Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

неделя, 21 ноември 2010 г.

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг

ГЛАВА 1 ДЕН 4


Бог работи чрез своите Служители - част 1

Ние често действаме като че ли Бог ни казва какво да правим и ни праща самите нас да се опитаме и да го направим. Тогава, когато се нуждаем от Него ние можем да се обърнем към Него и Той ще ни помогне. Това никога не е библейската картина. Когато Той иска да направи нещо, Той го разкрива на своите хора. Той иска да го направи чрез своите хора, или чрез своите служители.
Когато Бог иска да направи нещо чрез вас, Той ви взема от там,където сте при Него, където Той е. Така че Той идва и ни казва какво Той прави. Когато вие знаете какво Бог прави, тогава вие знаете какво трябва да направите – да се присъедините към Него. В момента в който разберете че Бог прави нещо там където сте, вашият живот ще бъде противопоставен(ще контрастира) на Бог.
Вие не можете да стоите там, където сте и да ходите с Бог.


Седем факта от сближението с Бог
1. Бог е винаги на работа около нас.
2. Бог преследва непрекъсната любовна близост с теб която е реална и лична.
3. Бог те кани да се включиш с Него в Неговата работа.
4. Бог говори със Светият Дух чрез Библията, молитва
ta, обстоятелстваta и църквата за да разкрие Себе си, Своите цели и пътища.
5. Поканата на Бог да работиш с Него води в теб до криза във вярата и изисква вяра и действие.
6. Ти трябва да направиш основни корекции в своя живот за да се присъединиш към Бог в това което той прави.
7. Ти идваш да познаеш Бог чрез опит като се подчиняваш на Него и Той постига Своите цели чрез теб.


А. Подчертай думи или фрази които помагат да си припомниш седемте факта.
Б. Напиши ключови думи и фрази по долу:

_______________________________________
В. Прочети всеки факт бавно. Напиши по-долу всеки факт който ти не можеш да разбереш напълно.
________________________________________

Г. Използвайки думите и фразите които сте написали в точка Б и вижте дали можете на ум да опишете седемте факта.
Д. Сега на отделен лист опитайте се да напишете всеки факт по памет. Може не със същите думи да се покрие най-важното от фактите.

Повечето време от този курс ще наблегне един или друг факт за да ви помогне да ги разберете напълно. Вие може би сте забелязали, че аз често повтарям различни страни на този цикъл. Аз използвам повторението в различни ситуации да ви помогне да научите как да отговаряте на активността на Бог във вашият живот.
В упражнението по-горе вие можете да изберете много различни думи и фрази. Вашите може би са различни. Но аз избрах Бог/работа; любовна близост, включен с Него; Бог говори, криза във вярата; корекции; починение.

Вие можете да зададете следните въпроси като:
- Какво се включва в интимната връзка с Бог?
- Как да разбера къде работи Бог?
- Какви корекции Бог изисква от мен?
- Каква е разликата между корекция и подчинение?


Когато аз работих с различни групи и отделни хора при различни обстоятелства, аз бях питан въпроси като тези. Аз ще се опитам да отговоря на колкото се може повече въпроси до края на курса колкото е възможно.

Трите прилики в живота на Библейските характери чрез които Бог работи са:
- Когато Бог говори те знаят че това е Бог.
- Те разбират какво Бог казва.
- Те знаят какво да направят в отговор.


Искате ли във вашата близост с Бог да бъде същото така, че Той да работи чрез вас по този начин? Той иска да ви придвижи в този род връзка. Аз вярвам, че този курс ще ви помогне да израснете в близостта с Бог.

Примерът на Мойсей
Призоваването на Мойсей и неговата служба са добър пример как Бог работи с Библейските личности. Неговият ранен живот и призоваването му на служба са описани в гл. 2,3 и 4 от Изход. Други пасажи от Словото също ни помагат да разберем как Мойсей позна и последва волята на Бог. Използвайки седемте точки последователно от диаграмата, нека да разгледаме повикването на Мойсей и неговият отговор.(Можете да прочетете Изход 2-4)
1. Бог винаги работи около Мойсей. Изход 2:23-25
2. Бог преследва продължителна интимна връзка с Мойсей, която е реална и лична.
Бог прояви инициатива да дойде при Мойсей и започна интимна връзка (общение) с него при горящият храст. Бог каза на Мойсей, че той ще отиде с Него в Египет. Много пасажи от Изход, Левит, Числа, и Второзаконие показват как Бог преследва продължителна интимна връзка с Мойсей. Ето един пример: Изход 24:12, 15-16,18.
3. Бог покани Мойсей да го включи в Неговата работа. Изход 3:8,10


Отговорете на следните въпроси свързани с последните три изложения.
1. Свържете с Израел, какво Бог извърши?
________________________________________
2. Какво доказателство виждате, което доказва че Бог иска лична и истинска връзка с Мойсей?;
________________________________________
3. Как Бог иска да включи Мойсей в работата, която Той върши?

________________________________________
(1) Бог имаше цел и Той работеше извън представите на Мойсей. Даже когато Мойсей беше в изгнание в пустинята , той беше в плана на Бог и в пълнотата на Неговото време, в ръцете на Неговата воля. По това време Бог искаше да освободи децата на Израел и важният фактор не беше волята на Бог спрямо Мойсей.
(2) Важният фактор беше волята на Бог за Израел. Мойсей беше един чрез който
Бог искаше да постигне това.
(3) Много пъти Бог кани Мойсей да говори с Него и да бъде с Него. Бог поддържаше продължителна връзка (близост) с Мойсей. Тази връзка беше базирана на обич, всеки ден Бог изпълняваше целите си чрез своя приятел Мойсей.

(Други примери ако искате да прочетете, Изход 33:7, Числа 12:6-8)

Амос 3:7
Когато Бог иска да изпълне нещо, Той винаги разкрива това на човек или хора какво Той иска да направи.(Амос 3:7) Бог постига своята работа чрез своите хора. Това е начинът по който Бог работи с вас. Библията е построена така че вие да разберете пътищата на Бог. Тогава Бог ще започне да действа във вашият живот и вие ще разберете това.
Край на 1 Глава Ден 4.


Knowing and Doing The Will of God, Henry T. Blackaby & Claude V. King
Стихове от Библията:
http://biblia.duh-i-istina.net/


Няма коментари:

Публикуване на коментар