Неговата трапеза.
След като си повярвал, ти си станал свещеник (1 Петър 2:9). Така че може да вземате от Господната вечеря и дори да давате на другите. Нямате нужда от пастор, за да го правите.
В църквата ние, пасторите, го правим, защото сме духовен авторитет над хората и трябва да има ред във вършенето на делата. Но извън църква, вие, като царско свещенство, можете сами да вземате Господна вечеря. Правете както Исус казва – вземайте често. „Колко често?”, може да попитате. Толкова често, от колкото се нуждаете. Зависи от това колко много искате Неговото здраве и изцеление.
Не казвам, че трябва да вземате всеки ден. Но ако сте болен, аз ви препоръчвам да вземате всеки ден. Знам хора, които са толкова радикални, че вземат като лекарство –три пъти на ден. И знаете ли какво? Те получават радикални резултати.

НЕ СЕ СТРАХУВАЙ ДА УЧАСТВАШ В ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА
Бог е направил наистина лесно за Неговия народ да ходи в божествено здраве. Това, от което се нуждаем, е да дойдем на Неговата трапеза, да положим вярата си в Неговото разчупено тяло за нашето изцеление и да вземем от хляба. Толкова е просто и същевременно толкова мощно.
Ето защо, дяволът се е опитал да открадне тази истина от Църквата, като накара християните да вярват, че не могат да участват в Господната вечеря. Той прави това, като ги кара да вярват, че са недостойни да дойдат на Господната трапеза. Това погрешно мислене се дължи най-вече на погрешното тълкуване на следните стихове:
„Защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.” (1 Коринтяни 11:29-30)

Когато бях млад във вярата, ми се казваше: „Не идвай на Господната трапеза, ако в живота ти има грях. Ако си недостоен и участваш, ти си виновен за тялото и кръвта, и ще пиеш осъждение на себе си”. Не бях сигурен какво означаваше всичко това, но беше достатъчно да ме уплаши. И винаги ми се казваше: „Трябва да си сигурен, че си проверил себе си дали няма грях в живота ти. Трябва да си сигурен, че си изповядал всичките си грехове, преди да дойдеш на трапезата”.

Никога не смеех да участвам, защото винаги се чудех: „Има ли грях, който не съм изповядал?” Не че живеех в грях, но не исках да поемам риска. Какво щеше да стане, ако бях забравил да изповядам някой грях? Върху мен щеше да падне осъждение, нали така? Така че аз избирах да не участвам, за да бъда в безопасност. Всеки път, когато хлябът и виното минаваха покрай мен, аз ги пропусках.
Мислех, че за мен по-добре, като не участвам. Но всъщност, като не вземах от Господната трапеза, аз ограбвах себе си от Божия източник на здраве, изцеление и благословение за мен. Легалистичното и погрешно учение ни нанася много вреда, защото ни пречи да получим това, което Бог има за нас.

Какво означава да участваш недостойно
Нека прочетем какво казва Павел, така че да можем да вземаме от Господната вечеря достойно.
„За това, който яде хляба и пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си.” (1 Коринтяни 11:27-29)

Първо, в стих 29 той казва, че ако ядеш и пиеш недостойно, приемаш осъждение на себе си. Нека си изясним нещо. Думата „недостойно” е наречие, което означава, че пояснява глагола. В този случай „недостойно” описва действието на ядене и пиене. Не описва личността, която яде и пие. Така че Павел не казва, че ако си недостойна личност, не трябва да участваш.
Църквата е изопачила някак си това учение и християните казват: „Ако си недостоен, не участвай.” Те казват: „Ако в живота ти има грях, не идвай на Господната трапеза, за да не се разболееш и да умреш преждевременно.” Те са превърнали нещо, предвидено да бъде благословение, в проклятие.
Така или иначе, всеки един от нас, който е дошъл на Господната трапеза, е недостоен и става достоен единствено чрез Неговата кръв. Единствено Христовата смърт ни дава право да участваме. Павел не казва, че не бива да вземаме, ако сме недостойни. Той казва, че не трябва да участваме по недостоен начин.
Какво означава да участваме по недостоен начин? Прочетете останалата част от стих 29 и ще видите, че ако не разпознаете и не разбирате значението на Господното тяло, вие ядете и пиете по недостоен начин.
Коринтяните вземаха недостойно, защото те не разпознаваха, че разчупеното тяло на Господа имаше за цел да им донесе здраве и изцеление.
Отнасяйки се към Господната вечеря като към ритуал, те пропускаха благословенията. Те не разбираха значението на хляба. Не знаеха защо вземат. Това означава да участваш недостойно.

Начинът, по който участваме в Господната трапеза, ще определи дали ще се възползваме от благословенията на Господното тяло. Ако се отнасяме към него просто като към „парче хляб”, тогава такова и ще бъде. Тогава ограбваме себе си от животворящото действие на хляба от Неговата трапеза.

Павел описва с големи подробности начина, по който коринтяните участваха. Нека погледнем отблизо.
„... прочее, когато така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря, защото на яденето всеки бърза да взема своята вечеря преди другиго, и така един остава гладен, а друг се напива. Що! Къщи ли нямате да ядете и да пиете?” (1 Коринтяни 11:20-22)

Той им дава добър урок, защото когато идват на Господната трапеза, тези, които са гладни, бързат да дойде техния ред. А други пият виното, докато се напият. Така че Павел не казва, че ако в живота ти има грях, не трябва да вземеш. Той ни казва да вземаме по правилния начин, т.е. да разпознаваме, че Господното тяло е било разчупено за нас, за да може нашето да бъде цяло и здраво. Не вземайте Господна вечеря, защото сте гладни. Ако сте гладни, първо яжте в къщи.
Това, което Павел казва на коринтяните да правят, е да различават силата на разчупеното Христово тяло. Той ни учи, че когато не успеем да разпознаем тялото, не трябва да участваме, защото не изявяваме чрез вяра това, което Исус направи за нас. А като не успеем да направим това, ние обезсилваме и правим безполезно Неговото дело на кръста по отношение на собствения си живот.
Когато не успееш да разпознаеш Неговото тяло, ти всъщност презираш Неговото дело на кръста. Недостойно – anaxios е употребено в 1 Коринтяни 11:27, за „недостойно” вземане на Господната вечеря, т.е. отнасяйки се към нея като към обикновено ястие; хлябът и чашата се считат за нещо обикновено и не се осъзнава тяхното важно символично значение.

Исус иска да вземаме от хляба и да вярваме, че Неговото тяло беше разчупено, за да може нашите тела да бъдат възстановени. Когато разпознаем тялото по този начин, ние вземаме достойно. Когато идваш на Неговата трапеза и освобождаваш вярата си в Господното тяло, ще получиш благословенията на изцеление, здраве и цялост. Ще бъдеш силен и здрав, и ще живееш дълго.

Какво означава да изпитваш себе си
Второ, беше ми казвано да „изпитвам” себе си и да проверявам дали имам грехове в живота си, за да ги изповядам всичките. За да поправя това погрешно схващане, трябва да проумеем контекста на твърдението на Павел. Става въпрос за проблема с недостойното ядене и пиене на Господната трапеза.
Тези негови думи идват, след като е казал на коринтяните, че трябва да изпитват себе си дали ядат и пият по достоен начин. Никъде не се казва, че трябва да изпитват себе си дали имат грях в живота си.
„За това, който яде хляба и пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си.” (1 Коринтяни 11:27-29)

Ако разгледаме пасажа още веднъж, става ясно, че Павел говори за това човек да изпитва себе си дали яде и пие достойно, за да не яде и пие осъждение на себе си.
Толкова е просто, но проповедниците твърде дълго са карали християните да се страхуват и да имат съзнание за греха, когато Бог иска да имаме съзнание за Сина. Той просто иска да изпитваме себе си дали сме положили вярата си в делото на Неговия Син за нас на кръста.

Какво означава да пием осъждение на себе си
Трето, „осъждението” (в стих 29) не означава Божия гняв или ярост, както бях свикнал да мисля. В някои кръгове хората още вярват, че осъждението тук означава, че Бог ще ги прати в ада. Това е погрешно тълкуване.
Гръцката дума, използвана тук, е krima, което означава „Божия присъда”. Когато Адам съгреши на Бога, Божията присъда падна върху човешкия род. Някои следствия от Божията присъда са слабост, болести, смърт.
Докато сме тук, на тази земя, нашите тела са подчинени на процеса на стареене, който е част от Божията присъда.
Господната трапеза е Божието решение за отлагането на този процес. Дори вашите приятели ще видят резултатите. Те ще започнат да ви питат: „Хей, защо изглеждаш все по-млад и по-млад? Изглежда никога не остаряваш!”
Един ден, когато отидем на небето, ние ще имаме съвсем нови тела, които никога не остаряват, никога не се уморяват и никога не изглеждат зле. Междувременно, Господната вечеря е това, чрез което Бог ни помага да отложим процеса на стареене и да живеем в божествено здраве. Всеки път, когато вземаш от хляба и виното, ти преобръщаш следствията от проклятието или Божието осъждение в твоето тяло.

Дяволът няма шанс в живота на онези, които вярват в мощта на разчупеното тяло на Господа

Има сила в действието ядене
По време на силни духовни атаки, ние можем да имаме победа, когато вярваме, че това, което Исус направи на кръста, е по-велико от всяка атака на дявола. Веднъж осъзнали колко много страда Исус, за да могат нашите тела да са изцелени, ние ще имаме увереност, че вземането от Неговото разчупено тяло ще доведе до изцеление на нашите тела.
Ако все още ти е трудно да повярваш, че изяждането на една троха хляб може да донесе здраве и изцеление на твоето тяло, нека те върна в началото и ти припомня Едемската градина. Там Адам едва отхапа от плода и това потопи цялото човечество в грях. Неговият грях е този, който донесе болести и в крайна сметка - смърт.
И така Бог, в Неговата милост и мъдрост, намери съвършеното решение. Както простото действие на изяждане на плода от страна на Адам донесе болест и смърт, така простото действие на вземане на хляба ще донесе здраве и изцеление на Неговия народ.


Да участваме в Господната вечеря
Нека сега вземем Господна вечеря и да освободим вяра за нашето опрощение и изцеление. Преди да вземеш, просто знай, че Бог иска „да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти” (3 Йоан 1:2). Приготви хляба и виното и не бързай. Помни, това не е ритуал. Става въпрос за това да опиташ отново Неговата любов към теб.
Чуй Го как ти казва: „Вземи, яж. Това е Моето тяло, което е разчупено за теб.” Виж Неговите очи да горят от любов, като ти казва: „Тази чаша е Новият Завет в Моята кръв, която е пролята за теб.”
Виж Господа, който понесе всички твои грехове и болести. Той пое греховете ти в Своето тяло на кръста. Виж Го как взема върху тялото Си твоите физически немощи. Ако имаш тумор, виж тумора върху Неговото тяло. Каквато и болест да имаш, виж я върху Неговото тяло. Вече не е върху теб. Виж как Неговото здраве идва върху теб.
Наистина Той понесе твоите грехове и твоите болести. Когато вземаш от Господната трапеза, освободи вярата си в хляба и виното.

Когато държиш в ръка хляба, ти се докосваш до най-великия израз на Неговата любов. Тази любов Му даде сили да издържи жестоките удари по гърба и Го накара да предаде тялото Си да бъде бито, наранено и разчупено, за да бъдеш ти изцерен. Когато участваш в Господната трапеза, ти празнуваш Неговото дело и освобождаваш вярата си, за да получиш Неговото здраве и изцеление в замяна на твоите болести и немощи.
Когато пиеш виното, ти си припомняш, че кръвта на безгрешния Божи Син не само ти донесе прошка - тя те направи завинаги праведен, свят и без обвинение. Така че днес ти стоиш пред Отца в позиция на съвършено приемане и Той внимателно слуша и най-слабия ти стон.

Дръж хляба в ръката си и кажи:
Благодаря ти, Исусе, за разчупеното Ти тяло. То е за мое изцеление, за изцеление на моята съпруга и деца. Благодаря Ти, че чрез Твоите рани, чрез побоя, който понесе, чрез камшиците, които падаха върху гърба Ти, ние сме напълно изцелени. Аз вярвам и приемам. (изяж хляба)

След това вземи чашата в ръка и кажи:
Благодаря ти, Исусе, за Новия Завет, запечатан в Твоята кръв. Твоята кръв ми донесе прошка и ме уми от всеки грях. Благодаря Ти, че Твоята кръв ме направи праведен. И когато пия, аз провъзгласявам и участвам в наследството на праведния, което е опазване, изцеление, здраве и благоденствие. (изпий виното)
Благодаря Ти, Исусе. Аз Те обичам, защото Ти пръв ме възлюби.

Извадки от книгата на ДЖОУЗЕФ ПРИНС - ЗДРАВЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ ЧРЕЗ ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар