Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

събота, 27 февруари 2010 г.

Кой е Исус? или Изображение на Исус!

Кой е Исус? или Изображение на Исус!

За мен да живея е Исус.
Може ли цялото Творение да се изрази с една дума, думата Исус?
Той е Алфа и Омега, Първият и Последният.

Един и същ вчера, днес и утре.
Който е, който е бил и който иде.
Исус, кой е Той за мен?

Той е принц на мир, който успокоява моята душа.
Той е добрия пастир, който пази душата ми.

Той Велик Първосвещенник, който откупи душата ми.
Цар на царете, който управлява душата ми.
Той е Велик Пророк, който разкрива моята душа.
Той е възлюбения, който обича моята душа.
Той е съдията на живите и умрелите, който се застъпва за моята душа.
Той е възкресението и живота, който закриля душата ми.
Той е Великия Аз Съм, който бди над моята душа.
Исус, Цар на Славата!
Цар на вековете!
Цар на цялата земя!
Цар на царете!
Моя Цар!
Исус, достатъчен ли е? Повече от достатъчен.
Когато съм гладен, Той е хляба на живота, който ме насища.
Когато съм изгубен, Той е, който ме връща у дома.
Когато съм паднал, Той е пътя към свободата.

Когато се колебая, Той е скалата.
Когато не мога да говоря, Той е Словото.
Когато съм отчаян, Той е Ярката Утринна Звезда.

Когато съм опетнен, Той е Агнето на Бог, който измива греховете ми.
Когато се страхувам, Той е Лъва на Юда.
Когато съм в нищета, Той е Неизразимия Дар.
Когато съм в тъмнина, Той е Светлината.

Господ на Славата.
Господар на Духовете.Господар на всичко.
Мой Господ!
Той е над всички имена някога дадени и които има да се дадат.
Песен
Над всяка сила, над всички царе,
над цялата вселена, над всяко същество
над всяка мъдрост, над всички човешки пътища
Ти беше тук, преди света да бъде създаден
Над всяко царство, над всеки трон
над всички чудеса, които света знае

над всяко богатство и съкровище на земята
няма мярка за това което си Ти
Разпънат и погребан, Ти живя да умреш

Отхвърлен и сам, като роза стъпкана на земята
Ти пое греха вместо мен над всичко
.......повтаря се......


1 коментар: