Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

четвъртък, 11 април 2019 г.

Молитва за освобождение от демонични сили – Дерек Принс (Prayer of deliverance – Derek Prince)

Молитва за освобождение от демонични сили – Дерек Принс (Prayer of deliverance – Derek Prince)


Трябва да кажете тази молитва на глас:

Господи Исусе Христе, аз вярвам, че ти си Божи Син и единственият път към Бога; Приемам че, Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна от мъртвите. Сега пред Теб изповядвам всички мои грехове, които съм направил съзнателно и всички грехове, извършени от моите предци.
Сега просто отделете малко време и изповядайте нещо специфично тихичко, което Святият Дух ви припомня в ума; не трябва го да казвате на никого.

Продължаваме; следващото нещо е покаянието:
Господи, аз се покайвам за всички грехове, които някога съм извършил. Мразя ги и се отвръщам от тях. Обръщам се към Тебе, Господи Исусе, за милост и прошка.
Ако сте били замесени в окултизъм:
Покайвам се, че съм участвал в окултни практики, отказвам и прекъсвам връзката с тях чрез кръвта на Исус.
Ако притежавате окултни предмети:
Ангажирам се да се отърва от всички окултни предмети.


Следващата стъпка е да простим на другите хора:
Господи, прощавам на всеки човек, който някога ме е наранил или ми е причинил зло. Прощавам им, точно както искам Ти да ми простиш.
Сега имайте малко време и назовете тихичко хората, на които трябва да простите; най-трудно е може би да назовете имената на тези хора, но трябва да го направите.

Продължаваме:
Господи, по най-добрия начин, аз изпълних твоите условия и сега декларирам Твоето обещание.
Който призове Господното име, ще се избави!
Боже, аз Те призовавам сега в името на Господ Исус да ме избавиш от всички зли демонични духове. Мразя ги, те не са мои приятели, те са мои врагове и аз им заповядвам да ме напуснат сега в името на Исус, Ти им позволи да напуснат, аз ще им заповядам да се махнат.
В името на Господ Исус Христос аз заставам срещу всеки зъл дух и го отхвърлям. В името на Исус им заповядвам да излязат, да ме освободят, да излязат в името на Исус; Напуснете, напуснете. Вие сте победени чрез кръвта на Исус, вие сте победени чрез кръвта на Исус. Исус Христос е мой Господ и мой Цар. Трябва да се подчините на Божието слово, трябва да се подчините на Божия авторитет.
Аз заставам срещу теб Сатана в името на Исус. Сатана и всичките твои демони трябва да напуснете в името на Исус.

Сега ще се занимаваме с конкретни категории.
Започваме с окултизъм и различни форми на магьосничество. (отнася се за тези, които са практикували окултизъм)
Сега в името на Исус аз заставам срещу всички окултни духове, всяка форма на магьосничество (викане на зли духове), практикуване на магии, използването на заклинание. (Действието на магията е, да навреди на други хора)
Дух на магьосничество (духове, особено зли, се използват, за да се предизвикат събития), напусни в името на Исус, в кръвта на Исус.
Дух на гадаене (предсказване, предричане, гадание, предчувствие), предсказване на бъдещето, напусни в името на Исус, в кръвта на Исус.

Напуснете в името на Исус, напуснете в името на Исус, напуснете, напуснете, напуснете в името на Исус; Поклонете се пред името на Исус; освобождение в името на Исус; излезте, излезте в името на Исус, в името на Исус; така е, точно така, трябва да си отидете, трябва си да отидете, трябва си да отидете. Исус ви победи на кръста и проля кръвта Си и бе възкресен от мъртвите. Сатана, ти трябва да се подчиниш в името на Исус, всеки дух на магьосничество, гадаене, магии в името на Исус да излезе.

Всеки дух на фалшива религия (например дановизъм - сектата на Петър Дънов) в името на Исус; трябва да напуснеш, трябва да напуснеш в името на Исус.

Бунтовен дух, дух на неподчинение. (Има много млади хора, които имат дух на бунт)
Дух на бунт и неподчинение излез, напусни веднага в името на Исус.
Всеки дух на страх да напусне! Кажете така: Бог не ми е дал дух на страх.
Отхвърлям всеки дух на страх и заповядвам да напусне в името на Исус; напусни, вън, в името на Исус, вън. Мразя го, мразя го, мразя го. Той не е мой приятел.
Всеки дух на скръб в името на Исус да напусне.
Всеки дух на самота, депресия, отхвърляне да излезе в името на Исус.
Всеки дух на самоубийство да напусне в името на Исус!
Кажете: Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни! Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни!

Всеки дух на смърт да излезе в името на Исус, освобождение в името на Исус, освобождение в името на Исус.
Всеки дух на смърт да излезе, да излезе, излезе в името на Исус.
Дух на самоунищожение, в името на Исус, излез! Освобождение в името на Исус.

Всеки дух на негодувание, възмущение, яд, сърдитост, обидчивост да излезе в името на Исус, да излезе в името на Исус.

Духове на непростителност, гняв, омраза, насилие и убийство да излязат в името на Исус.
Дух на убийство да се поклони пред името на Исус, излез, напусни в името на Исус, вън.
Кажете няколко пъти:
Аз няма да умра, но ще да живея и ще разказвам делата Господни! Аз няма да умра, но ще да живея и ще разказвам делата Господни!
Бъдете решителни! Заповядвайте твърдо, решително в името на Исус.

Сега всички жени, които умишлено са направили аборт. За да бъдете освободени, трябва да го признаете като убийство и ще бъдете освободени от духа на убийство и от духа на смърт. Изповядайте това за себе си на Бога и ще бъдете избавени!

А сега, Господи, ние сме против духове на убийство, които карат жените да убиват собствените си бебета.
В името на Исус се махайте се от това място, заминавайте от това място; не ви даваме място; не ви предлагаме милост. Трябва да си отидете в името на Исус.

Сега ще се справим с негативните емоции: разочарование:
Всеки дух на разочарование, дух на отхвърляне да напуснат в името на Исус, разчупваме тези окови над Божия народ в името на Исус.

Духове на самота, мизерия, депресия, самоунищожение, самообвинение да напуснат в името на Исус, особено духа на депресия да излезе, да напусне в името на Исус.
Тази вечер тук има много духове на депресия; вън духове на депресия, напуснете в името на Исус. Ние сега освобождаваме Божиите хора.

Сега ще се справим с тези духове, които засягат ума.
Господи, ние сме срещу онези духове, които измъчват и тормозят ума.
Духове на неверие, съмнение, компромис, забрава, объркване, мъка и безумие (душевна болест, ненормалност, умопомрачение, лудост). Напуснете в името на Исус, в името на Исус напуснете.
Аз отново ще повторя, дух на безумие да напусне.

Бог ми показа, че тук тази вечер присъства вещица. Няма да я посоча, но ще кажа, че това е последната ви възможност, ако не се откажете от търговията си като вещица тази вечер, че ще погинете завинаги в ада.
В името на Исус, вън, вън, вън, вън дух на магьосничество.

Сега ще се справим с езика.
Всеки лъжлив дух да излезе, не само тези духове, които ви карат да лъжете, но и тези, които ви лъжат. Кажете му: Бог не те обича, няма надежда за теб, излизай!
Лъжлив дух, аз те отхвърлям в името на Исус.
Всеки дух на проклятие и дух на богохулство да напуснат в името на Исус.
Всеки дух на клюкарстване, одумване и критикуване да излязат в името на Исус. Смирете се пред Бога.
Бог мрази клюкарството. Няма място за теб на небето, ако не се отречете от този дух и не се освободите от него няма да влезете в Божието царство.
Бог мрази онези, които сеят раздор между братята. Трябва да се покаете.

Сега стигаме до областта, за която никой не говори: за секса.
Започваме с мастурбация.
Всеки дух на мастурбация в името на Исус да излезе, да напусне, ние се освобождаваме, освобождаваме пръстите си, освобождаваме ръцете си, освобождаваме половите си органи в името на Исус, вън, вън, не се гордей, не бъди горд, напусни в Исусовото име. Ако е във вашите пръсти, изтръскайте го. Точно така в името на Исус, в името на Исус напусни. Трябва да го мразиш, той не е твой приятел, това е твоят враг. Чрез кръвта на Исус да излезе.
Бъдете решителни, не го толерирайте повече. Няма място във вас. Вашето тяло е изкупено чрез кръвта на Исус.

Дух на блудство, прелюбодеяние в името на Исус, в името на Исус напусни. Освобождение! Няма място в небето за блудници и прелюбодейци.
Всеки дух на хомосексуалност в името на Исус, в името на Исус, заминавай си.
Всеки дух на порнография. Тук има няколко души, които са обвързани с този дух и са роби на порнографията. Откажете се от него, оставете го да излезе от вас. Каквото правиш в тайно, Бог го вижда. Няма тайни с Бога. Някои от вас ходят редовно на църква, но обичат порнографията. Откажете се. Откажете се от порнографията в името на Исус. Този дух да напусни в името на Исус.
Дух на педофилия да напусне в името на Исус. Амин!

Отделете малко време, за да благодарите на Бог за това, което Той направи за вас сега, за освобождението което ви даде. Сега вие сте свободни в Исус! Благодаря ти Господи! Благодаря ти Господи! Благодаря ти Господи!


Ако някои от проблемите продължават, повтаряйте я тази молитва по няколко пъти на ден до пълно освобождение. Четете Новия завет всеки ден, колкото се може повече. Отделете време за Бог рано сутрин и вечер и се молете.


Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар