Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

четвъртък, 14 април 2011 г.

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг. Глава 2 Ден 2.

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг


Плана на Бог в сравнение с нашия план
Кой изведе децата на Израел от Египет? Мойсей или Бог? Бог го направи. Бог избра Мойсей за общение със себе си, така че Той—Бог—можа да освободи Израел. Направили Мойсей опити със собствени усилия да постигне нещо за своя народ? Да.

В
Изход 2:11-15
Разбери, че каквото Бог иска да направи там където ти си е по-важно от това да кажеш на Бог, какво ти искаш да направиш.
"А във времето когато Моисей порасна, излезе при братята си и гледаше теглилата им. И видя някой си египтянин, че биеше един евреин, един от братята му; и като поразгледа насам натам и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка. Излезе и на другия ден, и ето, двама евреи се спречкаха; и каза на обидника: Защо биеш другаря си? А той рече: Кой те постави началник и съдия над нас? Искаш ли и мене да убиеш, както уби египтянина? Тогава Моисей се уплаши и си каза: Явно е, че това нещо стана известно. А като чу това Фараон, търсеше случай да убие Моисея; но Моисей побягна от Фараоновото лице и се засели в Мадиамската земя. И седна до един кладенец."

Мойсей започна да предлага себе си в услуга на своите хора. Какво щеше да се случи, ако Мойсей се беше опитал да изведе децата на Израел със собствени сили? Хиляди и хиляди щяха да бъдат изклани. Мойсей се опита да промени нещата със собствени усилия и това му коства четиридесет години на изгнание като овчар (и да преориентира своя живот към Бога).
Koгато Бог освободи децата на Израел, колко бяха загубени? Нито един. По време на това Бог даже водеше египтяните да дадат на израелтяните злато, сребро и дрехи. Египет беше обран и египетската армия разбита, а израелтяните не загубиха нито един човек.

Защо ние не осъзнаем, че е винаги най-добре да вършим неща според Божията воля? Ние причиняваме някои от корабокрушенията и разрушенията в нашите църкви, защото ние имаме план. Ние вкарваме в действие този план и правим само това, което е възможно. Бог (Исус ) е глава на тялото - църквата. О, ние тогава ще открием разликата, когато позволим Бог да бъде глава на тялото. Ние ще постигнем повече за шест месеца отколкото можем да направим за Него 60 години без Него.

Пътят на Господа
Прочетете следният пасаж и потърсете Божият отговор за тези, които не следват Неговият път. След това отговорете на въпросите, които следват.
Пс. 81:10-12
"Аз съм Господ твоят Бог. Който те възведох из Египетската земя; Отвори широко устата си, и ще ги изпълня. Но людете Ми не послушаха гласа Ми; Израил не Ме искаше. Затова ги оставих да вървят по упорството на сърцето си, За да ходят по своите си намерения." 


1. Какво Бог беше вече направил за Израел?
_____________________________
2. Какво Бог обеща на своите хора?
_____________________________
3. Как неговите хора отговориха?
_____________________________
4. Какво Бог направи?
_____________________________

Сега прочетете следните стихове и вижте, кое може да е истина за Израел. Тогава отговорете на въпроса, който следва.
Пс. 81:13-14
Дано Ме бяха слушали людете Ми, Да беше ходил Израил по Моите пътища! Скоро бих покорил неприятелите им, И срещу противниците им бих обърнал ръката Си.


5. Какво можеше да стане, ако Израел беше послушал и последвал Бог?
____________________________
Намерете в Библията и прочетете Евреи 3:7-19. Отговорете на въпроса.
6. Защо на децата на Израел беше отказано да влязат в обещаната земя?
____________________________
Ние сме служители и ние трябва да коригираме нашият живот според това което Бог иска да направи.
Ние коригираме живота си според Бог, така че Той да може чрез нас да направи това, което Той иска. Бог не ни е слуга да коригира плана си според нашият план. Ние сме Негови слуги и ние трябва да коригираме живота си според това, което, Той иска да направи. Ако ние не се подчиним, Бог ни оставя да следваме нашите собствени планове (или измислици). В следването на тях, обаче ние никога няма да изпитаме какво Бог чака и иска да направим за Него или чрез нас за другите.
Израел беше изведен от Египет с много знамения и чудеса. Не бихте ли помислили, че те можеха да се доверят на Бог за всичко? Когато те достигнаха до обещаната земя, те не повярваха, че Бог ще им даде обещаната земя. Поради това те прекараха следващите 40 години скитащи в пустинята. В Псалм 81, Бог припомня на Израел, че Той ще овладее техните противници бързо, ако те следват Неговите планове, а не своите.

Помисли и отговори на следните въпроси:
1. Променял ли се е Бог по начина, по който работи със своите хора, за да изпълни своите планове и цели?
___________________________
2. Ще следвате ли своите планове и да скитате в духовната пустиня или ще следвате пътя на Бог и да влезете бързо в обещаната духовна земя?
___________________________
Вие се нуждаете да знаете какво Бог иска да направи.
Една година лидерите на деноминацията дойдоха до Ванкувър да обсъждат дългосрочни планове за наблягане върху неща, които ние бяхме планирали в рамките на града. Хора от различни представителства щяха да работят с нас за постигането на чудесни неща. Но, в ума си аз се питах, “Но какво, ако Бог извика нашата нация на присъда (ако дойде осъдителния ден) преди това време?”. Аз реализирах, колко много се нуждая да зная какво Бог е имал предвид за Ванкувър. Планиране на това, което аз се искам да направя в бъдещето може да бъде напълно неуместно.

Когато Бог вика пророците, Той често има двойно съобщение. Първото желание на Бог е “Кажи на хората да се върнат при мен. ”Ако хората не отговорят, те следва да чуят второто съобщение: “Кажи им да знаят, че те са много близо до осъждане, което никога не е било.” Думите на Бог към пророка са били като, “ Кажи на хората: Това е което съм направил. Това е което Аз ще направя сега. Това е каквото Аз ще извърша. Кажи им да отговорят.”

Мислите ли, че е било важно пророците да разберат, какво Бог иска да направи? Когато Бог е готов да докара ужасна присъда на Йерусалим и да унищожи целият град, важно ли е да се знае какво Бог иска да направи.? Разбира се!

Колко вие е близка мисълта, че е вашата страна е близо до присъда от Бог? Отбележете само един отговор.
___ 1. Аз не вярвам, че Бог ще докара осъждане на моята страна.
___ 2. Аз вярвам че, Божието осъждане много далеч.
___ 3. Аз не мога да разбера защо Бог се бави толкова дълго. Аз вярвам, че ние сме на границата на голямо осъждане от Бог.
___ 4. Аз вярвам, че ние вече понасяме дисциплинарно наказание, като това описано в Исая 5:1-7.
___ 5. Аз вярвам, че ние вече сме понесли Божието осъждане.

Какво доказателство вие можете да приложите за да подкрепите отговора си?
____________________________
Какъв ефект упражнява твоето вярване в начина по който живееш?
____________________________
В групова сесия вие ще имате възможност да дискутирате отговорите.
Разбирането, какво Бог иска да направи там, където сте е много по важно, отколкото Бог да ви каже какво иска да направи за вас.
Какво добро Аврам щеше да направи ако кажеше на Бог, че планира да извърши проучване в Содом и Гомора и да отиде от врата до врата да свидетелства един ден преди Бог да унищожи града? Какво добро вие можете да направите чрез вашите дългосрочни планове във вашата църква, ако преди да ги приложите Бог докара осъждане на вашият народ?

Вие се нуждаете да знаете, какво Бог има за дневен ред за вашата църква, община и народ по това време. Тогава вие и вашата църква можете да коригирате живота си към Бог, така че вие да се придвижите в главният поток на Неговата активност преди да е станало вече твърде късно. Така Бог не ще ви даде подробен план, Той ще ви позволи да знаете стъпка по стъпка, как вие и вашата църква се нуждаете да отговорите на това, което Бог иска да направи.

Моли се сега и питай Бог за водителство, как ти трябва да отговориш на Него…
- в твоя личен живот
- в семейството
- в църквата
- в работата
- в общината
- за твоя народ

Какво Бог искаше да направи, когато Той започна да говори на Мартин Лутер това: “праведният ще живее с вяра”? Той (Бог) искаше да вдигне всички хора навсякъде в Европа да разберат, че спасението е дар от Бог и всеки човек има достъп до него. Той (Бог) докара великата Реформация. Когато изучавате великите движения на Бог в историята на църквата, вие ще забележите, че във всеки отделен случай Бог идва при някой човек и че този човек отдава живота си на Бог. Тогава Бог започва да постига своите цели чрез него.

Когато Бог започна да говори на Джон и Чарлз Уесли, Той подготвяше помитащо съживяване в Англия, което спаси Англия от кръвопролитна революция, която Франция изпита. Там застанаха няколко мъже, заедно с Джордж Уайтфийлд и други, чрез които Бог беше способен да извърши мощно дело и да обърне Англия съвършено в друга посока.

Във вашата община има неща, които се случват в живота на другите. Бог иска да се включи в живота им. Предположете, че Той иска да го направи чрез вас. Той идва при вас и ви говори. Но вие сте толкова себецентриран, че отговаряте, “Аз не мисля, че съм подготвен. Аз не мисля, че мога да го направя, аз …бла, бла бла...”

Виждате ли какво се случва? Фокусът ви е върху вас самият. В момента в който почувствате, че Бог работи във вашия живот, вие му давате пълен лист от причини, защото Той е избрал не точния (правилния) човек или, че времето не е подходящо. (Изход 3:11; 4:1) Аз желая вие да видите Божията перспектива. Бог знае, че вие не можете да го направите! Но Той иска да го направи чрез вас.
(Тук може да се добави само следното, че когато Бог иска да направи нещо чрез вас това означава, че Той (Създателят, Всемогъщият) ви знае името, обича ви, и иска да ви използва, което означава, че ВИЕ СТЕ МУ ПРИЯТЕЛ КАКТО АВРАМ. АЛИЛУИЯ! Припомнете си какво казва Бог, “МОЯ ПРИЯТЕЛ АВРАМ”. бел. от блога)

Коментар
Прави нещата според Божия път.
- Бог ще постигне за 6 месеца чрез хора посветени на Него повече, отколкото вие можете за 60 години.
- Аз искам да бъда Божи служител. Аз коригирам моя живот според каквото Бог иска да направи.
- Да разбера, какво Бог иска да направи там, където съм е по важно, отколкото да кажa на Бог, какво аз искам да направя.
Край на Глава 2 Ден 2

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг.
1. ГЛАВА 1, ДЕН 1
2. ГЛАВА 1, ДЕН 2
3. ГЛАВА 1, ДЕН 3
4. ГЛАВА 1, ДЕН 4
5. ГЛАВА 1, ДЕН 5
6. ГЛАВА 2, ДЕН 1


Благословение!
Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар