Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

сряда, 6 април 2016 г.

Деветте смъртоносни прегръдки на сатана - Денис Уолкър (The Nine Deadly Embraces of Satan - Dennis Walker)

Деветте смъртоносни прегръдки на Сатана - Денис Уолкър (The Nine Deadly Embraces of Satan - Dennis Walker)

Името на Исус може да разчупи всяка окова! - Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. (Йоан 8:36)

Вие знаете, че Бог иска да ни екипира с всичко необходимо да вършим Неговата работа. Той иска ние да знаем стратегията на нашия враг – дяволът. Бог е призовал всеки от нас да доведем хората до познаването на Неговия Син Исус Христос. Да доведем хората до общение с Бог.
Бог знае вашите нужди и всяка нужда, която имате и Той е способен да ви я задоволи. Това означава физически нужди, здраве, просперитет, мир, духовно възобновяване. И всичко, което иска Той от нас е, да ни доведе до място, където ние ще Го познаваме по-добре, ще ходим в интимно общение с Него и каквото и да правим ще бъде използвано от Него. Бог иска да ни доведе до пълен потенциал на нашите нужди и всичко, което ни е необходимо за прогласяване на Божието царство.


Бог иска да ни екипира със знание на стратегиите на дявола, чрез които той иска да ни отдели от Бога. Всичко, което дяволът иска е да ни изолира, така че да не бъдем способни да водим хора в спасение. Ако дяволът ви ограничава да живеете в един малък кръг от вярващи хора, където се молите един друг, благославяте се един друг, той е успял. Вие имате присъствието на Бог, Неговото благословение в този малък кръг от хора и ако вие не се опитвате да излезете от него Той ще ви остави самотни.
Истината е, че вие не можете да съществувате в такава затворена среда, където водата не е течаща.
Истината е, че такава среда създава проблеми. И така е, защото някои от най-нуждаещите се хора ще ги намерите в църквата, защото те живеят в една застояла среда и техните нужди вместо да намаляват, се увеличават. Такава среда създава проблеми.

Бог иска ние да намерим нашето снабдяване, сила и нашата позиция в Бог, където ние постоянно ще бъдем използвани от Бог да направим живота на хората около нас по-добър, служейки динамично, със силата на Бог в живота им. Дали те са бездомни или хора, които са богати. А за богатите Бог казва в Откровение 3:18, че те нямат никакви нужди, но реално са бедни, нещастни и слепи:
Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш.

Бог иска да ни доведе до място където ще бъдем задоволени с нашите нужди и да ни екипира с разбиране на тези стратегии. Аз искам да ви говоря за една стратегия на врага, която пази хората заключени в робство (locked into bondage) в места на дух на бедност и депресия и вие ще разберете как да изведете тези хора от робство.
Моите разбирания са, че това е повече от една стратегия, която врага използва. Има поне три стратегии, които врага използва. Една от тях е:

1. Търсене на власт
Хората искат да бъдат силни, властни политически или икономически, да контролират обстоятелствата, да контролират хората около тях. Повечето от тези хора, които търсят власт и контрол, са били наранени в миналото, оскърбени, малтретирани. Те се стремят към власт, търсят власт, защото си мислят, че ако имат власт по този начин ще избягнат тези наранявания от миналото. Но истината е, че това е измамно, лъжливо (deceptive). Стратегията, която врагът се опитва да даде на тези хора е власт, като мислят, че така ще се предпазят, но се случва точно обратното. Търсенето на властта от дявола, води те да отварят себе си към всякакъв вид неща.

Освен търсенето на власт, друго подобно е търсенето на удоволствия. Специално при младите хора започват изкушенията, съблазните.

2. Търсене на удоволствия – Съблазни, изкушения
(Съблазън = хващам се в капан, препъвам се)
Дяволът се опитва да съблазни младите хора. Слага пред тях всякакви видове удоволствия, които този живот може да им предложи. Не казвай не, всичко е удоволствие, не отказвай нищо, всичко е добро. Бог е направил всичко за теб. Всички видове измами с които да накара хората да търсят удоволствия. Но удоволствието от греха е временно и донася наказание от много проблеми. Хората са доведени до робство, до окови да търсят удоволствия.

3. Търсене на отмъщение – Quest for Vengeance
Хора, които искат да бъдат прави, да не се чувстват загубили. Поради собствената си гордост, много хора търсят отплата. И това става много често, когато прегърнем обидата или оскърблението - embracing of offense.

Embracing of offense:
1. Въвличане в незаконно действие, акт
2. Прегръщане на: раздразнение или недоволство, предизвикано от една предполагаема обида или пренебрежение към себе си или нечии стандарти или принципи.

https://www.google.ca/search?q=offense+meaning&rlz=1C1LENP_enCA503CA503&oq=offense+meaning&aqs=chrome..69i57j0l5.1181j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Или най-общо – лошо поведение.

Това е поучение, което наричам деветте смъртоносни прегръдки.
Това поучение го получих, когато прекарах време в моята палатка. Може би знаете моята история, преди няколко години аз започнах да прекарвам време с Бог в една малка палатка със слушалки на ушите и слушащ тиха музика, отделен от света. Аз прекарах много часове с Бог в тази палатка. Имаше време когато заспивах и в началото не се чувствах добре като ставаше това. Спомнях си какво казваше Исус на учениците. Пак ли сте задремали, не можахте ли да стоите будни малко време и да бдите с мен. Бог ми говори и ме подсети как учениците бяха в лодката и имаше буря и лодката потъваше и Исус беше заспал. Той ми каза, даже и да спиш аз ще продължа да ти говоря и ще бъдеш в моето присъствие. И така аз задремах и имах сън. В съня Бог ми проговори за деветте стратегии с които Сатана (дяволът) заблуждава и води до разруха хората. Събудих се и започнах да записвам всичко. Цялата стратегия на дявола, как той се опитва да хване хората в капан и да ги доведе до разрушение чрез тези девет смъртоносни прегръдки.

Прегръщане на лошо поведение (Embracing of offense)
Ние срещаме християни в църквата които са хванати в капан чрез осъждение. В някои църкви намираме основната среда е накърнени чувства, хората са обиждани или обиждащи (trapped into offense – хванати в капана на греха). Те са обиждани или обиждащи, или са обидни спрямо себе си, самообвиняват се. Те живеят с тези чувства, носят ги със себе си. Бог почна да ми показва тези девет прегръдки в една последователност. Тези девет прегръдки идват когато прегърнем недоволството, осъждението или обвинението (embracing of offense). Вие знаете, че Библията говори за това, да не се одумваме, да не съдим един друг, да не осъждаме.
Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.  Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си? (Яков 4:11-12)

Това което е забранено на християните е, да съдим някой друг, или да осъждаме другия. Не съди! - Библията го казва изрично, много ясно. Не съди! И ние попадаме в това много често, отново и отново. Какво става когато правим това, вътре в нас се оформя мнение за другия, започваме да го осъждаме. Това даже преминава в наказание, като – аз ще го отрежа, ще го отбягвам, няма да говоря с него, няма да общувам с него, поради това което се е случило между него и теб (или поради някакво друго обвинение, което имаме даже срещу някой, който не сме го виждали отдавна или даже не го познаваме, но сме чували нещо за него).

Накратко за деветте прегръдки:
1. Дух на тормоз - Spirit of offense
Следствието от този дух е тормоз, затова е наречен така, но причина е непростителност, както е обяснено в Матей 18:34 стих – който не прощава ще бъде предаден на мъчителите си, за бъде изтезаван, докато изплати дълга си.
Дух на тормоз може да дойде вследствие на погрешни действия и деяния във физическата или духовна сфера.

Пак в Матей 18:28 се казва: Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш. Тук виждаме, че този човек не само има дух на непростителност, но е обхванат и от насилие (хвана го и го душеше) и алчност.
По-долу ще намерите повече обяснение и какво действие и поведение може да предизвика този дух на тормоз.

Какво означава думата? - offense
1.незаконно, незаконен акт, престъпление, злодеяние, нарушение
2.прикривам, маскирам, засягам, накърнявам някого
Лоши, болни, зли или негативни чувства или лошо поведение - разсърдване, враждебност, отвращение, антипатия, раздразнение, яд, гняв, негодувание, възмущение от някого, нервиране, вбесяване, неодобрение, досада, неудоволствие.
(от блога)

Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. (1 Йоан 3:15)
Какво е омраза?: чувство на интензивна или страстна неприязън, ненавист, отвращение, антипатия, противност, жлъчност (към някого). Омразата носи наказание и това предизвиква този дух на тормоз, мъчение или изтезание.
Тълковен речник: Чувство на силна вражда; ненавист.
Синонимен речник: ненавист, злоба, вражда, враждебност, неприязън, озлобение, жлъч, жлъчност, злост, отвращение, антипатия, гняв, завист, зложелателство, мъст.


Как може да победим омразата? Словото на Бог казва, само с любов!
Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,
Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
Любовта никога не отпада. (1 Кор. 13:4-8)


Исус казва, че съблазните ще дойдат!
Тогава Исус им казва: Вие всички ще се съблазните (гръцки - skandalisthēsesthe - ще отпаднете, ще се обезверите) в Мене тая нощ, защото е писано: "Ще поразя пастира; и овцете на стадото ще се разпръснат". (Матей 26:31)
Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните;
(гръцки - skandalōn – препънки, уловки, изкушения водещи до грях) но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда! (Матей 18:7)

(Матей 26:31-35) Неправилното самочувствие, като това на Петър, е първата стъпка към отпадане. Има склонност във всеки от нас, да бъдем самоуверени. Но тези, които отпадат най-лесно са тези, които са най-уверени в себе си. Тези, които мислят, че са най-сигурни, те отпадат най-бързо. Сатана се стреми да ни води активно в такава заблуда; те са на разстояние от гарда си: Бог ги оставя да уповават на себе си, за да ги смири.
http://biblehub.com/greek/4625.htm

2. Дух на внушение (погрешно тълкуване или или грешно самообяснение) - Spirit of re-interpretation
Когато говорите с някой, неговия отговор е много далеч от това, което вие сте казали (или не може да ви разбере или схване за какво става въпрос). Сякаш минава през филтър и се ре-интерпретира (интерпретира се по друг начин) и ви казва аз не виждам това.
Една жена ми казва: Ти трябва да ги коригираш. Те не ме обичат. Като дойдат близо до мен, аз го чувствам. Те ме мразят, аз го чувствам. Днес те не ми казаха здравей. Аз дойдох на църква и те не ме поздравиха. А, ти каза ли им? Не. Аз няма да ги поздравя, ако те не ме поздравят.
Нещо нередно има в това. Мисленето е едно и също и повтарящо се. Създаваме си погрешно мнение за някой или за хора, какво мислят или чувстват за нас.

Този дух дава погрешна интерпретация на какво някой мисли или чувства (за вас или някой друг). Знаете ли какво казва Библията: никой не знае какво има в сърцето на човека, освен Бог. Всеки път когато имате мисли в главата си или сърцето си за някой, които се опитват да интерпретират (обяснят), да ви дават идея какво е в човека, това е дух. Това е дух на погрешна интерпретация, изкривява нещата и създава повече настройване срещу този човек. Когато ние прегърнем тази съблазън на накърнени чувства, врагът казва, имам основа да градя вече. Така той създава атмосфера на обиденост и настройване и създава още повече настройване срещу други хора (припомняне и на минали случки, които сме забравили, например със съвсем други хора). Това просто започва да тече като поток.
И ако някой каже още нещо за нас това създава още повече настройване срещу различни хора. Отново и отново, докато стане в нас едно запълване с настройване срещу други хора в живота ни, което започва да ни контролира.

3. Дух на обвинение и осъждане - Spirit of accusation and judgment
Това внезапно става, поражда се във вас обвинение срещу някой. Когато говорите с някой вие без да искате, без да желаете от устата ви излизат думи с които обвинявате човека с който говорите. (Това се поражда първо в сърцето и когато видим човека, без да искаме казваме това което сме си мислили за него). И без да искаме ние се намираме в положение на обвинение срещу човека.
Задава ме си въпроса: Знаеш ли какво той направи срещу мен?
Кой в Библията се нарича Обвинител? Това е дяволът. Никъде в Словото не можем да намерим къде Бог ни кара да обвиняваме или да се съдим един друг.
Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си? (Яков 4:11)
Така ние ставаме част от плана на дявола, да се обвиняваме един друг.

4. Дух на огорчение - Spirit of Bitterness
Как да познаем, че е дух на горчивина, разочарование? Когато ние сме толкова наранени, че всеки път когато мислим за това, ние се нараняваме повече и повече. Всеки път когато мислим за този човек или как ни е наранил ние освобождаваме болка от тази ситуация, това е горчивина. Библията казва, където корена на горчивина изникне, осквернява много хора.
И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него. (Евреи 12:15)

Оплакването е горчив корен!
И ако някой от нас влезе в такова състояние, той става горчив извор за другите около него и заразява другите с тази горчивина. Колко от вас са изпадали в това състояние. Аз ще ви призная, бил съм. И след като съм казал тези думи, Святият Дух ме е коригирал: Виж само какво излезе от твоите уста. И аз се връщам при човека му казвам: Моля ти се прости ми.
Това е все едно образно да повърнете върху някой. Точно това, което казва Словото, да опетните другите. Духът на горчивина започва да се излива от вас. Врагът използва това да зарази другите хора, като вирус. Ако вие излеете горчивината си на някой друг, те започват да я приемат и се заразяват със същия дух. Затова Бог не иска да се оплаквате, не изливайте всичко това на някой друг, това е като помия.

Оплакването или недоволството е една пречка в живота ни и то пречка за Божията благодат. Оплакването не е от Бог, не е срещу някой друг, а е срещу Бог.
Израилтяните се оплакваха, на Мойсей и Аарон, когато бяха в пустинята, че им е било по-добре в Египет, където са яли хляб и месо до насита. Мойсей им каза:
Ще видите, когато Господ ви даде довечера месо да ядете, и на утринта хляб до ситост; понеже Господ чу роптанията ви против Него. Защото що сме ние?  Роптанията ви не са против нас, а против Господа. (Изход 16:8)

Нашето оплакване или недоволство трябва да го предадем на Бог, за да не ни обременява и загубим мира си.
Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)

Какво става понякога в църквата, всеки път когато имате оплакване отивате при пастора и му казвате, това е все също да му носите боклук. Поради това много пастори се разболяват. Физически болни, болни от решаване на такива проблеми, защото хората смятат, че трябва да кажат всичко на пастора. Те не са затова. Те са да ви учат на Божието слово, да ви учат на истината и да ходите в истината и да живеете в истината. Затова са пасторите. Те не са служба за приемане на оплаквания. Ако имате оплаквания, доверете се на Бог, кажете Му всичко на Него. Той е единствен, който може да се справи с вашите оплаквания и по начин по който трябва. Бог е светлина в тъмнината. Вашите оплаквания са тъмнина.
Ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях. (1 Йоан 1:14-15)
Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. (1 Йоан 3:7)
Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност. От това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него. (1 Йоан 3:18-19)


Области на тъмнина, които изплуват на повърхността и ако излеете тази тъмнина на тях, тя ги завладява и тях. Заразявате ги. Не го правете това. Изкажете всичко на Бог. Понякога ние търсим потвърждение на това което мислим и казваме. Спрете! На нас не ни трябва потвърждение от силите на злото (дявола). Ако вие сте на място, където има проблеми и вие не трябва да бъдете там, Бог ще ви махне от там или ще махне хората, които създават проблеми. Просто трябва да се молим за хората, а не да ги обвиняваме. Ако отнесем оплакванията си към Него, Той ще ни каже какво най-правилно да направим. Понякога правилната реакция е да напуснете. Вие принадлежите на Бог, Той ще ви премести там, където трябва да бъдете, но не трябва да изливате оплакванията си на другите хора.

Това са първите четири прегръдки от деветте и те са базирани на нашата воля. Те са дух на огорчение, дух на внушение, дух на обвинение и недоволство и дух на тормоз (следствие от непростителност). И вие решавате, аз ще ги прегърна - дух на огорчение, дух на внушение, дух на обвинение и недоволство и дух на тормоз (следствие от непростителност). Какво става след това, други пет духа идват поради това, че сте прегърнали (съгласили сте се) с тези четири и те ще дойдат без ваше разрешение. Те имат право да дойдат във вас.
Ще ви дам следващите пет духа да разберете дали някои от тях работи във вас или дали виждате да работят в някои хора около вас.

5. Дух на измама – Spirit of deception
Разбирането ви на Божието слово, разбирането ви на истината в Библията, или кой Бог е или даже кои сте вие се изкривява, отклонява се от истината. Библията казва, вие трябва да знаете истината и истината ще ви направи свободни.
И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Част от стратегията на дявола е да изкриви истината. Има няколко начина да се изкриви истината или да се направи като лъжа. Единият от тях е да се промени или преиначи така че да не е повече истина, а изкривяване на истината. Другият начин е да се преувеличи, така че да стане, не вече истина, а лъжа. Вие може да имате разбиране на благодатта на Бог, базирана на истината. Също знаете ли, че благодатта на Бог може толкова да бъде преувеличена в грешна посока, че да премине границата, като например, няма значение какво казвате, какво правите, Божията благодат ще ви покрие, ще бъде на вас. Бог ви обича толкова много, можеш да съгрешиш, това няма значение. Това е изкривяване и преувеличаване на истината. Благодатта е преувеличена толкова много, че не е повече част от истината.

Как истината работи?
Истината е като колело и елементите на истината са част на колелото. Различните истини са като спиците на колелото. Центърът е истината и всичко е концентрирано в Исус Христос. Всяка истина ни довежда до Христос. Той е абсолютната истина на това колело. Всяка индивидуална истина е центрирана към центъра – Христос. Всяка истина е балансирана от другата страна. Например, добротата на Бог и благодатта са балансирани с справедливостта на Бог и правдата на Бог. Грехът не може да съществува в Неговото присъствие. Той е любещ Бог, но Той е Бог, който ще съди. Това са две противоположни истини, които балансират истината. Има и още една част на истината, това е рамката на колелото, това границата на истината. Всяка истина има граница определена от Бог. Ако вие отнемете една спица от истината, колелото не може да функционира. И така истината е балансирана в центъра, където е Христос и има граница. Винаги погледа ни трябва да бъде към Библията, към истините в нея и тези, които ги балансират и в крайна сметка ни водят до Христос и илюстрират кой е Той.
Какво иска дяволът? - да изкриви истината, за да не може истината да ни направи свободни и да вървим към ямата на разочарованието, поробени в робство от врага.
Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века. (1 Йоан 2:17)

6. Дух на страх и депресия – Spirit of fear and depression
Хората постепенно поемат пътя надолу с духа на отхвърляне, игнориране, незачитане и стигат до моменти на депресия. Един начин да разпознаете депресията е да почувствате липса на енергия, сутрин се събуждате и не ви се става. За това може да има и някои физически причини. Заедно с депресията може да чувстване необясним, неприятен страх идващ на вас. Чудите се откъде е, но този дух на страх идва с духа на тормоз (следствие от отхвърляне, незачитане, игнориране, недоволство, обиждане и т.н.).

В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта. (1 Йоан 4:18)
Страхът носи в себе си наказание, поради духа на тормоз или мъчение, следствие от неправилно поведение. (прочетете по-горе)

7. Дух на пристрастеност, принуда; натрапчивост, непреодолим импулс; обсебен, завладян (фикс идея) -The embrace of addiction, compulsion and obsession
Всички видове на пристрастеност, принуда, натиск, натрапчиви идеи. Място на пристрастеност където сте тласнати и манипулирани по начин, по който вие даже не желаете. Имате пристрастеност и вие не знаете какво да правите.
Пристрастеност – към неща, като алкохол, наркотици, цигари, също към порнография. Към неща, които ви стимулират да живеете и не можете да спрете да ги вършите. Вие не желаете да ги вършите, но вие продължавате, те ви тласкат. Нещо което ви държи здраво. Това е дух на пристрастяване, който ви държи в робство.
Обсебен към някого, към неща - Obsession
Имахме случай с една жена омъжена, но обсебена към друг мъж. Тя знаела че трябва да се ожени за този, другия мъж. Напуска мъжа си, разваля брака си, защото тя става обсебена от идеята, че трябвало да се омъжи за другия мъж. Когато те планират да се оженят, той се оказва хомосексуалист. Това е случай от действителния живот.
Неконтролируеми действия - Compulsion
Знаете, миенето на ръцете е добре, но ако ги миете докато започнат да кървят не е добре. Повтарящи се действия, например поста (гладуването) е добре, но ако вие постите докато повредите тялото си, това не е повече добре. Това е възможно да се дължи на отхвърляне в миналото, което ви държи в робство. Страст към храна. Неконтролируемото системно преяждане (хиперфагия) - имаме непрестанно чувство на глад и желание за ядене.

8. Дух на контрол
Този дух иска да ви контролира, да контролира живота ви, мислите ви, иска да контролира чрез вас други хора. Този контрол може да бъде по различни начини, например, чрез страх. Живели ли сте с някой в страх от насилие, избухливост, несдържаност, че трябва да правите точно тези неща или да не правите точно тези неща.
Друг начин е когато някой в семейството ви стане безсилен, болен. Той се опитва да манипулира останалите, ако не направите това, може да получа инфаркт, ако не направите това аз ще се разболея много и ще умря. Вие ще бъдете причината. Това е контрол също. Това се основава на страх.
(Налагане на мнение или виждане за хора или неща)

9. Потискане на личността ви - Suppression of your personality
Когато човек има дух на друга идентичност и която се опитва да се проявява и да потиска кой е той като личност. Когато говорите с някой, вместо него ви отговаря този дух.

И така ситуацията не изглежда много добре, но аз имам добри новини за вас. Бог ми говори за тези девет прегръдки и ми каза, когато заставаме срещу тези девет духове, ако оперират в нас или в хората около нас, не заставаме срещу най-лошия от тях, не заставаме срещу последните пет, а срещу първите четири, които са по волята на личността или по волята на този в който са. Той (тя) или те са взели решение да прегърнат тези духове или да ги приемат и те трябва да вземат решение да отхвърлят тези духове. И когато направят това, другите пет ще отпаднат (ще напуснат) от само себе си и ще бъдете свободни. Това е решението, което ви дава Бог и отново ще бъдете свободни и ще се радвате на живота, който имаме от Бог.

Ще ви дам илюстрация на това, когато бях в една църква и се молих за изцеление. Бог ми даде откровение за една жена – видях как Той си слага ръцете на очите й и аз направих точно това и тя беше изцелена моментално от катаракт (перде) на очите. Това видя жената, която беше до нея и си помисли, че и при нея ще стане това мигновено изцеление. Тя имаше болки във врата и гърба от години. Когато тя ми каза, че иска Бог да изцели гърба й, аз получих слово на знание от Бог: Тя трябва да прости на съпруга си. И аз й казах, че трябва да прости на съпруга си. Питах: „Какво ти е направил съпруга ти, заради което ти трябва да му простиш?“ В този момент тя беше като заслепена от болка. Понякога е трудно да служиш на такива хора, просто виждаш, че вместо да става по-добре, става по-зле. Но аз знаех, че това е демоничен дух, който я атакува и държи в робство. Тя започна да плаче от болка с ръце на лицето.
В тази ситуация, аз попитах Бог: „Какво да правя?“ И Той ми каза: Хвани ръцете й, отдалечи ги от лицето и й кажи: „Ако ти не искаш да направиш това, Аз ще те оставя, така както си. Тя изглеждаше в много по-лошо състояние сега, отколкото преди“.
Аз й го казах това и тя се съгласи: „Искам да бъда свободна от тази болка“. Погледни ме й казах, фокусирай се и ми кажи какво ти направи твоя съпруг, че не искаш да му простиш. Доста трудно тя проговори: „Моят съпруг ме напусна, когато децата бяха малки и оттогава не съм го виждала и затова аз не искам да му простя.“
Ако ти не му простиш, ти ще продължиш с тази болка до края на живота си.

Ти имаш много неправилна концепция, какво означава да простиш на някого (прощаване). Прощаването не означава, че ти се съгласяваш с това, което са ти направили. Прошката не означава това. Думата прощавам, означава, че ти предаваш нещо, освобождаваш се. Пак, прощаването не означава, че ти се съгласяваш с това, което са ти направили и казваш добре и го приемаш. Прощаването означава, че ти го предаваш горе, на Бога, който има власт и авторитет. Ти предаваш това в ръцете на Този, в който е Единствения (Бог) с истинен и правдив съдия. Библията казва, ние да не осъждаме, защото има Един, който ще съди.
И така, прощаването не означава, че ти се съгласяваш с това, което са ти направили, просто забрави, не говори за това. Това не е въобще така.
Това, което означава е, ти освобождаваш този човек от това, което ти е направил и го предаваш в ръцете на Един справедлив Съдия, Който е, Този, който ще съди.

И това е, което й казах: Ще предадеш ли, каквото ти е направил съпруга ти на Един справедлив Съдия?
Тя отговори: Ще направя това.

Бог ме води, как да се моля за тези хора и аз искам да ви го покажа. Сложете си ръцете като шепи пред вас. Извадете това, което е в сърцето ви (представяте си) и го сложете в шепите. Бог ми каза: Извади това което е в сърцето й и го сложи в шепите. И аз започнах да се моля за тази жена с ръце сложени пред нея като шепи: Аз изваждам от сърцето ти този човек, който ти е причинил разочарование и горчивина и го слагам в твоите шепи. Аз изваждам това чувство на изоставеност и го слагам в шепите ти. Бог ми разкри още неща за нея, че тя е страдала твърде много докато ги отгледа. В този момент тя започна да плаче много. Продължих молитвата: Изваждам това отхвърляне на децата и го слагам в шепите ти. Сега те моля да повториш тази молитва на глас:
Боже, аз не съм съдия. Ти си Единствения и правдив Съдия! Аз ти давам всички тези хора, които са ми причинили разочарование и огорчение в живота.
В момента в който го каза това и освободи на Бог, болките в гърба и врата моментално изчезнаха. Тя започна да си движи гърба и врата свободно.
Тя предаде на Бог всичко, което беше оскърбително за нея.


Трябва да знаете, че ако ние прегърнем този дух на непростителност, той не само ще ни докара чувство на разочарование, горчивина, които ще ни владеят (тормозят), но това ще доведе до болести, финансови проблеми, от лоши проблеми до още по-лоши, ако ние задържим тези негативни чувства във нас. Тя предаде всичко на Бог и беше моментално освободена от болката. И аз й казах, че утре като се събудиш ще откриеш и още много области от живота си в които ще бъдеш свободна.
На следващата сутрин дойде рано при мен и ми каза: Когато се събудих сутринта, установих че челюстта ми е съвършено наместена. Преди това чувствах изместване и не можех да я затварям правилно. Казах й още, че ти отсега нататък, ще бъдеш благословена и финансово, това което е било задържано от тебе от години, поради този дух на непростителност.

Вие трябва да разберете тези девет смъртоносни прегръдки, които могат да навлязат в живота на човека и да го водят към робство. Но Бог може да ви помогне да се освободите от тези духове, като предадете на Него всичко, което ви тормози в сърцето ви.
В Библията се говори за това в Матей, глава 18 за длъжника, на който господаря му прощава дълговете, а той отказва да прости на своите длъжници дълговете, които са много по-малко в сравнение на неговите, които са опростени.
Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестив слуга, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докато изплати целия дълг. (Матей 18:32-34)
Последният стих на глава 18 казва: Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. (Матей 18:35)

Вие трябва да разберете, че този който не прощава ще бъде хвърлен в тъмницата и ще бъде предаден на мъчителите и изтезаван и тормозен. Това означава, че този който не прощава, се предава на мъчителите, това са тези духове за които говорихме, и те тормозят човека.

Какво се случва, често хората прегръщат обидата и гледат да си отплатят: „Ти ме нарани толкова много, но аз ще ти дам да пиеш отрова.“ Това въобще не е правилно! Това ви слага в ръцете на врага с вашия отговор, като задържите обидата.

Ние сме свидетели на много хора, освободени от дух на непростителност, които са били изцелени от най-различни болести, включително ракови заболявания.
Имахме случай с една жена за която се молихме. Тя имаше 39 тумора в корема си. Минала е през всички химиотерапии без никакъв успех и лекарите са й казали, че могат само да наблюдават растежа на туморите. Като последна надежда, тя дойде в църквата и Бог ни показа, чрез откровение на Духа, че дух на смърт се е прикрепил към нея още когато е била в утробата на майка си. Бог ни даде думата: „Аборт“. Нейният баща е ритнал майка й в корема, когато е била бременна, да абортира бебето. И майката в последствие е проклела детето, като е казала: „По-добре да те бях абортирала, когато баща ти ме ритна в корема“. Този дух се е прикрепил към нея, но главната причина е че тя по-късно в живота си е прегърнала дух на непростителност в отношенията с майка си и баща си. Това, което направихме е, да освободим всичко на Бог. Ние освободихме тази непростителност на Бог. Присъствието на Бог дойде в стаята, като едно тежко одеяло, което ни покри.
След това тя отиде на преглед в болницата. Направили са й сканиране, не са открили нищо, правят й още веднъж и пак не откриват следа от туморите. Бог я освободи и това всичко стана, поради това, че тя се освободи от този дух на непростителност (дух на тормоз).

Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. (Матей 6:14-15)

https://www.youtube.com/watch?v=Wr1k1NAK7jo


Как да се освободите, ако се чувствате в плен на някои от посочените духове по-горе и в следствие на това боледувате от дълго време от неизлечими болести? Това е лесно и можете да го направите сами. Ако не сте приели Исус за Спасител, приемете го, като кажете тези думи на глас:
Молитва: Боже, аз заставам сега пред Теб и с цялото си сърце приемам Исус Христос за мой Спасител. Аз вярвам, че Той проля кръвта Си на кръста за моите прегрешения. Боже прости ми всичко, което съм съгрешил(а) пред Теб. Аз вярвам във възкресението на Исус Христос на третия ден. Благодаря Ти, Боже, че ми прости всичко и за Святия Дух, който дойде в мен. Отсега нататък обещавам да не Ти съгрешавам и да чета словото Ти и да се поучавам всеки ден от него. Амин!

Молитва за освобождение:
Боже, аз идвам при Теб, защото нямам при кой да отида. Ти имаш думи на вечен живот. Аз изваждам всичко, което ми пречи в сърцето, всички негативни чувства Изброявате ги: ... (Това, което сте го разпознали, че ви тормози го изреждате тук. Например непростителност, разочарование, горчивина, оплакване, недоволство, осъждение, обидчивост и т.н.) Всичко това Боже, аз го давам на Теб, Ти го вземи и ме освободи. Аз не искам да живея повече с тези негативни чувства в сърцето си и ги предавам на Теб.
Ти си казал: Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)
Аз искам Твоя мир, Твоето бреме, защото е леко да се носи, затова ти предавам всичко, което не е от Теб. Защото Ти си казал:
Ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. (Матей 6:14-15)
Благодаря Ти Боже, че ме освободи и сега имам Христовия мир.В името на Исус се моля. Амин!

Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. (Филипяни 4:6-7)

Благодарете за всичко на Бог, за живота, който ви дава всеки ден. Научете наизуст молитвата, Отче наш... в Матей 6:9 и я казвайте всеки ден по няколко пъти.
Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин!


Намерете си съвременен превод на Новия завет и четете всеки ден, като начало един час сутрин и вечер. Вярвайте и се поучавайте от всичко каквото пише, защото, това е Слово от Бог и то е живот за вас. Исус казва:
Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. (Йоан 6:63)
Това слово ще дава живот на тялото ви и всеки ден ще се чувствате по-добре.
Внимавайте какви думи излизат от устата ви. Те може да са благословение или проклятие. От думите ще се оправдаеш и от думите ще се осъдиш. (Матей 12:37)
Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека. А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека. Защото от сърцето произхождат зли помисли, хули .... Тия са нещата, които оскверняват човека. (Матей 15:11,19-20)


Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар