Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

вторник, 20 март 2018 г.

Библията (Тихият Приятел - The Silent Friend)

Библията (Тихият Приятел - The Silent Friend)


Благодаря Ти Господи за тази вечер, благодаря Ти за този ден, че прекарах в мир.
Татко, чета Библията всеки ден, изучавам я, опитвам се да я приложа на практика, разбирам, че Твоите обещания са истинското богатство за мен, много повече от всички материални неща, които притежавам.

Но когато виждам, че мнозинството от хората, които познавам, не я четат, а по-скоро я пренебрегват, живеейки в духовна апатия, която превръща живота им в мрежа от семейни, практически и психологически проблеми, бих искал да ми кажеш повече за Библията, за да знам какво да им кажа.


"Библията е Моето Слово (79) и тя съдържа цялата информация, от която се нуждаете да живеете (80). Чрез Библията говоря (81), ви оставям да знаете неща за миналото, за настоящето и за бъдещето.(82) Чрез моето писание вярата расте защото в нея съм написал обещанията си, без тях дори вашата вяра не би могла да съществува. (83)
(79) Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят. (Лука 11:28)
(80) За да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, (Фил. 2:15)
81) И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух. (2 Петър 1:19-21)
(82) В отговор Даниил рече на царя: Тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози. Но има Бог на небеса, Който открива тайни; и Той явява на цар Навуходоносора онова що има да стане в последните дни. Ето сънят ти и това, което си видял в главата си, на леглото си. (Дан. 2:28-29)
(83) Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Светият Дух предсказа чрез Давидовите уста за Юда, който стана водител на тия, които хванаха Исуса. (Деяния 1:16)
И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество. (Отк. 22:7)


Вярата се основава изключително на моите декларации; Ако не бях разкрил или обещал нищо, как може човек да има вяра (84)?
(84) А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат. (Евр. 11:1)

Библията излага моя план. Човек без моите Писания измисля собствена вяра, следвайки инстинктите си; Той прави себе си бог и дори ако намеренията му са добри, той е обречен да се провали, защото човекът по естеството си е лош, а не добър.(85)
(85) Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. (2 Тим. 4:3-4)

Чрез Библията започваш да ме познаваш, откриваш как действам, научаваш какво искам, разбираш какво Съм направих и защо; Библията описва моя план за човечеството на всички времена.
Моята дума е жива (86), говоря с вас, комуникирам и разкривам нови неща, Чрез нея аз ви променям към по-добро; Същият този библейски пасаж ви учи нови неща всеки път.
В Библията ви открих, че ще дойда да ви спася (87); Обясних какво Съм направил, какво Съм подготвил за вас преди, по време и след моето идване (88).
(86) Тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века]. (1 Пет. 1:23)
(87) Исая 53 (цялата глава)
(88) Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. (Бит. 2:1-3)

Който не знае, не изследва и не приема моето слово, е мъртъв човек, изгубен, самотен, осъден да умре завинаги от духовна смърт.

Без знанието на Библията е невъзможно да се познават правилата на живота; Невъзможно е да живееш пълноценно. Който не знае думите ми, не само ще прекара вечността отделен от Мен, но е като храст в пустинята: вятърът го изкоренява и я носи навсякъде, където иска (89)."
(89) Не ще се именуваш вече Аврам, но името ти ще бъде Авраам; защото те направих отец на множество народи. Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от тебе; и царе ще произлязат от тебе. И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе. (Бит. 17:5-7)

Книга: Тихият Приятел, Глава 7
The Silent Friend, Giulio Credazzi


Към Глава 6

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар