Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

неделя, 14 ноември 2010 г.

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. (Матей 24:35)


Времето наближава. Секундите отлитат и наближава полунощ. Човешката раса е на път да направи фатална стъпка. Кой път да избере? Има ли някаква власт, към която да се обърне? Има ли път, който ние да следваме? Можем ли да намерим кодирана книга, която да ни даде ключ към нашата дилема? Има ли източник на власт, към който да се обърнем? Поставени ли сме тук на земята от някой незнаен създател или сила без да знаем от къде сме дошли, защо сме тук и къде отиваме?


Отговорът е ”Не”. Ние имаме кодирана книга. Ние имаме ключа. Ние имаме източник на информация. И това се намира в древната и историческа Книга, наречена Библия. "С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща".(Евр. 11:3) Тази книга е дошла до нас през вековете. Тя е преминала през много ръце, явила се е в различни форми - и оцеляла атаки от всякакъв вид. ”Божието слово... живее и трае до века”. (1 Пет. 1:23) Нито вандали, нито цивилизовани учени са могли да я променят. Нито изгаряне в огън, нито подигравките на скептиците са могли да я унищожат. През много тъмни векове на човечеството, нейните славни обещания са оцелели непроменени, защото: Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. (Евр. 4:12)

Отклик на вяра: Господи, Делата и Словото Ти са истинно доказателство, че Ти си наш Създател и аз не съм случайно направен, а чудесно създаден тук на тази земя. Ти си ни дал ключа на живота и това e Твоя Син Исус Христос. Аз (Исус) съм пътят, и истината, и животът. (Йоан 14:6) Амин!

По тема от Били Греъм (Day By Day Devotion)
http://www.billygraham.org/dailydevotion.asp

Благословение!
Пламен Шоповhttp://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар