Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

вторник, 5 май 2015 г.

Държейки злоба е самозаблуда - това е болест за тялото.

Държейки злоба е самозаблуда - това е болест за тялото.


Ние вярваме, че можем да контролираме ситуации, като отказваме да се освободим от тях. Това не вреди на лицето към което изпитваме тези негативни чувства на озлобление толкова, колкото вреди на нас. Гнева, злобата, яда може да ни завладеят мислите и да ни контролират в нашите отношения. Тези негативни чувства са като рак. Те се размножават и се натрапват на нашето психично здраве, взаимоотношения и здрав сън. Това поведение може да се превърне в пристрастяване.

Да се освободим от злоба е добре за вашето здраве. Злобата увеличава напрежението и стреса, разрушава енергията ни, предизвиква изолация и предотвратява от изцеление на стари наранявания. Ядът краде нашата радост, нарушава съня и втвърдява сърцето и артериите. Това са горчиви емоции. Недоволството ни държи във вериги, ако не го разпознаем като горчивина. Отказването от негативни чувства ще ни даде мир, здрав разум и спокоен сън.

Ние можем да обучим ума си и да се откажем да помним резултата от злините, които други са извършели срещу нас чрез силата на Божието слово. Не забравяйте, че 1 Коринтяни 13:5 казва: "Любовта не държи сметка за зло". Ние не трябва да водим сметка или списък на всичко от което ни е заболяло и разгневило или от което сме били обидени и ощетени. И това е възможно само чрез Божията сила.

1 Коринтяни 13

Ние позволяваме Бог да работи в нас, когато ние избираме прошка вместо горчивина. Това е една от най-трудните стъпки на вяра, която трябва да вземем. Мартин Лутър Кинг казва: "Прошката не е случаен акт, тя е постоянна нагласа и поведение." Прошката трябва действително да започне още по време на самия акт на нараняване. Прошката е единственият начин да се следва Бога с вяра.

Тези четири стъпки ще ни помогнат да се отървете от злоба или други негативни чувства.

Стъпка 1: Изповядай
Вие трябва да се съгласите с Бог, това е грях. В Матея 6:15 се казва: Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. Може да ви бъде трудно. Това отнема малко време, за да сортирате контузените си чувства. Важно е първо да можете да се освободите от непримиримия дух. Помислете за Римляни 2:4: "Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?“ Ние трябва да покажем на Бог, как ще отговорим на Неговата милост, чрез искрено желание да се отървем от злобата и омразата. Резултатът: с чиста съвест трябва да признаем греха си и смирено да се покаем.

Стъпка 2: Освобождение
Ние трябва да дадем болката и омразата си на Бог. В Матей 11:28 се казва: Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.

Това означава отказване от нашия контрол на ситуацията и резултатите от нея и предаване всичко на Бог. Ние избираме да освободим лицето, което ни е наранило. Да се освободим от злобата означава, че ние избираме да не държам лицето отговорно и че то не ни дължи нищо.

Стъпка 3: Назови ги
Ако прошката не ни докосне отвътре, тя е непълна. Тя трябва да е от сърце. Освобождаването от злобата и омразата възстановява нашата връзка и отношение с Бог.
Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце. (1 Петър 1:22)
Нашето покорство на истината очиства душата ни и възстановява правото ни на връзка с Него. Това ни възстановява духовно, физически и емоционално.
... да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. (3 Йоан 1:2)
Когато назовем какви чувства ни мъчат и тормозят и ги предадем на Бог, ние позволяваме Бог да работи в нас.
Ако някой например по време на работа ни е направил саркастичен и болезнен коментар, ще се почувстваме враждебни, огорчени и възмутени. Това са негативни емоции и Бог иска нашето разрешение да ни промени. Той може да ни промени само чрез излагане на нашите слабости и ако сме чувствителни към Него и желаем Неговата воля. Той може да използва това изпитание за нас за Неговата слава и вместо огорчение да ни даде радост.


Тази молитва ще ви помогне да простите. Кажете я на глас:
Мили Боже, аз прощавам на (името на лицето) за огорчението (или обидата), чрез думите които бяха казани за мен или от отношението към мен. Аз се освобождавам сърцето си от всички негативни чувства, като омраза, злоба и други (назовете ги) вследствие от тези болезнени спомени.
Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене (Псалм 51:10)
Боже моля те да изтриеш от сърцето ми всички болезнени спомени и сътвори в мен чисто сърце. Аз избирам да не държа повече болката, омразата и огорчението. Вземи този товар от мене и ми дай Твоя товар, който е лек да се носи. Благодаря ти Боже, че ме освободи. В името на Исус се моля, Амин.


Стъпка 4: Моли се
Молете се за тези, които са ви причинили зло.
Обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят. (Лука 6:27)

Може да ви е трудно, но направите го. Молете се Бог да ги благослови и да им даде откровение в познанието на Неговия Син Исус Христос. И веднага ще почувствате облекчение от товара, който сте носили досега.

Стъпка 5: Вярвай
Бог е верен!
... Който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят. (Евреи 11:6)
Бог никога няма да отхвърли тези, които го търсят.
Петър попита Исус: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам, до седем пъти ли? Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти - до седемдесет пъти по седем. (Матей 18:21,22)

Бог е готов винаги да ни прости и по същия начин ние трябва да прощаваме на другите.
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. (1 Йоан 1:9)

Бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. (Ефесяни 4:32)

Прости и забрави. Злобата те дърпа надолу и те води към мизерен живот. Издигни се над нея и запомни, всеки може да сгреши.

Не задържай злоба. Откажи да обвиняваш всеки за това, което се случва в твоя живот. Дай живота си на Исус и Той ще те направи извор на жива вода, на Божията любов и мир!

На Него дойде наказанието докарващо нашия мир. (Исая 53:5)

The Grudge Disease by Sheryl Giesbrecht
http://morfmagazine.com/article/grudge-disease
https://www.google.ca/search?q=grudges+pictures&espv=2&biw=1001&bih=624&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-2ZJVeS5HZGSyAT5xYDQCQ&sqi=2&ved=0CDcQ7Ak

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!


2 коментара:

 1. И аз съм имала такива парализи, като съм спала по гръб, в следобедни часове, тоест практикувайки следобедна дрямка. Отдавна не съм имала такива пристъпи, но исках да споделя, че последно като имах, както и по време на нощен сън, сънувайки лоши създания, си казвам на висок глас "Аз и Бог Сме Едно Сме" или ""И това е живот вечен, даден ни да познаем Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, който си ни изпратил" и след това злите сили веднага се отдръпват, а парализата минава. Аз се опитвам да запомням все повече и повече сили фрази, които да действат като щит против злите сили, които при нужда на сън да кажа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Можете да кажете: Напуснете в името на Исус, или в кръвта на Исус! Аз съм изкупена чрез кръвта на Исус Христос.
   Благодаря Ти Господи за освобождението! Амин!

   Изтриване