Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

събота, 20 ноември 2010 г.

И Ной извърши всичко според както му заповяда Бог

И Ной извърши всичко според както му заповяда Бог. (Битие 6:22)


Един ден Бог погледна на земята, която беше пълна с нечестие и насилие. Деянията на хората наскърбяваха сърцето Му и Бог говори на Ной, който беше човек праведен и непорочен между съвременниците си. (Бит. 6:8) И Бог му каза, че има намерение да изтреби хората, заради нечестието им. Той му каза също да си направи ковчег от гоферово дърво по размери, които му определи и да го измажи отвътре и отвън със смола, за да спаси семейството си и животните по видове. 
Библията ни казва, че Ной повярва на Бог, въпреки че той никога не беше виждал наводнение. Ной никога не беше виждал да вали дъжд 40 дни и нямаше метрологично предвиждане, за да му съобщи за приближаващата се буря. Всичко, което трябваше да направи е, да се довери на думите на Бог. Така Ной спаси семейството си, когато потопа връхлетя, а останалите загинаха. Ной и семейството му бяха спасени, защото той повярва.
Дните по времето на Ной отново се връщат сега на земята, поради беззаконието и нечестието на хората. Бог отново ще съди хората на земята, но този път не с потоп, а с огън и сяра. В деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син (Исус) ще се яви. (Лука 17:29-30). Но Бог ни е дал изход, и това е спасението чрез Неговия Син Исус Христос. Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. (Йоан 5:24) 

Молитва: Прости ми Небесни Татко (Боже), много често си задавам въпроса, кога наистина ще Ти се доверя като Ной. Словото казва: Ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден. (2 Кор. 6:2) И затова аз днес решавам да приема този ден за спасителен за мен и Ти благодаря, че ме приемаш в Твоето вечно царство. Амин!

По тема от Били Греъм (Day By Day Devotion) http://www.billygraham.org/dailydevotion.asp 

Благословение! 
Пламен Шоповhttp://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар