Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

понеделник, 7 ноември 2011 г.

Писмо до моя приятел

Писмо до моя приятел

Мили приятелю,
Мисля за теб и се моля за теб. Дори когато не сме заедно, аз съм непрестанно с теб. Ти си много специален и важен за мен. Дълбоко оценявам твоето приятелство, разбиране и любов към мен и искам да ти кажа, че много, много те обичам.

Помни обаче, че Исус те обича още повече.

Скоро четох за едни баща, който обещал на своя малък син, че каквото и да стане, той винаги ще бъде до него. Наскоро след това станало голямо земетресение в района, в който живеели. Бащата хукнал към училището, където учел неговия син, но било вече късно. Очите му се напълнили със сълзи като гледал купчината развалини. От ума му обаче не излязло обещанието, което дал на детето си. Тогава той започнал да копае на мястото, където трябвало да бъде класната стая на сина му. Започнали да идват хора, много от тях му казвали да се откаже; казвали му, че вече е много късно, че всички са мъртви, че той трябва да приеме истината и да си отиде в къщи. Специализираните служби, които работели по издирването на оцелелите деца, му казали, че това е тяхна работа, но той продължавал да копае. Копал 8 часа..., 12 часа..., 24 часа..., 36 часа и на 38-мия час чул гласа на сина си. Бащата изкрещял името му и в отговор чул следното: „ Татко, знаех, че ще дойдеш. Аз не се притеснявах, защото ти ми обеща, че каквото и да се случи, ще бъдеш до мен”.

Скъпи..., знай, че твоят небесен Баща те обича и това, което ти е обещал винаги го изпълнява:
Не бой се, защото Аз те изкупих, Призовах те по име; Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят; Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали. Понеже ти бе скъпоценен пред очите Ми, и почетен, и аз те възлюбих, Затова ще дам човеци за тебе, и племена за живота ти. Не бой се, защото Аз съм с тебе. (Исая 43:1-2,3-4)

Той наистина понесе печалта ни (Исус), и със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен.Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. (Исая 53:4-5)

Защото, ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак Моята благост няма да се оттегли от тебе, и заветът Ми на мир няма да се помести, казва Господ, Който ти показва милост. (Исая 54:10)

Бъди изобилно благословен!

П.П. Скъпи читатели това писмо написах преди десет години до мой приятел. Дадох си сметка, че и до днес то звучи актуално, както и че неговото послание може да бъде отправено към всеки един от вас, затова приемете го лично, като мой поздрав и благослов.
С много обич: Таня Петрова

Християнска Асоциация: Нова Надежда за хора с увреждания, април/юни 2010

Благословение!
Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар