Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

вторник, 12 януари 2016 г.

Да ви запозная с приятел (Тихият Приятел - The Silent Friend)

Да ви запозная с приятел (Тихият Приятел - The Silent Friend)


Приятелят, за когото аз искам да говоря е Бог, Създателят на вселената. Той написа писмо адресирано до Неговото създание, човека. Това е Божието Слово.
Когато четете Библията, вие ще я усетете като нещо лично, адресирано към нас. Основата на християнската вяра е Библията, Божието слово (8), без никакви възможности за промяна. Даже тълкуването на определен откъс или стих, трябва да бъде потвърдено от други стихове и от общото тълкуване на църквата, разгледана като сбор от вярващи.
(8) И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух. (2 Петър 20, 21)

Така без всякакво съмнение, като вярващи, ние можем да заявим, че Бог ни говори чрез Библията, директно, индивидуално и затова тя се нарича Живото слово. (9)
(9) тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае до века. (1 Петър 1:23)


Реално, чудесното приятелство с Бог е това, че то може да бъде почуствано от всеки един навсякъде, във всеки момент, дотогава докато следвате правилата на приятелството. (10)
(10) Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си. (Йоан 15:14-15)

Как аз мога да кажа, че Бог ми е моя най-добър приятел и че вярвам само в един единствен Бог? Най-лесният начин е да ме погледнете и разберете какъв съм бил аз, преди да повярвам в Него. Вместо това аз ще ви опиша, как се става приятел на Бог и как твоя живот може да се промени, като Го опознаете.
Да станете приятел на Бог, вие трябва да прогледнете (11), да се приближите близо до Него (12) със смирение и искреност.
(11) Да прогледнете или да си отворите очите, за мен е да се замислите за човешкия живот, колко е кратък и колко бързо отлита.
(12) Да се приближите близо до Бог означава, да спрем нашите мисли и в тишината и усамотението да помислим за Неговото съществуване, да помислим за Твореца на всичко. Да отделяме време за това.


Вие трябва да вървите пред Него в тишина, в Неговата светлина (13), допускайте тя да свети в тъмните места (14) на твоето съществуване.
(13) Неговата светлина – имам предвид, работата на Святия Дух, която Той върши в нас, когато сме близо до Бог чрез молитва, искайки да се родим отново.
Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. (Йоан 3:5 - прочетете цялата глава)
(14) Тъмните места на нашето съществуване са тези места, които ние не харесваме, които искаме да скрием от нас и от другите, за които никога не говорим.

Необходимо е да определиш и разпознаеш твоята духовна порочност, създадена от лоши мисли, омраза, дяволски действия, прелюбодеяния и поквара (15). Ти трябва да кажеш, че желаеш да изоставиш всички тези неща, защото те са грешни. Познай греха и го наречи с неговото собствено име (греха е нарушение на закона) (16), имайки смелост да го изложиш в молитва (17), директно към Христос, без посредници (18), без пречка или страх, заради Бог, който е истински приятел. Неговата светлина и кръвта на Исус Христос ни очисти от греха. (19)
(15) Внимавай, да не сбъркаш изкушението с греха, защото те са различни неща. Исус беше изкушаван във всичко, но не съгреши.
Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.(Евреи 4:15)
(16) Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. (1 Йоан 3:4)
(17) Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)
(18) Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайствува за нас? (Римляни 8:34)
(19) Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. (1 Йоан 1:7)


На емоционално ниво, тук няма нищо необикновено в приятелството с Бог, освен в прекратяване на болката от смъртта. (20) Преди да Го опознаете, вие сте като човек, който иска да построи къща, който търси здрава почва, но никога не намира смелост да започне работа.
(20) Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът. Но благодарение на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. (1 Кор. 15:56-57)

Когато аз открих това приятелство, видях, че там има хубава почва за мен да започна да строя, моят страх изчезна и моето неспиращо търсене на нови преживявания свърши.

Сега аз имам цел да преследвам (21), имам важна връзка да подобрявам, да допринасям в построяването на огромна и фантастична сграда. (22) Която е тялото на Исус (23), Църквата, разгледана като сбор от всички вярващи в света от всяка възраст.
(21) Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. (Ефесяни 2:10)
(22) в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище. (Ефесяни 2:22)
(23) така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас, един на друг. (Римляни 12:5)

В това приятелство има серия от разговори и споделяне.
Аз искам да споделя някои от тях с вас, чудесна реалност на опознаване на Всемогъщия и Живия Бог.

Книга: Тихият Приятел, Глава 3
The Silent Friend, Giulio Credazzi


Към Глава 2
Към Глава 4

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар