Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

петък, 5 ноември 2010 г.

Създателят ни не прави грешки

Създателят ни не прави грешки


Искали ли сте някога да промените нещо в себе си? Мислили ли сте, че можете да бъдете по щастливи, ако имате например друг цвят на очите или ако имате друга височина или тегло. Може би вашето желание е да изглеждате съвсем по друг начин и смятате, че това ще ви промени живота и ще ви направи по щастливи.
Знаете ли, че Бог ни е създал такива, каквито сме. Точно така както изглеждате сега. Библията казва, че всеки човек, включително и вие сте „чудесно направен”. Бог ме е „образувал” и „чудесно направил”. (Псалм 139:13-15) Библията казва още, че ние сме като глината в ръцете на грънчаря (Бог). (Исая 64:8)
Виждали ли сте някога, как грънчаря работи. Понякога взема часове работа и търпение и внимание до най малките подробности. Всяка частица от глината внимателно се оформя, нито една част не липсва, докато се създаде едно съвършено произведение. Въпреки, че грънчаря полага толкова големи грижи за своите произведения, Бог полага още по големи, за да ни създаде.
Знаете ли, че Библията казва, че Бог е съвършен? (Матей 5:48) Това означава, че Бог не прави грешки. Вие сте създадени от любящ и съвършен Бог, който ви е направил уникален - вие сте като никой друг на този свят! Бог ви е създал, Той ви обича и вие сте специални за Него (който е без грешка).
Въпреки, че Бог е съвършен, ние не сме. Бог знае всичко за нас. Той знае добрите неща за нас и лошите неща, които искаме никой да не узнае. Библията казва, че ние всички сме направили лоши неща (сме съгрешили) и всички заслужаваме наказание за това. (Римляни 3:23, 6:23)
Но ние, както казва Библията сме специални за Бог и затова Бог изпрати своя собствен Син Исус Христос да умре на кръста и да поеме нашето наказание, което ние заслужаваме.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. (Йоан 3:16)
На третия ден Исус възкръсна и беше видян от стотици хора преди да се възнесе на небето. (1 Кор. 15:3-6) И това е едно доказателство.
Не са ли това чудесни новини? Исус ни отвори пътя към нашия дом в небесата (където един ден всичко ще бъде съвършено)! Исус казва: Аз съм пътят, и истината, и животът. (Йоан 14:6) Но първо вие трябва да се съгласите, че сте съгрешили, че Исус ви е понесъл греховете на кръста и да желаете да се промените, да живеете по начин, който Бог ни съветва. Тези, които повярват в Исус стават Божии чада (Йоан 1:12) Бог иска да разберем любовта Му към нас - ето затова Той ни създаде!
Наистина, това са чудесни новини!


Благословение!
Good News Publishers
Пламен Шопов,
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар