Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

понеделник, 29 февруари 2016 г.

Господи, трудно ми е да говоря с хората за Исус (Тихият Приятел - The Silent Friend)

Господи, трудно ми е да говоря с хората за Исус (Тихият Приятел - The Silent Friend)


Мнозина казват, че познават Исус, те пишат за Христос, те правят жертви, те се молят в Неговото име. Днес те го виждат в Индия, утре в Германия. Някои от тях го приемат като философ, а други като революционер или първият социалист в историята. Някои хора Го приемат като въплъщение на Бог, но много малко го приемат като личен Спасител, като изкупление за тяхната вина. Ето защо бих искал Боже, да ми кажеш за Исус.

"Исус и Аз сме едно (52). Със Святия Дух, Ние сме Божии. Ние сме три различни личности, но Ние Сме Едно Духовно Същество (53). Тази реалност сега е неразбираема за вас, но когато умът ви се промени, ще разберете напълно това (54). Въпреки това аз ще се опитам да го обясня на вас чрез един пример: Вие сте ум (душа), тяло и дух. Тези три елементи са добре дефинирани и не може да бъдат отделени, без един от тези елементи сте нищо, вие също сте.. малка "троица".


(52) Аз и Отец едно сме. (Йоан 10:30)
(53) Издигнаха единодушно глас към Бога и рекоха: Владико, Ти си Бог, Който си направил небето, земята, морето и всичко що е в тях, Ти чрез Светия Дух, говорещ чрез устата на слугата Ти, баща на Давида, си рекъл: - "Защо се разяряваха народите, И людете намисляха суети? Опълчваха се земните царе, И управниците се събираха заедно, Против Господа и против Неговия Помазаник". (Деяния 4:24-26)
(54) Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. (1 Кор. 13:12)


„Исус Христос стана плът. За кратко време Той е беше напълно Бог и човек, така идеален съюз, идеален посредник между човека и Бога (56).
Той е създател на всичко, и без Него нищо не е направено (57).
Човек сам не може да бъде спасен от Божественото осъждение (58). Всеки човек е отговорен за собствения си живот и за своите грехове (59). За всяко престъпване на закона има наказание (60).“


(55) Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви. (Йоан 1:14,18)
(56) Като имаме велик Първосвещеник Исуса, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. (Евреи 4:14)
(57) Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. (Йоан 1:3)
(58) Чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име (Исус) дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. (Деяния 4:11)
(59) А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; ... и от човека, да! от брата на всеки човек, ще изискам живота на човека. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Своя образ направи Бог човека. (Битие 9:5-6)
(60) Но ако някой съгреши с надменна ръка (не от незнание), .... той показва презрение към Господа; тоя човек ще бъде изтребен измежду людете си. (Числа 15:30)


„Аз не съм като хората, нищо не подминавам; Поради моята правда (справедливост), трябва да се осъди всяко зло действие. Нищо не може да поправи нещата. Никое човешко усилие не може да компенсира греха (61); без проливането на кръв няма опрощаване на греха (62). Това е законът, който Аз установих, правдата трябва да съществува. Ако грехът може да бъде простен без кръв, всички без разлика трябва да бъдат спасени, включително Сатана, защото той е също от моите създания, както човека е, и подлежи на осъждение. Ако това беше така, нямаше да има справедливост и злото щеше надделее; Това е точно това, което се случва в момента на земята, където правосъдието се определя от хората.
Затова Аз реших да унищожа беззаконието.“

(61) Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой. (Еф. 2:8-9)
(62) И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очиства; и без проливането на кръв няма прощение. (Евр. 9:22)


„Това, което се опитвам да кажа, е, че проливането на кръв за греха на всеки отделен човек е необходимо за Божията справедливост. Някой трябва да плати за греха на човека, за да го спаси от неизбежното осъждение (63). Някой, който не трябва да плаща за собствения си грях, който е свят и чист. (64). Исус е единственият без грях (65); Той може да плати за някой друг."
(63) Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: (Йоан 3:16)
(64) Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. Затова Христос, като влиза в света, казва: - "Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло; Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни. Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже". (Евр. 10:4-7) (65) Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. (Евр. 4:15)


„Както знаете, ако Христос не беше умрял на кръста, ако Той не беше осъден за вината ни, и ако не беше възкресен от мъртвите (66), никой не може да бъде спасен и никой не може да се нарече син на Бога днес."
(66) Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. (1 Кор. 15:16)

Господи, дори и в християнска страна като Италия, никой не изглежда да си мисли, че Ти скоро ще се върнеш (67). Но Словото Ти говори толкова ясно за завръщането Ти. (68) Страхувам се да говоря с хората за тези неща, защото аз се боя, че ще се подиграят мен, но си давам сметка, че това вече се е случило с апостолите (69). Разбирам, че това е много важно, да кажем на хората за завръщането Ти. Какво мога да направя, за да се направи това ясно във времето в което живеем сега?
(67) И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето. (Деяния 1:10-11)
(68) А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише; защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. (1 Сол. 5:1-2)
(69) Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.  Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост; а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост; ...Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците. (1 Кор. 1:19-25)


"Ако оставиш другите да ти влияят, ще станеш роб на тяхната преценка (70). Това не е нещо ново: хората не са повярвали на истината в миналото, Моето разпъването на кръста го показва, и сега нещата са дори по-лоши (71). Всичко, което хората трябва да знаят за Мен е написано в Библията.“
(70) Защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо. (1 Петър 2:19)
(71) Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. (2 Тим. 4:3-4)


„Повярвалите в Мен имат задължението да направят Моето послание за спасение известно на всички (72).
По никакъв начин Словото не може да бъде променено (73); естеството на истината не може да бъде променена, за да бъде по-приемлива за човека. Аз само изисквам Евангелието да се проповядва и Аз ще се погрижа за останалото (74).“

(72) Когато кажа на беззаконника: Непременно ще умреш; а ти не го предупредиш, и не говориш за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път та да спасиш живота му, оня беззаконник ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще изискам кръвта му. Обаче, ако предупредиш беззаконника, но той не се върне от беззаконието си и от беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си; а ти си избавил душата си. Пак, ако се върне праведникът от правдата си и извърши беззаконие, като Аз поставя препънка пред него, той ще умре; понеже ти не си го предупредил, той ще умре в греха си, и правдата, която е вършил, няма да се помни; но от твоята ръка ще изискам кръвта му. Но ако предупредиш праведника за да не съгреши, и праведникът не съгреши, той непременно ще живее, защото се е свестил; и ти си избавил душата си. (Езекиил 3:18-21)(73) Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга. (Откровение 22:18-19)
(74) Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте. И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да расте. (1 Кор. 3:6-7)


"Моето второ идване ще стане точно както е описано в Евангелието и в посланията на Новия Завет. За внимателния читател Писанието посочва, че Моето завръщане е важно за всяко човешко същество. Когато Аз се завърна да грабна светиите на моята църква (75), за цялото човечеството и по-специално за Израел, времето на трудности ще започне. (76)"
(75) Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. (1 Сол. 4:15-17)
(76) Защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има. И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят. (Матей 24:21-22)


„Моето завръщане ще бъде неочаквано и не разбрано, както стана при първото Ми идване (77).
И като преди две хиляди години, тези, които трябваше да Ме разпознаят, Ме разпънаха, за пореден път хората няма да разберат. Нищо ново няма под слънцето. (78)."

(77) А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. (Матей 24:36-39)
(78) Каквото е станало, това е, което ще стане; И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; И няма нищо ново под слънцето. (Еклесиаст 1:9)


Книга: Тихият Приятел, Глава 6
The Silent Friend, Giulio Credazzi


Към Глава 5

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар