Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

понеделник, 28 май 2012 г.

Вяра за изцеление

Вяра за изцеление


П.К.Нелсън, който дълги години е бил виден баптиски служител е казал: "Изцелението се явява неотлъчна част от Евангелието (Новия Завет)." Като пастор на църква в Детройт, щата Мичигъм, през 1921 г . бил блъснат от автомобил. Лекарите му казали,че може да се наложи да ампутират левия му крак. И ако не се наложи да бъде ампутиран, то няма да може да се свива.
Лежейки на леглото, той си спомнил Яков 5:14-15 "Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят."
Д-р Нелсън, опитвайки се да се оправдае пред Бога казал,че в неговата църква не правят така. Господ му напомнил, че той има четирима приятели, изпълнени с Духа, които вярват в това, и Той му казал да изпрати за тях, за да се помолят за него.
Те дошли в дома му, помазали го с елей и се молили с молитвата на вярата. Той се изцелил. Неговият крак не трябвало да бъде ампутиран и можел да се свива: "Вярата е от слушане, а слушането от Божието Слово." (Римляни 10:17)

Преди много години, когато бях баптиски юноша, бях прикован към легло. Когато четях бабината Библия аз осъзнах,че никога не бях слушал пълното Евангелие (Новия Завет), а само част от Него. Колкото повече четях, толкова повече разбирах,че аз не трябва да умра. Колкото повече четях Библията, толкова повече разбирах,че мога да бъда изцелен.
Разбира се, там бе и дяволът, който ми напомни всичкото съмнение и неверие, което бях слушал през живота си. Той ми каза,че изцелението вече не важи. За радост, аз никога не бях слушал,че вярата вече е невалидна. Също ми бе трудно да премина през учението, че Бог изцелява, ако иска. Това е по-лошо от това да кажеш, че Бог не може да изцелява. 
Аз четях Марк 5:34, където Исус разговаря с жената с кръвотечението: "Дъще! твоята вяра те спаси, иди си с мир и бъди здрава от болестта си." Исус не каза,че тя е изцелена от неговата сила. Той каза: "Дъще? ТВОЯТА ВЯРА те спаси..."  Когато видях това аз разбрах,че ако тя се е спасила от своята вяра, то мен може да ме спаси моята вяра. И благодаря на Бога, точно така и стана!
Моята парализа изчезна, състоянието на сърцето ми се подобри и от този момент можех да скачам,да играя и да проповядвам Евангелието в цялата му пълнота вече повече от 50 години.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. (Римляни 10:9-10)

Основи на духовния разтеж, Кенет Хегин

http://pobeditelite.narod.ru/box6.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар