Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

понеделник, 18 април 2011 г.

Ще насища душата ти...

Ще насища душата ти...

Душата се нуждае от толкова много от внимание, както тялото. Тя се нуждае от духовна връзка и общуване с Бог. Тя се нуждае от преклонение, спокойствие и медитация (размишление). Ако душата не бъде хранена и задоволявана всеки ден, тя става слаба и изсушена.
Много хора се обръщат към алкохола, като се опитват да удавят вика и копнежа на душата. Някои се отиват към нов сексуален експеримент. Други се опитват да успокоят копнежа на душата си по свои си начини.

Нищо освен Бог не може да задоволи напълно копнежа на душата, защото тя е създадена за Бог и без Бог е незадоволена и е в един постоянен вътрешен тормоз.
Първата стъпка към Бог е да приемем като факт нашата духовна бедност. Бедните по дух не оценяват стойностите нa живота в земни богатства, които в един момент се губят, а във вечното, което не избледнява и устоява завинаги. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. (Матей 5:3)
Мъдър е този, който открито признава необходимостта (нуждата) от духовното богатство, т.е. връзката с Бог и със смирение сърцето му откликва към Бог: Господи, бъди милостив към мен, грешника.
На тези, които се обърнат към Него, Бог обещава: ще им дам венец вместо пепел, масло на радост - вместо плач, облекло за хваление - вместо унил дух, за да се наричат дървета на правдата, насадени от Господа за Негова прослава. (Исая 61:3)

Молитва: Като се обърна към Теб, Господи и Спасителю, терзанията на душата ми изчезват, защото Ти ме задоволяваш с нестихваща радост, не ме оставяш в нужда, при тихи води ме завеждаш и освежаваш душата ми. (Псалм 23:2-3) Амин!

По тема от Били Греъм (Day by Day with Billy Graham)

Благословение! 
Пламен Шоповhttp://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар