Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

петък, 10 май 2013 г.

Вие сте ново създание в Исус Христос!

Вие сте ново създание в Исус Христос!


Искам да ви насърча да знаете, че Исус Христос е Господ на вашия живот. Вие сте ново творение, ново създание, коeто никога не е съществувало преди, според 2 Кор. 5, стих 17 "ако е някой в Христа, той е ново създание." и което трябва да направите както апостол Павел в Фил. 3 стих 14, "като забравям задното и се простирам към предното", да забравите тези неща, които са зад гърба ви и да се насочите към прицелната точка.

Така че забравете за миналото, забравете за всички грешки, неправилни действия и греха през последната година. Вие сте едно ново творение, което никога не е съществувало преди. Всякакви мисли или впечатления, които идват във вас на осъждане и вина са в миналото и те са обвинения от дявола. Така че просто не му обръщайте внимание, защото той е лъжец и крадец.

Вие сте ново създание в Исус Христос. Амин!

Mel Bond - Youtube - на английски!


Благословение!
Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар