Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

четвъртък, 11 април 2019 г.

Молитва за освобождение от демонични сили – Дерек Принс (Prayer of deliverance – Derek Prince)

Молитва за освобождение от демонични сили – Дерек Принс (Prayer of deliverance – Derek Prince)


Трябва да кажете тази молитва на глас:

Господи Исусе Христе, аз вярвам, че ти си Божи Син и единственият път към Бога; Приемам че, Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна от мъртвите. Сега пред Теб изповядвам всички мои грехове, които съм направил съзнателно и всички грехове, извършени от моите предци.
Сега просто отделете малко време и изповядайте нещо специфично тихичко, което Святият Дух ви припомня в ума; не трябва го да казвате на никого.

Продължаваме; следващото нещо е покаянието:
Господи, аз се покайвам за всички грехове, които някога съм извършил. Мразя ги и се отвръщам от тях. Обръщам се към Тебе, Господи Исусе, за милост и прошка.
Ако сте били замесени в окултизъм:
Покайвам се, че съм участвал в окултни практики, отказвам и прекъсвам връзката с тях чрез кръвта на Исус.
Ако притежавате окултни предмети:
Ангажирам се да се отърва от всички окултни предмети.


Следващата стъпка е да простим на другите хора:
Господи, прощавам на всеки човек, който някога ме е наранил или ми е причинил зло. Прощавам им, точно както искам Ти да ми простиш.
Сега имайте малко време и назовете тихичко хората, на които трябва да простите; най-трудно е може би да назовете имената на тези хора, но трябва да го направите.

Продължаваме:
Господи, по най-добрия начин, аз изпълних твоите условия и сега декларирам Твоето обещание.
Който призове Господното име, ще се избави!
Боже, аз Те призовавам сега в името на Господ Исус да ме избавиш от всички зли демонични духове. Мразя ги, те не са мои приятели, те са мои врагове и аз им заповядвам да ме напуснат сега в името на Исус, Ти им позволи да напуснат, аз ще им заповядам да се махнат.
В името на Господ Исус Христос аз заставам срещу всеки зъл дух и го отхвърлям. В името на Исус им заповядвам да излязат, да ме освободят, да излязат в името на Исус; Напуснете, напуснете. Вие сте победени чрез кръвта на Исус, вие сте победени чрез кръвта на Исус. Исус Христос е мой Господ и мой Цар. Трябва да се подчините на Божието слово, трябва да се подчините на Божия авторитет.
Аз заставам срещу теб Сатана в името на Исус. Сатана и всичките твои демони трябва да напуснете в името на Исус.

Сега ще се занимаваме с конкретни категории.
Започваме с окултизъм и различни форми на магьосничество. (отнася се за тези, които са практикували окултизъм)
Сега в името на Исус аз заставам срещу всички окултни духове, всяка форма на магьосничество (викане на зли духове), практикуване на магии, използването на заклинание. (Действието на магията е, да навреди на други хора)
Дух на магьосничество (духове, особено зли, се използват, за да се предизвикат събития), напусни в името на Исус, в кръвта на Исус.
Дух на гадаене (предсказване, предричане, гадание, предчувствие), предсказване на бъдещето, напусни в името на Исус, в кръвта на Исус.

Напуснете в името на Исус, напуснете в името на Исус, напуснете, напуснете, напуснете в името на Исус; Поклонете се пред името на Исус; освобождение в името на Исус; излезте, излезте в името на Исус, в името на Исус; така е, точно така, трябва да си отидете, трябва си да отидете, трябва си да отидете. Исус ви победи на кръста и проля кръвта Си и бе възкресен от мъртвите. Сатана, ти трябва да се подчиниш в името на Исус, всеки дух на магьосничество, гадаене, магии в името на Исус да излезе.

Всеки дух на фалшива религия (например дановизъм - сектата на Петър Дънов) в името на Исус; трябва да напуснеш, трябва да напуснеш в името на Исус.

Бунтовен дух, дух на неподчинение. (Има много млади хора, които имат дух на бунт)
Дух на бунт и неподчинение излез, напусни веднага в името на Исус.
Всеки дух на страх да напусне! Кажете така: Бог не ми е дал дух на страх.
Отхвърлям всеки дух на страх и заповядвам да напусне в името на Исус; напусни, вън, в името на Исус, вън. Мразя го, мразя го, мразя го. Той не е мой приятел.
Всеки дух на скръб в името на Исус да напусне.
Всеки дух на самота, депресия, отхвърляне да излезе в името на Исус.
Всеки дух на самоубийство да напусне в името на Исус!
Кажете: Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни! Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни!

Всеки дух на смърт да излезе в името на Исус, освобождение в името на Исус, освобождение в името на Исус.
Всеки дух на смърт да излезе, да излезе, излезе в името на Исус.
Дух на самоунищожение, в името на Исус, излез! Освобождение в името на Исус.

Всеки дух на негодувание, възмущение, яд, сърдитост, обидчивост да излезе в името на Исус, да излезе в името на Исус.

Духове на непростителност, гняв, омраза, насилие и убийство да излязат в името на Исус.
Дух на убийство да се поклони пред името на Исус, излез, напусни в името на Исус, вън.
Кажете няколко пъти:
Аз няма да умра, но ще да живея и ще разказвам делата Господни! Аз няма да умра, но ще да живея и ще разказвам делата Господни!
Бъдете решителни! Заповядвайте твърдо, решително в името на Исус.

Сега всички жени, които умишлено са направили аборт. За да бъдете освободени, трябва да го признаете като убийство и ще бъдете освободени от духа на убийство и от духа на смърт. Изповядайте това за себе си на Бога и ще бъдете избавени!

А сега, Господи, ние сме против духове на убийство, които карат жените да убиват собствените си бебета.
В името на Исус се махайте се от това място, заминавайте от това място; не ви даваме място; не ви предлагаме милост. Трябва да си отидете в името на Исус.

Сега ще се справим с негативните емоции: разочарование:
Всеки дух на разочарование, дух на отхвърляне да напуснат в името на Исус, разчупваме тези окови над Божия народ в името на Исус.

Духове на самота, мизерия, депресия, самоунищожение, самообвинение да напуснат в името на Исус, особено духа на депресия да излезе, да напусне в името на Исус.
Тази вечер тук има много духове на депресия; вън духове на депресия, напуснете в името на Исус. Ние сега освобождаваме Божиите хора.

Сега ще се справим с тези духове, които засягат ума.
Господи, ние сме срещу онези духове, които измъчват и тормозят ума.
Духове на неверие, съмнение, компромис, забрава, объркване, мъка и безумие (душевна болест, ненормалност, умопомрачение, лудост). Напуснете в името на Исус, в името на Исус напуснете.
Аз отново ще повторя, дух на безумие да напусне.

Бог ми показа, че тук тази вечер присъства вещица. Няма да я посоча, но ще кажа, че това е последната ви възможност, ако не се откажете от търговията си като вещица тази вечер, че ще погинете завинаги в ада.
В името на Исус, вън, вън, вън, вън дух на магьосничество.

Сега ще се справим с езика.
Всеки лъжлив дух да излезе, не само тези духове, които ви карат да лъжете, но и тези, които ви лъжат. Кажете му: Бог не те обича, няма надежда за теб, излизай!
Лъжлив дух, аз те отхвърлям в името на Исус.
Всеки дух на проклятие и дух на богохулство да напуснат в името на Исус.
Всеки дух на клюкарстване, одумване и критикуване да излязат в името на Исус. Смирете се пред Бога.
Бог мрази клюкарството. Няма място за теб на небето, ако не се отречете от този дух и не се освободите от него няма да влезете в Божието царство.
Бог мрази онези, които сеят раздор между братята. Трябва да се покаете.

Сега стигаме до областта, за която никой не говори: за секса.
Започваме с мастурбация.
Всеки дух на мастурбация в името на Исус да излезе, да напусне, ние се освобождаваме, освобождаваме пръстите си, освобождаваме ръцете си, освобождаваме половите си органи в името на Исус, вън, вън, не се гордей, не бъди горд, напусни в Исусовото име. Ако е във вашите пръсти, изтръскайте го. Точно така в името на Исус, в името на Исус напусни. Трябва да го мразиш, той не е твой приятел, това е твоят враг. Чрез кръвта на Исус да излезе.
Бъдете решителни, не го толерирайте повече. Няма място във вас. Вашето тяло е изкупено чрез кръвта на Исус.

Дух на блудство, прелюбодеяние в името на Исус, в името на Исус напусни. Освобождение! Няма място в небето за блудници и прелюбодейци.
Всеки дух на хомосексуалност в името на Исус, в името на Исус, заминавай си.
Всеки дух на порнография. Тук има няколко души, които са обвързани с този дух и са роби на порнографията. Откажете се от него, оставете го да излезе от вас. Каквото правиш в тайно, Бог го вижда. Няма тайни с Бога. Някои от вас ходят редовно на църква, но обичат порнографията. Откажете се. Откажете се от порнографията в името на Исус. Този дух да напусни в името на Исус.
Дух на педофилия да напусне в името на Исус. Амин!

Отделете малко време, за да благодарите на Бог за това, което Той направи за вас сега, за освобождението което ви даде. Сега вие сте свободни в Исус! Благодаря ти Господи! Благодаря ти Господи! Благодаря ти Господи!


Ако някои от проблемите продължават, повтаряйте я тази молитва по няколко пъти на ден до пълно освобождение. Четете Новия завет всеки ден, колкото се може повече. Отделете време за Бог рано сутрин и вечер и се молете.


Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 6 септември 2018 г.

Божията Творческа Сила за Изцеление - Чарлс Капс

Божията Творческа Сила за Изцеление - Чарлс Капс


ВЪВЕДЕНИЕ
Докторите ни убеждават, че съществуват доста неизличими болести, като рак, артрит, сърдечни заболявания, спин и още много други. Тази книга предлага свръхестествена помощ на всички хора, които страдат от такива заболявания. Божието Слово е свръхестествено творение. Като съединим Божието Слово с вяра, заедно с изповед чрез устата, ние получаваме Божието лекарство! Останалото е вече нещо индивидуално, дали да решим да вземем редовно това лекарство с доверие. Целта на тази книга е да разкрие принципите на Божието Слово и да ви инструктира как да ги прилагате, за да се сдобиете с нужното изцеление. Мнозина днес търсят изцеление, обаче говорят непрекъснато за болести и страдания, поради което установяват в себе си една представа за тях. Чрез мислите и думите си, те придобиват една жива картина относно тяхното разлагащо действие и чрез тази картина обвързват и ограничават себе си. В следващите глави вие ще научите как да хармонизирате вашите представи със Словото на Бога!

СЪГРАЖДАЩИ БЛОКОВЕ ЗА ЖИВОТ ИЛИ ЗА СМЪРТ
Вашите думи са строителен материал на това, което изграждате в живота и в бъдещето. Те са крайъгълен камък на живота ви и вие живеете в границите на тяхното очертание. Ситуациите, обстоятелствата и условията са променливи величини, но чрез думите вие можете да ги изградите и установите във вашия стил на живот завинаги. В една статия, озаглавена “Търпението знае най-добре”, публикувана през август 1991 година в изданието “Поглед на читателя”, в отговор на читателски въпрос “Какво е вашето здраве ?” било написано ,че съобразно новите открития, какво ви очаква в следващите четири години, дали живот или смърт, до голяма степен зависи от отговора ви дали здравето ви е добро, отлично или прекрасно. При анкетирането на повече от 2 800 души, тези които са били над 65 години и са определили живота и здравето си като “бедност”, четири-пет пъти били по-склонни да очакват смъртта в близките четири години, отколкото онези, които са казвали, че имат цветущо здраве. Тези изследвания са се потвърдили от работите и на други пет обширни изследвания, засягащи 23 000 души, които са показали приблизително същите резултати, според Елен Идлер, социолог при Рутджер унивърсити и епидемиолога Станислав Касал от Йале университети Скуул по медицина, съавтор на новите изследвания. Хора, които имат представа за себе си, че се намират в бедно здраве, естествено ще изповядат това бедно здраве. Дори и да се намират в прекрасно здраве, те живеят в сферата на смъртта. Това се потвърждава и от Притчи 18:21: “Смърт и живот има в силата на езика и ония, които го обичат, ще ядат плодовете му”. Това, което говорите и вярвате, не само дава ефект върху телата ви, но засяга и имунната ви система. Вашите думи са или благословение за вас или проклятие. Исус говори по този въпрос в Лука 6:45: “Добрият човек от доброто си съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото си съкровище изнася злото, защото от онова, което препълва сърцето, говорят и неговите уста”. Аз съм се убедил в резултат от изучаването на Божието Слово, че вашите собствени думи могат да променят имунната ви система към по-добро или към по-зло (Яков 3:2-7). Думите, които изговаряте са жизненоважни по отношение на вас, че има болести, които никога не могат да бъдат излекувани по никакъв медицински начин, освен ако изговаряте думи на здраве, които действат благотворно върху тялото. Божието Слово чрез вяра съгражда в имунната система свръхестествено помазание, което е способно да елиминира всякаква болест или болка по един естествен начин.

Божиите съграждащи блокове
Съществуват много Библейски причини, поради които аз вярвам така твърдо в това. Ето някои от тях: “И каквото решение вземеш, ще ти бъде потвърдено; и светлина ще сияе по пътищата ти” (Йов 22:28). “Устата на безумния са погибел за него и устните са примамка за душата му” (Пр.18:7). “Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва се сбъдва - ще му стане” (Марка 11:23). “Сърцето на човека начертава пътя му” (Пр.16:9). “От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му; от произведението на устните си човек ще се насити. Смърт и живот има в силата на езика и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му” (Пр.18:20,21). “А езикът е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла” (Як.3:6). “Който въздържа устата си и езикът си, опазва душата си от смущения” (Пр.21:23). “Аз, който създавам плода на устните, казва Господ, ще река мир на далечния и ближния и ще го изцеля” (Ис.57:19). “Устата на праведния са извор на живот” (Пр.10:11). “Устата на праведните ще ги избавят” (Пр.12:6). “От плода на устата си човек се насища с добрини” (Пр.12:14). “Езикът на мъдрите докарва здраве” (Пр.12:18). “Който пази устата си, опазва душата си” (Пр.13:3). “Устните на мъдрите ще ги пазят” (Пр.14:3). “Благият език е дърво на живот, а извратеността в него съкрушава духа” (Пр.15:4). “Езикът на мъдрите изказва знание” (Пр.15:2).
От тези няколко стиха можете да видите, че Божието Слово има много неща да ви каже относно думите и техните ефекти върху вас и върху здравето ви!


БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ Е ЕДНО ДУХОВНО ИЗЦЕЛЕНИЕ
Медицинската наука провежда лекуване на болни посредством естествени средства, чрез които третира физическото (здраве) тяло. Божественото изцеление е духовно, то третира човешкия дух (1 Кор.2:9-12). Псалом 107:20 ни казва, че “Бог изпрати Словото Си и ги изцели”. Забележете, не е казано, че ще изпрати Словото Си да ги изцели, но е изпратил Словото Си и ги изцели!
Бог е направил всичко, Той не се интересува от личността, но се интересува от вярата, която личността изповядва. “Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към беседите ми. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялото им тяло” (Пр.4:20-22).
Преди всичко, забележете, че Божието Слово е живот. То също е здраве или лекарство за цялата снага. Божието Слово ще изцели твоето тяло, но то прави това посредством духовни средства. Изцелението може да се получи посредством човешкия дух чрез Словото. Веднъж възприето, то прониква дълбоко в тялото. Точно както вземате лекарство във физическото тяло, което лекува естествено, така трябва да се поема Словото на Бог като лекарство, което лекува духа посредством свръхестествени средства.

Всаденото слово
Божието Слово е съвършен духовен закон (Пс.19:7). То е свръхестествено лекарство. Действа чрез човешкия дух и е едно духовно лекарство, но както всяко друго лекарство, то трябва да се взема редовно. Лично вие трябва да изговаряте Божието Слово индивидуално,в зависимост от ситуациите или обстоятелствата - никой друг не може да направи това вместо вас! Яков 1:21 ни съветва да приемем с кротост всаденото Слово, което може да спаси душите ни. Веднъж всадено в сърцата ни, Словото е в състояние да произведе положителни резултати в телата ни. Исус каза в Йоан 15:7 следното: “Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде”. Когато Словото на Бог се всади или проникне в духа ви, то става част от вас и в никакъв случай не може да бъде отделено от вас! То не е само в мислите ви, то става част от вас, то е във вас - Словото, Което стана плът! Тогава Божието Слово, относно изцелението, пу­ща корени в телата ви - то става по-велико от болестта и изцелението е вече на лице! Представата, която Словото създава във вас е вече реалност във вашите духове. Когато изговаряте Божието Слово от сърцето, тогава вярата дава същественост на Божиите обещания. Вашата вяра изгражда ежедневно вашата действителност. Исус поясни тези принципи в Матей 12:35: “Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща”. В първата глава на Битие ще забележите, че Бог изговаряше и създанието идваше в съществувание. Думите са куриерите на вярата. Чрез Божиите думи е бил създаден светът (Евр.11:3). Без думи нищо не е било създадено. Вашите думи създават представи и вие започвате да живеете в тях, вън от заобикалящата ви действителност. Винаги, когато изговаряте думи на вяра, те създават вътре във вас една силна представа за изговорените неща. Ако желаете изцеление чрез Божието Слово, във вас се създава изцелителна представа, с която непрекъснато трябва да се съгласявате и да я приемате. Тази представа ще се усъвършенства чрез Божието Слово и ще започнете да се чувствате добре. Когато Словото на Бог се всажда във вас, то влива нов живот във вътрешностите ви (Йоан 6:63; Рим.8:11).

Вярата притежава действителността
Пример за това намираме в Марка 5:25-28, където жената с кръвотечението казва: “Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея”. Тя е продължавала да говори така, докато най-сетне е успяла да се докосне и да бъде здрава. Тази жена се е надявала на изцеление, въпреки големия натиск на тълпата. Емплифайт Байбл (Разширена Библия) ни представя: “Тя продължаваше да казва: само ако се докосна до дрехата Му и ще бъда здрава”. Тази надежда е била нейна цел, но тя още не се е почувствала изцелена и не се е видяла здрава. Но тя се е изпълвала с вяра и надежда чрез думите си: “Аз ще бъда здрава! Аз ще бъда здрава! Аз ще бъда здрава!..” Аз съм сигурен, че нейният ум е казвал: “Кога? Ти още не се чувстваш добре? Кога ще станеш по-добре?” Тя е била изпълнена с надежда и с една представа чрез вяра. Тя е поставила като средство за получаване на изцеление един контакт, едно докосване до дрехата на Исус. Думите й са проникнали до нейната вътрешност и е започнала да вижда себе си здрава. Тази растяща представа на разочарование и падение е трябвало да отстъпи място на думите пълни с вяра, идващи от нейната уста. И когато най-сетне е успяла да се добере до Неговите дрехи, това докосване на вяра е задвижило Божия Завет и помазанието, с което е бил помазан Исус. Това, което тази жена е изговаряла е било само думи на вяра. Когато тя е започнала да действа според думите си и е докоснала дрехата на Исус, вярата, която е била в нея е станала същественост на надеждата й и по този начин нейните думи са станали жива реалност!

Вярата дава същественост на надеждата
Забележете, не е нещо друго, но нейната вяра е принудила изцелителното помазание и действието му, което е било на Исус. Вярата е дала същественост на надеждата й и като резултат изцелението е било изявено в тялото на тази жена. “А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат” (Евр.11:1). Надеждата е нещо важно, но когато е изпълнена с вяра. Тя сама по себе си е един подбудител към целта. Нейната надежда е била изцелението, но тя не е била в състояние да направи това сама. Единствено вярата е дала същественост на нейната надежда и е донесла изцелението, което е било нейно, поради Завета. Но тя е трябвало да го изиска чрез изповедта. Погледнете към думите на Исус в Марка 9:23: “Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва”. Библейски принцип е да вярваш и да назоваваш нещата, които още не се виждат. Думите на Исус звучат много ясно по отношение на този въпрос: “Дъще, твоята вяра те изцели” (Марка 5:34). Издигайки глас на вашата вяра в Божието Слово, то може да ви изцели.


БОЖИЕТО СЛОВО Е ЛЕКАРСТВО
Божието Слово, както е записано в Притчи 4:22, е лекарство и здраве за цялото ни тяло. То е силно лекарство, което може и днес да бъде доставено и е в състояние да изцели телата ви съвършено. Псалом 107:20 ни казва, че Бог е изпратил Словото и ни е изцерил... Според Исая 53:5,6 и Първо Петрово 2:24, то ни принадлежи, защото е включено в изкуплението. Изповядването на Божието Слово извиква изцелението, което е наше, но не е изявено все още в телата ни. Обаче аз не уча против лекарите или против медицината. Но не бъдете зависими от тях, по отношение на здравето. Има болести, които те не могат да лекуват. Ако искате да повикате лекар, повикайте го. Те са помогнали на много хора. Има лекарства, които са полезни и ускоряват изцелителния процес.
Ако вземете лекарство, то смесвайте го с вяра и кажете: “Аз вярвам, че получавам изцеление в името на Исус!” Човешките лекарства не могат да ви изцелят, нито могат да ви попречат да бъдете изцелени в Исусовото име, въпреки това има лекарства, които имат много вредни ефекти и са по-опасни от самите болести. И така, изпитайте себе си и решете. Повечето лекарства могат да претъпят болките, докато Божиите принципи носят изцеление и здраве. Не искам да ви убеждавам да изхвърлите лекарствата и да започнете да изповядвате, ако Бог не ви е упътил за това. Нужно е известно време, докато обновите умовете си, за да се възрасти вярата ви чрез Божието Слово. Защото онова, което изповядвате става част от вас. Бог е промислил изцеление за нас чрез Словото Си, но ние трябва да се научим да го усвояваме, като го направим част от нашия ежедневен речник. Аз твърдо вярвам, че чрез собственото възприемане и практикуване на вярата, вие можете да израснете до положение, когато ще бъде нещо съвсем обикновено да получавате изцеление чрез Словото на Бога, но това няма да стане за една нощ. Нужно е време да се развие вярата ви, така че ако имате спешен случай във вашите заболявания и лекарят ви каже, че е нужна операция, в противен случай настъпва смърт, с други думи болестта е парирала вярата ви, съветвам ви да се оперирате и да вярвате в бързото възстановяване. Не правете глупави неща в резултат на духовна гордост и не я наричайте духовна вяра. Трябва време, за да се развие вярата, която да е в състояние да действа с духовните принципи, така че не позволявайте на никой да ви поставя под осъждение, затова че сте отишли на лекар и сте претърпели операция. С други думи действайте до нивото на вашата вяра и не излизайте извън нея, но не оставайте на същото ниво през целия си живот. Продължавайте в Божието Слово, докато се развие вярата ви в изцелителната сила на Божието Слово. Словото на Бога е творческа сила. Световете са били създадени посредством това Слово. Изповядването му може да промени вашите светове, то е в състояние да промени и представите ви за болестите, в представите ви за изцеление и здраве. Да действа човек върху тези принципи никак не е лесна работа, затова е нужно дисциплина и всеотдаване. Не е достатъчно само да четете тези редове, но бих ви насърчил да изповядвате Словото гласно на телата си два или три пъти дневно. Изповядвайте с власт. Не е нужно да става пред други хора, защото думите, които изговаряте са във ваша полза.

Лоши новини и Божии новини
Лекарите може да ви кажат, че състоянието ви е безнадеждно, но вие винаги може да намерите надежда в Божието Слово. “Тогава викат към Господа в бедствието си; и Той ги избавя от утесненията им. Изпраща Словото Си и ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат” (Пс.107:19,20). “Така ще бъде Словото Ми, което излиза от устата Ми, не ще се върне при Мен празно, но ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам” (Исая 55:11). “Аз, Който създавам плода на устните, казва Господ, ще кажа: Мир, мир на далечния и близкия; и ще го изцеля” (Исая 57:19).

Връщане на Божието Слово към Него
Бог декларира, че Словото Му не ще се върне празно. Не трябва да позволяваме на Словото Му да се връща, без да сме го изповядали гласно. Чрез това Той ще създаде плода на устните ни. Изповядването на Божието Слово е един начин, чрез който вие общувате с Господа и позволявате на вярата ви да израства едновременно с изповедта. Препоръчваме ви да изповядвате тези библейски принципи. Не пропускайте нито един ден. Нека те да станат практика, като по този начин вие вземате Божието лекарство редовно, точно както това става с всяко друго лекарство, предписано от лекаря ви. Само тогава то ще бъде живот за вас и здраве за цялата ви снага.

БОЖИЕТО ЛЕКАРСТВО
Да се взема чрез устата три пъти дневно, докато вярата дойде, след това веднъж дневно за поддържане на тази вяра. Ако състоянието ви се влошава удвоете дозата, това няма да ви навреди.
“Исус е Господ на моя живот. Аз съм забранил на греха, болестите и болките да имат сила и власт над мен. Аз съм простен и свободен от грях и вина. Мъртъв съм към греха и жив за Божията правда” (Кол.1:21,22).
“Аз съм свободен от непростителност и воюване. Простил съм на всички, както Христос ми е простил, защото Божията любов е изляна в сърцето ми чрез Святия Дух” (Мат.6:12; Рим.5:5).
“Исус понесе моите грехове на дървото, тъй щото да бъда мъртъв към греха и жив за правдата. Аз съм Божията правда в Христос Исус и чрез Неговите рани аз съм изцелен и здрав.” (1 Петр.2:24; Рим.6:11; 2Кор.5:21).
“Исус понесе моите болести и болки, следователно аз не давам място на болката и болестта, защото Бог изпрати Словото, та ме изцели” (Пс.107:20).
“Отче, поради Твоето Слово аз съм победител. Победил съм този свят, плътта и дявола, защото по-велик е Този, Който е в мен, от този, който е в света” (1Йоан 4:4).
“Ти си ми дал изобилен живот. Получих го чрез Твоето Слово и този живот навлезе във всяка тъкан на моето тяло и ми донася живот и здраве” (Йоан 10:10; 6:63).
“Небесни татко, аз внимавам на Твоето Слово, прикланям ухото си към него. Не го отдалечавам от очите си, пазя го дълбоко в сърцето си, защото то е живот и здраве на цялото ми тяло” (Пр.4:20,22).
“Както Бог беше с Мойсей, така Той е и с мен. Очите ми няма да се помрачат, нито естествените ми сили ще отслабнат. Благословени са очите ми, защото виждат, и ушите ми - защото чуват. Зло няма да ме постигне, нито язва ще приближи до шатъра ми. Защото си заповядал на ангелите Си да ме пазят във всичките ми пътища. В моите пътеки има живот, изцеление и здраве” (Пс.91:10,11; Пр.12:28).
“Исус взе моите болести и немощите ми понесе. Аз отказвам да приема болестите върху тялото си. Божият живот тече в тялото ми и донася изцеление на всяка клетка от моето същество” (Мат.8:17; Йоана 6:63).
“Понеже съм изкупен от проклятието, аз заявявам, че истината в Галатяни 3:13 тече и в моята кръв. Тя е проникнала във всяка клетка, като възстановява моето здраве и живот” (Марк 11:23; Лука 17:6).
“Отче, Твоят живот е в мен. Първо Петрово 2:24 е навлязло в кръвообръщението ми, като възстановява всяка клетка от тялото ми. Твоето Слово е създало една реалност в моето тяло и животът ми е изобилен във всяка клетка в името на Исус. Той бе проклет заради мен. Аз забранявам на израстъците и туморите да продължат съществуването си в тялото ми. Те нямат право на живот, защото аз съм освободен от властта на тъмнината” (Кол.1:13,14).
“Всеки орган и тъкан от тялото ми функционира съвършено, според както Бог иска. Аз забранявам на всяка неправилна функция на даден орган в моето тяло в името на Исус” (Битие 1:28,31).
“Отче, Твоето Слово е станало част от мен, то е навлязло дори и в кръвообръщението ми, то функционира във всяка клетка на тялото ми, като възстановява и трансформира тялото ми. Твоето Слово стана плът, защото Ти изпрати Твоето Слово и то ме изцели” (Яков 1:21; Пс.107:20; Пр.13:3). “Твоето Слово се изявява в моето тяло, като кара израстъците да изчезнат, артритите са нещо минало, аз изисквам костите и ставите на тялото ми да функционират правилно в името на Исус” (Марка 11:23; Мат.17:20).
“Небесни Татко, давам глас на Словото Ти! Дух на живот (1 Петр.2:24), направи щото моето тяло да се съобразява със Словото Ти. То преобразува всяка клетка от мен. Артрити, вие трябва да си отидете! Болест- ти също! Тумори, вие не можете да живеете в мен, защото духът на Бога е в мен! Ти страх и депресия, нямаш сила и власт над мен, защото Божието Слово е моята изповед!” (Марка 11:23).

Божие лекарство за сърце и кръвоизливи
“Благодаря Ти, Отче, че имам здраво и силно сърце, което бие с ритъма на живота. Кръвта ми тече до всички клетки на тялото ми, като възстановява и поддържа в мен изобилно здраве (Пр.12:14; 14:30). Кръвното ми налягане е нормално, Божият живот тече в мен и изчиства артериите ми от всички излишни материали, които са вредни (Марка 11:23). Сърцето ми бие нормално. То е здраво и носи Божия живот през цялото ми тяло, като възстановява живота и здравето ми (Йоана 17:23; Еф.2:22). Аз имам здраво сърце и всяко негово туптене изпраща Божия живот във вените ми, премахва болестите и болките. Кръвта ми е чиста и разрушава всеки болестен вирус и бацил, които атакуват тялото ми (Еф.13:19-20; Изх.23:25; Марка 11:23). Говоря на моята кръв и заповядвам на червените и белите кръвни телца да унищожат всеки вирус или чуждо тяло, което се е опитало да живее в мен в името на Исус. Заповядвам на всяка клетка на тялото ми да бъде нормална в името на Исус! Заповядвам всяка клетка да функционира нормално в името на Исус! (Рим.5:17; Лук.17:6). Всяка чужда клетка, която не подпомага живота и здравето на тялото ми да изсъхне от тялото ми! Заповядвам на моите червени кръвни телца да разрушат всеки тумор в тялото ми! (Лука 17:6; Марк 11:23). Отче, аз съм изкупен от проклятието на закона, сърцето ми бие с ритъма на живота. Божият Дух живее в мен и ме изчиства от всяка болест и нечистота. (Пр.4:20,23)”

Артерии и клетки
“В името на Исус моите артерии няма да се свият, нито задръстят. Артерии, вие сте чисти, еластични и функционирате нормално, както Бог ви е създал (Лука 17:6; Марка 11:23; Исая 53:11; Яков 3:2-5). Законът на животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта. Аз не позволявам на греха да ме владее, нито болест да господарства над мен (Рим.8:2; 6:13,14). Същият Дух, Който възкреси Исус от мъртвите, живее в мен като е всадил възкресенския живот на Исусовото тяло и ми е изпратил изцеление (Рим.8:11). В името на Исус аз заповядвам на тялото ми да не бъде подмамено по никакъв начин! То няма да бъде измамено нито от вирус, нито от бацил! Никой вирус не може да властва над него! Всяка моя клетка е съвършено здрава! (Мат.12:25,35).”

Имунната система
“Моята имунна система расте и става силна с всеки изминал ден. Същият Дух, Който възкреси Христос от мъртвите, живее в мен, и оживотворява имунната ми система, и пази живота ми, и дава здраве на тялото ми.”

Божието лекарство за здраве на костите и мозъка в тях
Аз говоря на костите и на ставите в моето тяло. Заповядвам на всички кости в моето тяло да се развиват нормално в името на Исус. Всички кости и стави да не отговарят на никаква болест. Същият Дух, Който възкреси Христос, дава съвършено здраве на костите ми. Моите кости са съвършено здрави. Отче, аз изисквам от костите ми да произвеждат съвършен мозък. Заповядвам на костния ми мозък да произведе чиста кръв, която да защитава тялото ми от болест и болка. Моите кости отказват всякакво проклятие, заповядвам на всичките ми стави да функционират нормално. Нищо не може да разруши ставите ми и да отмени тяхната нормална дейност. Никаква болест не може да властва над мен!

Божието лекарство за един усилващ живот
Смесете напълно вяра и власт и с думи от устата, за да се поддържа здравето и живота.
“Тяло, изговарям слово на вяра към теб. Заповядвам ти всеки орган от теб да работи съвършено, защото си храм на Святия Дух! Заповядвам ти в името на Исус Христос! Заповядвам ти да станеш здраво в Исусовото име. Отче, аз се противя на неприятеля всякога, когато той застава срещу мен - изисквам моето тяло да бъде силно и здраво, като го подсилвам чрез Твоето Слово. Отхвърлям всяко проклятие и засилвам живота в това тяло, чрез името Исус! Сега аз ще направя планове за живота си, защото чрез Твоето Слово, аз виждам себе си изцелен, виждам себе си здрав, защото след като издигнах гласа си с Твоето Слово, започнах да виждам себе си изцелен, живеещ един живот на здраве и радост. Благославям Те, Господи, никога не ще забравя Твоите благословения, понеже Ти прости всичките ми беззакония, изкупи живота ми от разрушение, задоволи устата ми с много добрини, така че здравето ми се подновява всеки ден. Благодаря Ти, Господи, Ти ми даде изобилен живот и здраве. Ти си сила на живота ми и Господ мой (Пс.103:2-5).”

РАЗБИРАНЕ НА ПРИНЦИПА
Сега, след като сте преминали през библейската изповед, нека да погледнем към принципа, който ще наречем ключ, чрез който ще можете да участвате в Божиите доставки за вашето изцеление. Може би не съществува друг предмет, така важен за вашето здраве и изцеление, както принципът да назоваваш нещата, преди още да са станали. Пълно учение по този предмет може да получите чрез книгата от същия автор - “Динамична вяра и изповед”. В Римляни 4:17-22 ние виждаме, че Авраам е бил абсолютно убеден, че Бог непременно ще изпълни това, което е обещал. Начинът, чрез който трябва да се стигне до това убеждение, е да се назовават тези неща, които още не са изявени и още не съществуват. Ние заключаваме това от Римляни 4:17: “(както е писано: “Направих те отец на много народи”) пред Бога, на Когото повярва, Който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува”. Тук Павел ни праща в Битие 17 глава. Там ще видите, че Бог назовава Авраам “баща на много народи”, преди още да му беше обещал дете, като научи Авраам да прави същото. Бог промени и името му от Аврам на Авраам, което означава: “баща на народи или на множество”. По този начин, Той искаше да го убеди да назове онези неща, които още не бяха дошли в реалността. Бог ги даде чрез обещание, но Авраам беше този, който трябваше да ги извика в съществуване чрез смесване на Божието Слово с вяра. Всякога той казваше: “Аз съм Авраам” - така той назоваваше нещата, още преди да са били изявени. Той не вземаше под съображение факта, че беше стар. Той не е обикалял нагоре-надолу да казва: “Аз съм стар”, защото наистина беше стар, но той казваше: “Аз съм Авраам - баща на народи”. Ето, този беше Божият метод, който искаше да промени неговите представи и да го доведе до пълно убеждение. Павел също ни даде един принцип в Първо Коринтяни 1:27-28, “Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите”. Защо избра Бог немощните неща на света? За да посрами силните! “Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да и ония, които ги няма, за да унищожи тези, които ги има”. С други думи, Бог избра духовните сили, които не се виждат, да премахне естествените неща, които са на лице. Този е библейският принцип да се извикват в действително съществувание онези неща, които още не съществуват. Във Второ Коринтяни 4:13 Павел казва: “А като имаме същия дух на вяра, според писаното: Повярвах, затова и говорех, то и ние понеже вярваме, затова и говорим!” Тук Павел цитира Давид, когато каза: “Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни” (Пс.118:17). Когато дойдем до Божественото изцеление, ето, този е жизненият принцип - нужно е да изявим за себе си какво ни разкрива Божието Слово, независимо от обстоятелствата около нас и от чувствата ни. В Римляни 10:6-8 Павел казва, че праведният, който е във вярата, казва: “Думата е близо при теб, в устата ти и в сърцето ти!” Забележете, думата първо е в устата и тогава в сърцето. Божието Слово се всажда в сърцата, след като го изговорим. Не съществува нищо друго по-важно от това да изявявате онова, което Бог е казал за вас, чрез вашия собствен глас. Даването гласност на Божието Слово е методът за извикване в действително съществуване на неща, които са обещани, но все още не са изявени. Когато постъпвате по този начин, някой може да ви каже, че отричате действителността, но това не е вярно - вие установявате това, което Бог е казал като истина относно изцелението, въпреки че то още не е реалност в телата ви. Не можете да отречете, че болестта съществува, но може да отречете нейното право на съществуване в телата ви, понеже сте изкупени от проклятието на закона и сте освободени от властта на тъмнината (Гал.3:13; Кол.1:13). Бог ни е подарил всичко, което е потребно за живота и благочестието. Тези неща ни принадлежат (2Петр1:3-4). Когато сте болни изповядвайте, че сте изцелени в раните на Исус. Вие извиквате това, което Бог вече ви е подарил, дори то да не е още изявено. Този е Божият метод на извикване в съществуване на материални неща в действителния свят, които не са изявени. Някои не разбират правилно този принцип и назовават нещата, които са налице като нещо, което не съществува. Те отричат това, което съществува! Няма резултат в отричането, че болестта не съществува. Силата се състои в назоваването на изцелението и здравето, което да бъде смесено с вяра в Божието Слово! Когато сте болни не отричайте това, но не изповядвайте болестта, защото това ще установи във вас постоянно настоящето ви състояние. Отричането на болестта не ще ви направи по-добре, но смесването на вярата с Божието Слово ще извикат Божиите обещания да се изявят в телата ви. Този начин на изповед ще ви убеди напълно в здравето ви и изцелението ви ще бъде неизбежен резултат. Някои може би ще кажат, че е лъжа, ако изповядвате изцеление, когато сте все още болни. По този начин вие просто извиквате изцелението си, което вече е обещано, макар то да не е още изявено в тялото. Така вие практикувате Божието лекарство. Вие не се опитвате да убедите някои, че не сте болни, но изявявате това, което вече Бог е казал в Словото Си и че то е факт, независимо от настоящето ви състояние. Словото казва в Първо Петрово 2:24 следното: “В чиито рани вие оздравяхте”. Забележете, че глаголът е в минало време и това изцеление не е още изявено в телата ви. Имате право да назовавате, че телата ви са добре въз основа на словото от Лука 17:5-6 и Марка 11:23. Телата ви слушат думите ви и се подчиняват на тях, ако тези думи са произнесени с вяра и не допускате съмнение в сърцата си. Вашите думи имат по-голям ефект върху телата ви, отколкото думите на други хора. Телата ви са създадени със способността да изцеляват себе си и да направят всяка част да функционира правилно. Някои болести са налице от нарушен химически баланс в телата ви и мозъкът, който контролира говора, също има способност да контролира и секрецията на химикалите в тях. В Марка 11:23 Исус казва: “Ще имате това, което казвате!”

Назовавайте това, което искате
Единствената грешка, която толкова много християни правят, е, че говорят за положението, в което се намират, а не как трябва те да се намират. Така те установяват обстоятелствата, в които се намират и условията, в които живеят дълбоко в сърцата, ума и в телата си. Четох една статия преди много години за една жена, която страдала доста време от треска. Лекарите не са намерили нещо, което да не е в ред физически. Те са я разпитали подробно и са открили, че когато в живота й се случи нещо, което не е добро, тя винаги казвала: “О, това ме наранява ужасно”. Тази фраза тя изговаряла много пъти на ден. Те, след като не са констатирали органическо заболяване, са я помолили повече да не казва тези думи. В разстояние на няколко седмици температурата й спаднала. Колко пъти казвате следните думи: “Когато ям тази храна, винаги ми става лошо!”, “Моят кръст ще ме убие”, “Тези деца ще ме невротизират” или “Грипът ме хваща вече”? Вашите собствени думи инструктират телата ви и имунната ви система ще откликне съвсем естествено на думите ви. Божият метод е да изговаряте позитивни неща, дори и когато те още не са реалност във вашите тела. Назовавайте ги дотогава, докато те се изявят. Вие имате право, дадено от Бога, да упражнявате власт над телата си. В Римляни 8:13 Павел казва: “Защото ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете”. Вашата плът иска да казва това, което чувствате, но вашият дух, когато е обучен, желае да казва това, което казва Бог. Вашите тела ще правят това, което изисква вашият дух. Ако храните духовния човек с Божието Слово, тогава той ще изиска тялото му да бъде в пълна хармония с това Слово. Когато вие тренирате физкултура, изисквате повече енергия от телата си, сърцето започва да бие по-бързо, така че телата ви откликват на вашите изисквания и кислородът достига достатъчно до всяка една клетка, но вие трябва да направите това изискване, преди да стане всичко това. Дори кучето или котката биха изпълнили вашите заповеди, колко повече вашите тела биха се подчинили на Божието Слово, изговорено от вашата уста. Истината е, че те правят това, каквото вие им заповядате, било то добро или лошо, затова помислете върху думите си!
Преди години се появи една статия в “Таймс, Шревепорт - Луизиана” от един неврохирург - “Говорете на вашите тела, за да се освободят от болестите”. Той използваше методът, наречен умствено упражнение, който е в състояние да накара телата да правят това, което ние им заповядаме. Посочи примери как един диабетик трябва да инструктира своя панкреас да доставя инсулин или как едно лице с високо кръвно налягане трябва да казва, че кръвното му е нормално. Няма значение дали пациентът знае къде се намира панкреасът. Има голяма истина в Марка 11:23, обаче много хора не знаят това. Вие може да имате онова, което казвате с вяра, но повечето от хората казват това, което имат в момента. Бог създаде човешкото тяло да живее вечно, но грехът донесе проклятието на болестта и смъртта. Човешкото тяло има наследена способност да изцелява себе си и поради химическия дисбаланс, често пъти функционирането на някои органи е неправилно. Затова чрез химическия състав на лекарството, доставено в тялото, се ускорява изцелителния процес. Обаче Божието Слово е оригиналното и най-силно лекарство. Именно то създаде човешкото тяло и то се изпраща за специфичните цели на изцелението (Пс.107:20). Медицината е констатирала, че принципите от Марка 11:23 действително могат да доставят изцеление на телата. Думите на Исус от Лука 17:6 са пределно ясни: “Ако имате вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тази черница: Изкорени се и се насади в морето, и тя би ви послушала”. Исус в действителност не говори за дървета, но за проблемите, които се изпречват в живота ни, независимо дали вие изисквате вашето кръвно налягане да бъде нормално или заповядвате на секретите на панкреаса да бъдат достатъчни. Винаги ще има хора, които да ви обвиняват в лъжа, понеже те не могат да разберат този принцип на вяра. Не е нужно да правите тези изповеди пред други хора. Правете ги, когато сте сами, когато сте в молитва и общение с Господа! Когато сте болни, казвайте, че сте добре, защото вие изисквате това, което нямате. Ако поставите този принцип в практиката и го направите ваш начин на живот, тогава телата ви ще правят това, което казвате с вяра, която се основава на Божието Слово. Не, не ще се случат тези неща поради това, че ги назовавате, но поради факта, че чрез назоваването вие извиквате съществуването им в материалния свят. Изговарянето е начин да посеете семето, от което се нуждаете. Изговореното Слово на Бога сее духовния живот във физическото тяло (Йоан 6:63). Неговото Слово е нетленно семе и то произвежда семе според вида си. Аз ви призовавам да отделяте време за лично общение с Бога всеки ден. Направете това практика - да размишлявате върху Словото Му и да го изговаряте на телата си. Вземайте това лекарство два-три пъти дневно, тогава удвоете вашите изповеди в областта, където имате най-много проблеми! Молете се със силата на Словото за телата си! Изповядвайте го, че е истина, докато бъдете напълно убедени в това. Вашите тела ще откликнат на гласа ви, когато изповядвате Божието Слово с вяра!

Изпълнителите на Словото са победители в живота
(Яков 1:22-26) “Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото; понеже се огледва, отива си, и завчас забравя какъв бе. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянствува, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.”
Ако ти не си изпълнител на Словото, никой не трябва да те мами, ти сам се мамиш. Ако не обуздаваш езика си – ти ще измамиш сърцето си. Ти ще сееш неправилните думи и това е жетвата, която ще пожънеш. Семето, което сееш ще произведе според вида си. Много хора се чудят защо неща се случват по начина, по който се случват. Това е, защото езикът им е измамил сърцето им и сърцето произвежда плод от само себе си. (Марк 4:26-29)
Забележи, че Яков нарече Божието Слово съвършеният закон на свободата и каза, че изпълнителят на това Слово ще бъде благословен в това, което върши. Исус разкрива защо Словото е наречено съвършеният закон в Матей 12:35 “Добрият човек от добрият депозит или доброто съкровище на сърцето си изважда добри неща.” Кой ги изважда? Добрият човек от добрият депозит на сърцето си. Това е съвършеният закон на свободата, защото ти си този, който правиш избора какво да произвеждаш. Това, което депозираш в сърцето си, е това което ще излезе от него. От изобилието на сърцето устата говори. Каквото е изобилно в сърцето ти винаги ще влезе в устата ти. Тогава това, което е изобилно в устата ти също ще влезе в сърцето ти. Вкарваш го в сърцето си като го казваш с устата си. Павел ни казва в Римляни 10:8 “Правдата, която е от вяра казва: … думата е близо пред тебе в устата ти и в сърцето ти.” Забележи, че е първо в устата ти и после в сърцето ти. Исус потвърди това в Лука 17:5-6. Когато апостолите Го помолиха да им увеличи вярата Той каза:
“Ако имате вяра като синапово семе бихте казали на тази черница: “Бъди изкоренена и бъди посадена в морето” и тя ще ви се покори.” Той не каза нищо относно това, да им даде повече вяра, но им каза как да посадят вярата. Не е ли изумително как ученията в писанията разкриват същата истина? Ти посаждаш Словото, семето на вяра, като го кажеш. Ако имаш вяра като семе ти ще кажеш… Но толкова много хора нямат вяра като семе. Те казват: “Аз не бих казал това. Може и да не се случи”. Вероятно няма, защото те нямат вяра като семе. Ти трябва да посадиш семе, ако очакваш да пожънеш жътва. По същия начин ти трябва да освободиш вярата си в думи.
 
ПОСАЖДАНЕТО ПРОИЗВЕЖДА ОБРАЗ НА ЖЪТВАТА
Марк 4:26-29 “ И каза: Божието царство е също, както кога човек хвърли семе в земята и спи и става нощ и ден; а как никне и расте, той не знае. Земята сама по себе си произвежда, първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа. А когато узрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала жетва.”
Земята произвежда плод от самосебе си. Сърцето на човека ще произведе плода. То ще те заведе до самото нещо, което казваш или ще те заведе до информацията от която се нуждаеш, за да бъдеш на правилното място в правилното време, за да се прояви обещанието в твоя живот. То ще те заведе до тази ситуация. Може да те води през пет щата, за да причини това, което казваш да се сбъдне – добро, лошо или безразлично.
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изважда добри неща. Злият човек от злото съкровище изважда зли неща.
Яков казва, че ако се смяташ за благочестив и не обуздаваш езика си, ти мамиш сърцето си и благочестието ти е напразно. Това, което вярваш може да е напразно, ако не държиш устата си в линия с него.
 
БОЖИЕТО СЛОВО ОТРАЗЯВА КАКВО СИ И КОЙ СИ
Яков 1:23 “Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото;”
Огледалото, за което Яков говори е Словото на Бога. Библията говори няколко пъти за Словото като за огледало. Естественото лице показва какво си наследил. Ти гледаш в това Слово и виждаш какво Бог е казал относно теб. И ти казваш: “Гледай ти какво съм наследил.” Ти виждаш, че си сънаследник с Исус. Ти си мислиш: “Слава на Бога”. Но можеш да излезеш навън и да срещнеш обстоятелствата на живота и да забравиш какъв човек си ако не си решил да действаш според това, което Божието Слово казва относно теб. Нека да погледнем към помазаната молитва, с която Павел се моли в Ефесяни 1: 15-23
“Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всичките светии, непрестанно благодаря Богу за вас, и ви споменавам в молитвите си. дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, (Бог ни счита за Негово наследство) и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите – сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ, с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.”
Щеше да бъде велико ако Павел просто беше спрял тук, но той не спря. Той продължи в Ефесяни 2:1,2,5 да казва: “И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството; даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),”
Тук Павел ни казва чрез вдъхновението на Святия Дух, че Бог ни вижда направени живи заедно с Христос. Той не вижда тялото и главата отделени. Това е една от великите истини на писанията.
Бог Отец, Сина и Святия Дух са в тебе, както Исус заяви в Йоан 14:23
“Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.”
Ако обичаме Бога и пазим Неговото Слово, това създава стил на живот съответстващ на пълнотата на Божеството. Веднъж след като това се случи, трудно можеш да кажеш къде ти свършваш и Святия Дух започва, или къде Бог свършва и Исус започва. Това е една тайните, за които Исус говори, когато каза: “Аз в тях и те в мене за да бъдат съвършени в едно” Павел продължава в Ефесяни 2:5-6 “даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени), и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;”
Що се касае до Бога, ние бяхме разпънати с Христос. Заплатата за греха трябваше да бъде платена, защото всички бяха съгрешили.
Павел каза: “Аз така разсъждавам, ако Христос умря за всички, тогава всички са мъртви” (2 Коринтяни 5:14)
Доколкото зависи от Бога, ти като вярващ вече си умрял в Христос. Ти също си бил направен жив и възкресен и направен да седнеш заедно с Него в небесни места.
Ефесяни 2:7-9
“за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.”
Ние не сме физически в небето точно сега и Исус не е физически тук на земята. Но Исус се възнесе при Отец и седи отдясно Му. Той ходатайства за нас. Но Бог ни вижда в Него, още сега докато Той е в небето.
 
НАД НАЧАЛСТВАТА И ВЛАСТИТЕ
Исус е възкресен далече над всяко началство, власт, сила и господство. Той седи над всички власти и ние сме възкресени заедно и направени да седим с Него в духовно подобие и власт. Исус е в небето и духовно ние сме в Него. Единственото физическо тяло, което Исус има на земята днес е Църквата – Тялото на Христос. Ако Бог ще изцелява болните, възкресява мъртвите и изгонва демони, Той ще го прави чрез мене и чрез тебе, като тялото на Христос помазани със Святия Дух. Твоето тяло ти дава власт на тази планета. Исус е главата на Църквата и ние сме Тялото. Той седи отдясно на Отец, докато враговете Му бъдат направени Негово подножие. Бог ни вижда като физическото Тяло на Христос, това, което ще върши работата на земята, докато Исус слезе от отдясно на Отец.
Що се касае до Бога, Той ни вижда издигнати и седящи отдясно Му в духовна сила и власт с Главата (Исус). Той вижда Исус тук на земята във всеки един от нас, така че ние можем да упражняваме власт като Тялото на Христос днес
Ефесяни 2:10
“Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.”
Бог не създава недостойно творение, когато се новородим. Ние сме създадени в Неговото подобие.
Ефесяни 2:18,19
“защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух. Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;”
Ние сме съграждани със светиите в небето. Що се касае до Бога, ние вече сме там седящи с Него в сила и власт. Бог не ни вижда като странници или пришълци, но като съграждани и членове на Неговото семейство.
 
ЕДНО СЕМЕЙСТВО
Ефесяни 3:14.15 “Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос от когото се наименува цялото семейство на небето и земята”
Ти ще забележиш, че Павел не каза че има едно семейство на земята и едно семейство на небето. Той каза цялото семейство на небето и земята. Бог ни вижда всички като едно семейство – сега.
Цитати:
Ако не обуздаваш езика си – ти ще измамиш сърцето си.
Това, което депозираш в сърцето си е това, което ще излезе.
Исус е в небето и духовно ние сме в Него.
 
Източник: http://charlescapps.com/
Божията творческа сила за изцеление - Чарлс Капс
Мисия Филаделфия, 2005

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 21 март 2018 г.

Господната Трапеза – Божият Канал за Божествено Изцеление (Джоузеф Принц)

Господната Трапеза – Божият Канал за Божествено Изцеление (Джоузеф Принц)


Вземането от Господното тяло ти носи изцеление
Когато държиш в ръка хляба, ти се докосваш до най-великия израз на Неговата любов. Тази любов Му даде сили да издържи жестоките удари по гърба и Го накара да предаде тялото Си да бъде бито, наранено и разчупено, за да бъдеш ти изцерен. Когато участваш в Господната трапеза, ти празнуваш Неговото дело и освобождаваш вярата си, за да получиш Неговото здраве и изцеление в замяна на твоите болести и немощи.
Когато пиеш виното, ти си припомняш, че кръвта на безгрешния Божи Син не само ти донесе прошка - тя те направи завинаги праведен, свят и без обвинение. Така че днес ти стоиш пред Отца в позиция на съвършено приемане и Той внимателно слуша и най-слабия ти стон.


Ако в Божията същност е да изцелява, не сте ли си задавали въпроса защо много християни са болни? Нямам предвид незначителни проблеми като кашлица или простуда, а сериозни, живото-застрашаващи болести. Не ме изненадва това, че хората в света боледуват. Те нямат Исус Христос за своя протекция, така че нищо чудно, че са болни.
Но когато вярващи са болни, аз искам да знам защо. И не искам да вадя заключенията си от човешки опит. Искам отговор от Божието Слово.
Може би ще се учудите, но Библията дава само една причина за това християните да са слаби и болни, и да умират преждевременно.
В 1 Коринтяни 11:29-30 апостол Павел казва: „Защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.” „Починали” тук означава смърт, а не телесна почивка.
Павел казва „По тая причина…” Той не казва „по тези причини”. Той ни посочва една особена причина християните да бъдат слаби и болни, и да умират преждевременно.
И каква е тази причина, която Павел ни изтъква? Той казва „без да разпознае Господното тяло. По тая причина...” Така че причината, поради която коринтяните бяха слаби и болни, бе това, че не успяват да разпознаят Господното тяло.
Това означава, че те не знаеха защо вземаха от тялото, когато отиваха до масата. Те нямаха представа защо ядяха хляба. И това беше причината, поради която не получаваха божествения живот на техния Спасител, а бяха слаби и болни, и умираха преждевременно. И по аналогия можем да си направим извода, че ако разпознаваме Господното тяло, ще ходим в здраве и изцеление. Следователно от думите на Павел „без да разпознае Господното тяло. По тази причина мнозина са слаби и болнави, а доста са и починали”, можем да си направим извода, че ако разпознаваме Господното тяло, ще бъдем силни и здрави, и ще живеем дълго.

Би трябвало това да е стихът, който християните изучават, за да ходят в божествено здраве. В крайна сметка Павел е посочил тази единствена причина за болестите и - като следствие от това - преждевременната смърт на много християни.
Въпреки това изглежда, че повечето хора в Христовото тяло се съсредоточават върху храната и упражненията като ключ към здравословен начин на живот. Всъщност, една от най-продаваните теми в християнските книжарници днес е темата за храната. Има най-различни видове книги за това какво трябва и какво не трябва да ядем.

Преди да участвате в Господна трапеза, разпознайте Господното тяло
Вярвам, че Бог иска да върне истинското значение и силата на Господната вечеря на Църквата, за да може Неговият народ правилно да разпознава Тялото Му, когато идва до трапезата. Това ще донесе здраве и дълъг живот на людете Му.
Бог е промислил специално снабдяване за нашето здраве и можем да го открием в смъртта на Сина Му, Господ Исус Христос, когато идваме да участваме на Неговата трапеза.

Как да разпознаем Господното Тяло
След като вече установихме, че Господната трапеза е Божият канал за здраве и изцеление на Неговия народ, време е да разберем как можем да преживеем божествения живот чрез разпознаване на Господното тяло.
Забележете, че Павел казва, че причината хората да са болни и да умират преждевременно е неразпознаването на тялото, а не неразпознаването на кръвта.

„Защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.” (1 Коринтяни 11:29-30)

Израствайки като християнин, бях научен, че двата елемента трябва да се вземат заедно, затова вярвах, че и тялото, и кръвта бяха за прошка на греховете ми. Но след това Бог ми показа, че тялото и кръвта не трябва да бъдат третирани като едно. Те са два елемента, защото Господната трапеза има двойно приложение. Виното, което е Неговата кръв, е за наше опрощение. А хлябът, който е Неговото тяло, е за наше изцеление.


Кръвта е за прошка
За коринтяните, както и за повечето християни днес, разпознаването на кръвта не бе проблем. Писанията на Павел ясно ни показват, че кръвта носи прошка за греховете ни.
„В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете си.” (Колосяни 1:14)

„В Него имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат…” (Ефесяни 1:7)

Тъй като Божият Син плати наказанието за нашите грехове чрез святата Си кръв, когато се доверим на кръвта Му да ни спаси, ние сме свободни от наказание. Когато вземаш от виното, знай, че си опростен и оправдан. Кръвта на Исус ти дава право да застанеш пред Бога, за да можеш дързостно да влезеш в Неговото присъствие. И когато се молиш, можеш да си сигурен, че Той те чува.


Хлябът е за изцеление
По този начин разпознаваме кръвта и повечето християни разбират това. Но малцина знаят как да разпознаят Господното тяло. За да разберем това, ние първо трябва да знаем какво представлява хлябът. Исус постанови, че хлябът, който е Неговото тяло, е за наше изцеление. Откъде знаем това? Когато Исус говори с жената от Сиро-финикия за изцелението на нейната дъщеря, Той нарече изцелението „хляба на децата”.

„Жената бе елинка, родом сиро-финикианка. И молеше Му се да изгони беса от дъщеря й. А Исус й рече: „Остави да се наситят първо децата; защото не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата”. А тя в отговор му каза: „Така Господи; но и кученцата под трапезата ядат от трохите, паднали от децата.” (Марк 7:26-28)

Забележете, че когато тя помоли Исус да изгони беса от дъщеря й, Той каза, че не е добре да се дава „хляба на децата” на малките кученца. Какво е значението на „хляба” тук? Той се отнася за изцелението, за което тя молеше. А кои са кучетата? Те са не-евреите или езичниците като нея.
Така Исус всъщност казваше, че изцелението е само за Божия заветен народ, а не за езичниците, които още не бяха включени в завета.
След като обясних какво Исус имаше предвид, трябва също да обясня защо смятам, че хлябът се отнася за изцеление, а не за освобождение. Това е така, защото Библията разглежда болестта и демоничното обладаване като едно и също нещо, защото и двете имат за източник дявола.

Деяния на апостолите 10:38 казва, че Исус „обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него”. Забележете, че болестта се дължи на угнетяване от дявола. Следователно, болестта и демоничното обладаване са резултат от угнетяването от дявола и ние се нуждаем от Божието изцеление за тези проблеми.

От всичко това следва, че Исус вижда изцелението като хляба за децата. Жената положи вярата си в малката троха и това освободи сила да изгони дявола вън от дъщеря й. Така че хлябът, дори малката троха, която е Неговото тяло, е за наше изцеление, тъй като ние сме Негови деца и имаме пълното право на изцелителния хляб.

Какво означава да разпознаем тялото
Всъщност, аз вярвам, че когато Исус каза: „Вземете, яжте, това е Моето тяло” (Матей 26:26), учениците не се нуждаеха от никакво обяснение като това, което току-що дадох.
Те знаеха, че Той искаше те да „имат дял” в Неговия живот, здраве и изцеление. Тези мъже бяха с Него всеки ден и нито веднъж не Го бяха виждали болен. Нито веднъж не Го бяха виждали с простуда, температура или коремни болки. Никога не Му се налагаше да им казва: „Може ли някой да проповядва проповедта на планината вместо Мен? Нещо не ми е добре днес”. Господ никога не беше болен.
Нещо повече от това, Той беше енергичен, пълен с живот и пълен със здраве. Когато водеха при Него хора без ръце или без крака, те биваха изцелени и възстановени. Когато те се докоснеха до Него, телесните части, от които се нуждаеха, бяха допълнени от небето.
Неговото тяло беше така пълно с живот, че дори дрехите Му бяха напоени с Неговото здраве. Библията казва, че при Него дойде една жена с проблем на кръвотечение от 12 години, знаейки, че Той е единствената й надежда (Марк 5:25-34).
Тя бе похарчила всичките си пари и бе пострадала от намесата на много лекари. И какъв беше резултатът? Състоянието й не се бе подобрило, а напротив - беше се влошило! И въпреки това, само с едно докосване на Неговата дреха, тя бе незабавно изцелена от немощта си.
Ако крайчецът на дрехата Му беше пропит с Неговото здраве, можете ли да си представите Неговото тяло?
Не случайно Лука казва: „И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше всичките” (Лука 6:19).
Нямаше нужда да обяснява на учениците Си, че когато казва: „Вземете, яжте, това е Моето тяло”, Той даваше Своя живот, здраве и изцеление на техните тела. Те знаеха по-добре от всеки друг, че да вземат от хляба, означава да поемат Неговото здраве в своите смъртни тела.


Мацата е нагледен урок за това какво символизира Исусовото тяло
Мацата (плосък безквасен хляб, който се яде по време на Пасхата) е добър нагледен урок за това какво символизира Исусовото тяло. Мишната или Еврейският устен закон дава инструкции как се приготвя този хляб. Тези инструкции биха представлявали огромен интерес за нас.
Според тях хлябът трябва да е 1) безквасен, 2) опечен, 3) на дупки и 4) на ивици. И до днес еврейските равини не знаят защо хлябът трябва да е приготвен по този начин. Но благословени са вашите очи, защото те виждат милостта на Бога.
1) Не се използва никакъв квас, защото в Библията квасът представлява греха, а Исус е съвършеният, безгрешен Божи Син. Ето защо, Той е способен да поеме нашите грехове върху Себе Си.
2) Неговото тяло изгоря, защото цялата ярост на Божия гняв срещу нашите грехове падна върху Него. Този огън трябваше да падне върху нас и нашите семейства, но вместо това падна върху Исус.
3) Той бе прободен и
4) носеше върху Себе Си белезите от безмилостните рани на бича, за да могат нашите тела да се изцелят.
Така че когато идвате на Господната трапеза, трябва да сте сигурни, че разпознавате Неговото тяло. Когато участвате, вярвайте, че Исус взе хляб и го разчупи, защото Неговото тяло щеше да бъде разчупено.
И като участвате в Неговото разчупено тяло, знайте, че Неговото тяло беше разчупено, за да бъде вашето цяло. Когато вземате от Господната трапеза в този дух на вяра, с вашето тяло нещо се случва. Вие ставате силен, здрав и ще живеете дълго.

Господната вечеря води до двойно изцеление
До сега трябва да е станало ясно, че кръвта и тялото имат две различни приложения. Това е в съответствие с няколко пасажа в Библията. Пророк Исая казва: „Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари…” (Исая 53:4). Буквалният превод на Библията дава по-точен превод на думите „печал” и „скърби”, казвайки: „Той наистина понесе нашите болести и с нашите болки се натовари…”
Също така в Евангелието на Матей, този стих е преведен като „Той взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе” (Матей 8:17). На гръцки „немощи” или „астения“ означава телесни слабости. Следователно можем да видим много ясно, че Исая казваше, че Месията ще понесе върху собственото Си тяло нашите телесни слабости, болести и болки. С други думи, Исус понесе не само нашите грехове, но също и нашите телесни слабости, болести и болки. Това е, което някои автори на химни наричат „двойно изцеление”.

„И рече им: Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам; защото ви казвам, че няма вече да я ям, докле се не изпълни в Божието царство. И като прие чаша, благодари и рече: Вземете това и разделете го помежду си; защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб, и, като благодари, разчупи го, даде им, и рече: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.” ( Лука 22:15-20 )

Нямате нужда от пастор, за да вземате Господна вечеря
Исус ни каза да вземаме Господна трапеза често. Следователно, в това има някаква сила. Мислите ли, че би ни накарал да вършим нещо често, ако нямаше предвид някакво благословение? Тези, които вярват в силата на съвършената жертва на кръста, знаят, че Неговите благословения за здраве, изцеление и опазване изобилстват на Неговата трапеза.
След като си повярвал, ти си станал свещеник (1 Петър 2:9). Така че може да вземате от Господната вечеря и дори да давате на другите. Нямате нужда от пастор, за да го правите.
В църквата ние, пасторите, го правим, защото сме духовен авторитет над хората и трябва да има ред във вършенето на делата. Но извън църква, вие, като царско свещенство, можете сами да вземате Господна вечеря. Правете както Исус казва – вземайте често. „Колко често?”, може да попитате. Толкова често, от колкото се нуждаете. Зависи от това колко много искате Неговото здраве и изцеление.
Не казвам, че трябва да вземате всеки ден. Но ако сте болен, аз ви препоръчвам да вземате всеки ден. Знам хора, които са толкова радикални, че вземат като лекарство –три пъти на ден. И знаете ли какво? Те получават радикални резултати.

НЕ СЕ СТРАХУВАЙ ДА УЧАСТВАШ В ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА
Бог е направил наистина лесно за Неговия народ да ходи в божествено здраве. Това, от което се нуждаем, е да дойдем на Неговата трапеза, да положим вярата си в Неговото разчупено тяло за нашето изцеление и да вземем от хляба. Толкова е просто и същевременно толкова мощно.
Ето защо, дяволът се е опитал да открадне тази истина от Църквата, като накара християните да вярват, че не могат да участват в Господната вечеря. Той прави това, като ги кара да вярват, че са недостойни да дойдат на Господната трапеза. Това погрешно мислене се дължи най-вече на погрешното тълкуване на следните стихове:
„Защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.” (1 Коринтяни 11:29-30)

Когато бях млад във вярата, ми се казваше: „Не идвай на Господната трапеза, ако в живота ти има грях. Ако си недостоен и участваш, ти си виновен за тялото и кръвта, и ще пиеш осъждение на себе си”. Не бях сигурен какво означаваше всичко това, но беше достатъчно да ме уплаши. И винаги ми се казваше: „Трябва да си сигурен, че си проверил себе си дали няма грях в живота ти. Трябва да си сигурен, че си изповядал всичките си грехове, преди да дойдеш на трапезата”.

Никога не смеех да участвам, защото винаги се чудех: „Има ли грях, който не съм изповядал?” Не че живеех в грях, но не исках да поемам риска. Какво щеше да стане, ако бях забравил да изповядам някой грях? Върху мен щеше да падне осъждение, нали така? Така че аз избирах да не участвам, за да бъда в безопасност. Всеки път, когато хлябът и виното минаваха покрай мен, аз ги пропусках.
Мислех, че за мен по-добре, като не участвам. Но всъщност, като не вземах от Господната трапеза, аз ограбвах себе си от Божия източник на здраве, изцеление и благословение за мен. Легалистичното и погрешно учение ни нанася много вреда, защото ни пречи да получим това, което Бог има за нас.

Какво означава да участваш недостойно
Нека прочетем какво казва Павел, така че да можем да вземаме от Господната вечеря достойно.
„За това, който яде хляба и пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си.” (1 Коринтяни 11:27-29)

Първо, в стих 29 той казва, че ако ядеш и пиеш недостойно, приемаш осъждение на себе си. Нека си изясним нещо. Думата „недостойно” е наречие, което означава, че пояснява глагола. В този случай „недостойно” описва действието на ядене и пиене. Не описва личността, която яде и пие. Така че Павел не казва, че ако си недостойна личност, не трябва да участваш.
Църквата е изопачила някак си това учение и християните казват: „Ако си недостоен, не участвай.” Те казват: „Ако в живота ти има грях, не идвай на Господната трапеза, за да не се разболееш и да умреш преждевременно.” Те са превърнали нещо, предвидено да бъде благословение, в проклятие.
Така или иначе, всеки един от нас, който е дошъл на Господната трапеза, е недостоен и става достоен единствено чрез Неговата кръв. Единствено Христовата смърт ни дава право да участваме. Павел не казва, че не бива да вземаме, ако сме недостойни. Той казва, че не трябва да участваме по недостоен начин.
Какво означава да участваме по недостоен начин? Прочетете останалата част от стих 29 и ще видите, че ако не разпознаете и не разбирате значението на Господното тяло, вие ядете и пиете по недостоен начин.
Коринтяните вземаха недостойно, защото те не разпознаваха, че разчупеното тяло на Господа имаше за цел да им донесе здраве и изцеление.
Отнасяйки се към Господната вечеря като към ритуал, те пропускаха благословенията. Те не разбираха значението на хляба. Не знаеха защо вземат. Това означава да участваш недостойно.

Начинът, по който участваме в Господната трапеза, ще определи дали ще се възползваме от благословенията на Господното тяло. Ако се отнасяме към него просто като към „парче хляб”, тогава такова и ще бъде. Тогава ограбваме себе си от животворящото действие на хляба от Неговата трапеза.

Павел описва с големи подробности начина, по който коринтяните участваха. Нека погледнем отблизо.
„... прочее, когато така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря, защото на яденето всеки бърза да взема своята вечеря преди другиго, и така един остава гладен, а друг се напива. Що! Къщи ли нямате да ядете и да пиете?” (1 Коринтяни 11:20-22)

Той им дава добър урок, защото когато идват на Господната трапеза, тези, които са гладни, бързат да дойде техния ред. А други пият виното, докато се напият. Така че Павел не казва, че ако в живота ти има грях, не трябва да вземеш. Той ни казва да вземаме по правилния начин, т.е. да разпознаваме, че Господното тяло е било разчупено за нас, за да може нашето да бъде цяло и здраво. Не вземайте Господна вечеря, защото сте гладни. Ако сте гладни, първо яжте в къщи.
Това, което Павел казва на коринтяните да правят, е да различават силата на разчупеното Христово тяло. Той ни учи, че когато не успеем да разпознаем тялото, не трябва да участваме, защото не изявяваме чрез вяра това, което Исус направи за нас. А като не успеем да направим това, ние обезсилваме и правим безполезно Неговото дело на кръста по отношение на собствения си живот.
Когато не успееш да разпознаеш Неговото тяло, ти всъщност презираш Неговото дело на кръста. Недостойно – anaxios е употребено в 1 Коринтяни 11:27, за „недостойно” вземане на Господната вечеря, т.е. отнасяйки се към нея като към обикновено ястие; хлябът и чашата се считат за нещо обикновено и не се осъзнава тяхното важно символично значение.

Исус иска да вземаме от хляба и да вярваме, че Неговото тяло беше разчупено, за да може нашите тела да бъдат възстановени. Когато разпознаем тялото по този начин, ние вземаме достойно. Когато идваш на Неговата трапеза и освобождаваш вярата си в Господното тяло, ще получиш благословенията на изцеление, здраве и цялост. Ще бъдеш силен и здрав, и ще живееш дълго.

Какво означава да изпитваш себе си
Второ, беше ми казвано да „изпитвам” себе си и да проверявам дали имам грехове в живота си, за да ги изповядам всичките. За да поправя това погрешно схващане, трябва да проумеем контекста на твърдението на Павел. Става въпрос за проблема с недостойното ядене и пиене на Господната трапеза.
Тези негови думи идват, след като е казал на коринтяните, че трябва да изпитват себе си дали ядат и пият по достоен начин. Никъде не се казва, че трябва да изпитват себе си дали имат грях в живота си.
„За това, който яде хляба и пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; защото, който яде и пие, без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си.” (1 Коринтяни 11:27-29)

Ако разгледаме пасажа още веднъж, става ясно, че Павел говори за това човек да изпитва себе си дали яде и пие достойно, за да не яде и пие осъждение на себе си.
Толкова е просто, но проповедниците твърде дълго са карали християните да се страхуват и да имат съзнание за греха, когато Бог иска да имаме съзнание за Сина. Той просто иска да изпитваме себе си дали сме положили вярата си в делото на Неговия Син за нас на кръста.

Какво означава да пием осъждение на себе си
Трето, „осъждението” (в стих 29) не означава Божия гняв или ярост, както бях свикнал да мисля. В някои кръгове хората още вярват, че осъждението тук означава, че Бог ще ги прати в ада. Това е погрешно тълкуване.
Гръцката дума, използвана тук, е krima, което означава „Божия присъда”. Когато Адам съгреши на Бога, Божията присъда падна върху човешкия род. Някои следствия от Божията присъда са слабост, болести, смърт.
Докато сме тук, на тази земя, нашите тела са подчинени на процеса на стареене, който е част от Божията присъда.
Господната трапеза е Божието решение за отлагането на този процес. Дори вашите приятели ще видят резултатите. Те ще започнат да ви питат: „Хей, защо изглеждаш все по-млад и по-млад? Изглежда никога не остаряваш!”
Един ден, когато отидем на небето, ние ще имаме съвсем нови тела, които никога не остаряват, никога не се уморяват и никога не изглеждат зле. Междувременно, Господната вечеря е това, чрез което Бог ни помага да отложим процеса на стареене и да живеем в божествено здраве. Всеки път, когато вземаш от хляба и виното, ти преобръщаш следствията от проклятието или Божието осъждение в твоето тяло.

Дяволът няма шанс в живота на онези, които вярват в мощта на разчупеното тяло на Господа

Има сила в действието ядене
По време на силни духовни атаки, ние можем да имаме победа, когато вярваме, че това, което Исус направи на кръста, е по-велико от всяка атака на дявола. Веднъж осъзнали колко много страда Исус, за да могат нашите тела да са изцелени, ние ще имаме увереност, че вземането от Неговото разчупено тяло ще доведе до изцеление на нашите тела.
Ако все още ти е трудно да повярваш, че изяждането на една троха хляб може да донесе здраве и изцеление на твоето тяло, нека те върна в началото и ти припомня Едемската градина. Там Адам едва отхапа от плода и това потопи цялото човечество в грях. Неговият грях е този, който донесе болести и в крайна сметка - смърт.
И така Бог, в Неговата милост и мъдрост, намери съвършеното решение. Както простото действие на изяждане на плода от страна на Адам донесе болест и смърт, така простото действие на вземане на хляба ще донесе здраве и изцеление на Неговия народ.


Да участваме в Господната вечеря
Нека сега вземем Господна вечеря и да освободим вяра за нашето опрощение и изцеление. Преди да вземеш, просто знай, че Бог иска „да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти” (3 Йоан 1:2). Приготви хляба и виното и не бързай. Помни, това не е ритуал. Става въпрос за това да опиташ отново Неговата любов към теб.
Чуй Го как ти казва: „Вземи, яж. Това е Моето тяло, което е разчупено за теб.” Виж Неговите очи да горят от любов, като ти казва: „Тази чаша е Новият Завет в Моята кръв, която е пролята за теб.”
Виж Господа, който понесе всички твои грехове и болести. Той пое греховете ти в Своето тяло на кръста. Виж Го как взема върху тялото Си твоите физически немощи. Ако имаш тумор, виж тумора върху Неговото тяло. Каквато и болест да имаш, виж я върху Неговото тяло. Вече не е върху теб. Виж как Неговото здраве идва върху теб.
Наистина Той понесе твоите грехове и твоите болести. Когато вземаш от Господната трапеза, освободи вярата си в хляба и виното.

Когато държиш в ръка хляба, ти се докосваш до най-великия израз на Неговата любов. Тази любов Му даде сили да издържи жестоките удари по гърба и Го накара да предаде тялото Си да бъде бито, наранено и разчупено, за да бъдеш ти изцерен. Когато участваш в Господната трапеза, ти празнуваш Неговото дело и освобождаваш вярата си, за да получиш Неговото здраве и изцеление в замяна на твоите болести и немощи.
Когато пиеш виното, ти си припомняш, че кръвта на безгрешния Божи Син не само ти донесе прошка - тя те направи завинаги праведен, свят и без обвинение. Така че днес ти стоиш пред Отца в позиция на съвършено приемане и Той внимателно слуша и най-слабия ти стон.

Дръж хляба в ръката си и кажи:
Благодаря ти, Исусе, за разчупеното Ти тяло. То е за мое изцеление, за изцеление на моята съпруга и деца. Благодаря Ти, че чрез Твоите рани, чрез побоя, който понесе, чрез камшиците, които падаха върху гърба Ти, ние сме напълно изцелени. Аз вярвам и приемам. (изяж хляба)

След това вземи чашата в ръка и кажи:
Благодаря ти, Исусе, за Новия Завет, запечатан в Твоята кръв. Твоята кръв ми донесе прошка и ме уми от всеки грях. Благодаря Ти, че Твоята кръв ме направи праведен. И когато пия, аз провъзгласявам и участвам в наследството на праведния, което е опазване, изцеление, здраве и благоденствие. (изпий виното)
Благодаря Ти, Исусе. Аз Те обичам, защото Ти пръв ме възлюби.

Извадки от книгата на ДЖОУЗЕФ ПРИНС - ЗДРАВЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ ЧРЕЗ ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 20 март 2018 г.

Библията (Тихият Приятел - The Silent Friend)

Библията (Тихият Приятел - The Silent Friend)


Благодаря Ти Господи за тази вечер, благодаря Ти за този ден, че прекарах в мир.
Татко, чета Библията всеки ден, изучавам я, опитвам се да я приложа на практика, разбирам, че Твоите обещания са истинското богатство за мен, много повече от всички материални неща, които притежавам.

Но когато виждам, че мнозинството от хората, които познавам, не я четат, а по-скоро я пренебрегват, живеейки в духовна апатия, която превръща живота им в мрежа от семейни, практически и психологически проблеми, бих искал да ми кажеш повече за Библията, за да знам какво да им кажа.


"Библията е Моето Слово (79) и тя съдържа цялата информация, от която се нуждаете да живеете (80). Чрез Библията говоря (81), ви оставям да знаете неща за миналото, за настоящето и за бъдещето.(82) Чрез моето писание вярата расте защото в нея съм написал обещанията си, без тях дори вашата вяра не би могла да съществува. (83)
(79) Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят. (Лука 11:28)
(80) За да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, (Фил. 2:15)
81) И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух. (2 Петър 1:19-21)
(82) В отговор Даниил рече на царя: Тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози. Но има Бог на небеса, Който открива тайни; и Той явява на цар Навуходоносора онова що има да стане в последните дни. Ето сънят ти и това, което си видял в главата си, на леглото си. (Дан. 2:28-29)
(83) Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Светият Дух предсказа чрез Давидовите уста за Юда, който стана водител на тия, които хванаха Исуса. (Деяния 1:16)
И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество. (Отк. 22:7)


Вярата се основава изключително на моите декларации; Ако не бях разкрил или обещал нищо, как може човек да има вяра (84)?
(84) А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат. (Евр. 11:1)

Библията излага моя план. Човек без моите Писания измисля собствена вяра, следвайки инстинктите си; Той прави себе си бог и дори ако намеренията му са добри, той е обречен да се провали, защото човекът по естеството си е лош, а не добър.(85)
(85) Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. (2 Тим. 4:3-4)

Чрез Библията започваш да ме познаваш, откриваш как действам, научаваш какво искам, разбираш какво Съм направих и защо; Библията описва моя план за човечеството на всички времена.
Моята дума е жива (86), говоря с вас, комуникирам и разкривам нови неща, Чрез нея аз ви променям към по-добро; Същият този библейски пасаж ви учи нови неща всеки път.
В Библията ви открих, че ще дойда да ви спася (87); Обясних какво Съм направил, какво Съм подготвил за вас преди, по време и след моето идване (88).
(86) Тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века]. (1 Пет. 1:23)
(87) Исая 53 (цялата глава)
(88) Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. (Бит. 2:1-3)

Който не знае, не изследва и не приема моето слово, е мъртъв човек, изгубен, самотен, осъден да умре завинаги от духовна смърт.

Без знанието на Библията е невъзможно да се познават правилата на живота; Невъзможно е да живееш пълноценно. Който не знае думите ми, не само ще прекара вечността отделен от Мен, но е като храст в пустинята: вятърът го изкоренява и я носи навсякъде, където иска (89)."
(89) Не ще се именуваш вече Аврам, но името ти ще бъде Авраам; защото те направих отец на множество народи. Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от тебе; и царе ще произлязат от тебе. И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе. (Бит. 17:5-7)

Книга: Тихият Приятел, Глава 7
The Silent Friend, Giulio Credazzi


Към Глава 6

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 25 юни 2017 г.

Властта на вярващия – Джон Остин

Властта на вярващия – Джон Остин


Започвайки тази книга, аз си мисля за хората, които ще я прочетат. Не мога достатъчно добре да изразя колко е важно, това да се разбере от всички вярващи. Ти трябва да разбереш, че не си вече победен, но си победител; не си някой си, безгръбначен, който се блъска в живота и позволява на дявола да доминира. На теб е дадена власт в името на Исус Христос. Знаете ли, че някои християни никога в живота си не са посрещнали дявола, нито са му говорили с власт в името на Исус.

Те просто си карат живота и казват: „Аз се молих и мисля, че съм добре.“
И тогава дявола взема надмощие в тях. Искам да те предупредя, че дяволът има твоето име, той има твоята фамилия, има имената да децата ти и е излязъл да те порази. Той е дебнеш враг. Знае точно как да се възползва от слабите ти места. Ти трябва да бъдеш силен в Господа и в силата на Неговото могъщество. И когато дяволът почука на твоята врата, вярата ще отговори:
„Тук дяволът не е поканен.“


Вие знаете историята за блудния син. Той напусна бащиния си дом и живя в един свинарник. Библията казва, че ядеше от храната на свинете. Но когато той дойде на себе си, той каза:
„Колко от наемниците на баща ми имат излишък от хляб, а аз умирам от глад. Ще стана и ще се върна в бащиния си дом.“

Той беше дрипав, мръсен, миришеше. И забележете, бащата го видя и се затича. Това е единственото място в Библията, където Бог е обрисуван да тича към човек, излязъл от свинарник и завърнал се в къщи. Искам да кажа, че ако се чувствате така сякаш не сте се покорявали на Бога, момента, в който обърнете очи към Него, Той ще се затича към вас, за да ви каже добре дошли. Искам да ви кажа нещо за бащата. Когато го видя, той се затича. Синът се опита да се изповяда:
„Татко съгреших...“
„Не, не, донесете най-добрата премяна и го облечете, покрийте мръсотията и му дайте обувки за нозете и пръстен за пръста му!“


Забележете, че бащата даде на сина си, който току що беше излязъл от свинарника и се бе прибрал в къщи, не само нови одежди и обувки, но му подари и пръстен. Сега отвори твоя библейски речник и ще видиш, че пръстенът представлява принадлежност към семейството. Това е семейният печат. С него се подпечатват разни неща. Той има семейна сила. Всичко в семейството стои зад този печат, И веднага след своето завръщане, синът получи не само нова премяна, но и властта.


Не трябва да живееш в Бога 30 години, за да придобиеш власт. Може да си най-малкото дете на Бога, но в момента, когато дойдеш при Исус, ти получаваш пръстена – името на Исус като своя власт. Амин! И не трябва да бъдеш бит от дявола. Дяволът обикаля като „ридаеш лъв и търси кого да погълне." Ти казваш:
„Аз съм добре, аз съм силен...“
Може би това е, защото твоите родители са били силни или защото са оставили нещо за теб, което можеш да използваш в този живот без да ходиш на църква, без да изучаваш Библията, без да си изпълнен със Святия Дух. Ти можеш да се върнеш. Но какво ще стане с твоята дъщеря, с твоя син, с тези които не са обучени. По-добре научи твоите деца да бъдат фанатици за Исус. Библията казва:
„Крадецът идва да да открадне, да убие, да погуби.“
Затова е излязъл дяволът – да открадне, да убие, да погуби. И ние даваме всичко, за да стигне това Слово до теб, където и да си, защото знаем, че там има враг вън. Той иска да убие, да открадне и да погуби. И знаем, че единственото име, единствената сила, която може да го спре е Господ Исус Христос. Идваме да ти кажем, че не трябва да бъдеш победен. Може да станеш победоносен. Не трябва да ходиш в религиозност и да се носиш по течението. Можеш да имаш силата на Святия Дух, силата и властта в името на Исус. Нещата в живота ти могат да се променят. Амин!

Има ключове на властта – изкуплението, разбиране на изкуплението, правдата и съпротивлението. Трябва да разбереш изкуплението. Ако разбереш какво Исус дойде да направи и какво направи, тогава можеш да имаш знание за твоята власт. Исус дойде само, за да умре на кръста ли? О, хиляди хора са умрели на кръстове. Това, че е умрял на кръст не означава нищо. Но Исус беше син на Бога, без петно, Той беше Божият Агнец. Йоан казва:
„Ето Божият Агнец, Който носи греха на света.“

Исус дойде и умря на кръста. Той взе нашите грехове, Той взе нашите болести, Той изкупи смъртта на всеки човек и Той понесе осъждението на света. Но Той направи нещо повече от това – когато умря, Той отиде в ада и възкръсна отново. Той направи нещо повече – разчупи силата на дявола. Ако имаш враг, ти казваш:
„Ако не споменавам за дявола и не му обръщам внимание, може би, той ще ме остави.“
Не, той няма да те остави. Искам да знаете, че Исус е направил нещо преди дявола да е направил нещо. Ти казваш:
„Добре, но дявола не закача моето семейство.“
Нека да ти кажа нещо, той има план за твоята съпруга или твоя съпруг, той има планове да те унищожи. Но ти трябва да знаеш, че се е случило нещо, което неговото господство. Исус казва:
„Силния човек пази къщата си и покъщнината му е в безопасност. И когато дойде по-силен от него, побеждава го и взема всичкото му оръжие.“
Това направи Исус, Той победи сатана и унищожи неговата сила. Има едно име, от което дявола трепери и това е името на Господ Исус Христос.
Сега трябва да разбереш това изкупление, че Исус умря и след това занесе кръвта Си на небето. Библията казва, че Неговата кръв там говори по-добре, отколкото кръвта на Авел. Той разпръсна кръвта Си в небесното светилище. Исус се върна там, за да я представи пред Бог Отец и тази кръв представлява пред цялата вечност факта, че Бог стана човек, наш заместник, Той беше нашата жертва, Той умря, беше погребан и възкръсна като вечна жертва за нашето спасение. И точно Той сложи кръвта Си на небето, за да напомня цяла вечност, че това се е случило.
В Откровение 12:11 се казва:
„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.“
Те победиха сатана чрез кръвта на Агнето. Как можеш да победиш дявола и демоните чрез кръвта на Агнето? Когато застанеш пред дявола или демоничните сили с разбитото сърце или разбитите домове, трагедиите в твоя живот и знаеш, че дяволът е направил това. Можеш да застанеш и да кажеш:
„Чуй сатана, аз идвам при теб с кръвта на Исус Христос. Той дойде в плът, Той те победи, Той възкръсна от мъртвите и аз имам власт в Неговото име. Аз ти се съпротивлявам и ти заповядвам да напуснеш!
Кръвта на Исус, кръвта на Исус...!“В кръвта на Исус има сила. Казвам ти, че силата на тази кръв прави дявола да трепери. Една малка капка от кръвта на Исус има повече сила от цялата сила на дявола. Тази кръв означава изкупление за нас. Забележи какво казва Библията в Ефесяни 1:17-19:
„Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете,  и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,  и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите.“

Има нещо, което ни дава на нас като вярващи. Каква е тази превъзходно велика сила, за която говори апостол Павел. Той казва:
„Сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ,  с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата.”

Това е възкресенската сила. Каква е тази превъзходна и велика сила, която се открива и на нас. Това е цялото изкупително дело на Исус Христос.

Казвам ви, че когато Исус умря, Той победи дявола, стана жертва за нашите грехове, за нашите болести, за нашите проклятия, за нашата смърт. Възкръсна отново, отиде по-горе от дяволската сила в поднебесните места, седна от дясната страна на Божия престол и каза:
„Моята победа е и твоя победа. Аз направих всичко за теб.“

Колкото за дявола, ако държиш името на Исус, ти ще го победиш. Това е превъзходно велика сила за нас, които вярваме. Ако не вярваш, ти изобщо нямаш тази сила и казваш:
„Аз съм християнин,но не вярвам за това, което говорите.“
Добре, това не се отнася за теб. То е за хора, които вярват. В третата глава на Ефесяни се казва:
„... Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим.”

Ние живеем в Бога. Бог е на наша страна. Имаме Бог, който не е ограничен в силата Си. Единственото ограничение, е нашата вяра и нашето доверие към Бог.
О, Боже помогни ни да разберем това!
Ще ви кажа, че ако се срамувате от силата на Святия Дух, от говоренето на езици (Деяния 2 глава), от пророчествата, от молитвата за болни, от изгонване на демони, ако се срамувате от Исус Христос, ако се срамувате от изцелението и разгромяването на демоничните сили чрез Неговото име, ако се срамувате от църквата на Святия Дух, такава, кавато е в Деяния на Апостолите, тогава във вас няма да действа много сила. Не знам за вас, но аз съм радикален фанатик за Исус.

Това, което ти предлага обществото не е достатъчно. Да бъдеш красив и водещ не е достатъчно. Да бъдеш богат не е достатъчно. Да бъдеш приет в обществото не е достатъчно. Ние е сме в борба, ние сме във война. Казвате:
„Той (Бог) може да направи несравнимо повече, отколкото искаме, отколкото искаме или мислим.“

Но това е поради действащата в нас сила. Вижте, аз нямах знания за изкуплението, така че, не можех да освободя тази сила. Срамувах се от говорене на езици. Казвах, че езиците са отминали, че чудесата не са за днес. Мислех си, че кръстените със Святия Дух хора, които говорят езици и вдигат ръцете си, са от другата страна на пътя и в действителност не са стигнали никъде.
Но един ден осъзнах, че точно така са действали в първата църква, описана в Деяния на Апостолите. Те изгонваха демони, молеха се заедно, вдигаха много шум, молеха се за болни и имаше много чудеса и знамения. Не се срамуваха, а бяха смели, а бяха смели за Господ Исус Христос. Но аз се срамувах. Бях завършил колеж и семинария. Изкачвах се нагоре по деноминационната стълба, завирайки се в моята деноминационна клетка, пеейки моите приспивни, деноминационни песни, хранех се с моите деноминационни птичи семена без да прави нищо, нищо в моето поколение, докато един ден се роди нашата дъщеря. Роди се ненормална, с мозъчна парализа и никога нямаше да бъде нормално дете.
Тогава разбрахме, че религията в нашата църква не е достатъчна. И сложихме на тръни нашата деноминационна традиция. Изкачихме се на Божия хълм, вкопчихме се в Божията дреха и казахме:
„Няма да се помръднем!“
Аз няма да се помръдна, докато не получа силата на Святия Дух. Искам да знаете, че в тези безнадеждни дни дни ние потърсихме Бога, открихме за какво е изкуплението. Разбрахме, че когато сме в беда, се нуждаем от хора, които са пълни със Святия Дух. Разбрахме, че когато сме в трудност, се нуждаем от хора, които изгонват демони; открихме, че са ни нужни фанатици за Исус. Когато имате РАК, СПИН или нещо друго пред себе си, тогава ще потърсите стъпки като нашите. Няма да искате формалност, а силата на живия Бог. Казвам ви, тя е за вас днес.

ен живот. Примирете се с това Остин! Примирете се, че ще имате ненормално дете!“

И ако бяхме останали в религията, която се срамува от Исус, от силата на Святия Дух и от говоренето на езици, от молитвата за болни, тя щеше да бъде ненормална днес. Но, благодаря на Бога, ние се обърнахме към Бога! Алилуя!

Искам да знаете какво е името на Исус. Искам да знаете, че Бог има превъзходно велика сила. Трябва да задвижим това, вярата трябва да бъде в нас, Словото трябва да бъде в нас, трябва да стигнем дотам, като не се срамуваме от вътрешното, но от външното. Слава на Бога!

Искам да знаете какво е името на Исус. Искам да знаете, че Бог има превъзходно велика сила, според действащата в нас сила. Трябва да задвижим това, вярата трябва да бъде в нас. Словото трябва да бъде в нас, трябва да стигнем дотам, като не се срамуваме от вътрешното, но от външното. Слава на Бога!
Ние изговаряме това име, разбирайки, че силата е в нас. Това е пътят. Ако бяхме деноминационно мислещи, толкова горди, толкова коравовратни, не само Лиза щеше да бъде ненормална, но вероятно и аз щях да бъда мъртав, а и Доуди (жена ми) щеше да бъде мъртва, (която Бог изцели от рак през 1981, год.). Сега в нейното тяло няма и следа от рак. Но това, което искам да ви кажа е, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, според действащата в нас сила. Има ли някое слово в теб? Имаш ли изкуплението? Имаш ли разбиране за това, което Исус направи на кръста за теб, чрез Неговата смърт, погребение и възкресение? Разбираш ли нещо от това? Ти казваш:
„Е ние имаме малка, тиха църква, не говорим на езици, не пророкуваме, просто изучаваме Библията.“
Добре, какво научаваш от Библията? Стигал ли някога до Евангелията от Матей, Марка, Лука, Йоан и книгата Деяния на Апостолите, втората глава. Прочетете тези чудесни глави! Ако изучаваш Библията, ти казвам ще стигнеш до това, което Библията казва – Бог има сила и ти дава власт, чрез действащата сила в теб. Ако я приемеш в себе си, тя ще се прояви.

Аз наблюдавам хората и виждам промяната в тях. Казвам ви, че след като разберат кои са, какво направи Исус за изкуплението и какво означава то, те ще се изправят и целият им живот, семействата, финансите и мисленето им се променят чрез силата на Бог. И това трябва да се предава от поколение на поколение. Тази е причината, поради която аз преодолях това, преодолях онова, преодолях другото. Ако веднъж разберете това, то ще промени живота ви. Вие имате власт, имате този пръстен от времето, когато сте били спасени. Но много хора не знаят как да използват тази власт. Има три ключа – изкупление, правда и съпротива.


Първият – разбиране на изкуплението. Искам да ви кажа, че където и да сте в този момент, аз не знам всичко и вие не знаете всичко. Трябва да се учим, но нашите сърца трябва да са отворени за състраданието, въздигащото, плачещото и умиращото човечество.
Ако научите истината за изкуплението – силата на името на Исус, вие няма да имате нужда да ви помага проповедника или някой друг християнин. Ще си помегнете сами, защото сте вярващи и имате сила в Исусовото име да се съпротивлявате на дявола и той ще бяга от вас. Аз вярвам в това.
Бог да ви благослови!

Това, което прочетохте, може да се потвърди в живота ви:
1.Трябва да се новородите и да знаете, че сте християнин. Не може да използвате властта на Господа, ако принадлежите на дявола. Така че, дайте сърцето си на Исус.
Помолете Го:
Господи Исусе, ела в моето сърце! Бъди мой Спасител и ми дай вечен живот! Аз обръщам гръб на дявола, света и греха. О, Исусе, аз предавам живота си нс Теб.

И знаете ли, какво става, когато направите това? Вие се новораждате. Бивате освободени от силата на тъмнината и пренесени в царството на Неговия възлюбен Цин. Сега като вярващи, вие имате правото да упражнявате властта в името на Исус. Дяволът и демоните няма да владеят повече над вашия дом. Можете да станете и да кажете:
Не дяволе, в името на Исус аз искам да знаеш, че съм вярващ и ти няма да ме върнеш към света, към наркотиците и алкохола, да вземеш жена ми или съпруга ми или децата ми!

Трябва да направите нещо. Ако наистина принадлежите на Исус и сте реално новородени, отдалечени от дявола и от греха, имате власт да направите нещо във вашата ситуация. И знайте, тази власт не идва чрез вашето име или името на деноминацията, нито поради вашата доброта или святост, но това силата в името на Исус. Забележете това слово:
Затова Бог Му е дал име, така че, в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца.

Всяко коляно ще се поклони и всеки език ще изповяда. Но знаете ли, някои ще го направят твърде късно. Защо не го направите сега. Преклонете коленете си, приемете в сърцето си Исус и Го помолете да ви даде силата на Святия дух. И тогава можете да станете и да не живеете повече живот на мизерия, но можете да поемите грижа за това, което става в живота ви.
Аз вярвам, че приехте Исус във вашите сърца днес. Вярвам, че имате нещо повече от религия. Религията няма да ви спаси. Исус каза:
Много ще рекат в онзи ден: Господи, не в Твое име ли вършехме чудеса, а Аз ще им река: Махнете се от Мене, никога не съм ви познавал, вие, които вършите беззакония.

Вие не искате да бъдете в тази група, а искате да бъдете в групата, която наистина е новородена. И когато сте новородени, вече имате вечен живот, нов Баща. Бог е ваш Баща и затова имате вечен живот, имате нова съдба – не ада, а небето. И вярваме на Бог, че Той ви спаси днес и ще ви срещенем там, където няма плач, въздишки и смърт.
Бог да ви благослови!

Властта на вярващия – Джон Остин

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...