Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

събота, 27 април 2013 г.

Бог, нашият Бог! (Псалм 67:6)

Бог, нашият Бог! (Псалм 67:6)Странно е колко малко вярващите хора се възползват от духовните благословения, които Бог им дава, но е още по-странно колко малко се възползват от самия Бог. Макар Той да е "твой Бог", не прибягваш често до Него и малко искаш от Него.

Колко рядко се допитваш до Бога за съвет! Колко често тичаш след собствените си дела без да потърсиш Неговото ръководство! Когато имаш проблеми как постоянно се стремиш да ги разрешиш сам, вместо да ги хвърлиш в краката на Господа, Който може да те подкрепи!

И това не е, защото няма такава възможност, тъй като Господ казва: Аз съм ваш Бог, ела те при Мене всички, които се трудите и сте обременени, възползвайте се от Моята благодат, идвайте по-често да взимате от Моето и всеки път сте добре дошли. (Матей 11:28-30) Сам си си виновен, ако не се възползваш от богатството, което ти предлага твоят Бог.

Е, щом имаш такъв Приятел и Той те кани да взимаш от Него ежедневно, ще Го обидиш ли като откажеш? Никога няма да останеш в нужда, докато имаш Бог, при Който винаги можеш да отидеш. Никога няма да изпиташ страх или да отпаднеш, докато Бог ти помага. Иди при твоето Съкровище и вземи всичко, от което имаш нужда.

Научи това небесно умение Господ да бъде за теб всичко и във всичко. Той може да ти даде всичко, или, още по-добре, Той може да бъде за теб всичко. Нека те насърча, възползвай се често от твоя Бог. Възползвай се от Него в молитва. Ходи при Него често, защото Той е твой личен Бог.

Няма ли да се възползваш от такава голяма привилегия? Тичай при Него, разкажи Му за всичките си нужди. Възползвай се от Него постоянно чрез вяра по всяко време.

Ако се спусне тъмен облак над живота ти, употреби твоя Бог като слънце, ако някой силен враг те нападне, вземи Йехова за щит, "защото Господ Бог е слънце и щит" (Псалм 84:11) за Своя народ. Ако си изгубил пътя си в лабиринтите на живота, възползвай се от Господа като твой Пастир, защото само Той може да те заведе при зелени пасбища и тихи води.

Какъвто и да си ти, който и да си ти, не забравяй, че Бог е точно това, от което имаш нужда, Той е точно там, където е нуждата ти и може да ти даде всичко, от което се нуждаеш.

Чарлз Хадън Спърджън (1834-1892) е най-популярният проповедник в Англия през по-голямата част от втората половина на 19 век. Голямото писмено творчество на Спърджън и неговите брилянтни проповеди са широко разпространени и днес и свидетелстват за своята непреходност във времето. Класиката Сутрин и вечер от Спърджън продължава да бъде актуално ежедневно четиво и днес.

http://www.cyberspaceministry.org/Menu/bul/bul-spur.html


Няма коментари:

Публикуване на коментар